Raide-Jokeri

Espoon ja Helsingin välinen pikaraitiotielinja
(Ohjattu sivulta Pikaraitiotie 15)

Raide-Jokeri (ruots. Spårjokern)[2] on Espoon Keilaniemen ja Helsingin Itäkeskuksen välille sijoittuva noin 25 kilometriä pitkä pikaraitiotie, josta tuli valmistuttuaan ensimmäinen pikaraitiotie pääkaupunkiseudulla. Raide-Jokeri luo vaihtoyhteyden juniin Leppävaaran asemalla, Huopalahden asemalla ja Oulunkylän asemalla sekä metroihin Keilaniemen metroasemalla, Aalto-yliopiston metroasemalla ja Itäkeskuksen metroasemalla. Radalla on liikennöinyt 21. lokakuuta 2023 alkaen pikaraitiolinja 15.[3][4]

Raide-Jokeri
Reittikartta
Reittikartta
Perustiedot
Reitti Keilaniemi, EspooItäkeskus, Helsinki
Rakennettu 2019–2022
Avattu 21. lokakuuta 2023
Rakennuskustannus 382 milj. € [1]
Liikenne
Liikennöitsijä(t) HSL (suunnittelu ja tilaaminen)
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne (liikennöinti)
Tekniset tiedot
Pituus 25 km
Raiteiden lkm 2
Raideleveys 1 000 mm
Sähköistys 750 V DC

Raide-Jokeri korvasi aikaisemman runkolinjan 550, jonka reittiä pikaraitiotien linjaus mukailee.[5] Runkolinjaa ei kuitenkaan lakkautettu välittömästi liikenteen alkaessa, sillä vaunuja ei ollut vielä tällöin riittävästi kuuden minuutin vuorovälin saavuttamiseen.[3] Runkolinjan 550 liikenne päättyi 29. joulukuuta 2023.[6]

Pikaraitiotien rakentaminen alkoi kesäkuussa 2019.[7] Rataosuus valmistui etuajassa elokuussa 2022,[8] tekniset koeajot saatiin päätökseen kesäkuussa 2023[9] ja rata avattiin matkustajaliikenteelle 21. lokakuuta 2023.[3][4] Pikaraitiotielinja 15 on kerännyt huomattavasti enemmän matkustajia kuin sitä edeltänyt runkolinja 550; tammi–maaliskuussa 2024 pikaraitiotiellä tehtiin 2,9 miljoonaa matkaa.[10]

Liikennettä Pihlajiston ja Viikinmäen tuntumassa keväällä 2024. Sepeliradalla korvattiin Maaherrantien joukkoliikennekatu, jota käytti runkolinja 550.

Historia muokkaa

Vuonna 1990 Helsingin kaupunki esitteli suunnitelman Itäkeskuksesta Leppävaaraan kulkevasta poikittaisesta pikaraitiotielinjasta, joka oli nimetty Jokeriksi (Joukkoliikenteen kehämäinen raideinvestointi). Linjan pituus olisi ollut noin 21 kilometriä ja kustannusarvio hankkeelle oli noin 750 miljoonaa markkaa. Vuoden 1994 Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa Jokeri-pikaraitiotie oli esitetty välittömästi aloitettavaksi hankkeeksi. Jokerin ideoineen Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) suunnittelujohtajan jäätyä eläkkeelle suunnitelmat pikaraitiotiestä kuitenkin hylättiin ja Jokeri-linjaa päätettiin alkaa suunnittelemaan linja-autoin liikennöitävänä linjana, sillä pikaraitiotielinjan kustannusten koettiin olevan liian suuret arvioituihin matkustajamääriin nähden. Raide-Jokerin matkustajamäärien oli kuitenkin arvioitu olevan merkittävästi suuremmat kuin Helsingin metron samanhintaisen ItäkeskusVuosaari-osuuden, joka päätettiin rakentaa. Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma PLJ 1998:ssa Raide-Jokerin suunnittelu ja rakentaminen päätettiin lykätä aina vuoden 2030 jälkeisiin hankkeisiin asti.[11]

Jokeri-bussilinjan eli linjan 550 liikennöinti aloitettiin elokuussa 2003. Sittemmin bussilinjan odotettua suurempi suosio ja siitä juontuneet ongelmat kuten ylikuormitus ja ketjuuntuminen ajoivat aikaistamaan korvaavan pikaraitiotielinjan rakentamista.[11] Vuonna 2015 runkolinjalla 550 tehtiin arkisin noin 40 000 päivittäistä matkaa,[12] mutta vuodeksi 2025 linjalle ennustettiin päivittäin jopa lähes 90 000 potentiaalista käyttäjää, mikä ylittää bussilinjan kuljetuskapasiteetin täysin.[11]

