Koraani

islamin pyhä kirja

Koraani (arab. القرآن‎, al-Qurʼān) on islamin pyhä kirja. Islaminuskon mukaan se sisältää profeetta Muhammedin Jumalalta saamat ilmestykset, jotka alkoivat vuonna 610 ja jatkuivat profeetan kuolemaan saakka vuoteen 632. Islaminuskon mukaan ilmestyksiä kirjattiin epäsäännöllisesti ylös, mutta pääosin ne säilyivät ihmisten muistissa Koraanin kokoamiseen asti, joka olisi tapahtunut heti Muhammedin kuoltua kalifi Abu Bakrin toimesta ja uudelleen parikymmentä vuotta sen jälkeen kalifi Uthmanin toimesta.[1] Koraani on islamilaisen käsityksen mukaan Jumalan omaa puhetta ja ollut aina olemassa.[2] Pituudeltaan kirja on vajaa puolet Uudesta Testamentista.

Tutkijoiden mielipiteet vaihtelevat siitä, milloin Koraani koottiin, sillä tieto sen varhaisesta kokoamisesta on peräisin vasta 800-luvulta. Koraaniin ei viitata missään lähteessä ennen 800-lukua, minkä takia muutama tutkija pitää 800-luvun vaihdetta oikeampana aikana.[3] Joitakin erillisiä Koraaniin kuuluvia osia on säilynyt jo 600- luvulta, mikä todistaa, että ainakin osa teksteistä on hyvin vanhoja.[4]

Koraanin kieli on useimmille muslimeille vierasta, sillä vain joka viidennen muslimin äidinkieli on arabia. Koraani on lisäksi kirjoitettu klassisella arabialla, jota nykyarabian puhujan on vaikea käsittää.[5] Koraanin lukeminen onkin islamissa seremoniallista, eikä siinä tärkeintä ole tekstin ymmärtäminen.

Muslimit katsovat, että Koraania ei voi kääntää muille kielille, sillä käännökset ovat vain alkuperäisen Koraanin tulkintoja. Käännösvaikeudet johtuvat etenkin siitä, että Koraani kirjoitettiin aluksi konsonanttitekstinä. Arabian vokaalimerkit ja muut tarkkeet puuttuivat, ja jopa viittä eri kirjainta merkittiin samalla merkillä.[6] Koraanin scripta defecta tarkoitti sitä, että kirjoitus voitiin lukea 14 eri tavalla, jotka kaikki olivat aluksi yhtä hyväksyttäviä.[7] Koraanin lukeminen on nykyisin pyritty vakioimaan niin sanotun Kairon edition (1923) pohjalta.[7]

Koraani on osittain proosaa ja osittain runomuotoista. Teksti on enimmäkseen hajanaista ja usein epäselvää, minkä takia Koraanin tutkija Theodore Nöldeke luonnehti vuonna 1891 sen herättämää vaikutelmaa kaoottiseksi sekasotkuksi.[8] Muslimit sen sijaan pitävät Koraanin tyyliä ylittämättömän kauniina [9] ja katsovat, ettei kukaan pystyisi kirjoittamaan edes yhtä suuraa, joka voisi kilpailla sen kanssa.[10]

Vaikka Koraani on islamin arvovaltaisin teksti, se ei sisällä läheskään kaikkia islamin kannalta tärkeimpiä asioita. Jumalan lakia eli šariaa käsitellään vain niukasti, eikä Muhammedista kerrota oikeastaan mitään. Sana "Muhammed" esiintyy neljä kertaa, mutta sen tulkinnasta on erilaisia käsityksiä.[11] Uskontunnustus, paasto, rukous, almuvero ja pyhiinvaellus eli islamin "viisi pilaria" jäävät vaille kuvausta tai jopa ilman mainintaa. Koraani sisältääkin vain vähän aivan uutta hengellistä sisältöä, ja jopa sen uutuudet on upotettu tuttuun yhteyteen. Koraanin puhe on yleensä pyhien kirjoitusten kommentaaria ja osoitettu yleisölle, joka tunsi hyvin Tooran, Talmudin ja evankeliumiharmonian.[12]

Islamissa hadith -perinne on muodostunut Koraania tärkeämmäksi tietolähteeksi uskonnon sisällöstä. Hadith -kirjallisuus myös ohjaa Koraanin lukemista. Kun Koraani puhuu "profeetasta" tai "Jumalan lähettiläästä", vasta hadith -kirjallisuus kertoo, että tällöin tarkoitetaan aina Muhammedia. Koraani itsessään tuntee useita Vanhan Testamentin profeettoja ja Jumalan lähettiläitä. Jaakko Hämeen-Anttila luonnehtii Koraanin tulkintaa loogiseksi kehäksi: Koraanin kertomuksia on ensin tulkittu Muhammedille sattuneiksi, minkä jälkeen todetaan, että Koraani vahvistaa niiden sattuneen Muhammedille.[13]

Koraanin synty islamilaisen käsityksen mukaisestiMuokkaa

Koraanin synnystä kertoo 800-luvulta peräisin oleva perimätieto, josta varhaisin on Ibn Hishamin 800-luvun alussa kirjoittama elämäkerta Sirat Rasul Allah. [14] Teos pohjautuu Ibn Ishaqin 700-luvulla tekemään, mutta kadonneeseen teokseen.[15] Ibn Ishaqin ennallistettu kirja sisältää olennaisen tiedon profeetta Muhammedin elämästä. Kaikki myöhemmät historiikit perustuvat siihen. Siinä kuvattu islamin syntyhistoria on samalla osa itse uskontoa, joten sitä ei ole lupa kyseenalaistaa. Uskonoppineet voivat silti väitellä yksityiskohdista. Jaakko Hämeen-Anttilan mukaan jää jokaisen omaa valintaan, uskooko siihen vai ei.[16] Tiede ei pysty sanomaan, onko Ibn Ishaqin kertomus 100 vuotta aikaisemmista tapahtumista vain hurskasta legendaa, vai pitääkö se paikkansa.[17] 800-luvulla kirjoitetut hadith -kokoelmat, kuten "kuusi kirjaa", täydentävät joissakin asioissa elämäkerran tietoja. Seuraavaksi Koraanin synty esitellään siten kuin Ibn Ishaq ja Ibn Hisham sen esittävät.

Muhammedin ilmestyksetMuokkaa

Pääartikkeli: Muhammad
 
Muhammad Hira-vuorella. Istanbul, 1595.

Muhammed syntyi islamilaisen elämäkerran mukaan noin vuonna 570 Arabian niemimaalla sijainneessa Mekan kaupungissa sitä hallitsevaan quraiš-heimoon. Kaupunki oli ahdas ja köyhä, mutta siellä sijaitsi Kaaban temppeli, jonka profeetta Abraham oli jälleenrakentanut vedenpaisumuksen jälkeen. Erilaiset ihmeet ennakoivat Muhammedin syntymistä. Vartuttuaan hän toimi kauppiaana tulevan vaimonsa Khadijan palveluksessa.

Vuonna 610 Muhammad näki Hiran vuorella unessa enkelin ja sai ensimmäisen jumalallisen ilmestyksensä.[18] Enkelin kohtaaminen tuntui täyttävän Muhammedin jo lapsuudesta saakka kuulemat ennustukset. Oltuaan pari vuotta julkisuudessa hiljaa ilmestyksistä, Muhammed alkoi julistaa niiden sanomaa yhdestä Jumalasta.[19] Islaminuskon mukaan Koraani sisältää tarkasti ne viestit, jotka Muhammed sai enkeli Gabrielilta näissä ilmestyksissä.

Hishamin mukaan Muhammed sai heti sanomalleen kannattajia. Kun hän alkoi moittia Mekassa palvottuja jumalia, välit kaupunkilaisiin kuitenkin kiristyivät.[20] Vuonna 622 hän joutui yöllä hengenhädässä pakenemaan noin 300 km päässä sijaitsevaan Medinaan, joka antoi hänelle ja hänen kannattajilleen turvapaikan. Islamilaisen ajanlaskun katsotaan alkavan juuri tästä tapahtumasta, joka tunnetaan nimellä hijra. Muhammed otti Medinassa vallan ja perusti islamilaisen umman, uskovien yhteisön, josta pian kasvoi Lähi-idän supervaltio. Profeetta aloitti voitokkaat sota- ja ryöstöretket aluksi Mekkaan suuntautuvia karavaaneja vastaan. Sota päättyi Mekan valtaamiseen vuonna 630. Profeetta Muhammed tuhosi pelkällä kädenliikkeellään mekkalaisten palvomien jumalien patsaat Kaaban temppelin ympärillä.[21] Kaksi vuotta myöhemmin profeetta kuoli nimitettyään työlleen kaksitoista jatkajaa.

Hadith -perinne kertoo, että Muhammedin kuoleman jälkeen hänen seuraajansa, "neljä oikeaan johdettua kalifia" valloittivat koko Lähi-idän Libyasta Afganistanin rajoille. Muhammedin julistama usko levisi uuden suurvallan myötä tälle valtavalle alueelle.

Ilmestyksien kirjaaminenMuokkaa

 
Suura 47:9–15. Luultavasti pohjoisafrikkalaista alkuperää 800-luvulta.

Ibn Hisham ei kerro mitään Koraanin muistiin kirjoittamisesta ja mainitsee sanan "Koraani" vain kymmenkunta kertaa, vaikka esittääkin siitä useita lainauksia. Muhammedin lukutaidottomuus vakiintui myöhemmin opinkappaleeksi. Vielä Ibn Hisham ei siitä puhu vaan kertoo, että Muhammed "luki" Koraania ääneen.[22] 800-luvun islamilaisen käsityksen mukaan ainakin jotain kirjoitettiin heti muistiin.[23] Sen perusteluina käytetään Koraanin sanoja (80: 13-16) sekä al-Tirmidhin (nro 1531) ja eräiden muiden haditheja.[24][25]

 
Suurat 28:88–29:1. Egyptiläistä alkuperää 1300-luvulta.

