Ibn Hisham

arabialainen kirjailija

Ibn Hisham (k. 834) on kirjoittanut varhaisimman säilyneen profeetta Muhammedin elämäkerran Sirat rasul Allah (Jumalan lähettilään elämäkerta).[1] Kirjansa päähenkilön tavoin Ibn Hisham on itsekin arvoituksellinen hahmo, sillä hänestä ei tiedetä mitään varmaa. Hänen nimensä on arabiankielisen Messiasta tarkoittavan sanan mashih anagrammi, joten sitä on epäilty myös nimimerkiksi.[2]

Profeetta Muhammedin elämäkerta. Buhara 1610

Jumalan lähettilään elämäkerta

Norsun vuosi (Muhammed)
Amina (Muhammedin äiti)
Bahira
Profeetta Muhammedin taivasmatka
Kuun halkaisemisen ihme
Muhammedin ihmeteot
Saatanalliset jakeet
Hidžra (islam) 622
Medinan perustuslaki 622
Badrin taistelu 624
Uhudin taistelu 625
Vallihautasota 627
Banu Quraizan joukkomurha 627
Khaibarin taistelu 628
Mekan valloitus 630
Epäsovun moskeijan hävitys 630
Muhammedin jäähyväissaarna 632
Muhammedin vaimot
Muhammedin omistukset

Kaikki myöhemmät lukemattomat Muhammed -elämäkerrat joutuvat nojautumaan Ibn Hishamin teokseen. Kyseessä ei kuitenkaan ole varsinainen alkuperäisteos, vaan toimitettu versio sittemmin kadonneesta teoksesta, jonka kirjoittaja on vuonna 767 kuollut Ibn Ishaq.[3] Hisham ei kuitenkaan pysynyt lähteelleen täysin uskollisena. Hän kertoo valikoineensa tarinoita siten, että hän on jättänyt pois asioita, joista Koraani ei puhu tai jotka eivät ole tarpeellisia kirjan kannalta. Hän kertoo jättäneensä myös pois tarinoita, jotka ovat häpeällisiä kertoa tai jotka voisivat tuntua joidenkin mielestä ahdistavilta.[4]

Muhammedin elämäkerta on koottu tarinaperinteen pohjalta ja pantu aikajärjestykseen. Muhammedista kertovaa hadith -kirjallisuutta alkoi 800-luvulla ilmestyä runsain mitoin, mutta tämä kirjallisuus koostui vain lyhyistä puheenvuoroista, joista puuttuu kokonaan konteksti. Ibn Hisham taas esittää kronologisesti järjestetyn kertomuksen, joka on tietyissä asioissa erittäin yksityiskohtainen ja esimerkiksi täynnä suoria lainauksia keskusteluista. Hadith -kirjallisuus keskittyy Muhammedin elämäntavan esittelyyn, kun taas elämäkerta paneutuu Jumalan profeetan elämänvaiheisiin ja etenkin hänen sotaretkiinsä. Elämäkerta ei kuitenkaan ole varsinaisesti historiateos, vaan pyhimyselämäkerta, hagiografia, jonka tarkoituksena on todistaa, että Muhammed oli Jumalan profeetta. Tätä tarkoitusta palvelevat muun muassa runsaat ihmekertomukset.

Hans Jansen on arvellut, että sotakertomusten runsaus viittaa siihen, ettei tarinoita koottu uskonoppineiden kammioista vaan kalifin sotilasleireistä.[5] Teos on ensimmäinen, joka sisältää viittauksia Koraaniin, ja lisäksi lainaukset vastaavat täysin Koraanin tekstejä. Kirjassa ei toisaalta ole sellaisia Koraanin sitaatteja, jotka puuttuisivat Koraanista. Tämä osoittaa, että nykyisen muotoinen Koraani on täytynyt kanonisoida viimeistään 800-luvun vaihteeseen mennessä. Useimmat tutkijat uskovat, että Koraani koottiin jo 600-luvulla, mutta sitä ei kuitenkaan siteerata missään (poikkeuksena Kalliomoskeija, jonka friisitekstin lainaukset ovat osin epätarkkoja).

