Alinen Salmijärvi

järvi Kangasalla Pirkanmaalla

Alinen Salmijärvi [2][1] on Pirkanmaalla Kangasalla Suinulan ja Havisevan pohjoispuolella sijaitseva järvi.[2][1]

Alinen Salmijärvi
Valtiot Suomi
Maakunnat Pirkanmaa
Kunnat Kangasala
Koordinaatit 61°33′54″N, 24°04′18″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Päävesistöalue Kokemäenjoen vesistö (35)
Valuma-alue Vesijärven valuma-alue (35.73)
Laskujoki oja Personlammiin [1]
Järvinumero 35.732.1.004
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 128,8 m [1]
Rantaviiva 1,825 km [2]
Pinta-ala 13,414 ha [2]
Saaria 2 [1]
Kartta
Alinen Salmijärvi

Maantietoa muokkaa

Järven pinta-ala on 13,4 hehtaaria ja se on 550 metriä pitkä ja 400 metriä leveä. Se sijaitsee Käpykankaan metsäalueella Personsoiden ja Havisevanvuoren välissä. Järvellä on kartan mukaan kaksi järviallasta, joita yhdistää toisiinsa kapea ja umpeenkasvava salmi. Kummassakin järvialtaassa on saari. Ilmavalokuvan perusteella itärannassa sijaitsee vielä kolmas järvenallas, joka on soistunut omaksi suolammeksi rannan tuntumaan. Järven rantaviivan pituus on 1,8 kilometriä ja se on metsämaata ja suomaata. Rantojen läheisyydessä kiertää paikoitellen kapea avosuon vyöhyke. Järven pohjoisrantaan on rakennettu vapaa-ajan asunto, jonne tulee tie valtatieltä 9.[2][1][3]

Vesistösuhteet muokkaa

Järvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä (vesistöaluetunnus 35) Längelmäveden ja Hauhon reittien valuma-alueen (35.7) Vesijärven valuma-alueella (35.73), jonka Havisenjärven-Myllyojan valuma-alueeseen se kuuluu. Järven vedenpinnan korkeus on 128,8 metriä mpy. Siihen on johdettu kuusi suo- tai metsäojaa. Yksi ojista on Personsuolla sijaitsevan Haukijärven laskuoja. Pohjoisesta laskee vielä Ylisen Salmijärven laskuoja ja idästä Muuranjärvi ja Pöykkyjärvi. Samaa ojaa myöten tulee kalliolouhokselta vettä. Läntisestä ja pienemmästä järvialtaasta alkaa järven laskuoja, joka juoksee lounaaseen päin. Se virtaa Personsoiden läpi Personlammiin, ja jatkaa siitä Personojana Havisevanjärveen. Ojalle tulee koko matkalla pudotusta 11,1 metriä.[2][1]

Historiaa muokkaa

Vuoden 1855−1856 Kalmbergin kartastossa järven karttanimi oli sama ”Salmijärvi”. Sen laskujoki virtasi ”Ison Personjärven” kautta ”Havisevanjärveen”. Järveä ympäröivät suot olivat luonnontilassa, mutta sen itäpuolella sijaitsi nittymaita.[4]

Vuoden 1954 peruskartassa oli Haukijärveltä kaivettu yhdysoja Salmijärveen. Sen itäpuolella oli kapea peltotilkku, jonka kuivatusoja laski järven itärantaan. Vuoden 1961 kartan jälkeen on pellot metsitetty ja pikkujärvistä on kaivettu kuivatusoja Salmijärveen. Järvelle oli nyt rakennettu myös vapaa-ajan asunto, jonne pääsi metsäautoteitä myöten.[5][6][7][8][9][10]

Lähteet muokkaa

  1. a b c d e f g Alinen Salmijärvi, Kangasala (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 13.9.2019.
  2. a b c d e f Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Syke (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki: Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 3.1.2018.
  3. Alinen Salmijärvi, Kangasala (sijainti ilmavalokuvassa) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 13.9.2019.
  4. Kalmbergin kartasto: Sotilaskartta 1:100 000. Keisarillisen Venäjä, 1855–1856. Kartta (fc20050734.jpg) Heikki Rantatuvan karttapalvelussa (JPG) (viitattu 3.1.2018) suomi
  5. Peruskartta 1:20 000. 2141 03 Suinula. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1954. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 3.1.2018)
  6. Peruskartta 1:20 000. 2141 03 Suinula. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1958. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 3.1.2018)
  7. Peruskartta 1:20 000. 2141 03 Suinula. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1961_ei_rajoja. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 3.1.2018)
  8. Peruskartta 1:20 000. 2141 03 Suinula. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1975. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 3.1.2018)
  9. Peruskartta 1:20 000. 2141 03 Suinula. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1980. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 3.1.2018)
  10. Peruskartta 1:20 000. 2141 03 Suinula. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1987. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 3.1.2018)