Avaa päävalikko

Raamattu ja Koraani ovat kahden suurimman maailmanuskonnon, kristinuskon ja islamin pyhät kirjat. Ne ovat molemmat syntyneet Lähi-idässä ja sisältävät viittauksia lukuisiin samoihin henkilöihin ja tapahtumiin. Kirjojen yhteiset tarinat eroavat toisistaan eniten siinä, että Koraanin kertomukset ovat typistettyjä ja katkelmallisia. Asiasisällöissä on myös paljon eroja: Raamatussa Faaraon tytär Bitjan adoptoi Mooseksen, Koraanissa hänet adoptoi Faaraon vaimo. [1][2] Kertomukset Mooseksesta Midianin kaivolla eroavat toisistaan ja niin edelleen.[3][4]

Koraani sisältää harvoin ehyttä kertomusta; yleensä sen teksti on katkelmallista ja epäselvää, kun taas Raamattu sisältää yhtenäisiä ja ymmärrettäviä kertomuksia. Raamattu koostuu laajasta kokoelmasta erityyppisiä tekstejä: juutalaisen kansan historiaa, profetioita, lakia, sananlaskuja, runoutta, ilmestyksiä, kirjeitä sekä kirkkohistoriaa. Koraanista suurin osa on lyhyitä tekstikatkelmia ja kommentaareja. Tärkein ero on suhtautumisessa Jeesukseen Jumalan Poikana, evankeliumeihin sekä Paavalin kirjeisiin. Näitä ei Koraani tunne. Myös käsitteet syntiinlankeemus, armo, pelastus, uskontunnustus ja temppeli ovat erilaisia. [5] Raamatun ohella Koraani lainaa Raamatun ulkopuolelle jääneitä apokryfisiä evankeliumeja (Tuomaan lapsievankeliumi, Pseudo-Matteus ym.)

Yhtäläisyydet Raamatussa ja Koraanissa liittyvät muun muassa maailman luomiseen sekä profeettoihin, pappeihin ja kuninkaisiin. Heihin kuuluvat Raamatun henkilöistä muun muassa Aadam, Nooa, Abraham, Mooses, Daavid ja Jeesus sekä islamin profeetat.[6] Monoteismi ja käsitys Jumalan absoluuttisesta pyhyydestä on juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistävä oppi. Sitä ilmentävät Šema Israel, Athanasioksen uskontunnustus, Nikaian uskontunnustus, Tauhid sekä Raamatussa [7]) Mooseksen saamat kymmenen käskyä. [8]

Jotkut muslimit ovat kääntyneet Raamatun puoleen saadakseen lisätietoa asioista, joihin Koraanissa viitataan, vaikka perinteisesti muslimit eivät tällaista hyväksy. Jotkut muslimit, kuten mu'taziliitit ja ismailiitit, ovat katsoneet, että Jumala on antanut erilaiset ilmestykset eri aikojen ja paikkojen tarpeisiin. Tämä on selittänyt heille Raamatun ja Koraanin erot ilman, että kumpaakaan tarvitsee pitää turmeltuneena.

Koraani on kirjoista suppeampi, laajudeltaan vain vähän yli puolet Uudesta Testamentista.

Koraani varhaiskristillisenä lukemistonaMuokkaa

Historiallis-kriittinen Koraanin tutkimus on pitänyt Koraanin vanhimpia osia Syyriassa vaikuttaneen kristillisen kirkon liturgisina teksteinä.[9] Käsitys on kuitenkin toistaiseksi kiistanalainen. Koraani ei aina itsekään tulkitse itseään Jumalan sanaksi vaan selityskirjallisuudeksi, joka vahvistaa varsinaisten pyhien kirjoitusten sanoman. Niinpä jae 5:62 vaatii seuraamaan Tooraa ja Evankeliumia:

»Te, joilla on Kirja, teidän uskonne ei perustu mihinkään ennen kuin noudatatte Tooraa, Evankeliumia ja sitä, minkä olette saaneet Herraltanne

Koraani painottaa, ettei se esitä mitään uutta asiaa. Kyse on vain selityksistä ja aikaisemmin annetun tiedon vahvistamisesta (10:37):

»”Ei tätä Koraania ole sepitetty valheellisesti ilman Jumalan käskyä, vaan se on vahvistus sille, mitä oli ennen sitä, ja selvitys Kirjalle, jota ei voi epäillä”»

Kirja, ”jota ei voi epäillä” on Toora, ja Koraanissa useimmin mainittu profeetta onkin juuri Mooses. Koraani liittää oman sanomansa perinteeseen ja julistaa islamin sijaan Aabrahamin uskoa (42:13):

