Suolijärvi (Tuulos)

järvi Hämeenlinnassa Kanta-Hämeessä
Tämä artikkeli käsittelee Tuuloksessa sijaitsevaa järveä. Muista merkityksistä katso Suolijärvi.

Suolijärvi [2][1] on Kanta-Hämeessä Hämeenlinnassa entisen Tuuloksen kunnan alueella sijaitseva järvi.[2][1]

Suolijärvi
Valtiot Suomi
Koordinaatit 61°07′48″N, 24°49′30″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Päävesistöalue Kokemäenjoen vesistö (35)
Valuma-alue Ormajoen valuma-alue (35.79)
Laskujoki Sairialanjoki [1]
Järvinumero 35.791.1.010
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 85,4 m [1]
Rantaviiva 11,749 km [2]
Pinta-ala 2,0285 km² [2]
Tilavuus 0,00953944 km³ [2]
Keskisyvyys 4,7 m [2]
Suurin syvyys 10,44 m [2]
Saaria ei saaria [1]
Kartta
Suolijärvi

Maantietoa muokkaa

Järven pinta-ala on 203 hehtaaria eli 2,0 neliökilometriä. Se on 4,7 kilometriä pitkä ja 700 metriä leveä. Järvi sijaitsee kaakkois-luoteis-suunnassa eikä siinä ole kartan mukaan saaria. Järven koillisrannat ovat jyrkät ja paikoin kallioiset, mutta lounaisrannat ovat alavia peltomaarantoja. Järven louteispuolella kohoaa yli 80 metrin korkeuteen Kanalanharju, joka on kauempana rannasta sijaitseva laaja mäkialue. Sen alarineillä kulkee Pyhäjärvestä Suolijärven luoteispäähän lyhyt harjujakso. Sen jatke saattaa olla järven kaakkoispäästä pitkälle kohti kaakkoa jatkuva harjujakso. Myös koillisrannassa sijaitseva Rautionkärki että etelämpänä sijaitseva Syrjänkärki ovat harjunpäitä.[2][1]

Järvi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Järven tilavuus on 9,5 miljoonaa kuutiometriä eli 0,095 kuutiokilometriä. Sen keskisyvyys on 4,7 metriä ja suurin syvyys on 10,4 metriä. Syvin kohta sijaitsee Kaluvuoren edustalla keskellä järveä [3].

Järven rantaviivan pituus on 12 kilometriä. Rannat ovat enimmäkseen peltomaata ja monet pelto-oja on johdettu järveen. Järven asutus on haja-asutusta ja rannoille on rakennettu myös vapaa-ajan asuntoja. Tuuloksen Syrjäntaka on ainoa rannalle ulottuva taajama. Järven kaakkoispäässä sijaitsee Pohjoinen ja luoteispäässä Sairialan kirkonkylä ja Torpinkulma. Valtatie 12 kulkee aivan järven kaakkoisrantaa pitkin ja kantatie 54 ohittaa järven kaakkoispään varsin läheltä.[2][1][4]

Vesistösuhteet muokkaa

Järvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä (vesistöaluetunnus 35) Längelmäveden ja Hauhon reittien valuma-alueen (35.7) Ormajoen valuma-alueeseen (35.79), jonka Leheejärven alueeseen (35.791) järvi kuuluu. Järven vedenpinnan korkeus on 85,4 metriä mpy.[1][3]

Järvi saa vetensä kahdelta valuma-alueelta ja omalta lähialueeltaan. Ormajärven valuma-alueen (35.792) laskujoki on Ormijoki, joka alkaa Ormajärvestä (653 hehtaaria, ha). Ormijoen kanssa yhtyy etelästä tuleva Pohjoistenjoki, jonka pääjärvi on Teuronjärvi (132 ha). Järven omalta lähialueelta siihen laskee Maaherranoja Tuuloksen rantaan ja sen valuma-alueella sijaitsevat Haukilammi (6 ha), Hosiolammi (1 ha), Valkealammi (1 ha) ja Taholammi (8 ha). Kämpiänoja, joka on Kuppilammin, Koveroistensuon ja Valkeajärvi (8 ha) yhteinen laskuoja, laskee järven luoteispään pohjoisrantaan.[1][3]

Suolijärvi laskee Sairialanjokea pitkin Yliseen- ja Aliseen Tuuloslammiin (12 ha) ja Leheejärven (104 ha) kautta Pyhäjärveen.[1][3][5][6]

Luontoarvoja muokkaa

Suolijärvi on ekologiselta tilaltaan ja vedenlaadultaan hyvä. Se on humuspitoinen ja lievästi rehevöitynyt, ja sen rannoilla on melko paljon peltomaata. Happi voi loppukesäisin kulua loppuun syvänteen alusvedestä. Järvessä elää muun muassa ahven, taimen, muikku, lahna, hauki, särki sekä siihen istutettu karppi.[6]

Suolijärvellä on yksi uimaranta.[7]

Historiaa muokkaa

Kalmbergin kartastossa vuodelta 1855–1856 on Ormijokeen piirretty kolme vesimyllyä ja Pohjoistenjokeen yksi. Järven pohjois- ja eteläpäiden ympäristöt olivat peltomaata ja lounaisrannoilla oli paljon niittyjä.[8][9][10][11][12]

Lähteet muokkaa

 1. a b c d e f g h i j Suolijärvi, Hämeenlinna (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 13.9.2019.
 2. a b c d e f g h i Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Syke (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki: Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 6.11.2017.
 3. a b c d Suolijärvi (35.791.1.010) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 6.11.2017.
 4. Suolijärvi, Hämeenlinna (sijainti ilmavalokuvassa) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 13.9.2019.
 5. Suolijärvi 31.5.2011. Valtion ympäristöhallinto. Viitattu 19.5.2012.
 6. a b Hauhon reitin pienempiä järviä (Suolijärvi) 26.1.2011. Valtion ympäristöhallinto. Viitattu 19.5.2012.
 7. Hauhon reitti (Vesistön käyttömuodot) 13.10.2011. Valtion ympäristöhallinto. Viitattu 19.5.2012.
 8. Kalmbergin kartasto: Sotilaskartta 1:100 000. Keisarillisen Venäjä, 1855–1856. Kartta (fc20050772.jpg) Heikki Rantatuvan karttapalvelussa (JPG) (viitattu 6.11.2017) suomi
 9. Peruskartta 1:20 000. 2134 02 Tuulos. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1965. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 6.11.2017)
 10. Peruskartta 1:20 000. 2134 02 Tuulos. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1984. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 6.11.2017)
 11. Peruskartta 1:20 000. 2134 01 Pohjoinen. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1965. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 6.11.2017)
 12. Peruskartta 1:20 000. 2134 01 Pohjoinen. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1984. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 6.11.2017)

Aiheesta muokkaa