Jaakko Hämeen-Anttila on lyhentäen suomentanut Ibn Hishamin Muhammed-elämäkerran.[6]

Ibn Hisham ja Ibn IshaqMuokkaa

Ibn Hishamin teos perustuu Ibn Ishaqin suunnilleen 750-luvulla ilmeisesti Irakissa tekemään Muhammed -elämäkertaan, johon Hisham on tehnyt lisäyksiä ja poistoja.[7] Ishaqin teosta referoidaan yhteensä 12 keskiajan islamilaisessa lähteessä, joista tärkein Hishamin jälkeen on Tabarin 900-luvulla kirjoittama laaja historiateos. [8] Ibn Ishaqin kadonnutta Muhammed -elämäkertaa on useista lähteistä ennallistanut brittiläinen Alfred Guillaume, joka on julkaissut sen englanninkielisenä versiona.[9] Guillaumen teokseen viitataan Ibn Ishaqin kirjoittamana kirjana ja Hämeen-Anttilan suomennokseen Ibn Hishamin teoksena, koska jälkimmäinen sisältää vain Ibn Hishamin kautta välittyneen tekstin. Ibn Ishaqin alkuperäinen teos sisälsi Muhammedin elämäkerran lisäksi myös koko profeettojen maailmanhistorian Adamista alkaen. Tätä osaa siitä on ennallistanut G.D. Newby.[3]

Tabari kertoo ainakin kaksi asiaa, jotka Hisham on poistanut. Ensimmäinen on kertomus niin sanotuista Koraanin saatanallisista säkeistä ja Muhammedin hetkellisestä lankeamisesta monijumalaisuuteen.[10] Toinen on kertomus, jonka mukaan Muhammed oli tekemäisillään itsemurhan heittäytymällä rotkoon heti sen jälkeen, kun hän oli saanut ensimmäisen ilmestyksensä. Vain enkeli Gabrielin väliintulo esti häntä toteuttamasta aiettaan.[9]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 • Ibn Hisham: Profeetta Muhammedin elämäkerta. Suomentanut Jaakko Hämeen-Anttila. Basam Books, 1999. ISBN 952-9842-27-9.
 • Ibn Ishaq: The Life of Muhammad. A translation of Ishaq’s sirat rasul Allah with introduction and notes by A. Guillaume. Oxford University Press, 1955. ISBN 0-19-636033-1. Teoksen verkkoversio. (englanniksi)
 • Popp, Volker: From Ugarit to Samarra. An archeological journey on the trial of Ernst Herzfeld. Teoksessa: Early Islam. A critical reconstruction based on contemporary sources ( toim. K-H. Ohlig), s. 14–175. Prometheus Books, 2013. ISBN 978-1-61614-825-6.

ViitteetMuokkaa

 1. Ibn Hisham, 1999; Ibn Ishaq, 1955
 2. Popp, V.: From Ugarit to Samarra. An archeological journey on the trail of Ernst Herzfeld. Teoksessa: K-H. Ohlig (toim.) Early Islam. A critical reconstruction based on contemporary sources. (s. 14–175), s. 75. Prometheus, 2013.
 3. a b Newby, G. D.: The Making of the Prophet. A Reconstruction of the Earliest Biography of Muhammed, s. 1. University of South Carolina Press, 1989.
 4. Ibn Ishaq, 1955, s. 691 note 10: The Life of Muhammad thereligionofpeace.com.
 5. Jansen. H.: Mohammed. Eine Biographie, s. 21. Verlag C.H. Beck, 2008.
 6. Ibn Hisham, 1999
 7. Jansen, 2008, s. 19
 8. A. Guillaume: Introduction. Teoksessa: The Life of Muhammad, s. xxxi. Oxford University Press, 1955.
 9. a b Ibn Ishaq, 1955
 10. A. Guillaume, 1955, xxxi