»"Hän on määrännyt teille uskonnoksi saman uskonnon, jonka Hän antoi Nooalle ja jonka olemme ilmoittaneet sinulle ja jonka olemme säätäneet Aabrahamille, Moosekselle ja Jeesukselle”

Koraani puhuttelee yleisöä, joka tunsi Raamatun. Se ohjaa pois Raamatun virheellisestä ymmärtämisestä. Koraani vastustaa syyrialaisten kirkkojen eräitä käsityksiä, kuten monofysiittien oppia pyhästä kolminaisuudesta, jonka muodostavat Jumala, Jeesus ja Maria (5:116). Toisaalta sille on yhteistä Syyrian kirkon kanssa käsitys Jumalasta, Jeesuksesta ja lopun ajoista.[10] Jeesuksen ristiinnaulitsemisen kieltäminen (4:156) vastaa gnostilaista käsitystä. Nämä Koraanin opit luovat vaikutelman, että suuri osa Koraanista on todellisuudessa jonkin muun uskonnon tekstejä kuin islamin.

Jos osa Koraanista todella on Tooran kristillistä kommentaaria, tulisi ymmärrettäväksi, miksi kirjasta toisaalta puuttuvat islaminuskon monet keskeiset opetukset. Ohjeet, jotka koskevat uskontunnustusta, rukousta, pyhiinvaellusta, paastoa ja almuja joko puuttuvat kokonaan tai ovat epätarkkoja. Sana Muhammed mainitaan Koraanissa vain neljä kertaa. Profeetta Muhammedista kerrotaan varmuudella vain yksi, ottopoika Zaidiin liittyvä tarina (33:35-40).

YhtäläisyyksiäMuokkaa

HenkilöitäMuokkaa

Raamatussa esiintyvä nimi on annettu ensin, sen jälkeen arabiankielinen nimi.

 • Aabel (Habil/هابيل)
 • Aadam (ادم)
 • Aaron (Harun/هارون)
 • Abraham (Ibrahim/ابراهيم)
 • Apostolit (Al Hawaryyoon/الحواريون He olivat Jeesuksen opetuslapsia, Koraanissa heidät mainitaan sourat El maa'eda 5 ayah 111-115)
 • Daavid (Daud/داود)
 • Eeva (Hawa/حواء)
 • Egyptiläinen, jonka Mooses surmasi (häntä ei nimetä myöskään Koraanissa)
 • Elia (Ilyas/الياس)
 • Elisa (Al Yasa)
 • Elisabet (Elisabet/الصابات Hän on Neitsyt Marian täti eli äidinsisko, häntä ei varsinaisesti nimetä Koraanissa, häntä kutsutaan "Sakariaan vaimoksi")
 • Esra ('Uzayr/عزير)
 • Ester
 • Henok (Jaredin poika) (Idris/ادريس)
 • Hesekiel (Dhu al Kifl/ذو الكفل – on epäselvää, onko Koraanin Dhu al Kifl todellisuudessa Raamatun Hesekiel)
 • Faarao (Fir'awn/فرعون)
 • Gabriel, enkeli (Jibril/جبرائيل)
 • Goljat (Jalut/جالوط)
 • Iisak (Ishaq/اسحاق)
 • Ismael (Isma'il/اسماعيل)
 • Jaakob (Ya'qub/يعقوب tai Israel اسرائيل)
 • Jeesus (Isa/عيسى)
 • Job (Ayyub/ايوب)
 • Johannes Kastaja (Yahya/يحيى)
 • Jokebed (häntä ei varsinaisesti nimetä Koraanissa)
 • Joona (Yunus/يونس)
 • Joosef (Yusuf/يوسف)
 • Joosefin veljet (Koraani ei mainitse heitä nimeltä)
 • Joosefin palvelijat (heitä ei mainita nimeltä kummassakaan kirjassa)
 • Jumala (Allah/الله)
 • Kain (Qabil/قابيل)
 • Korah (Qarun/قارون hän oli Mooseksen ajalta)
 • Loot (Lut/لوط)
 • Lootin vaimo (hänen nimeään ei mainita kummassakaan kirjassa)
 • Maria (Mariam/مريم)
 • Mikael (Mikhail/مخائيل enkeli)
 • Mirjam
 • Mooses (Musa/موسى)
 • Mooseksen appi, Raamattu antaa hänelle kaksi nimeä – Reuel ja Jetro (Syu'ib/شعيب profeetta. Sourat Al A'raaf 7 ayah 90, 85)
 • Nooa (Nuh/نوح)
 • Nooan pojat: Seem, Haam ja Jafet (Koraani ei mainitse heitä nimeltä)
 • Nooan vaimo (kumpikaan kirja ei mainitse häntä nimeltä)
 • Faaraon leipuri (kumpikaan kirja ei mainitse häntä nimeltä, Koraani kutsuu häntä "nuoreksi mieheksi")
 • Faaraon juomanlaskija (kumpikaan kirja ei mainitse häntä nimeltä, Koraani kutsuu häntä "nuoreksi mieheksi")
 • Potifar (Aziz/عزيز مصر profeetta Yusufin kasvattaja Egyptissä)
 • Potifarin vaimo (kumpikaan kirja ei mainitse häntä nimeltä, perinteisesti häntä kutsutaan islamissa nimellä Zulaykha/زليخة)
 • Raakel (Koraani ei mainitse hänen nimeään)
 • Saatana (Iblis/ابليس, Shaytaan/شيطان)
 • Saban kuningatar ( Bilqis/بلقيس Koraanissa hänet mainitaan "امرأة" sourat Al Naml 27 ayah 23-24)
 • Sakarja (Zakariya/زكريا)
 • Salomo (Sulaiman/سليمان)
 • Samuel (Koraani ei mainitse hänen nimeään, häntä kutsutaan "profeetaksi" صموئيل Hän on Mooseksen jälkeen, sura 2 Al-Baqara ayah 246-248)
 • Sarah (Koraani ei mainitse hänen nimeään, häntä kutsutaan "Ibrahimin vaimoksi")
 • Saul (Talut/طالوط)
 • Sippora (Koraani ei mainitse hänen nimeään)
 • Terah (Koraani ei mainitse hänen nimeään)