Islamin mukaan Koraania välitettiin ensimmäisten vuosikymmenien aikana pääasiassa suullisena muistitietona. Al-Bukhari esittää hadithin, jonka mukaan enkeli Gabriel kävi Muhammedin kanssa ilmestykset läpi kerran vuodessa ja kahdesti kuolinvuoteella. [26] Hadithit eivät kerro, että Gabriel olisi koskaan yrittänyt opettaa Muhammedille luku- ja ja kirjoitustaitoa.

 
Enkeli Gabriel Muhammedin kuolinvuoteen äärellä kertaamassa Koraanin säkeitä. Miniatyyri 1500-luvulta

Jaakko Hämeen-Anttilan mukaan Muhammedin ilmestyksien talteen kirjoittaminen nousi esille vasta hänen kuolemansa jälkeen. Aikaisemmin asialla ei olisi ollut mitään merkitystä, koska muslimit saattoivat aina kysyä asiaa suoraan Muhammedilta. Vasta hänen kuolemansa jälkeen alettiin kaivata kirjoitettua Jumalan sanaa.[27]

Koraanin ensimmäinen kokoaminenMuokkaa

Koraani kirjoitettiin muistiin 800-luvun hadith-kirjallisuuden mukaan Yamaman taistelun jälkeen vuonna 633. Perimätiedon mukaan taistelussa kuoli monia Koraanin taitajia (Qurra), minkä takia hanke nähtiin tarpeelliseksi.[28] Umar ehdotti ensimmäiselle kalifille, Abu Bakrille Koraanin kokoamista. Tämä epäröi, mutta antoi tehtävän Muhammadin entiselle kirjurille Zaid ibn Thabitille, jonka myös kerrottiin epäröineen tehtävään ryhtymistä. Zaid kokosi ympäri Arabian niemimaata ilmestykset lehdiksi (suhuf) ja antoi ne Abu Bakrille.[29] Lehdet annettiin Abu Bakrin kuoltua hänen seuraajalleen kalifi Umarille. Hänen kuoltuaan lehdet päätyivät Umarin tyttärelle ja Muhammadin leskelle Hafsalle.

Koraanin toinen kokoaminenMuokkaa

 
Koraani 800-luvulta.

Al-Bukharin mukaan Hudhaifa ibn al-Yamanin muslimisotilaiden välillä syntyi vuonna 651 kiistaa Koraanin oikeasta sanamuodosta, sillä liikkeellä oli erilaisia versioita. Hudhaifa kertoi asiasta kalifi Uthmanille, joka asetti komitean kokoamaan Koraanin uudelleen. Näin aikaan saatua, quraišilaisten murteella kirjoitettua Koraania lähetettiin jokaiseen provinssiin yksi kappale ja kehotettiin polttamaan entiset.[30][31] Zaid ibn Thabitin johtama komitea vaati kullekin säkeelle kaksi takaajaa, ennen kuin se hyväksyttiin aidoksi. Kuuluisin hylätty jae oli vain Umarin muistama kivitysjae.[32] [33]

Koraanin tekstien vakiintuminenMuokkaa

Uthmanin toimeenpaneman ja Zaid ibn Thabitin johtaman komitean kokoama Koraani oli kijoitettu konsonanttitekstillä. Arabian kirjoitusjärjestelmä ei tuntenut vielä vokaaleja 600-luvulla eikä käyttänyt diakriittisiä pisteitä, jotka olisivat erottaneet samannäköiset konsonantit toisistaan. Tämä aiheutti sen, että ajoittain Koraanin kohdista tuli kiistaa, kun sama teksti luettiin eri tavoin.[34] Vokaalien ja diakriittisten merkkien käyttö arabiankielessä alkoi vasta 700-luvulla. Kiistanalaisissa kohdissa käytettiin erilaisia lisätarkenteita, joilla osoitettiin eri koulukuntien painotukset.[34] Uudistuksesta vastasivat lähteistä riippuen Abu al-Aswad al-Du’ali (k. 688) tai Irakin käskynhallitsija al-Hajjaj (k. 714). Lopullisesti tilanne vakiintui ibn Mujahidin vaikutuksesta vuonna 934. Tällöin virallistettiin seitsemän lukutapaa, joista kustakin oli kaksi muunnelmaa.

Koraanin luomattomuus ja pyhyysMuokkaa

Oppi Koraanin luomattomuudesta ja ikuisesta muuttumattomuudesta syntyi 800-luvulla.[34] Sen taustalla oli islamilaisen papiston eli ulaman taistelu tulkintavallasta kalifeita vastaan. Ulama voitti kiistan, ja sen myötä islamiin vakiintui käsitys, että Jumala ei ole kirjoittanut Koraania, vaan se on yhtä alkuperäinen kuin Jumala itse. Ajatusta taivaallisella pöydällä lepäävästä ikuisesta kirjasta perustellaan Koraanin sanoilla ”Hänen luonaan on alkuperäinen Kirja” (13: 39) sekä ” Sen sanat ovat luonamme olevassa Alkukirjassa ylhäisiä ja viisaita” (43:43).

Tämän opin mukaisesti Koraania ei oikeastaan voi rinnastaa Raamattuun, vaan oikea vertailukohta on Kristus. Johanneksen evankeliumi lausuu: "Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala" (Joh, 1:1). Siinä, missä kristinuskossa Sana tuli Kristuksessa lihaksi, se tuli islamissa pyhäksi kirjaksi.[35]

Koraani on teologisen asemansa takia islamille, jos mahdollista, vielä pyhempi kuin Raamattu kristityille. Se näkyy myös Koraanin kohtelussa. Suhtautuminen on äärimmäisen kunnioittavaa rituaalisista puhtausvaatimuksista alkaen. Oikeauskoinen muslimi pesee kätensä ennen Koraaniin tarttumista ja suutelee sen kantta seitsemän kertaa ennen kuin avaa kirjan.[36] Koraania luetaan ääneen resitoiden ja kasvot kohti Mekkaa.[37] Koraani on täydellinen kirja vailla yhtään kirjoitusvirhettä tai lainausta muista kirjoista.[38]

Islamissa yleistyi jo keskiajalla käsitys, että kaikki tarpeellinen tieteellinen tieto sisältyy jo Koraaniin. Samaa ajatusta kannatetaan edelleen: "Tiede tuo esille runsaasti uusia tosiasioita, jotka kuitenkin ovat jo olleet Koraanissa. Jokainen voi hakea Koraanista todisteita sille, että tiede on oikeassa. Tiede, joka ei sovi yhteen Koraanin kanssa, on vailla perusteita."[39]

Kuka kirjoitti Koraanin?Muokkaa

Perinteinen länsimainen orientalismiMuokkaa

Islamilainen kertomus Koraanin historiasta on osittain sadunomainen ja myös epälooginen. Koraanin teksti on katkonaisuutensa takia hyvin poikkeuksellista eikä herätä mielikuvaa kokonaisuudesta, jonka yksi kirjoittaja olisi tehnyt. Se muistuttaa enemmän sieltä täältä koottujen tekstinkappaleiden koostetta. Islamilainen tarina ottaakin tämän huomioon ja kertoo, että kirja koottiin pienistä osista. Tekstin lukemisvaikeudet islamilainen tarina selittää sillä, että kirja oli vuosikymmenien ajan vain suullisessa muodossa ja ulkoa opittuna, jolloin lukemista koskevat epäselvyydet vältettiin. Ongelmaksi tietysti muodostuu silloin se, miksi äärimmäisen tärkeää tekstiä eli Jumalan sanaa ei heti kirjoitettu muistiin. Koraani sisältää myös keskenään ristiriitaisia ohjeita. Islam poistaa ristiriidat selittämällä, että myöhemmin annetut ilmoitukset kumoavat (abrogaatio) aikaisemmin annetut.

Länsimaiset tutkijat ovat ongelmista huolimatta pitäneet islamilaista kertomusta aitona ja uskottavana. Länsimaissa on yleisesti katsottu, että profeetta Muhammed kirjoitti tai ainakin saneli Koraanin. Kirjan saksalaisen kääntäjän Rudi Paretin (k. 1983) mukaan ”Ei ole mitään syytä epäillä sitä, ettei jokainen pienikin säe Koraanissa olisi Muhammedilta itseltään peräisin”. Koraanin suomalainen kääntäjä Jaakko Hämeen-Anttila on astetta varovaisempi. Hän arvioi Islamin käsikirjassa, että Koraani on ”suhteellisen lähellä sitä ilmoituskorpusta, jonka Muhammed sai”. Suurempia puutoksia ei kirjassa Hämeen-Anttilankaan mukaan silti ole, vaan kirja sisältää suurin piirtein kaikki Muhammedille annetut ilmoitukset. Hän katsoo, että Koraania voidaan pitää 600-luvun alun tekstinä.[40]

Tutkijoiden skeptisyys on kuitenkin lisääntynyt. Esimerkiksi Hämeen-Anttila muistuttaa islamilaisen lähdeaineiston yleisestä ongelmallisuudesta.[41] Paitsi että tekstit alkavat vasta 800-luvulta, vanhimmat tekstit ovat usein säilyneet vain myöhempinä kopioina, joten "tiedämme siis yllättävän vähän islamin kaikkein varhaisimmasta historiasta ja profeetta Muhammedin elämästä".[42] Niiden varaan rakentuva historiankäsitys on kuin "talo, joka seisoo ilman perustaa",[43] minkä takia tutkijat joutuvat pohjimmiltaan tekemään hyvin subjektiivisen valinnan uskoako islamilaiseen kuvaan vai ei.[44]

Hämeen-Anttila kuitenkin katsoo, että islamilaisessa tarinassa on syytä pysyä, sillä tutkimus ei ole pystynyt tarjoamaan tilalle parempaakaan selitystä. Hänen mukaansa perimätiedon kieltäminen edellyttäisi, että olisi tehty jättiläismäinen väärennös, jossa perimätiedon vastaiset historialliset dokumentit olisi tuhottu. Hämeen-Anttila katsoo myös, että humanististen tieteiden kenttä kaventuisi huomattavasti, jos kaikki pitäisi sitovasti todistaa. Hän kysyy, voidaanko edes Danten olemassaoloa todistaa.[45] Skeptikot ovat vastanneet, ettei kirjallisuuden hävittämistä tarvitse olettaa, jos aiempaa historiankirjoitusta ei ollut.