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto tilasi Pikaraitiotien alustavan yleissuunnitelman kesäkuussa 2008, ja se valmistui toukokuussa 2009.[13] Suunnitelman pohjalta tehtiin tarvittavat kaavavaraukset, ja siinä linjan alustava kustannusarvio oli 212 miljoonan euroa. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta suositteli välitöntä jatkamista hankesuunnitelmaan.[13] HKL:n johtokunta päätti kuitenkin vuonna 2009 selvittää edelleen Jokerin kehittämistä bussi- tai johdinautolinjana.[14] Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) ja Helsingin seudun liikenne (HSL) koeajoivat linjalla yhteensä kolmea eri nivelbussimallia, mutta niiden hankintahinta suhteessa lisäkapasiteettiin sekä tarve pysäkki- ja liikennejärjestelyiden muuttamiseen oli liian suuri.[11] HSL kokosi johdinautoliikenteestä erillinen hankeselvityksen vielä vuonna 2011.[15] Aiemmin vuonna 2003 YTV ja liikenne- ja viestintäministeriö olivat tilanneet saksalaiselta konsulttiyritykseltä selvityksen, voitaisiinko Raide-Jokeri yhteensovittaa Helsingin metrolinjaan niin, että raitiovaunuilla voitaisiin liikennöidä myös metroradalla. Raitiovaunujärjestelmiin tehtävien muutostöiden laajuus ja yleisesti koko integrointihankkeen kannattamattomuus johtivat idean hylkäämiseen.[16][17]

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011:ssä Raide-Jokeri oli listattu vuoteen 2020 mennessä toteutettaviin hankkeisiin, mutta oli samalla kiireellisyysjärjestyksessä toiseksi viimeisenä muun muassa Pisararadan sekä metrolinja- ja kaupunkiratalaajennusten jälkeen.[18] Järjestyksestä on kuitenkin todettu, että yksittäisen hankkeen viivästyminen ei saa viivästyttää seuraavien aloitusta. Vuoden 2011 hankearviossa todettiin, että Raide-Jokeri on hankkeena paitsi välttämätön myös kaupungeille taloudellisesti kannattava, sillä sen kustannus-hyötysuhteeksi arvioitiin jopa 1,25. Tehostuvan maankäytön myötä raitiolinjan varrelle ennustettiin muuttavan 23 000 asukasta ja syntyvän 14 000 työpaikkaa enemmän verrattuna tilanteeseen, jossa linjan liikennöintiä ja kehittämistä jatkettaisiin linja-autoin. Pelkästään Helsingin puolella Raide-Jokerin maankäytöllisen potentiaalin arvioitiin olevan noin 92 000 asukasta ja 48 000 työpaikkaa vuoteen 2050 mennessä.[11]

Kahta vuotta myöhemmässä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikenneinvestointien talousarvioehdotuksessa linjan toteutus oli täsmätty vuosille 2017–2020.[19] Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015:ssä se taas esitettiin toteutettavaksi vuoteen 2025 mennessä.[20]

Hankesuunnitelma ja rakentamispäätös muokkaa

Raide-Jokerin hankesuunnitelma valmistui tammikuussa 2016, ja siinä linjan rakentamiskustannuksiksi arvioitiin 275 miljoonaa euroa.[20] Bussilinjan korvaaminen pikaraitiotiellä eteni, kun Sipilän hallitus lupasi huhtikuun 2016 kehysriihessä sille rahoitusta. Valtio vauhditti hanketta antaen sille tukea kolmanneksen kokonaiskustannuksista eli 84 miljoonaa euroa edellyttäen, että kaupunkien päätöksenteko ja rakentaminen suoritetaan mahdollisimman pian.[11] Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi 13. kesäkuuta 2016 hankkeen äänin 59–16 ja Helsingin kaupunginvaltuusto yksimielisesti 15. kesäkuuta 2016.[21][22] Kun molemmat kaupungit päättivät jatkaa hankkeen valmistelua, aloitettiin yksityiskohtaisempien toteutussuunnitelmien laatiminen.[23] Toukokuussa 2016 hankkeen kokonaiskustannusarvioiksi laskettiin 459 miljoonaa euroa.[24] Rakennuskustannusten lisäksi arvioon sisältyi muun muassa tarvittavan raitiovaunukaluston hankinta 95 miljoonalla eurolla.[25][26]

