Mellinselkä

järvi Juupajoella ja Orivedellä Pirkanmaalla

Mellinselkä [2][1] on Pirkanmaalla Juupajoella ja Orivedellä sijaitseva järvi.[2][1]

Mellinselkä
Valtiot Suomi
Maakunnat Pirkanmaa
Kunnat Juupajoki, Orivesi
Koordinaatit 61°44′46″N, 24°28′12″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Laskujoki Aakkolanjoki [1]
Järvinumero 35.752.1.001
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 88,8 m [1]
Rantaviiva 17,8827 km [2]
Pinta-ala 1,99759 km² [2]
Tilavuus 0,00721117 km³ [2]
Keskisyvyys 3,61 m [2]
Suurin syvyys 10,98 m [2]
Valuma-alue 350 km² [3][4]
Saaria ei saaria [1]
Kartta
Mellinselkä

Maantietoa muokkaa

Järven pinta-ala on 200 hehtaaria eli 2,0 neliökilometriä ja se on 3,3 kilometriä pitkä ja 2,8 kilometriä leveä. Vaikka järvellä on ulottuvuuksia, ei sen todellinen leveys ole suurimmillaan kuin Mellinselällä oleva 1,2 kilometriä. Muualla järvi on tätäkin kapeampi. Mellinselkä muodostuu kolmesta järvialtaasta, joiden nimet ovat Mellinselkä, Kokkilanselkä ja Kukkolahti. Järvialtaita yhdistää toisiinsa kapeat salmet. Kukkosalmi sijaitsee Kukkolahden ja Kokkilanselän välissä ja se on alle 30 metriä leveä. Kokkilansalmi sijaitsee Kokkilanselän ja Mellinselän välissä ja se on alle 40 metriä leveä. Salmen ylittää maantiesilta. Mellinselkä on pinta-alaltaan suurin järvenosa ja sen järvenselältä työntyy pohjoiseen Jaarilansalmeksi kutsuttu lahti. Kaakkoon työntyy Kokkilansalmi. Kokkilanselällä on sen länsipäässä pohjoiseen aukeava pieni Lintulahti, onka lahdensuu on alle 30 metriä leveä ja lahti on alle metrin syvä. Kukkolahti on järvenosista kapein, sillä se on leveimmillään 300 metriä. Sen salmenpuoleista länsipäätä kutsutaan Pimeälahdeksi.[2][1]

Järvi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Järven tilavuudeksi on saatu 7,2 miljoonaa kuutiometriä eli 0,0072 kuutiokilometriä. Sen keskisyvyys on 3,6 metriä ja suurin syvyys on 11,0 metriä, mikä löytyy Kokkilanselältä. Mellinselällä on järvenselällä on lähes koko järvialtaan kokoinen yli kahdeksanmetrinen tasapohjainen syvänne. Kuitenkin Jaarilansalmessa on vain alle metrin syvää. Kokkilanselän järvenselällä on noin puolet alasta yli 10 metriä syvää. Sen sijaan Lintulahti, ja mahdollisesti myös Kukkolahti, ovat matalia. Järvellä ei ole kartan mukaan edes saaria.[2][1]

Järven rantaviivan pituus on 17,9 kilometriä ja sen rannat ovat pääasiassa peltomaata lukuun ottamatta Mellinselän kahta metsäistä kohtaa sekä Kokkilanselän ja Kukkolahden etelärantoja. Alueen haja-asutus muodostuu noin 30 taloudesta, joista noin kymmenen on maatiloja. Asutus muodostaa rannoille Savon, Porvolan, Mellin ja Kokkilan kulmakunnat. Rannoille on rakennettu 15 vapaa-ajan asuntoa. Niille tulee tiet yhdystieltä 3413 sekä yhdystieltä ja valtatieltä 9 haarautuvilta kyläteiltä. Oriveden kuntaraja halkaisee Kokkilanselän ja Kukkolahden, missä se kuitenkin kääntyy kaakkoon seuraten Sorvanojaa.[2][1][5]

Vesistösuhteet muokkaa

Järvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä (vesistöaluetunnus 35) Längelmäveden ja Hauhon reittien valuma-alueen (35.7) Leppähampaanjoen valuma-alueella (35.75), jonka Kokkilanselän alueeseen (35.752) järvi kuuluu. Järven vedenpinnan korkeus on 88,8 metriä mpy.[2][1]

Järvi saa pääosan vedestään vesistöalueensa Katilalahdesta, johon laskevat Juupajoki luoteesta ja Pärinjoki Kopsamosta. Kopsamoon laskee Rauhianoja luoteesta ja Sahajoki pohjoisesta. Sen vuoksi Lutun tuomat lyhyiden laskuojien vedet, Kukkolahteen laskevien Ulpukkaojan, Sorvanojan, missä sijaitsevat Iso Sorvajärvi ja Vähä Sorvajärvi, ja Sakonkurunojan vedet ja Mellinselkään laskevien Lamminjärven ja Vuorijärven laskuojat eivät tunnu missään vesistöalueen pääuoman rinnalla.[1]

Järven lasku-uoma on Aakkolanjoki eli Savijoki, joka laskee jo 1,6 kilometrin jälkeen Aakkojärveen. Järvet ja joki kuuluvat vesireittiin, joka laskee lopulta Koljonselkään.[1]

Historiaa muokkaa

Vuoden 1957 peruskartassa on Kukkolahdella vähemmän peltomaata kuin nykyään. Nykykartan ja vuoden 1957 kartan välillä ei ole näkyvissä mitään muita merkittäviä muutoksia.[6][7][8]

Lähteet muokkaa

  1. a b c d e f g h i j k Mellinselkä, Juupajoki (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 13.9.2019.
  2. a b c d e f g h i j k Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Syke (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki: Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 9.11.2017.
  3. Mellinselkä 22.01.2016. Tampere: Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Viitattu 6.11.2018.
  4. Kokkilanselkä 13.12.2017. Tampere: Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Viitattu 6.11.2018.
  5. Mellinselkä, Juupajoki (sijainti ilmavalokuvassa) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 13.9.2019.
  6. Peruskartta 1:20 000. 2142 08 Leppähammas. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1957. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 6.11.2017)
  7. Peruskartta 1:20 000. 2142 08 Leppähammas. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1977. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 6.11.2017)
  8. Peruskartta 1:20 000. 2142 08 Leppähammas. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1986. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 6.11.2017)