Historiakriittinen orientalismiMuokkaa

Viime vuosikymmeninä Koraanin tutkimuksessa on voimistunut jo 1800-luvulla alkanut historiakriittinen tutkimus. Se on joko kokonaan tai osittain hylännyt niin sanotun islamilaisen perimätiedon arvon tietolähteenä 600-luvusta. Tämän linjan tutkijat ovat enimmäkseen myös hylänneet käsityksen, että Koraanin kirjoittaja olisi Muhammed - jotkut sen takia, etteivät pidä Muhammedia historiallisena henkilönä.

Koraanin kirjoittajaa on etsitty historiantutkimuksen ja kielitieteen menetelmin. Esimerkki saaduista tuloksista on Niiniköyden suuran 111 analyysi. Islamilainen perimätieto kertoo tarkasti, kuka oli suurassa mainittu Abu-Lahab, mitä kaikkea hän teki, ja miksi hänet Koraanissa kirotaan. Kriittinen tutkimus on kuitenkin havainnut, että Abu-Lahabin tarina sopii 1. Kuningasten kirjassa esiintyvään juutalaisten kuninkaaseen Ahabiin. Niiniköyden suura on kristillinen runo, joka kertoo juutalaisten kuninkaasta. Tämän yhtäläisyyden löytäminen osoittaa, että islamilainen tulkinta onkin vain runon tarjoamien vihjeiden pohjalta luotu sepite. Niiniköyden suura osoittaa, miten islamilaiset Koraanin selitykset ovat syntyneet. Samalla se on todiste Koraanin alun perin kristillisestä taustasta.

Vanhimmat tekstit ja viittaukset KoraaniinMuokkaa

Koraanin vanhin tunnettu käsikirjoitus on kaksi pergamenttisivua käsittävä niin sanottu Birminghamin käsikirjoitus. Sen ikää tutkittiin vuonna 2015 radiohiilimenetelmällä. Tutkimus osoitti, että pergamenttipohja oli peräisin ajalta 569 - 645.[4][46]  Käsikirjoitusta on pidetty todisteena siitä, että Koraani on peräisin Muhammedin elinajalta. Käsikirjoitus kuitenkin sisältää vain katkelmia Koraanin kolmesta suurasta (18:17–31, 19:91–98 ja 20: 1–40). Niissä ei ole erityisesti islamilaista sisältöä, vaan varhaiskristillisiä tarinoita, kuten kertomus Marian ilmestyksestä tai luolaan nukkuneista unikeoista. Koraanin osia sisältäviä 600-700 -luvuille ajoitettuja pergamentteja on löydetty muitakin, mutta ei täydellistä Koraania ennen 800-tai 900-lukua.

Toinen tapa tutkia Koraanin ikää on etsiä sitä koskevia mainintoja varhaisesta kirjallisuudesta. Koraania ei mainita missään kirjallisessa lähteessä ennen 800- lukua. Esimerkiksi Fiqh Akbar I – käsikirjoitus, joka on varhaisin islamilaista lakia koskeva teksti 700-luvulta, ei tunne Koraania.[3] Vuonna 750 kuolleen Johannes Damaskolaisen tekemäksi oletettu De Haeresibus puhuu Koraanin irrallisista osista, mutta ei kirjasta kokonaisuutena:

“Kuten on kerrottu, tämä Muhammed kirjoitti monia naurettavia teoksia, jotka hän jokaisen nimesi. On esimerkiksi Naisen kirja [= Naisten suura], sitten on kirja Jumalan kameli [=?]... edelleen Pöydän kirja [=Pöydän suura] ja edelleen Hiehon kirja [= Lehmän suura].

Tätä kuvausta on epäilty sen tyylin perusteella myöhemmäksi lisäykseksi käsikirjoitukseen.[47] Kun tekstejä kopioitiin, oli tavallista, että niihin samalla lisättiin uusia tietoja.

Koraanin syntyvaiheista löytyy merkintöjä Bysantin keisarin Leo III:n (717–741) ja kalifi Umar II:n (717–720) kirjeenvaihdosta. Sen alkuperäinen kreikkalainen versio on kateissa, ja vanhimmat säilyneet käännökset, armenian ja latinankieliset, poikkeavat toisistaan ja ovat aikaisintaan 700-luvun lopulta. Säilynyt teksti ei mainitse Koraania oikealla nimellä eikä siteeraa sitä. Siinä kuitenkin esitetään kiinnostavia väitteitä Koraanin kokoamisesta:

“Umar [=toinen kalifi], Abu Turab [=Ali] ja Salman Persialainen kokosivat sen [= sinun Pourkanisi] vaikka keskuudessanne onkin levitetty tietoa, että Jumala olisi lähettänyt sen taivaasta... Mitä kirjaanne tulee, olette jo antaneet näytteitä sellaisista väärennöksistä, ja muiden ohella tunnetaan muuan Hajjaj, nimittämänne Persian kuvernööri, joka lähetti miehiä kokoamaan muinaisen kirjanne, jonka hän korvasi toisilla, itse kirjoittamillaan ja mieleisillään, jotka hän levitti kaikkialle valtakunnassanne... Tästä hävityksestä kuitenkin pelastui osa Abu Turabin teoksista, koska Hajjaj ei kyennyt hävittämään kaikkea". [48]

Kirjeenvaihdon sana "Pourkan" viittaa arabian sanaan al-furqan (arabiassa ei ole äännettä p), joka tarkoittaa "Ratkaisua". Paitsi että sen on suuran 25 nimi, "Ratkaisulla" tarkoitetaan usein myös Koraania kokonaisuudessaan. Sana esiintyy myös Koraanissa.[49]

Arvellaan, että raakuudestaan tunnettu kuvernööri al-Hajjaj ibn Yusuf todella teki jotain muinaisten pyhien tekstien parissa aivan 700-luvun alussa. Tuloksena ei silti voinut olla täydellinen Koraani, koska sellaista ei mainita missään. Kirjeenvaihdossa väitetään että kuvernööri itse olisi kirjoittanut suuren osan Koraanista ja hävittänyt osia alkuperäisistä kirjoituksista.

Tekstissä Koraanin kirjoittajaksi annetaan "Abu Turab", joka oli Muhammedin ottopojan Alin lempinimi.[50] Eräiden muiden tällaisten lähteiden perusteella on esitetty teoria, että alkuperäisen arabiprofeetan nimi olisi ollut Ali siinä vaiheessa, kun sana muhammad (=ylistetty) oli vielä varattu tarkoittamaan vain Jeesusta. Ali olisi tällöin sopivasti arabisoinut uskontoa ja ollut läheisemmäksi koettu palvonnan kohde kuin etäinen muhammad eli Jeesus. Myöhemmin Aliin kohdistuva kultti olisi jäänyt sivuun, kun päähenkilöksi nousi profeetta Muhammed. Alin kultista olisi kuitenkin jäänyt muistot shiialaisuuteen.[51]

Kokonaisen Koraanin olemassaolo on täysin varmaa vasta 800-luvulla, sillä vuonna 834 kuollut Ibn Hisham laati vanhimman säilyneen Muhammedin elämäkerran (Sirat Rasul Allah), joka viittaa Koraanin eri jakeisiin aivan oikein.[52] Orientalisti John Wansbrough arvelee, että Koraani olisi koottu ja kanonisoitu vasta juuri tätä ennen 700- ja 800-lukujen vaihteessa. Hän perustelee väitettä myös tekstin lingvistisellä analyysilla.[3] Wansbroughin teoria ei ole saanut arabistien keskuudessa laajaa kannatusta.

Koraanin syyrialais-kristillinen tausta?Muokkaa

Vuonna 1970 Günter Lüling julkaisi väitöskirjan, jossa perusteli näkemystä, että jopa kolmasosa Koraanin suurista olisi alunperin kristillisiä hymnejä.[53] Saksalainen orientalisti K-H Ohlig on arvellut, että pääosa Koraanista olisi jonkin Lähi-idässä vaikuttaneen monoteistisen kristillisen liikkeen liturgisia tekstejä, jotka olisivat peräisin eri vuosisadoilta.[53] Kirjoitustavan lukukelvottomuutta Ohlig perustelee sillä, että kyse on uskonmiesten itselleen tekemistä muistilapuista saarnoja varten. Kirjoittaja itse olisi siten osannut lukea tekstin, koska tiesi, mitä oli tarkoittanut, mutta ei kukaan muu. Koraanin matemaattisen tyylianalyysin perusteella ranskalainen tutkija J-J. Walter on arvioinut, että kirjoittajia olisi saattanut olla 30–100.[54]

Ohligin mukaan islamin varsinainen lähtökohta saattoi olla arabikristillisessä, arameankielisessä lahkossa, joka ensimmäisillä sataluvuilla vaikutti Syyriassa ja Mesopotamiassa ja sai vaikutteita etenkin samarialaisuudesta. Osa tästä väestöstä pakkosiirrettiin 200-luvulla Khorasaniin ja sen pääkaupunkiin Merviin Iranin koilliosassa. Sieltä Koraani-liike olisi poliittisten kumousten myötä (al-Malik, al-Mansur, al-Mamun) palannut valtakunnan ydinalueille ja noussut kalifien suojeluksessa valtionuskonnon asemaan. Profeetta Muhammedin hahmo olisi yhdistetty tähän Koraani-liikkeeseen ja sen teksteihin vasta 700-luvun jälkipuoliskolla, jolloin kirja olisi saanut hänestä siihen asti puuttuneen profeetallisen tekijän.[51] Monet seikat tukevat teoriaa, muun muassa Koraanin kieli, kirjaimisto ja sisältö sekä islamiin sisältyvät zarathustralaiset, parsilaiset ja buddhalaiset vaikutteet, jotka viittaavat Keski-Aasiaan eivätkä Arabian niemimaalle islamin alkuperäisenä kehtona.