Urakoitsijat ja kustannusarvio muokkaa

Hankesuunnitelman pohjalta toteutettiin Raide-Jokerin vaatimat asemakaavamuutokset ja katusuunnitelmat, ja hankkeen palveluntuottajat kilpailutettiin alkuvuoden 2017 aikana. Kesäkuussa 2017 Raide-Jokerin suunnittelijoiksi valittiin Ramboll Finlandin, Siton (nyk. Sitowise) ja VR Trackin (nyk. NRC Group Finland) yhteenliittymä.[27] Lokakuussa 2017 Raide-Jokerin urakoitsijoiksi valittiin YIT ja VR Track.[28] Hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen valittiin allianssimalli, jossa linja toteutetaan Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteishankkeena ilman erikseen perustettavaa, tilaaja- ja toteuttajaorganisaationa toimivaa osakeyhtiötä.[29][30] Hankkeen budjetiksi vahvistettiin lokakuussa 2017 275 miljoonaa euroa, josta rakennuskustannusten osuus oli noin 205–225 miljoonaa euroa.[28] Suunnitelmaan sisältyvät optiot, yhdysraiteen sekä varikoiden rakennuskustannukset, ovat suuruudeltaan noin 100 miljoonaa euroa.[31]

Raide-Jokerin lopullinen kustannusarvio valmistui tammikuussa 2019, ja siinä hankkeen kustannusarvioksi täsmentyi 386 miljoonaa euroa joulukuun 2018 hintatasossa. Kustannusarvio vastaa aiemman budjetin kanssa vertailukelpoisessa vuoden 2015 hintatasossa 368 miljoonaa euroa.[32] Tästä Roihupellon raitiovaunuvarikon kustannukset olivat noin 70 miljoonaa euroa.[4]

Kustannuksista valtio ilmoitti maksavansa 30 prosenttia, kuitenkin enintään 84 miljoonaa euroa. Helsingin ja Espoon kaupungit jakoivat ratakilometrien perusteella jäljelle jääneet kustannukset siten, että Helsingin osuus on 65 prosenttia ja Espoon osuus 35 prosenttia.[4] Hankkeen loppukustannusennuste on 382 miljoonaa euroa eli neljä miljoonaa euroa tavoitetta pienempi.[1]

Rakennustyöt muokkaa

Raide-Jokerin rakentaminen alkoi kesäkuussa 2019. Alkuperäisen suunnitelman mukaan liikennöinti linjalla oli tarkoitus aloittaa kesäkuussa 2024,[7] mutta rakentaminen eteni suunniteltua nopeammin muun muassa vuosien 2019 ja 2020 leudon talven ansiosta.[33] Suurin osan rakennustöistä valmistui jo vuoden 2022 aikana, minkä seurauksena liikennöinnin aloittamista aikaistettiin toukokuussa 2021 alkuvuoteen 2024.[34] Kaikki radan kiskot olivat kiinnitettyinä maassa elokuussa 2022, ja samassa kuussa käynnistyi radan tekninen koeliikenne varikkoalueella.[35][8] Saman vuoden syksyllä ilmoitettiin, että pikaraitiotie saattaa avautua matkustajaliikenteelle jo syksyllä 2023,[36] ja kuukautta myöhemmin ilmoitettiin, että rata saatetaankin avata jo elokuussa 2023.[37] 1. elokuuta 2023 HSL kuitenkin ilmoitti tekevänsä alkamisajankohdasta päätöksen aikaisintaan elokuun lopussa.[38] Sittemmin HSL:n oli määrä järjestää liikennöinnin alkamista koskeva mediatilaisuus 12. syyskuuta 2023, mutta edeltävän päivän koeajoissa sattunut kiskoilta suistuminen peruutti tilaisuuden.[39] Myöhemmin HSL ilmoitti, että liikennöinti alkaisi 21. lokakuuta.[3]

18 metrin mittaisia kiskoja asennettiin radalle 6 000 kappaletta, ja raidesepeliä käytettiin yhteensä 35 000 tonnia.[8] Ratapölkkyjä asennettiin 64 900 kappaletta, ja ratalaattoihin valettiin 24 000 kuutiota betonia.[8]

Koeliikenne muokkaa

Koeliikenne alkoi Roihupellon varikon ja Oulunkylän aseman välillä marraskuussa 2022.[40][41] Marras–joulukuun aikana koeajoja jatkettiin Pirkkolaan asti ja vuoden 2023 alussa Hämeenlinnanväylältä Patterinmäen tunnelille.[42][43] Raitiovaunulla ajettiin ensimmäistä kertaa Espooseen 1. helmikuuta 2023.[44] Raide-Jokerin tekniset koeajot saatiin päätökseen kesäkuun 2023 alussa.[9]

Avajaiset muokkaa

 
Avajaisseremonian kunniavieraat. Puhumassa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen. Taustalla vasemmalta oikealle: HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen, pääministeri Petteri Orpo, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki.
 
