Avaa päävalikko

Raamattu ja Koraani ovat kahden suurimman maailmanuskonnon, kristinuskon ja islamin pyhät kirjat. Ne ovat molemmat syntyneet Lähi-idän kulttuuripiirissä, joten ne sisältävät viittauksia lukuisiin henkilöihin ja tapahtumiin, jotka on kuvattu molemmissa teoksissa. Tapahtumien kulku, yksityiskohdat ja oppisisällöt saattavat kuitenkin poiketa keskeisestikin toisistaan. Yhtäläisyydet Raamatussa ja Koraanissa liittyvät erityisesti maailman alkuaikojen tapahtumiin sekä molempien uskontojen profeettoihin, pappeihin ja kuninkaisiin, joihin kuuluvat Raamatun henkilöistä muun muassa Aadam, Nooa, Abraham, Mooses, Daavid ja Jeesus sekä islamin profeetat.[1]

Pyhien kirjojen kuvaukset samoista henkilöistä tai tapahtumista sisältävät yleensä vain vähän samanlaisia yksityiskohtia. Vaikka tapahtumat ovat jossain määrin yhteneviä, on niissä monesti tiettyjä poikkeamia. Esimerkiksi siinä missä Raamatun mukaan Mooseksen adoptoi Faaraon tytär Bitjan, Koraanissa Musan adoptoi Faaraon vaimo. [2] [3] Myös tapahtumat Mooseksen lähdettyä Faaraota pakoon eroavat selkeästi juuri yksityiskohdiltaan. [4] [5] Jotkut muslimit ovat kääntyneet Raamatun puoleen saadakseen paremman kokonaiskuvan käsitellyistä henkilöistä, vaikkakin perinteisesti muslimit ovat kyseenalaistaneet tällaisen lähestymistavan. Jotkut muslimit, kuten mu'taziliitit ja ismailiitit, katsovat, että Jumala on antanut erilaiset ilmestykset eri aikojen ja paikkojen tarpeisiin. Tämä selittäisi näille muslimeille Raamatun ja Koraanin erot ilman, että kumpaakaan tarvitsee erityisesti pitää turmeltuneena. Toisaalta uskontojen yksijumalisuus (Šema Israel, Athanasioksen uskontunnustus, Nikaian uskontunnustus, Tauhid sekä Raamatussa [6]), tawhidin ja Mooseksen saamat Kymmenen käskyä sisällöltään kuvaavat Jumalan pyhyyttä absoluuttisena. [7]

Kokonaisuutena kirjat poikkeavat tyyliltään ja sisällöltään merkittävästi toisistaan. Raamattu koostuu laajasta kokoelmasta erityyppisiä tekstejä: juutalaisen kansan historiaa, profetioita, lakia, sananlaskuja, runoutta, ilmestyksiä, kirjeitä sekä kirkkohistoriaa. Koraanista suurin osa on pelkästään ilmestyksiä. Raamatussa on paljon sisältöä, jota Koraanissa ei ole lainkaan. Erityinen ero on suhtautumisessa Jeesukseen Jumalan Poikana, evankeliumeihin sekä Paavalin kirjeisiin. Myös käsitteet syntiinlankeemus, armo, pelastus, uskontunnustus ja temppeli poikkeavat kristinuskossa ja islamissa toisistaan merkittävällä tavalla. [8] Koraanissa myös mainitaan Muhammed profeettana, jota ei mainita ollenkaan Raamatussa.

Sisällysluettelo

YhtäläisyyksiäMuokkaa

HenkilöitäMuokkaa

Raamatussa esiintyvä nimi on annettu ensin, sen jälkeen arabiankielinen nimi.