Hieman paradoksaalisesti teoria tarkoittaisi myös sitä, että suurin osa Koraanin kirjoituksista edustaisi kokonaan jotain muuta uskontoa kuin islamia. Koraanissa onkin paljon aineistoa, jonka sisältö on täysin kristillistä (muun muassa Birminghamin pergamentit), kun taas ainoastaan osassa suuria on selvästi ei-kristillisiä oppeja. Koraanin varhaista alkuperää osoittaa toisaalta se, että siitä puuttuvat monet islamin keskeiset opinkappaleet, niiden joukossa profeetta Muhammed, jota Koraanissa tuskin mainitaan. Teoria tarkoittaisi myös sitä, että muslimit eivät voineet valloittaneet Lähi-itää, jos arabien uskonto muuttui islamiksi vasta paljon myöhemmin.

Koraanin alkuperäinen kieliMuokkaa

Alphonse Mingana (k. 1937) ja Christoph Luxenberg ovat osoittaneet, että Koraani on osittain kirjoitettu syyro-arameaksi (Jeesuksen äidinkielellä) eikä arabiaksi. Minganan mukaan jopa sana Koraani on arameaa ja tarkoittaa syyrialais-kristillisessä kirkossa käytettyä "lukemistoa". Uusi lukutapa muuttaa tekstien sisältöä monissa avainkohdissa. [55] [56] Esimerkiksi Luxenbergin tekemästä analyysista voi ottaa Voiman suuran (97), joka Hämeen-Anttilan suomentama kuuluu seuraavasti:

”Olemme lähettäneet tämän Voiman yönä. Mistäpä tietäisit, mikä Voiman yö on! Voiman yö on parempi kuin tuhat kuukautta. Silloin enkelit ja Henki laskeutuvat taivaasta kaikissa asioissa Herran luvalla. Silloin vallitsee rauha aina aamunkoihin asti.”

Islamilaisen Koraanin selityksen (tafsir) mukaan suura kertoo, että juuri tuona yönä ensimmäinen ilmestys lähetettiin profeetta Muhammedille. Tämähän ei käy ilmi vielä itse teksistä. Muslimit viettävät Voiman yötä vuosittain paastokuukauden aikana, ja silloin suoritetut rukoukset ovat tehokkaampia kuin vastaavat teot tuhantena kuukautena, joihin ei sisälly Voiman yötä. Valitettavasti ei olla täysin varmoja siitä, mikä Ramadan-kuukauden öistä on varsinainen Voiman yö. Brittiläinen orientalisti Richard Bell näki Voiman suurassa kuvauksen jouluyöstä. Luxenbergin tekstianalyysi tukee väitettä. Luxenbergin mukaan arabian sana al-qadr tarkoittaa myös kohtaloa ja sanan sisältyvä konsonanttiyhdistelmä q-d-r tarkoittaa syyro-arameassa syntymää tai ”onnentähteä”, jonka merkeissä ihminen on syntynyt sekä myös joulua. Myöhäisantiikissa astrologia oli suosittua. Se näkyy myös Jeesuksen syntymää koskevissa kertomuksissa, joissa joulutähti johdatti itämaan tietäjiä. Koska islamissa ei tunneta yöjumalanpalvelusta, Luxenberg näkee aamunkoittoon ulottuvassa valvomisessa viittauksen Syyrian kirkon joulunviettoon. Analyysin lopputuloksena Luxenberg kääntää suuran seuraavasti:

”Olemme antaneet hänen (=Jeesuksen) laskeutua alas jouluyönä. Mistäpä tietäisit, mikä on jouluyö? Jouluyö on rikkaampi armosta kuin tuhat yöjumalanpalvelusta. Enkelit, henkien seuraamina, tuovat silloin Herransa luvalla alas kaikenlaisia hymnejä. Silloin vallitsee rauha aamunkoittoon asti.”[57]

Koraanin scripta defectaa luetaan Luxenbergin metodilla niin, että myöhemmin lisätyt diakriittiset merkit poistetaan ja tulkinnassa otetaan huomioon myös mahdolliset arameankieliset vaihtoehdot. Voiman suura muuttuu tällöin jouluyötä ja Jeesuksen syntymää ylistäväksi hymniksi. Vastaavalla tavalla monista Koraanin kohdista löytyy uusia tulkintoja. Luxenbergin tunnetuin esimerkki koskee Paratiisin neitsyitä, joita hän pitää käännösvirheenä; kyse olisi todellisuudessa viinirypäleistä.

Muita esimerkkejä taustaltaan kristillisistä Koraanin suurista ovat, al-Fil eli Norsun suura (105) ja al-Masad eli Niiniköyden suura (111).

Ohligin mukaan olettamus siitä, että Koraanin alkuperäinen kieli on arabia, oli luonteeltaan poliittinen päätös siinä vaiheessa kun Koraani kanonisoitiin. Scripta defectaa ei tuossa vaiheessa osattu kunnolla lukea ja tulkinta arabian hyväksi palveli valtaa pitäviä arabeja.[58] Myös itse Koraanin teksti sisältää vakuuttelua, että kyseessä on nimenomaan arabiankielinen teos. Tämä herättää vaikutelman siitä, että kielen alkuperä on herättänyt Koraania koottaessa keskustelua.

Koraanin eheysMuokkaa

Suullinen perinneMuokkaa

Islamissa korostetaan, että Koraani liikkui aluksi pääosin vain suullisena perinteenä. Tämä oppi on voinut syntyä siitä, että Koraanin tekstien lukutapa oli pitkään epäselvä ennen kuin diakriittiset merkit ja muut tarkenteet lisättiin siihen. Islaminuskon mukaan Koraani on täydellinen kirja, joka välittää muuttumattomana ja sellaisenaan Muhammedin saamat ilmestykset. Myös jotkut länsimaiset tutkijat, kuten Jaakko Hämeen-Anttila, ovat lähellä tätä käsitystä.[59]

Koraanin kirjalliset versiotMuokkaa

Koraanin historialliset käsikirjoitukset osoittavat erilaisia poikkeamia Koraanin versioiden välillä. Lopullista yksimielisyyttä ei ole vieläkään saavutettu, mutta sitä lähimpänä on vuonna 1923 julkaistu Kairon kuninkaallinen laitos. Nykyisin valtaosa painoksista on sen kopioita.[34] Vaihtelua esiintyy silti edelleen. Ortografisesti Kairon editiosta poikkeavia tekstejä on julkaistu mm. Saudi-Arabiassa.[60] [61]

Jakeiden kumoaminenMuokkaa

Abrogaation periaate eli oppi Koraanin jakeiden kumoamisesta (نسخ, naskh) syntyi siitä havainnosta, että eräät Koraanin kohdat olivat keskenään ristiriidassa.[62] Siitä on esimerkkinä Koraanin suhtautuminen viiniin. Sekä kristinuskossa että juutalaisuudessa viinillä on tärkeä uskonnollinen merkitys. Näin oli aluksi myös islamissa, kuten käy ilmi useista Koraanin kohdista (16:67, 47:15, 83:25). Lehmän suurassa (2:219) viini lopulta kielletään.

Abrogaation periaate nojautuu Koraanin sanoihin: ”Jos me pyyhimme pois jonkin jakeen tai annamme sen unohtua, annamme tilalle samanlaisen tai paremman” (Koraani 2:106). Abrogaatiossa sääntönä on,että myöhemmät ilmoitukset kumoavat aikaisemmat, jos niiden välillä on ristiriitaa. Koska suura 2 on myöhäinen, viinikielto on Koraanin viimeinen sana. Väkivaltaisia kehotuksia sisältävä suura 9 on viimeinen tai toiseksi viimeinen, joten se kumoaa Koraanin rauhallisemmat säkeet.[63]

Islamilaisen käsityksen mukaan Koraanin ristiriidat johtuvat siitä, että jotkut sen opit oli tarkoitettu ohjenuoriksi vain islamin syntyvaiheessa, mutta ei myöhemmin.[62] Toisen selityksen mukaan ristiriidat osoittavat Koraani-tekstien edustaman uskonnon historiallisia kehitysvaiheita.

Puuttuvat osatMuokkaa

Haditheissa on mainintoja siitä, että Koraaniin periaatteessa kuuluvia tekstejä olisi jäänyt pois. Tunnettu tapaus on kivitysjae, jonka muisti ainoastaan kalifi Umar, mutta Koraanin kokoamiskomitean edellyttämiä muita todistajia ei löytynyt. Jakeen mukaan täysi-ikäinen aviorikoksen tekijä voitiin kivittää. Erään teorian mukaan kivittämisjakeen katoamista koskeva hadith olisi syntynyt siitä, että kuoliaaksi kivittäminen oli arabien harjoittama rangaistus. Ibn Hishamin mukaan myös Muhammed määräsi huorintekijät kivitettäviksi moskeijan portilla.[64] Kivittäminen kuului myös juutalaiseen perinteeseen, mutta ei kristilliseen. Raamatussa Jeesus esiintyy huorintekijöiden kivittämistä vastaan (Joh 8:7). Koraanista kivitystuomio puuttui mahdollisesti siksi, että Koraanin useimmat suurat oli ehkä kirjoitettu kristinuskon vaikutuspiirissä tai jopa sen hengessä.[65]

Koraanista jäi pois muitakin vain yhden muslimin muistamia yksittäisiä jakeita.[66] Sunan Ibn Majan hadith kertoo eräästä toisesta puutteesta:

”Aishan kerrotaan sanoneen: kivittämistä ja aikuisen rintaruokintaa koskevista jakeista tuli kymmenen kertaa ilmoitus, ja niitä koskeva paperi oli tyynyni alla. Kun Jumalan lähettiläs kuoli, olimme kaikki mietteissämme hänen kuolemastaan, ja kesy lammas söi paperin.” [67]

Aikuisten rintaruokinnassa kyse oli siitä, että nainen voi toimia miehen työtoverina ainoastaan, jos he ovat sukulaisia. Sukulaisuussuhde voidaan kuitenkin luoda siten, että nainen imettää miestä. Tämä "aikuisten rintaruokinta" vahvistettiin keinoksi ei-sukulaisten työtoveruuteen useissa luotettavissa haditheissa ja etenkin kokoelmassa Sunan an-Nasa'i. [68] Siitä tuli näin osa islamia, vaikka tieto puuttuu Koraanista.