Avajaisseremonian kunniavieraat vihkimässä pikaraitiolinjan käyttöön. Takana pikaraitiolinjan ensimmäisen vuoron vaunu odottamassa liikkeellelähtöä.

Ensimmäinen pikaraitiovaunu­vuoro lähti Otaniemestä kohti Itäkeskusta lauantaiaamuna 21. lokakuuta 2023. HSL eli Helsingin seudun liikenne järjesti Otaniemessä Aalto-yliopiston luona avajaisjuhlan, jossa olivat mukana muun muassa pääministeri Petteri Orpo, ilmasto- ja ympäristöministeri Kai Mykkänen ja Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki.[45]

Rata muokkaa

Raide-Jokerin linja on yhteensä noin 25 kilometriä pitkä, josta 16 kilometriä sijoittuu Helsinkiin ja 9 kilometriä Espooseen. Koko rata sijoittuu Helsingin seudun liikenteen B-maksuvyöhykkeelle.[4] Raide-Jokerin ratalinjaus vastaa karkeasti runkolinjaa 550, mutta kulkee suuren osan matkasta omalla väylällään, erillään muusta liikenteestä. Tällä varmistetaan raitiovaunujen mahdollisimman nopea ja häiriötön kulku. Autoliikennettä kohdataan risteyksissä, mutta niihin on toteutettu raitiovaunuille liikennevaloetuudet.[11][31] Liikennevaloliittymiä on Raide-Jokerilla yhteensä noin 75.[46] Radalla on paljon ylityspaikkoja, joissa jalankulkijat ovat väistämisvelvollisia.[4]

Runkolinja 550 jatkoi Espoon puolella Laajalahdesta Tapiolan kautta Westendinasemalle, mutta pikaraitiotie kulkee Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen kautta, ja Espoon puoleinen päätepysäkki sijaitsee Keilaniemen metroaseman läheisyydessä. Alun perin myös Raide-Jokerin oli suunniteltu kulkevan Tapiolan kautta, mutta vuoden 2013 suunnitelmassa reitti muutettiin kulkemaan Otaniemen kautta, osittain johtuen siitä, että Tapiolan metroaseman rakentamiseen liittyvissä muutostöissä ei ollut otettu riittävästi huomioon pikaraitiotielinjan suunnitelmia.[11] Helsingin puoleinen päätepysäkki on bussilinjan tavoin Itäkeskuksen metroaseman yhteydessä. Tämä päätepysäkki on väliaikainen, ja se on tarkoitus siirtää Tallinnanaukion viereen nykyisen linja-autoaseman paikalle uuden korttelin rakennuttua.[4]

Raitiolinjan reitillä on 34 pysäkkiparia, keskimäärin 800 metrin välein.[31] Pysäkit on sijoitettu nykyisten ja rakentuvien asuinalueiden läheisyyteen sekä niin, että pysäkeiltä on mahdollisimman nopea vaihtoyhteys rautatie-, metro- ja bussilinjoille.[5][31]

Raide-Jokeria varten rakennettiin neljä uutta siltaa kehä- ja valtateiden sekä Vantaanjoen ylittämiseen ja lisäksi noin 300 metrin pituinen Patterinmäen betoni- ja kalliotunneli Pajamäkeen.[25] Raide-Jokerin varikko rakennettiin Roihupellon teollisuusalueelle. Vuoden 2016 hankesuunnitelmassa oli varauduttu myös rakentamaan 14-paikkainen sivuvarikko Laajalahteen, mutta myöhemmin tammikuussa 2018 tehtiin päätös vain päävarikon rakentamisesta ja sivuvarikko jätettiin varaukseksi.[47]

