Avosuo on puuton suo. Avosoihin Suomessa kuuluvat suotyypeistä neva ja letto. Se on yleensä kostea, eikä siellä ole juurikaan eläimiä.lähde?

Ruohoista avosuota Evergladesissa