Šiialaisten suhtautuminen Koraaniin on ollut kaksijakoista. Yhtäältä ulospäin on puolustettu Koraanin yhtenäisyyttä ja aitoutta. Toisaalta taas Koraanin teksti ei anna tukea šiialaisten imaami-opille eikä profeetan vävyn, Ali ibn Abi Talibin asemalle Muhammadin seuraajana (tosin tukea ei anneta muillekaan). Tästä syystä kalifi Uthmanin kokoamaa Koraania on epäilty ja syytetty tahallisesta vilpistä. Syytökset eivät silti ole johtaneet toimiin Koraanin suhteen, vaan šiialaiset lukevat samaa kirjaa kuin sunnalaisetkin. Sitä vastoin islamilaisessa laissa šiioilla on oma kouluntansa, joka poikkeaa monissa asioissa sunnalaisuudesta. [66]

Vieraat osatMuokkaa

Islamilaisessa perimätiedossa on myös kertomuksia ihmisten vaikuttamisesta Koraanin tekstiin. Erään kertomuksen mukaan Muhammad saneli kirjurilleen suuraa kirjoitettavaksi ja piti tauon sanelussa. Kirjuri Abdullah kiirehti ehdottamaan jakeen 23:14 loppuosaksi: "Siunattu olkoon Jumala, paras Luoja". Muhammad hyväksyi sanat todeten ilmestyksen kuuluneen juuri niin. Tarina jatkaa myös, että kirjuri kääntyi pois islaminuskosta.[69]

Kuuluisin kohta on suuran 53 (Tähden suura) ”Saatanalliset säkeet”. Suuran jakeiden 19–20 jälkeen Saatana houkutteli Muhammedin vahingossa sanomaan: ”Ne ovat ylhäisiä numidialaisia kurkia, joiden esirukoukset kuullaan.” Muhammed olisi siis hyväksynyt Mekassa palvotut kolme jumalatarta (Allat, al-Uzza, Manat). Ibn Hisham kertoo, että asia sai suurta huomiota, Muhammed sai moitteet Gabrielilta ja tilanne korjaantui nopeasti.[70] Koraanista löytyy myös tähän tilanteeseen sopiva ajatelma:

»Aina ennenkin, kun olemme lähettäneet lähettilään tai profeetan, on Saatana saanut pujotetuksi omia toiveitaan hänen toiveidensa lomaan, mutta Jumala pyyhkii pois sen, mitä Saatana on saanut niihin sekoitetuksi, ja sitten Hän vahvistaa omat merkkinsä. Jumala on Tietävä, Viisas
(Koraani 22:52, suomennos Hämeen-Anttila, 1995)

Koraanin suuratMuokkaa

Pääartikkeli: Suura

Rakenne ja muodotMuokkaa

 
Koraanin käsikirjoitus Andalusiasta, 1100-luvulta

Koraani jakautuu 114 suuraan eli lukuun. Suurat vastaavasti jakautuvat jakeisiin (aya). Koraanin suurat on järjestetty summittaiseen pituusjärjestykseen eli samalla tavoin kuin Paavalin kirjeet Uudessa Testamentissa. Lyhyttä ensimmäistä suuraa, Avauksen suura, seuraa Koraanin pisin suura, Lehmän suura, jossa on kaikkiaan 286 jaetta. Viimeinen, Ihmisten suura käsittää vain 6 jaetta. Nykyisin lännessä yleisin Koraanin jakeiden numerointi pohjautuu saksalaisen Gustav Flügelin vuonna 1834 Leipzigissä toimittamaan laitokseen.[71]

Koraani ei juuri sisällä pitkiä kertomuksia. Teksti koostuu lyhyistä katkelmista, jotka antavat jonkin opetuksen ja päättyvät Jumalan suuruudeen kuvaukseen, kuten orientalisti Richard Bell osoitti.[72] Usein aiheena on viimeinen tuomio ja siitä varoittaminen. Esimerkki tällaisesta katkelmasta voisi olla seuraava (31:34):[73]

»"Totisesti, Jumala tietää tuomion hetken, Hän lähettää sateen maan päälle ja Hän tietää, mitkä ihmiskohtalot äitien kohtuihin kätketyt ovat. Yksikään sielu ei aavista, mitä hänen on huomenna koettava, eikä sitä, missä maassa hän on kuoleva. Totisesti, Jumala on tietävä, tarkkanäköinen."»

Ikäjärjestys kulkee pääosin taaksepäin siten, että Koraanin lopussa olevat lyhyemmät suurat ovat vanhimpia ja alussa olevat pidemmät suurat nuorimpia. Koraanissa on yleensä jossain merkintä siitä, onko suura Mekan (610–622) vai Medinan (622–632) kaudelta. Jako perustuu Gustav Weilin ja Theodor Nöldeken tekemään vertailevaan tutkimukseen.

Suurat on kirjoitettu riimiproosalla, joka ei ole runoutta mutta jota rytmittävät jakeen loppuun osuvat riimit eli loppusoinnut. Suurat ovat saarnaavia ja mahtipontisia, joten ne sopivat niin itsekseen luettaviksi kuin julkisissa rukouksissa ääneen kuulutettaviksi.[74]

Koraanin suurille on annettu nimet myöhään, ja niissä esiintyy vaihtelua. Nimet tulevat joko suuran tärkeimmän sisällön tai (useammin) tekstissä olevan sanan perusteella.[75]

SisältöMuokkaa

Koraanin suurat käsittelevät usein keskenään samoja asioita. Toistuvana teemana kirjassa on, että oikein uskovat pääsevät kuoltuaan paratiisiin ja epäuskoiset joutuvat helvettiin. Koraanissa myös annetaan paikoin yksityiskohtaisia kuvauksia helvetissä odottavista kärsimyksistä. Koraanin suurista löytyy toistuvien teemojen lisäksi historiallista materiaalia, joka on osittain yhteneväistä Raamatun kertomusten kanssa.

Kaiken alku noudattelee Raamatusta tuttua kaavaa, jossa maailma luotiin kuudessa päivässä. Jumala loi Aadamin ja hänen vaimonsa Eevan savesta ja yhdestä sielusta. Kaikkeus rakentuu helvetistä ja seitsemästä taivaasta.[76]

Koraanin mukaan olevaiset olennot voidaan jakaa viiteen ryhmään: Jumala, enkelit, džinnit, ihmiset sekä muu luomakunta. Jumala on selkeästi monoteistinen ja hänellä on 99 nimeä. Enkelit ovat Jumalan sanansaattajia. Paholainen vastaavasti viettelee ihmisiä pahaan.[76]

Koraanissa on useita erityismääräyksiä, jotka koskevat vain yhtä ainoaa henkilöä, Jumalan profeettaa. Niiden aiheena ovat hänen erityiset oikeutensa puolisonvalintaan sekä käyttäytymisohjeet hänen vieraanaan (esim. 33: 50-53).

Koraanin suhde muihin uskontoihinMuokkaa

Pääartikkeli: Islam ja muut uskonnot

Koraanin tekstien syntyaikoina Lähi-idässä sekä juutalaisuuden että kristinuskon eri lahkot olivat levinneet laajalle. Molempia ryhmiä oli Egyptissä, Palestiinassa, Syyriassa, Arabian niemimaalla Jemeniä myöten, Irakissa ja Iranissa Afganistanin rajoille asti. Erään teorian mukaan islam aloitti kehityksensä itäisenä kristillisenä lahkona. Silloin olisi luonnollista, että se sisältää paljon aineksia kristinuskosta ja juutalaisuudesta.[77] Monissa kohdissa Koraani ilmoittaakin vain vahvistavansa sen, mitä on aikaisemmin Toorassa ja evankeliumissa on ilmoitettu (esim. Koraani 5:62; 10:37; 42:13). [78] Koraanin useissa suurissa suhde kristinuskoon ei olekaan pelkästään myönteinen, vaan tekstien voisi hyvin katsoa edustavan jonkin itäisen kristillisen lahkon ajatuksia.

»Niitä uskovista sekä juutalaisista, kristityistä ja saabilaisista, jotka uskovat Jumalaan ja viimeiseen päivään ja tekevät hyviä töitä, odottaa palkka heidän Herransa luona. Ei heidän tarvitse pelätä, eivätkä he joudu suremaan.»
(Koraani 2:62, suomennos Hämeen-Anttila, 1995)

Toisaalta Koraanissa on kohtia, joissa erkaannutaan muista uskonnoista ja rakennetaan täysin uuden uskonnon identiteettiä palaamalla niiden ohi Abrahamiin - keino, jota myös apostoli Paavali oli käyttänyt puolustaessaan kristinuskoa.

