Tehtaanjärvi

järvi Juupajoella Pirkanmaalla

Tehtaanjärvi [2][1] on Pirkanmaalla Juupajoen Korkeakoskella sijaitseva järvi.[2][1]

Tehtaanjärvi
Valtiot Suomi
Maakunnat Pirkanmaa
Kunnat Juupajoki
Koordinaatit 61°47′37″N, 24°21′31″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Päävesistöalue Kokemäenjoen vesistö (35)
Valuma-alue Leppähampaanjoen valuma-alue (35.75)
Laskujoki Juupajoki [1]
Järvinumero 35.754.1.001
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 130,6 m [1]
Rantaviiva 4,24 km [2]
Pinta-ala 15,793 ha [2]
Valuma-alue 77 km² [3]
Saaria 1 [1]
Kartta
Tehtaanjärvi

Maantietoa muokkaa

Järven pinta-ala on 15,8 hehtaaria ja se on 1,4 kilometriä pitkä ja 150 metriä leveä. Se sijaitsee Käpylänkankaalla Huikonjoen rotkolaaksossa, jonka alaosaan on rakennettu pato ja voimalaitos. Järvellä on kartan mukaan yksi saari, joka sijaitsee patoaltaan yläosassa. Sen rantaviivan pituus on 4,2 kilometriä ja sen rannat ovat kangasmetsää. Korkeakosken taajama-alueen asutusalueita ylettyy rantaan asti. Pohjoisrannassa on Käpylän ja kaakkoisrannassa Romulan asutusta. Yhdystie 14290 ylittää järven padon kohdalla, mutta Tampere–Haapamäki-rautatielle on rakennettu oma pengersilta järven keskivaiheille. Järveen on jätetty noin 10 metriä leveä silta-aukko. Etelärannassa on uimaranta [4].[2][1][5][6]

Virtaamat muokkaa

Korkeakosken entisen jätevedenpuhdistamon tarkkailun takia joen virtaamat tunnetaan. Joki virtaa järven läpi ja sen keskivirtaama (MQ) on 0,76 kuutiometriä sekunnissa (m³/s). Keskiylivirtaama (MHQ) on 5,2 m³/s ja keskialivirtaama (MNQ) 0,14 m³/s.[3]

Vedenlaatu muokkaa

Järvi on luokiteltu matalaksi järveksi, jossa on runsaasti humusta. Sen ravinnekuormituksen vuoksi se luokitellaan lievästi rehevöityneeksi ja sen vesi on lievästi samea. Veden hygieniataso on hyvä. Järven vedenlaatua on seurattu Korkeakosken jätevedenpuhdistamon tarkkailun yhteydessä. Yläpuolista vedenlaatua on verrattu padon alla jätevedenpuhdistamon juoksuttaman purkausputken päästöihin. Puhdistamon toiminta päättyi 18.12.2012 ja tämä velvoite päättyi vuonna 2014.[3][6]

Vesistösuhteet muokkaa

Järvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä (vesistöaluetunnus 35) Längelmäveden ja Hauhon reittien valuma-alueen (35.7) Leppähampaanjoen valuma-alueella (35.75), jonka Huikonjoen valuma-alueeseen (35.754) se kuuluu. Järven vedenpinnan korkeus on 130,6 metriä mpy. Järveen on johdettu etelästä ojitetun Piimäsuon kuivatusvesiä. Pääosa vedestä tulee kuitenkin Huikonjoesta, jonka rotkolaaksoon patoallas on muodostunut. Järven laskujoki on Juupajoki, joka laskee Kattilalahteen 6,5 kilometrin päässä. Kattilalahti kuuluu Kopsamosta alkavaan järvien ketjuun, joka muodostaa valuma-alueensa pääuoman, joka laskee lopuksi Koljonselkään.[2][1]

Historiaa muokkaa

Korkeakosken kautta rakennettiin Pohjanmaan rautatie, joka aloitti kuljetukset vuonna 1882. Huikonjokeen rakennettiin pudotukseltaan 20-metriseen Korkeakoskeen pato, jonka tuottamaa voimaa käytettiin vuonna 1894 käynnistyneen sahan ja kenkätehtaan koneisiin. Voimalalaitos alkoi tuottaa sähköä vuonna 1895 ja se on edelleen toimivana voimalana vanhin Suomessa sähköä yhtäjaksoisesti tuottanut vaimala. Länsi-Suomen vesioikeus on korjannut aiempaa lupaa 19.5.1975.[6][7]

Vuoden 1957 peruskartassa Tehtaanjärvi on lähes 400 metriä lyhyempi kuin se on tänään. Tämän jälkeen vedenpintaa on nostettu, sillä vuoden 1977 kartassa tilanne on jo nykyisenlainen. Järven ranta-alue rautatien ja padon välissä on pohjoisrannassa ja alauoksulla valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä.[7][8][9][10]

Lähteet muokkaa

  1. a b c d e f g Tehtaanjärvi, Juupajoki (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 13.9.2019.
  2. a b c d e f Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Syke (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki: Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 9.11.2017.
  3. a b c Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: Juupajoen kunnan Korkeakosken jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, lupamääräysten tarkistaminen, Juupajoki, 5.9.2012, viitattu 10.11.2018
  4. Juupajoki: Tehtaanjärven uimapaikka, viitattu 10.11.2018
  5. Tehtaanjärvi, Juupajoki (sijainti ilmavalokuvassa) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 13.9.2019.
  6. a b c Tehtaanjärvi 22.01.2016. Tampere: Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Viitattu 10.11.2018.
  7. a b Korkeakosken tehdasyhdyskunta Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. 22.12.2009. Museovirasto. Viitattu 10.11.2018.
  8. Peruskartta 1:20 000. 2142 06 Korkeakoski. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1957. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 6.11.2017)
  9. Peruskartta 1:20 000. 2142 06 Korkeakoski. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1977. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 6.11.2017)
  10. Peruskartta 1:20 000. 2142 06 Korkeakoski. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1986. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 6.11.2017)

Aiheesta muualla muokkaa