Iso-Liesi

järvi Juupajoella ja Jämsässä Pirkanmaalla

Iso-Liesi [2][1] on Pirkanmaalla Juupajoella ja Keski-Suomessa Jämsässä sijaitseva järvi.[2][1]

Iso-Liesi
Valtiot Suomi
Maakunnat Keski-Suomi, Pirkanmaa
Kunnat Jämsä, Juupajoki
Koordinaatit 61°53′24″N, 24°36′01″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Päävesistöalue Kokemäenjoen vesistö (35)
Valuma-alue Leppähampaanjoen valuma-alue (35.75)
Laskujoki oja Pikku-Liesiin [1]
Järvinumero 35.756.1.033
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 122,9 m [1]
Rantaviiva 6,933 km [2]
Pinta-ala 1,22373 km² [2]
Suurin syvyys 38 m [3]
Valuma-alue 10 km² [3]
Saaria ei saaria [1]
Kartta
Iso-Liesi

Maantietoa

muokkaa

Järven pinta-ala on 122 hehtaaria eli 1,2 neliökilometriä ja se on 2,3 kilometriä pitkä ja 1,2 kilometriä leveä. Se sijaitsee Tulippaan yläpuolella valuma-alueensa latvoilla. Järven kaakkoispuolella kohoaa Liesivuori, joka kohoaa yli 70 metrin korkeuteen. Tästä huolimatta rantaan putoavat rinteet ovat Liesivuorella loivemmat kuin kahdessa muussa kohdassa. Rimminlahteen laskeutuvat Venäläisvuoren rinteet ja järven pohjoisrantojen rinteet ovat edellisiä jyrkemmät. Järven länsipuolella kohoaa matala Pahavuori. Järvellä ei ole kartan mukaan saaria. Sen rantaviivan pituus on 6,9 kilometriä ja sen rannat ovat metsämaata, jota rikkoon kallioiset rannat vain kymmenessä kohtaa. Järven ainoa peltopalsta viettää länsirantaan, mutta järvellä ole maatila. Haja-asutus rajoittuu yhteentalouteen, mutta rannoilla on vielä lisäksi 30 vapaa-ajan asuntoa. Niille tulee tiet yhdystieltä 3421 tai järven itäpuolelta kiertävän kylätieltä. Venäläisvuorella sijaitsee Juupavaaran laskettelurinteet. Jämsän puolella järven itäpäässä sijaitsee Liesin kämppä.[2][1][4]

Vedenlaatu

muokkaa

Järven vedenlaatua on tutkittu vesinäyttein vuosina 1975, 1988, 1989, 1990, 1992, 1995 ja 2010. Lisäksi vettä tutkittiin Rimminlahdesta vuosina 2012–2015, mutta niiden tuloksia ei ole julkaistu. Järven valuma-alue on metsämaata ja Isosuolla suomaata. Tämän vuoksi vedenväri on rusekaa ja sisältää humusta jonkin verran. Vesi on kuitenkin kirkasta. Humuspitoisuuden takia vesi on lievästi hapanta. Järven suuren syvyyden takia se lämpötilakerrostuu voimakkaasti niin, että alusvesi pysyy kylmänä jo alle kymmenessä metrissä. Alusveden happipitoisuudet ovat hyvät. Veden ravinnepitoisuudet ovat luontaiseen järveen verrattuna lievästi koholla. Ilmeisesti tämä on aiheuttanut myös veden happamuustason kasvua, vaikka se on vielä pysynyt happaman puolella. Iso-Liesijärvi soveltuu virkistyskäyttöön hyvin.[3]

Vesistösuhteet

muokkaa

Järvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä (vesistöaluetunnus 35) Längelmäveden ja Hauhon reittien valuma-alueen (35.7) Leppähampaanjoen valuma-alueella (35.75), jonka Sahajoen valuma-alueeseen (35.756) se kuuluu. Järven vedenpinnan korkeus on 122,9 metriä mpy. Samassa mäkien välisessä painanteessa sijaitsevat Lettolammi, jonka oja laskee Rimminlahteen, ja tähän samaan ojaan yhtyvä Rimminlammi. Järveen laskee metsäojia mäkien välisistä laaksoista, mutta merkittävimmät pienojat laskevat pohjoisrantaan. Ne ovat Hetto-Kylliön laskuoja, ja Musta-Kylliön laskuoja, jonka kautta laskevat myös Iso-Kylliö ja Ylimmäinen-Kylliö. Suurin vaikutus järveen lienee Hauinvetämän laskuojalla, johon yhtyvät myös Hauinvetämänsuon kuivatusojat ja laajemman ojitetun Isosuon laskuoja. Järven laskuoja lähtee järven lounaispäästä ja virtaa Pikku-Liesin läpi laskien Hulippaaseen, joka on Sahajoen pääjärvi. Laskuojalla on pudostusta 2,0 metriä Pikku-Liesiin ja siitä 3,9 metriä Hulippaaseen.[2][1]

Historiaa

muokkaa

Vuoden 1958 peruskartassa järven nimi kirjoitettiin vielä ”Liesjärvi”. Seuraavassa vuoden 1979 kartassa nimi oli nykyinen ”Iso-Liesi”. järvellä sijaitsi viisi maatilaa, joidan peltoalasta on jäljellä vain yksi palsta länsirannasta länteen. Maatilan lopetuksen yhteydessä rannoille ilmaantui vapaa-asuntojen rivistö. Lettolammi oli aikaisemmin pieni suolampare, joka on vuoden 1988 kartan jälkeen ilmeisesti padottu suuremmaksi lammeksi.[5][6][7]

Lähteet

muokkaa
  1. a b c d e f g Iso-Liesi, Juupajoki (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 13.9.2019.
  2. a b c d e f Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Syke (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki: Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 9.11.2017.
  3. a b c Iso-Liesi 21.01.2016. Tampere: Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Viitattu 1.12.2018.
  4. Iso-Liesi, Juupajoki (sijainti ilmavalokuvassa) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 13.9.2019.
  5. Peruskartta 1:20 000. 2231 10 Kuorevesi. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1958. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 6.11.2017)
  6. Peruskartta 1:20 000. 2231 10 Kuorevesi. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1979. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 6.11.2017)
  7. Peruskartta 1:20 000. 2231 10 Kuorevesi. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1988. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 6.11.2017)