Suhdeyksiköt

Prosentti-merkki.

Prosentti (merkki %) on mitta, jota käytetään ilmaisemaan suhteellista osuutta tai määrällistä suhdetta. Se ilmaisee, kuinka monta sadasosaa jokin on jostakin. Yksi prosentti on siis yhtä suuri kuin 1/100 tai 0,01 jostakin.[1] Prosentin nimitys tulee lat. per centum, sataa kohden tai pro centum, joka tarkoittaa sadasta tai sadan puolesta.[2]

Esimerkkejä:

  • Maitolitrassa on 1 massaprosentti rasvaa tarkoittaa, että maidon massasta yksi sadasosa on rasvaa.
  • Tuotteessa on 30 prosentin alennus tarkoittaa, että tuotteen hinta on alkuperäiseen nähden 0,7-kertainen.
  • Ilmapallo kasvoi 25 prosenttia tarkoittaa, että ilmapallon koko muuttui 1,25-kertaiseksi.
  • Tuotteen A hinta on 100 prosenttia suurempi kuin tuotteen B tarkoittaa, että A:n hinta on kaksinkertainen B:hen nähden. Samaa tarkoittaa: Tuotteen B hinta on 50 prosenttia pienempi kuin tuotteen A.
  • Tuotteen A hinta on 200 prosenttia suurempi kuin tuotteen B tarkoittaa, että A:n hinta on B:hen verrattuna kolminkertainen.

Yleiskielisissä teksteissä prosentti tulisi mahdollisuuksien mukaan kirjoittaa kirjaimin eikä prosenttimerkkinä. Luvun ja prosenttimerkin väliin tulee sanaväli, koska prosenttimerkki toimii sanan prosentti lyhenteenä. Lauseyhteyden edellyttämä sijapääte liitetään prosenttimerkkiin kaksoispisteen avulla.[3]

Ensi vuonna on odotettavissa 11 %:n kasvu ~ 11 prosentin kasvu.

ProsenttiyksikköMuokkaa

Pääartikkeli: Prosenttiyksikkö

LähteetMuokkaa