Väihijärvi

järvi Juupajoella Pirkanmaalla

Väihijärvi [2][1] on Pirkanmaalla Juupajoen Hirvijärvellä sijaitseva järvi.[2][1]

Väihijärvi
Valtiot Suomi
Maakunnat Pirkanmaa
Kunnat Juupajoki
Koordinaatit 61°51′23″N, 24°37′00″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Päävesistöalue Kokemäenjoen vesistö (35)
Valuma-alue Leppähampaanjoen valuma-alue (35.75)
Laskujoki Väikkisuonoja [1]
Järvinumero 35.756.1.028
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 120,8 m [1]
Rantaviiva 5,491 km [2]
Pinta-ala 57,651 ha [2]
Suurin syvyys 13,5 m [3]
Saaria ei saaria [1]
Kartta
Väihijärvi

Maantietoa muokkaa

Järven pinta-ala on 58 hehtaaria ja se on 2,1 kilometriä pitkä ja 700 metriä leveä. Se sijaitsee itä-länsi-suuntaisesti ja se on verrattain kapea järvi. Järven etelärannat ja koillisrannat ovat korkeiden mäkien rinteitä, mutta muualla ovat rannat alavia. Esimerkiksi Kissannokanmäki kohoaa 55 metrin korkeuteen. Muut etelärannan mäet ovat saman korkuisia. Järven länsipäätä kutsutaan Jussilanpääksi. Järven keskivaiheilla on vastarannoilla Leponokka ja Kissannokka nimiset pyöreät niemet. Kissannokan itäpuolelle jää 350 metriä pitkä Kylmälahti. Järvellä ei ole kartan mukaan saaria. Sen rantaviivan pituus on 5,5 kilometriä ja sen rannat ovat metsämaata lukuun ottamatta pieniä peltopalstoja itäpäässä ja Kylmälahdella. Järven ympäristön haja-asutus muodostuu neljästä taloudesta, joista kaksi saattaa viljellä maata, sekä 30 vapaa-ajan asunnosta. Niille tulee tiet Hirvijärveltä. Oriveden kuntaraja ohittaa järven kaakkoispään 700 metrin päästä.[2][1][4]

Luontoarvoja muokkaa

Vedenlaatu muokkaa

Väihijärven valuma-alue on pääasiassa metsämaata, mutta sen rannoilla on kohtalaisesti vapaa-ajan asutusta. Järven vedenlaadusta on tutkimustuloksia vuosilta 1977, 1984, 1986, 1987 ja 2005. Niiden mukaan vesi on kirkasta ja sen humuspitoisuus on vähäistä. Vedenväri on 30–40 mg Pt/l. Järvi ravinteiltaan karu metsäjärvi, joka ei ole havaittu rehevöityneen tai happamoituneen koskaan. Veden kokonaisfosforipitoisuus on noin 10 mikrogrammaa litrassa vettä (µg/l). Väihijärven veden laatu ja virkistyskäyttökelpoisuus ovat erinomaista tasoa.[3][5]

Kalakanta muokkaa

Väihijärvessä pidettiin kalastuskirjanpitoa vuonna 2001. Eniten saatiin saaliiksi pääasiassa haukea ja siikaa, mutta saaiiksi tuli myös madetta ja ahventa. Järveen on istutettu kalaa. Vuonna 2001 laskettiin järveen pieni määrä harjusta ja vuosina 2003, 2006 ja 2008 planktonsiikaa.[5]

Vesistösuhteet muokkaa

Järvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä (vesistöaluetunnus 35) Längelmäveden ja Hauhon reittien valuma-alueen (35.7) Leppähampaanjoen valuma-alueella (35.75), jonka Sahajoen valuma-alueeseen (35.756) se kuuluu. Järven vedenpinnan korkeus on 120,8 metriä mpy. Eteläiseltä metsäalueelta laskee järveen kolme metsäojaa ja idästä Pontikkaojan länteen laskeva jatke. Järven laskuoja on Väikkisuonoja, joka lähtee Leponokan kainalosta Hirvijärveltä tulevan tien alta. Oja virtaa 2,8 kilometriä Väikkisuon läpi meanderoiden ja se laskee Rassinjärveen, jonka jälkeen vesireitti jatkuu Rassinojana Hulippaaseen. Hulipas on Sahajoen lähdejärvi.[2][1]

Historiaa muokkaa

Vuoden 1958 peruskartassa lahden nimenä oli Kylmälänlahti ja sen niemenä Kissaniemi. Kulmakunnalla oli enemmän peltomaata, joista on nykyään jäljellä enää neljäsosa.[6][7][8]

Lähteet muokkaa

  1. a b c d e f g Väihijärvi, Juupajoki (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 13.9.2019.
  2. a b c d e f Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Syke (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki: Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 9.11.2017.
  3. a b Väihijärvi 22.01.2016. Tampere: Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Viitattu 11.1.2019.
  4. Väihijärvi, Juupajoki (sijainti ilmavalokuvassa) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 13.9.2019.
  5. a b Tero Matilainen: Längelmäveden kalastusalueen kalastuskirjanpito vuosina 2001-2009 (PDF) 2011. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Arkistoitu 11.8.2016. Viitattu 12.6.2018.
  6. Peruskartta 1:20 000. 2231 10 Kuorevesi. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1958. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 6.11.2017)
  7. Peruskartta 1:20 000. 2231 10 Kuorevesi. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1979. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 6.11.2017)
  8. Peruskartta 1:20 000. 2231 10 Kuorevesi. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1988. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 6.11.2017)