PaikkojaMuokkaa

TapahtumiaMuokkaa

 • Kertomus Aadamista ja Eevasta
 • Kertomus Kainista ja Aabelista
 • Nooa ja vedenpaisumus
 • Abrahamille (Ibrahimille) luvataan poika
 • Loot (Lut) ja kertomus Sodomasta ja Gomorrasta
 • Abraham (Ibrahim) ja pojan uhraaminen
 • Mooses (Musa) ja egyptiläiset
 • Korahin (Qarunin) tuho
 • Samuel nimittää kuninkaan
 • Daavid ja Goljat (Dawud ja Jalut)
 • Kuningas Salomo ja Saban kuningatar (Sulayman ja Bilqis)
 • Joona (Yunus) ja valas
 • Jeesuksen (Isan) elämä

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. Pyhä Raamattu 1993/38,Ensimmäinen aikakirja, Aik. 4:18, Bitjanin nimi suomeksi ja asema
 2. Koraani, 28:9 Ja faraon puoliso lausui: »Hän ilahduttaa minun silmäni,ja sinunkin. Älä surmaa häntä, ehkäpä hän voi olla meille hyödyksi tai voimme ottaa hänet pojaksemme.» Mutta he eivät asiaa arvanneet.
 3. Pyhä Raamattu 1993/38; 2. Moos. 2:15: Ja kun farao sai kuulla tästä tapahtumasta, etsi hän Moosesta tappaaksensa hänet. Mutta Mooses lähti faraota pakoon ja pysähtyi Midianin maahan ja istahti eräälle kaivolle.
 4. Koraani, 28:23, Kun hän saapui Midianin kaivon luo, hän tapasi useita miehiä juottamassa elukoitaan. Paitsi heitä hän huomasi kaksi naista, jotka pidättelivät laumaansa. Hän kysyi: »Mitä te kaksi oikein teette?» He vastasivat: »Emme voi juottaa elukoitamme, ennenkuin paimenet poistuvat; isämme on vanha.»
 5. Koraani 3:48 islamopas.com. Viitattu 28. marraskuuta 2007.
 6. Muslimin usko ja velvollisuudet
 7. Pyhä Raamattu 1993/38; 1. Kor. 8:6, Ef. 4:6 ja 1. Tim. 2:5
 8. Pyhä Raamattu 1993/38, 2. Moos. 20:1-17; Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.
 9. Karl-Heinz Ohlig & Gerd-R. O Puin: The Hidden Origins of Islam. Prometheus Books, 2010.
 10. Karl-Heinz Ohlig: Syrian and Arabian Christianity and the Quran. Teoksessa: K-H. Ohlig & G-R-Puin (toim.) The hidden origin of Islam, s. 361-401. Prometheus Books, 2010.