 • Aabel (Habil/هابيل)
 • Aadam (ادم)
 • Aaron (Harun/هارون)
 • Abraham (Ibrahim/ابراهيم)
 • Apostolit (Al Hawaryyoon/الحواريون He olivat Jeesuksen opetuslapsia, Koraanissa heidät mainitaan sourat El maa'eda 5 ayah 111-115)
 • Daavid (Daud/داود)
 • Eeva (Hawa/حواء)
 • Egyptiläinen, jonka Mooses surmasi (häntä ei nimetä myöskään Koraanissa)
 • Elia (Ilyas/الياس)
 • Elisa (Al Yasa)
 • Elisabet (Elisabet/الصابات Hän on Neitsyt Marian täti eli äidinsisko, häntä ei varsinaisesti nimetä Koraanissa, häntä kutsutaan "Sakariaan vaimoksi")
 • Esra ('Uzayr/عزير)
 • Ester
 • Henok (Jaredin poika) (Idris/ادريس)
 • Hesekiel (Dhu al Kifl/ذو الكفل – on epäselvää, onko Koraanin Dhu al Kifl todellisuudessa Raamatun Hesekiel)
 • Faarao (Fir'awn/فرعون)
 • Gabriel, enkeli (Jibril/جبرائيل)
 • Goljat (Jalut/جالوط)
 • Iisak (Ishaq/اسحاق)
 • Ismael (Isma'il/اسماعيل)
 • Jaakob (Ya'qub/يعقوب tai Israel اسرائيل)
 • Jeesus (Isa/عيسى)
 • Job (Ayyub/ايوب)
 • Johannes Kastaja (Yahya/يحيى)
 • Jokebed (häntä ei varsinaisesti nimetä Koraanissa)
 • Joona (Yunus/يونس)
 • Joosef (Yusuf/يوسف)
 • Joosefin veljet (Koraani ei mainitse heitä nimeltä)
 • Joosefin palvelijat (heitä ei mainita nimeltä kummassakaan kirjassa)
 • Jumala (Allah/الله)
 • Kain (Qabil/قابيل)
 • Korah (Qarun/قارون hän oli Mooseksen ajalta)
 • Loot (Lut/لوط)
 • Lootin vaimo (hänen nimeään ei mainita kummassakaan kirjassa)
 • Maria (Mariam/مريم)
 • Mikael (Mikhail/مخائيل enkeli)
 • Mirjam
 • Mooses (Musa/موسى)
 • Mooseksen appi, Raamattu antaa hänelle kaksi nimeä – Reuel ja Jetro (Syu'ib/شعيب profeetta. Sourat Al A'raaf 7 ayah 90, 85)
 • Nooa (Nuh/نوح)
 • Nooan pojat: Seem, Haam ja Jafet (Koraani ei mainitse heitä nimeltä)
 • Nooan vaimo (kumpikaan kirja ei mainitse häntä nimeltä)
 • Faaraon leipuri (kumpikaan kirja ei mainitse häntä nimeltä, Koraani kutsuu häntä "nuoreksi mieheksi")
 • Faaraon juomanlaskija (kumpikaan kirja ei mainitse häntä nimeltä, Koraani kutsuu häntä "nuoreksi mieheksi")
 • Potifar (Aziz/عزيز مصر profeetta Yusufin kasvattaja Egyptissä)
 • Potifarin vaimo (kumpikaan kirja ei mainitse häntä nimeltä, perinteisesti häntä kutsutaan islamissa nimellä Zulaykha/زليخة)
 • Raakel (Koraani ei mainitse hänen nimeään)
 • Saatana (Iblis/ابليس, Shaytaan/شيطان)
 • Saban kuningatar ( Bilqis/بلقيس Koraanissa hänet mainitaan "امرأة" sourat Al Naml 27 ayah 23-24)
 • Sakarja (Zakariya/زكريا)
 • Salomo (Sulaiman/سليمان)
 • Samuel (Koraani ei mainitse hänen nimeään, häntä kutsutaan "profeetaksi" صموئيل Hän on Mooseksen jälkeen, sura 2 Al-Baqara ayah 246-248)
 • Sarah (Koraani ei mainitse hänen nimeään, häntä kutsutaan "Ibrahimin vaimoksi")
 • Saul (Talut/طالوط)
 • Sippora (Koraani ei mainitse hänen nimeään)
 • Terah (Koraani ei mainitse hänen nimeään)

PaikkojaMuokkaa

TapahtumiaMuokkaa

 • Kertomus Aadamista ja Eevasta
 • Kertomus Kainista ja Aabelista
 • Nooa ja vedenpaisumus
 • Abrahamille (Ibrahimille) luvataan poika
 • Loot (Lut) ja kertomus Sodomasta ja Gomorrasta
 • Abraham (Ibrahim) ja pojan uhraaminen
 • Mooses (Musa) ja egyptiläiset
 • Korahin (Qarunin) tuho
 • Samuel nimittää kuninkaan
 • Daavid ja Goljat (Dawud ja Jalut)
 • Kuningas Salomo ja Saban kuningatar (Sulayman ja Bilqis)
 • Joona (Yunus) ja valas
 • Jeesuksen (Isan) elämä

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. Muslimin usko ja velvollisuudet
 2. Pyhä Raamattu 1993/38,Ensimmäinen aikakirja, Aik. 4:18, Bitjanin nimi suomeksi ja asema
 3. Koraani, 28:9 Ja faraon puoliso lausui: »Hän ilahduttaa minun silmäni,ja sinunkin. Älä surmaa häntä, ehkäpä hän voi olla meille hyödyksi tai voimme ottaa hänet pojaksemme.» Mutta he eivät asiaa arvanneet.
 4. Pyhä Raamattu 1993/38; 2. Moos. 2:15: Ja kun farao sai kuulla tästä tapahtumasta, etsi hän Moosesta tappaaksensa hänet. Mutta Mooses lähti faraota pakoon ja pysähtyi Midianin maahan ja istahti eräälle kaivolle.
 5. Koraani, 28:23, Kun hän saapui Midianin kaivon luo, hän tapasi useita miehiä juottamassa elukoitaan. Paitsi heitä hän huomasi kaksi naista, jotka pidättelivät laumaansa. Hän kysyi: »Mitä te kaksi oikein teette?» He vastasivat: »Emme voi juottaa elukoitamme, ennenkuin paimenet poistuvat; isämme on vanha.»
 6. Pyhä Raamattu 1993/38; 1. Kor. 8:6, Ef. 4:6 ja 1. Tim. 2:5
 7. Pyhä Raamattu 1993/38, 2. Moos. 20:1-17; Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.
 8. Koraani 3:48 islamopas.com. Viitattu 28. marraskuuta 2007.