»He sanovat: ”Kääntykää juutalaisiksi!” – tai ”kristityiksi” – ”niin saatte johdatuksen!” Sano: Me olemme hanifeja Abrahamin uskossa; hän ei ollut monijumalainen.»
(Koraani 2:135, suomennos Hämeen-Anttila, 1995)

Jaakko Hämeen-Anttilan esittämän teorian mukaan Koraanin vaihteleva suhtautuminen muihin uskontoihin johtui Muhammedin henkilöhistoriasta. Aluksi Muhammed oli luottanut juutalaisten ja kristittyjen kääntymiseen, jolloin tuon ajan ilmestykset olivat myönteisiä näille uskonnolle. Muhammadin pettymykseksi juutalaisväestö ei hyväksynyt uutta uskontoa, joten tuloksena oli välirikko ja ilmestysten sävyn muuttuminen. [79] Hämeen-Anttilan teoria lähtee siitä, että muslimien 800-luvulla kokoamat hadith -kertomukset ovat historiallisesti luotettavaa tietoa. Muslimit taas selittävät Koraanin yhtäläisyydet juutalaisuuteen ja kristinuskoon sillä, että nämä ovat islamin rappeutumismuotoja. Ne olisivat alun perin edustaneet puhdasta islamia, mutta vääristyneet historian saatossa.

Kristinuskon ja juutalaisuuden ohella Koraanissa saattaa olla joitakin yhtymäkohtia Persiassa vallinneeseen manilaisuuteen (Pöydän suura 5) sekä ainakin yksi buddhalainen runo (Uskottomien suura 109 ).

Koraanin lakiMuokkaa

Koraanin eräät myöhäiset suurat sisältävät lainsäädännöllisiä ohjeita. Ne muodostavat kuitenkin vain pienen osan islamilaisesta laista eli šariasta. Varsinaiset islamilaiset lakikokoelmat koottiin vasta 800-luvulla. [80]

Koraanissa mainitaan islaminuskon "viidestä pilarista" neljä, eli rukous, paasto, almuvero ja pyhiinvaellus. Ne jäävät kuitenkin vain mainintojen tasolle ja esimerkiksi pyhiinvaelluksen kohdetta ei kerrota. Koraanissa annetaan muun muassa perinnönjakoa, avioliittoa, avioeroa ja saaliinjakoa koskevia määräyksiä. Kaupankäynnistä on vain yleisiä ohjeita ja hallinnollisia asioita ei käsitellä. Koraanin rikoslaki on niukka, vaikka esimerkiksi varkaudesta ja haureudesta määrätään rangaistukset.[81]

Islamin laki šaria ja sen tulkinta fiqh perustuvat Koraaniin, perimätietoon eli haditheihin ja näistä johdettuihin yleisiin periaatteisiin.

Koraanin tutkimusMuokkaa

Koraania koskevaa tutkimusta tehdään sekä islamin omassa piirissä että länsimaissa, missä tieteellinen Koraanin tutkimus alkoi 1800-luvun alkupuolella.

Islamilainen tutkimusMuokkaa

Islamin piirissä Koraania tutkitaan islamin pyhänä kirjana. Koraania pidetään profeetta Muhammedin 600-luvulla saamien ilmestysten kirjauksina. Tutkimus jakautuu islamin opillisiin alueisiin, joita ovat tafsir (Koraanin tulkinta), kalam (teologia) ja fiqh (lain tulkinta).[82]

Tieteellinen tutkimusMuokkaa

Suurien ajoitusMuokkaa

Länsimainen tieteellinen Koraanin tutkimus alkoi 1800-luvulla ja keskittyi ensin ajoituksen ongelmaan. Tunnetuin Koraanin suurien keskinäinen järjestäminen perustuu Gustav Weilin 1840-luvulla aloittamaan kielitieteelliseen vertailuun. Sitä täydensi Theodor Nöldeke vuonna 1860 julkaistussa kirjassa ”Geschichte des Qorans”. Weilin ja Nöldeken mukaan suurat jakautuvat väljästi viiteen ajallisesti peräkkäiseen ryhmään. Kolme varhaisinta ovat ”Mekan kaudelta” ja neljäs ”Medinan kaudelta”.[83]

Karl-Heinz Ohlig on ehdottanut suurien jakamista kolmeen, osittain päällekkäiseen ryhmään. Vanhin ryhmä edustaisi syyrialais-arabialaista kristillisyyttä. Siinä tärkeimpänä hahmona on nimetön profeetta, joka on Mooses tai Jeesus. Seuraavassa ryhmässä tekstit ovat edelleen kristillisiä, mutta keskushahmona on nimetön arabiprofeetta. Viimeisessä vaiheessa tämä profeetta välittää jo aivan uusia, Raamatun sanasta poikkeavia ilmestyksiä. Samalla Koraani nähdään lopullisena totuutena eikä enää "vahvistuksena" aikaisemmille kirjoituksille. Vasta tässä vaiheessa kyse olisi uudesta uskonnosta, islamista.[84]

Koraanin alkuperäMuokkaa

Nykyajan historiallis-kriittinen eli revisionistinen tutkimussuuntaus käyttää lähteinään historiallisia ja arkeologisia lähteitä pyrkiessään selvittämään Koraanin alkuperää. Tutkijoiden mukaan Koraanin yleisesti hyväksyttyä mutta vasta satoja vuosia jälkikäteen kirjoitettuihin islamilaisiin lähteisiin perustuvaa historiaa ei voida osoittaa todeksi islamin omilla varhaisilla lähteillä, ulkopuolisilla dokumenteilla tai arkeologisilla tai numismaattisilla todisteilla. Tämän koulukunnan erään teorian mukaan Koraania ei laadittu vielä 600-luvun alkupuolella, vaan se koottiin yhtenäiseksi teokseksi vasta aikaisintaan 700-luvun puolivälissä vanhoista arabisoiduista juutalais-kristillisistä tekstinpätkistä, ja siinä käytetyn kielen perusteella mahdollisesti Syyriassa. [3] Teos olisi koottu, koska kristinuskosta erkaantuneelle ja nopeasti laajoilla alueilla valta-asemaan nousseelle uudelle uskonnolle tarvittiin arabialainen perustaja sekä oma pyhä kirjansa kristinuskon ja juutalaisuuden tapaan.

Jotkut historiallis-kriittiset tutkijat ovat katsoneet, että huomattava osa Koraanin suurista on alun perin syyrialaisen kirkon liturgisia hymnejä (mm. Günter Lüling ja Christoph Luxenberg).[85] Esimerkki tällaisesta sisällöstä voisi olla edellä tarkasteltu Voiman suura (97). Muita esimerkkejä voisivat tarjota Norsun suura (105), Niiniköyden suura (111) ja Alkion suura (96). Niiden tutkiminen on antanut vaihtoehtoisia selityksiä tekstien syntymiselle.

Kriittisen koulukunnan ongelmiaMuokkaa

Historiallis-kriittinen näkökulma ei ole noussut vallitsevaksi paradigmaksi, vaikka sen suosio on kasvanut 2000-luvulla. Tutkimussuunnan ongelma on, että Koraanin ja Muhammadin historiallisuuden kyseenalaistavat tutkijat ja tietokirjailijat päätyvät usein kirjoittamaan salanimillä (esim. Christoph Luxenberg, ibn Warraq, Peter Townsend, Norbert G. Pressburg, Ilmari Hiidenlehto) tai vaihtoehtoisesti elämään väkivallan ja kuoleman uhan alla.[86] Esimerkiksi saksalainen orientalisti Sven Kalisch kirjoittaa salaisessa osoitteessa poliisivartiossa. Saksalainen orientalisti Günter Lüling ei saanut enää töitä arabian kielen laitoksilta ja eli loppuelämänsä työttömyyskorvauksilla. Palestiinassa opiskelijat heittivät professori Suliman Bashearin ulos oman luentosalinsa ikkunasta. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun hän oli väittänyt, ettei islam syntynyt Muhammedin saamista ilmoituksista, vaan kehittyi juutalaisuudesta ja kristinuskosta.[87]

Koraanin islamilainen tulkintaMuokkaa

Eksegetiikka on tiede, joka selittää ja tutkii pyhiä kirjoituksia. Koraanin osalta käytetään myös arabialaista sanaa tafsir (arab. تفسير‎, tafsīr). Sen tehtäviin kuului kertoa, mitä Koraanin tekstit tarkoittivat. 800-luvulla syntyi tarve yhdistää selkeästi pyhän kirjan sisältö Muhammedin elämäkertaan. Tällöin alettiin julkaista hadith -kertomuksia, joissa selitettiin, mitä kukin kohta Koraanissa merkitsi ja mihin vaiheeseen Muhammedin elämässä se liittyi. Vaikka Koraania pidetäänkin arvovaltaisempana tekstinä kuin haditheja, tilanne oikeastaan kääntyi ympäri sen takia, että vasta hadithit kertoivat, mitä Koraanin kukin jae tarkoitti.

Islam kieltää tavallista muslimia itse tulkitsemasta Koraania, vaikka uskovia kehotetaankin mietiskelemään sen sanoja.[88] Saadakseen tietää, mitä Koraani jostain asiasta sanoo, muslimin on kysyttävä sitä islamilaiselta uskonoppineelta, kuten imaamilta, joka osaa tulkita Pyhää kirjaa islamilaisen perinteen mukaisesti. Al-Tirmidhi esittää hadithin, jonka mukaan ibn Abbas oli kuullut Jumalan lähettilään sanovan: " Se, joka selittää Koraania omin päin, on ansainnut tulisen istuimen." [89] Toisaalta on selvää, että etenkään uskoton eli kafir ei voi kertoa, mikä on oikea islamilainen tulkinta Koraanista.

