Ruohoista avosuota Evergladesissa

Avosuo on puuton suo. Avosoihin Suomessa kuuluvat suotyypeistä neva ja letto. Nevasta käytetään englannin kielellä nimitystä open bog (suom. avoin suo). Se on yleensä kostea, eikä siellä ole juurikaan eläimiä.