Kartiskajärvi (Orivesi, Maunus)

järvi Orivedellä

Kartiskajärvi [2][1] on Pirkanmaalla Oriveden Längelmäen Maunuksessa sijaitseva järvi.[2][1]

Kartiskajärvi
Valtiot Suomi
Maakunnat Pirkanmaa
Kunnat Orivesi
Koordinaatit 61°46′59″N, 24°36′06″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Päävesistöalue Kokemäenjoen vesistö (35)
Valuma-alue Leppähampaanjoen valuma-alue (35.75)
Laskujoki oja Vähään Heinäjärveen [1]
Järvinumero 35.756.1.020
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 124 m [1]
Rantaviiva 1,84 km [2]
Pinta-ala 9,985 ha [2]
Tilavuus 0,000467 km³ [3]
Suurin syvyys 14 m [3]
Valuma-alue 3,5 km² [3]
Saaria ei saaria [1]
Kartta
Kartiskajärvi

Maantietoa

muokkaa

Järven pinta-ala on 10,0 hehtaaria ja se on 550 metriä pitkä ja 350 metriä leveä. Se sijaitsee Juupajoen itäpuolella ja Längelmäen pohjoispuolella olevalla mäkisellä ylänköalueella mäkien välisessä painaumassa. Järvi on V-kirjaimen muotoinen eli sillä on kaksi lahtimaista uloketta. Etelärannat ovat muita rantoja jyrkemmät ja siellä kaksi yli 25 metristä jyrkännettä putoaa suoraan veteen. Järvellä ei ole kartan mukaan saaria ja se on autio. Sen rantaviivan pituus on 1,8 kilometriä ja sen rannat ovat osittain soistunutta metsämaata. Vähältä Heinäjärveltä tulee järven eteläpuolelle metsäautotie.[2][1][4]

Luontoarvoja

muokkaa

Järvellä on pieni valuma-alue, joka on mäkien välissä olevien soiden pirstomaa karua lähes autiota metsämaata. Järven vettä on tutkittu kerran alkutalvella 1989. Sen mukaan järven vesi on kirkasta ja sen humuspitoisuus on pieni. Valuma-alueen metsävaltaisuuden takia vedenväri on lievästi ruskean sävyistä. Veden happamuustaso on noin pH 6,0, joka on esimerkiksi ravuille kriittinen raja. Veden puskurikyky happamoitumista vastaan on heikko ja järveen tulevien vesien happamuustaso vaikuttaa järven happamuuten suuresti. Järvi on oligotrofinen järvi, jonka ravinnepitoisuudet ovat alhaiset. Kokonaisfosforipitoisuus oli 9 mikrogrammaa litrassa vettä (µg/l) ja kokonaistyppipitoisuus 480 µg/l. Vaikka järven happitilanne onkin hyvä, vaikuttaa veden happamuustaso sen kalaisuuteen heikentävästi. Kartiskajärven vedenlaatu on virkistyskäyttöä ajatellen erittäin hyvä.[3]

Vesistösuhteet

muokkaa

Järvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä (vesistöaluetunnus 35) Längelmäveden ja Hauhon reittien valuma-alueen (35.7) Leppähampaanjoen valuma-alueella (35.75), jonka Sahajoen valuma-alueeseen (35.756) se kuuluu. Järven vedenpinnan korkeus on 124,0 metriä mpy. Järveen on johdettu kolme metsäojaa, jotka tuovat myös Haukijärven ja Kotarijärven vesiä. Oma laskuoja lähtee sen lounaispäästä ja se laskee 140 metrin päässä Vähään Heinäjärveen. Tämän järven laskuoja yhtyy Heinäojaan, joka laskee Pienen Valkeajärven kautta Vähään Petääjärveen. Vesireitti päätyy lopulta Sahajokeen.[2][1]

Lähteet

muokkaa
  1. a b c d e f g Kartiskajärvi, Orivesi (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 13.9.2019.
  2. a b c d e f Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Syke (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki: Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 3.1.2018.
  3. a b c d Kartiskajärvi 17.09.2015. Tampere: Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Viitattu 11.1.2019.
  4. Kartiskajärvi, Orivesi (sijainti ilmavalokuvassa) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 13.9.2019.