Tafsir-kirjallisuuden merkkipylväs on Tabarin 800-luvun lopulla ja 900-luvun alussa kirjoitettu Tafsir al-Tabari, joka sisälsi 37 000 hadithia. [90] Se käy tarkasti läpi koko Koraanin ja antaa kielitieteelliset ja Muhammedin elämään liittyvät selitykset jokaiselle suuralle. Esimerkiksi lyhyestä Avauksen suurasta, jonka muslimit lukevat aina rukoillessaan, al-Tabari tarjoaa satasivuisen selityksen. [91] Al-Tabarin suosikkilähde tafsir -selityksissä on Muhammedin serkku Ibn Abbas. Orientalisti Berg on al-Tabarin todistajaketjuja analysoimalla kuitenkin osoittanut, että ketjut eivät voi olla aitoja.[90]

800-luvun loppu ja 900-luvun alku olivat vilkasta tafsir-kirjallisuuden aikaa. Se päättyi, kun siirryttiin "järjen porttien sulkemiseen". Hämeen-Anttilan mukaan Koraanin tulkitseminen saavutti aallonpohjan 1600–1800-luvuilla, jolloin oppineet keskittyivät selittämään selitysteoksia. Uusi nousu alkoi, kun Koraania ruvettiin kääntämään ja selittämään myös tavallisille muslimeille.[92]

Koraanin islamilainen tulkinta edustaa esoteerista perinnettä, jossa Koraania tulkitaan uskonnollisten oppien pohjalta ja mahdollisesti myös mystiikan lävitse.[93] Koraanista voidaan etsiä myös käytännöllisiä ohjeita yhteiskunnallisiin ongelmiin. [92] Islamilaisissa maissa suosiota on saavuttanut ajatus Koraanista teoksena, josta löytyvät jo etukäteen monet myöhemmät luonnontieteelliset keksinnöt. [94]

Länsimainen Koraanin eksegetiikka on eksoteerista eli liikkuu islamin ulkopuolella.[95] Sen avulla on muun muassa pyritty löytämään tieteellisiä selityksiä eri suurille, kuten Voiman suura (97), Norsun suura (97), Uskottomien suura (109) tai Niiniköyden suura (111).

Koraanin kääntäminen eri kielilleMuokkaa

Islamilaisen selityksen mukaan Koraania ei voi kääntää muille kielille. Asiaa on selitetty monin tavoin. On väitetty, että Koraanin kaltaista täydellistä tekstiä on mahdoton kääntää millekään muulle kielelle: ”Tekstiä on käännetty monille kielille, mutta käännökset eivät ole verrattavissa arabiankieliseen alkuperäistekstiin.[96] Syytä on haettu arabian kielen poikkeuksellisesta rikkaudesta: ”on yleisesti tunnustettu, että arabia on yksi rikkaimpia kieliä, ja että sitä on erittäin vaikea kääntää.” [97] Hämeen-Anttilan mukaan "Koraanin tyyli on niin hienoa, että sen tekstin iskevyyttä on vaikea pitää yllä käännöksessä". [98] Muuan selitys on, että - toisin kuin muissa kielissä - ”arabian sanoilla on useampi kuin yksi merkitys, ja ne voidaan tulkita eri tavoin asiayhteytensä mukaan, mikä tekee tiiviistä ja usein mystisestä tekstistä lähes mahdotonta toistaa toisella kielellä.”[99]

Tärkein syy käännösvaikeuksille on luultavasti se, että Koraanin scripta defecta on usein mahdotonta lukea, koska teksti on alun perin kirjoitettu puutteellisella kirjaimistolla ja mahdollisesti sen jälkeen tulkittu väärällä kielellä eli pelkästään arabiaksi. Haastattelussa orientalisti ja Sanaan käsikirjoituksen tutkija Gerd-R. Puin on arvioinut, että viidesosa Koraanista on käsittämätöntä tekstiä millä kielellä tahansa.[100] Juuri tämän takia Koraanille myös kehittyi useita hyväksyttyjä lukutapoja, joissa tekstin merkitys vaihteli. Esimerkin Koraanin käännösvaikeuksista tarjoaa suura Al-Dukhan.

Ensimmäiset käännöksetMuokkaa

Ensimmäisen käännöksen eurooppalaiselle kielelle teki munkki Robert of Ketton latinaksi nimellä Lex Mahumet pseudoprophete (”Väärän profeetta Mahometin laki). Käännös valmistui vuonna 1143. Kuningas Kaarle I:n pappi Alexander Ross julkaisi ensimmäisen käännöksen englanniksi vuonna 1649. Vuonna 1700 julkaistussa väitöskirjassaan Aboa Vetus et Nova Daniel Juslenius kertoo, että Turun Akatemian kirjastossa säilytettiin turkinkielistä Koraania.[101] Kirja ilmeisesti tuhoutui Turun palossa 1827.

SuomennoksetMuokkaa

 
Jaakko Hämeen-Anttilan kääntämän laitoksen kansikuva.

Vanhin suomenkielinen käännös on suomalaisen tataarin Zinetullah Ahsen Bören kustantama Koraanin englanninkielistä teoksesta tehty laitos vuodelta 1942. Suomennos on merkitty Ahsen Bören nimiin, mutta Mikko Suikkasen pro gradun mukaan Ahsen Böre pyysi Georg Pimenoffia avuksi käännöstyöhön.[102] Tämän jälkeen käännökset on tehty suoraan arabian kielestä. Vuonna 1957 suomennoksen tekivät Jussi Aro, Armas Salonen ja Knut Tallqvist. Seuraava käännös on vuodelta 1995, jonka teki Jaakko Hämeen-Anttila.[103] Uusin tulokas on Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadrin versio Koraanista, joka on käännetty urdun kielestä ja julkaistu 2015.

Koraani-fundamentalismiMuokkaa

Pääartikkeli: Islamin suuntaukset

Koraani-fundamentalismi tarkoittaa islamin suuntausta, joka hyväksyy uskonnon auktoriteetiksi ainoastaan Koraanin ja hylkää islamilaisen hadith -perinteen antamat tiedot. Suuntaus syntyi 1800- ja 1900-lukujen välissä Intiassa ja Egyptissä uudistamaan islamia. Näkemys sai alkunsa ainakin osittain länsimaissa, kun historiallis-kriittiset tutkimukset asettivat kyseenalaiseksi hadith -perimätietokokoelmien aitouden. [104] Nykyään Koraani-fundamentalismilla on yksittäisiä kannattajia lähinnä länsimaissa.[104]

 
Avonainen koraani.

ArvosteluaMuokkaa

Le Parisien julkaisi huhtikuussa 2018 yli 250 ranskalaisen vaikuttajan allekirjoittaman manifestin Manifeste «contre le nouvel antisémitisme», jossa Koraanista vaadittiin poistettavaksi juutalaisten, kristittyjen ja islamista luopuneiden rankaisuun ja tappamiseen kehottavat kohdat. Manifestin oli laatinut Charlie Hebdon perustaja ja entinen johtaja Philippe Val. Allekirjoittajien joukossa oli mm. entinen presidentti Nicolas Sarkozy.[105][106]

Katso myösMuokkaa

Suomalaisia kirjoja KoraanistaMuokkaa

LähteetMuokkaa

 • Ohlig, Karl-Heinz & Puin, Gerd-R. (toim.): The Hidden Origins of Islam. Amherst, New York: Prometheus Books, 2010. Teoksen verkkoversio. (englanniksi)
 • Christoph Luxenberg: The Syro-Aramaic reading of the Koran: a contribution to the decoding of the language of the Koran. Berliini: Hans Schiler, 2007. Teoksen verkkoversio. (englanniksi)

