Iso Saarijärvi (Kangasala)

järvi Kangasalla ja Pälkäneellä Pirkanmaalla

Iso Saarijärvi [2][1] on Pirkanmaalla Kangasalla Kauppilassa ja Pälkäneellä sijaitseva järvi, joka sijaitsee Laipanmaan metsäalueen reunalla.[2][1]

Iso Saarijärvi
Valtiot Suomi
Maakunnat Pirkanmaa
Kunnat Kangasala, Pälkäne
Koordinaatit 61°25′27″N, 24°30′50″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Päävesistöalue Kokemäenjoen vesistö (35)
Valuma-alue Mallasveden ja Pälkäneveden alue (35.71)
Laskujoki Sulunoja [1]
Järvinumero 35.716.1.009
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 110,4 m [1]
Rantaviiva 2,859 km [2]
Pinta-ala 17,864 ha [2]
Saaria 1 [1]
Kartta
Iso Saarijärvi

Maantietoa muokkaa

Järven pinta-ala on 17,9 hehtaaria ja se on 1,1 kilometriä pitkä ja 250 metriä leveä. Pakkalan karttalehden alueella kallioperä on suurimmaksi osaksi liuskeista kiveä. Siihen on syntynyt jääkauden aikana mannerjäätikön kalliomurroksiin kuluttamia pitkiä ja syviäkin laaksoja, joiden suunta on luoteesta kaakkoon. Eräs tällainen näkyy maastossa kaakossa Läyliän järvestä alkavana ja luoteessa Keljonjärveen päättyvänä murroslinjana. Tähän laaksoon on muodostunut Iso Hirvijärvi, Vähä Hirvijärvi, Vasajärvi, Iso Saarijärvi, Iso Kaakkojärvi, Holtanoja ja sedimenttien peittämänä Keljonjärvi [3]. Järven keskellä on salmi, joka on vain 60 metriä leveä. Järvellä on kartan mukaan yksi autio saari, joka on noin 100 metriä pitkä ja yli 30 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 2,9 kilometriä ja sen rannat ovat metsämaata. Rannoille on rakennettu 8 vapaa-ajan asuntoa. Niille tulee tie Välimaan kylästä.[2][1][4]

Vesistösuhteet muokkaa

Järvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä (vesistöaluetunnus 35) Längelmäveden ja Hauhon reittien valuma-alueen (35.7) Mallasveden ja Pälkäneveden alueella (35.71), jonka Sappeenjärvenojan valuma-alueeseen (35.716) se kuuluu. Järven vedenpinnan korkeus on 110,4 metriä mpy. Järveen on johdettu seitsemän metsäojaa, joista Vasaoja on Vasajärven laskuoja ja lännestä tuleva oja Leppäjärven laskuoja. Noin 300 metriä pohjoiseen sijaitsee Vähä Saarijärvi, jonka vedenpinnan korkeus on 19 metriä ylempänä, mutta siitä ei lähde kartan mukaan laskuojaa. Järven laskuoja Sulunoja lähtee järven eteläosasta ja se yhtyy 2,5 kilometrin päässä Vähän Arajärven laskuojaan Pikunojaan, joka laskee Isoon Arajärveen. Tämä vesireitti laskee lopulta Pälkäneveden Jouttesselän Hiukonlahteen.[2][1]

Luontoarvoja muokkaa

Järven pohjois- ja koillispuolella kasvaa vanhaa kolopuumetsää, jossa viihtyvät monet vanhojen metsien lintulajit. Näitä ovat esimerkiksi pikkusieppo, sirittäjä ja pohjantikka. Vähä Saarijärvestä laskevan puron varressa kasvaa lehto, jonka vanhojen koivujen ympärillä leviää sankka saniaiskasvusto. Rantojen jyrkänteiden yhteydessä esiintyy runsaasti kolohaapoja ja muuta lehtomaista kasvillisuutta, jonka lajistoon kuuluu esimerkiksi lehmus, kotkansiipi, haurusloikko, lehtokuusama ja haisukurjenpolvi. Myös Vasajärvestä laskevan Vasaojan nopeasti virtaavan puron kasvisto on poikkeava. Järven veden ravinnetasot ovat hieman koholla, se on runsashumuksinen ja siinä on todettu happitalouden häiriöitä. Järven vesi on luokiteltu tyydyttäväksi ja järvi soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi.[5]

Lähteet muokkaa

  1. a b c d e f g Iso Saarijärvi, Kangasala (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 13.9.2019.
  2. a b c d e f Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Syke (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki: Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 3.1.2018.
  3. Kukkonen, M. & Sten, C-G.: Maaperäkartan 2141 08 selitys, Geologinen tutkimuskeskus, 1990, viitattu 19.1.2018
  4. Iso Saarijärvi, Kangasala (sijainti ilmavalokuvassa) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 13.9.2019.
  5. Kangasalan kunta: Sahalahden rantaosayleiskaavan luontoselvitys[vanhentunut linkki], FCG Finnish Consulting Group Oy, 10.5.2012, viitattu 18.1.2018