ViitteetMuokkaa

 1. Jaakko Hämeen-Anttila: Johdatus Koraaniin, s. 83-84. Gaudeamus, 2006.
 2. Hämeen-Anttila 2001, s. 19.
 3. a b c d John Wansbrough: . Quranic Studies. Sources and methods of scriptural interpretation, s. 44. Prometheus Books, 1977.
 4. a b University of Birmingham: Birmingham Qur'an manuscript dated among the oldest in the world. birmingham.ac.uk. 2015.
 5. Hämeen-Anttila, Islamin käsikirja, 2004,89
 6. Ibn Warraq: Introduction. Teoksessa: Ibn Warraq (toim.) The origins of the Koran.Classic Essays on Islam's Holy Book., s. 15. Prometheus Books, 1998.
 7. a b Hämeen-Anttila, 2004, 94
 8. Theodore Nöldeke: The Koran. Teoksessa: Ibn Warraq (toim.) The Origins of the Koran. Classical Essays on Islam's Holy Book. Originally published in the Encyclopaedia Britannica, 9th ed, vol. 16, 1891, s. 579-, s. 36. Prometheus Books, 1998/1891.
 9. Pirjo: Koraani Islamopas. 2000-2019.
 10. Hämeen-Anttila, 2004, 91
 11. K-H. Ohlig: From Muhammad Jesus to prophet of the Arabs. Teoksessa: K-H. Ohlig (toim.) Early islam. A critical reconstruction based on contemporary sources., s. 277-286. Prometheus Books, 2013.
 12. Deus, A.J.: or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2370687 The Umayyad Dynasty's Conversion to Islam. Putting Muslim Traditions into the Historical Context from the Low Point until ca. 692 AD ssrn.com. June 1, 2013.
 13. Jaakko Hämeen-Anttila: Johdatus Koraaniin, s. 41. Gaudeamus, 2006.
 14. Ibn Hisham: Profeetta Muhammadin elämäkerta (suom. Jaakko Hämeen-Anttila). Basam Books, 1999.
 15. Ibn Ishaq: The Life of Muhammad. A translation of Ishaq’s sirat rasul Allah with introduction and notes by A. Guillaume, 1998. Oxford University Press, 1955. Teoksen verkkoversio.
 16. Hämeen-Anttila, 2006, 40
 17. Jansen. H.: Mohammed. Eine Biographie, s. 13. Verlag C.H. Beck, 2008.
 18. Ibn Hisham: Profeetta Muhammedin elämäkerta, s. 70-71. Basam Books, 1999.
 19. Hämeen-Anttila 2006, s. 51–53.
 20. Ibn Hisham, 1999, s. 81
 21. Ibn Hisham, 1999, s. 388-394
 22. Ibn Hisham, 1999, s. 99
 23. Sookhdeo, 2013, s. 165-166
 24. Patrick Sookhdeo: Understanding Islamic Theology, s. 164. Isaac Publishing, 2013.
 25. al-Bukhari: Sahih al-Bukhari, voil.6, Book 60, No. 50 sunnah.com.
 26. al-Bukhari: Sahih al-Bukhari Book 66, Hadith 20. sunnah.com.
 27. Hämeen-Anttila, 2006, 81
 28. al-Bukari: Sahih al-Bukhari Vol. 6, Book 61, Hadith 509.
 29. Jaakko Hämeen-Anttila, 2006, 82
 30. Hämeen-Anttila, 2006, 84
 31. al-Bukhari: Sahih al-Bukhari Book 66, Hadith 8.
 32. Hämeen-Anttila 2006, s. 78–85.
 33. Tarina kivitysjakeen unohtumisesta voi johtua siitä, että kivitystuomio oli yleinen käytäntö, ja sen puuttumista Koranista siksi ihmeteltiin.
 34. a b c d Hämeen-Anttila 2006, s. 86–88.
 35. Heikki Räisänen: Rosoinen Raamattu, s. 14. WSOY, 2006.
 36. Risto Soramies: Islam ovellamme, s. 34. Uusi Tie., 2002.
 37. Aboulfaouz, S., Hammoud-Rouhe, M., Onniselkä, S. & Sorsa, H.: Salam - islamin polku 5-6, s. 119. Opetushallitus, 2015.
 38. Martti Ahvenainen: Islam Raamatun valossa, s. 103. Aikamedia, 2014.
 39. Koraani Islamopas.com. 2000–2020.
 40. Jaakko Hämeen-Anttila: Islamin käsikirja, s. 95-96. Otava, 2004.
 41. Jaakko Hämeen-Anttila, 2006, 192
 42. Hämeen-Anttila, 2004, 13
 43. Jaakko Hämeen-Anttila, 2006, 193
 44. Jaakko Hämeen-Anttila: Johdatus Koraaniin, s. 40. Gaudeamus, 2006.
 45. Jaakko Hämeen-Anttila, 2006, 208
 46. Jussi Nurminen: Maailman vanhimpiin lukeutuvat Koraanin tekstit unohtuivat vuosisadaksi brittikirjastoon 27.7.2015. YLE.
 47. Y. D. Nevo & J. Koren: Crossroads to Islam. The origins of the Arab religion and the Arab state., s. 238. Prometheus Books, 2003.
 48. R.G.Hoyland: Seeing islam as other saw it. A survey and evaluation of Christian, Jewish and Zoroastrian writings on early Islam, s. 500. The Darwin Press, 1997. Teoksen verkkoversio.
 49. Jaakko Hämeen-Anttila: Koraanin selitysteos, s. 20. Basam Books, 1997.
 50. al-Tabari: The History of al-Tabari. Volume XXXIX. Biographies of the Prophet's Companions and Their Successors., s. 224. State University of New York Press, 1998.
 51. a b K-H. Ohlig: Islam'a "hidden" origins. Teoksessa:K-H. Ohlig & Gerd-R. Puin (toim.) The Hidden Origins of Islam., s. 10. Prometheus Books, 2010.
 52. Ibn Hisham: Profeetta Muhammadin elämäkerta. Kääntänyt Jaakko Hämeen-Anttila. Basam Books, 1999.
 53. a b K.H. Ohlig: Wer hat den Koran geschrieben? Teoksessa: M. Gross & K-H. Ohlig (toim.) Die Entstehung einer Weltreligion III. Die heilige Stadt Mekka – eine literarische Fiktion, s. 441. Hans Schiler, 2014.
 54. J.J. Walter: Analysis of the Koran using mathematical code theory. Teoksessa: M. Gross ja K-H. Ohlig (toim.) Die Entstehung einer Weltreligion IV. Mohammed – Geschichte oder Mythos?, s. 859. Hans Schiler, 2007.
 55. Christoph Luxenberg: The Syro-Aramaic reading of the Koran: a contribution to the decoding of the language of the Koran, s. 327. Rev. and enlarged ed. Berliini: H. Schiler, 2007. ISBN 978-3-89930-088-8. Teoksen verkkoversio (viitattu 18.1.2018). (englanniksi)
 56. A. Mingana: Syriac influence on the style of the Koran. Bulletin of the John Rylands Library, 11, 77-98. Painettu uudestaan teoksessa: Ibn Warraq (toim.)(2002). What the Koran really says. Prometheus Books, 1927.
 57. C. Luxenberg: Weichnacten im Koran. Teoksessa: C. Burgmer (toim.). Streit um den Koran., s. 62-68. Hans Schiler, 2007.
 58. K-H. Ohlig: Von Bagdad nach Merw. Geschichte, rückwärts gelesen. Teoksessa: M. Gross & K-H. Ohlig (toim.) Vom Koran zum Islam. Schriften zur frühen Islamgeschichte und zum Koran, s. 29-106. Hans Schiler, 2009.
 59. Hämeen-Anttila, 2004, 96
 60. Ibn Warraq: ”Introduction”, Which Koran?, s. 45. Amherst, New York: Prometheus Books, 2011. (englanniksi)
 61. Timo Peltonen: Vähemmistön wahhabismi vääristää Koraanin. Helsingin Sanomat, 2010, nro 4.5., s. D7.
 62. a b Hämeen-Anttila, 2004, 68
 63. Koran (Chronological order and distinctive features of the suras) newadvent.org. 29.10.2008. Viitattu 30.12.2008. (englanniksi)
 64. Ibn Hisham, 1999, 187
 65. Peter Townsend: The Mecca Mystery. Peter Townsend, 2018.
 66. a b Hämeen-Anttila 2006, s. 93–97.
 67. In Maja: Sunan Ibn Majah Vol. 3, Book 9, Hadith 1944.
 68. Breast feeding sunnah.com.
 69. Hämeen-Anttila 2006, s. 97–99.
 70. Ibn Hisham: The Life of Muhammad. Translated by A. Guillaume, s. 165-166. Oxford University Press, 1955/2004.
 71. Allahwerdi & Hallenberg, s. 66.
 72. Jaakko Hämeen-Anttila, 2006, 193
 73. Koraani. Suomentanut Ahsen Böre Islamopas.com.
 74. Hämeen-Anttila 2004, s. 88–96.
 75. Hämeen-Anttila 2004, s. 66–67.
 76. a b Hämeen-Anttila 2004, s. 130–137.
 77. Ohlig, K-H. & Puin, G.R. (toim): The Hidden Origins of Islam, s. 9. Amherst, New York: Prometheus Books, 2010. Teoksen verkkoversio. (englanniksi)
 78. Koraani Islamopas.org.
 79. Hämeen-Anttila 2004, s. 123–126.
 80. Hämeen-Anttila 2006, s. 119.
 81. Allahwerdi & Hallenberg, s. 96–98.
 82. Siddiqui 2007, s. 142–150.
 83. Theodor Nöldeke: The Koran. Teoksessa Ibn Warraq (toim) The Origins of the Koran., s. 36-63. Prometheus Books, 1860/1891/1998.
 84. Karl-Heinz Ohlig: From Muhammad Jesus to prophet of the Arabs. Teoksessa: K-H. Ohlig (toim.) Early islam. A critical reconstruction based on contemporary sources, s. 277. Prometheus Books, 2013.
 85. Christoph Luxenberg: The Syro-aramaic Reading of the Koran. A Contribution of the Decoding of the Language of the Koran.. Hans Schiler, 2007.
 86. Mervyn F. Bendle: The Revisionist Case That Muhammad Did Not Exist Quadrant. 2012. Viitattu 30.5.2018.
 87. Alexander Stille: Scholars Are Quietly Offering New Theories of the Koran. The New York Times. 2.3.3003.
 88. Imam Asim Khan: Who has the right to interpret the Qur’an? Islam21C.com. 22.12.2015.
 89. al-Tirmidhi: The Hadith of the Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم) at your fingertips (Engl. reference) Vol. 5, Book 44, Hadith 2951.
 90. a b Berg, H.: The Development of Exegesis in Early Islam, s. 66. Routledge, 2000.
 91. al-Tabari: Tafsir at-Tabari. Erälauterung der Sura al-Fatiha. Amazon, 2018.
 92. a b Hämeen-Anttila 2006, s. 176–182.
 93. Hämeen-Anttila 2006, s. 173–175.
 94. Hämeen-Anttila 2006, s. 182–185.
 95. Hämeen-Anttila 2006, s. 170–172.
 96. Koraani Islamopas.org.
 97. J.S.: Joitakin ajatuksia Koraanista Islamopas.org. 2000-2019.
 98. Kirsi Kokoi: Koraani - viehättävä ja runollinen käännöksenäkin Salam 3. 2010, s. 18-19. Resalat Islamilainen Yhdyskunta.
 99. Taylor, A.: Kirjat jotka muuttivat maailmaa.. Helsinki: Ajatus Kirjat, 2010.
 100. Toby Lester: What is the Koran? January 1999. The Atlantic.
 101. Daniel Juslenius: Aboa vetus et nova, s. 22. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005.
 102. Suikkanen, Mikko: Yksityinen Susi - Zinetullah Ahsen Bören (1886-1945) eletty ja koettu elämä, s. 108–109, 149. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, 2012. Teoksen verkkoversio
 103. Hämeen-Anttila 2006, s. 211–212.
 104. a b Hämeen-Anttila 1999, s. 242–245.
 105. http://www.leparisien.fr/societe/manifeste-contre-le-nouvel-antisemitisme-21-04-2018-7676787.php
 106. https://www.gatestoneinstitute.org/12299/turkey-france-quran

KirjallisuuttaMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa

Wikisitaateissa on kokoelma sitaatteja aiheesta Koraani.