Radasta 8,7 kilometriä on nurmirataa ja hieman alle 8 kilometriä on sepelirataa.[48] Raiteita kulkee koko linjan pituudelta vierekkäin kaksi, ja lisäksi tasaisin välimatkoin reitille on sijoitettu puolenvaihtopaikkoja, jolloin esimerkiksi este tai vikaantunut vaunu voidaan ohittaa keskeyttämättä liikennöintiä.[17][25] Raide-Jokeri käyttää 1 000 millimetrin raideleveyttä.[17] Myös 1 435 millimetrin raideleveyttä pidettiin vaihtoehtona,[49] mutta linjan vaunukaluston ja ratainfrastruktuurin halutaan olevan kunnossapidon ja liikennöinnin kannalta mahdollisimman hyvin yhteensopivia koko raitiotieverkoston ja sen käytössä olevien Artic-raitiovaunujen kanssa.[26]

Jatkosuunnitelmat muokkaa

Alustavia suunnitelmia on ollut laajentaa Raide-Jokeria tulevaisuudessa reitille ViikkiPasilaOtaniemiTapiola. Tämä ns. Tiederatikka-laajennus on jo mainittu Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmissa, mutta sen toteuttaminen olisi ajankohtaista vasta aikavälillä 2026–2040.[17][18] Lisäksi suunnitteilla on Vuosaaren ja Vantaan Myyrmäen välinen Raide-Jokeri 2 sekä Vantaan pikaraitiotie, jota on kutsuttu myös Raide-Jokeri 3:ksi.

Liikennöinti muokkaa

 
Väkijoukko odottamassa ensimmäistä Itäkeskuksesta lähtevää vuoroa linjan 15 avajaispäivänä.

Linjan matka-aika linjan päästä päähän on noin tunti.[5] Linjan liikennöinnin alkaessa lokakuussa 2023 vuoroväli oli vaunujen määrästä riippuen 10 tai 12 minuuttia. Vuoroväliä on sittemmin tihennetty vaunujen lukumäärän kasvaessa 8–10 minuuttiin, ja lopulta tavoitteena on 6 minuutin vuoroväli.[4][50] Linjaa liikennöidään arkisin klo 4.30–1.15 ja viikonloppuisin klo 5.30–1.15.[4]

Pikaraitiotie korvasi runkolinjan 550, kun vuoroväli saatiin riittävän tiheäksi. Alkuun bussilinja jatkoi liikennöintiä pikaraitiolinjan rinnalla.[4][51] Bussilinjan päätepysäkki muutettiin Westendinasemalta Keilaniemen metroasemalle raitiolinjan oheen elokuussa 2023.[51] Kahdeksan minuutin ruuhka-aikojen vuoroväli otettiin käyttöön pikaraitiotiellä 4. maaliskuuta 2024.[50]

Alun perin pikaraitiotien liikennöintiä varten suunniteltiin linjanumeroa 550, mutta keväällä 2023 ilmoitettiin, että linja saa tunnuksen 15. HSL:n mukaan 15 on yhdenmukaisempi muiden raitiolinjojen numeroinnin kanssa. Luku 5 merkitsee poikittaislinjaa.[52]

Matka-aikoja muokkaa

Matka-ajat[4]
Osuus Arvioitu kesto
ItäkeskusKeilaniemi (M) 60 min
Itäkeskus – Viikin tiedepuisto 9 min
Viikin tiedepuisto – Oulunkylän asema 6 min
Oulunkylän asema – Huopalahden asema 15 min
Huopalahden asema – Leppävaara 14 min
Leppävaara – Otaniemi 13 min
Otaniemi – Keilaniemi (M) 4 min

Pysäkit muokkaa

 
Viikinmäki-niminen pysäkki Pihlajiston ja Viikinmäen rajalla.

Vaunut pysähtyvät kaikilla pysäkeillä, eli kyytiin nousevien ei tarvitse viittoa vaunua pysähtymään eikä poisjäävien tarvitse painaa pysäytysnappia.[53] Vaunujen lisäksi myös pysäkit jakavat liikennetietoa kuulutuksin: pysäkeillä olevaa nappia painamalla infonäyttö kuuluttaa ääneen kahden seuraavan raitiovaunun saapumisajat. Häiriötilanteissa pysäkki kuuluttaa automaattisesti. Pysäkeillä kuuluu myös äänimerkki minuutti ennen seuraavan vaunun saapumista.[54]

Matkustajaennusteet muokkaa

Vuonna 2025 Raide-Jokerilla ennustetaan kulkevan arkisin noin 88 000 matkustajaa päivässä, vuonna 2030 noin 91 000 matkustajaa, vuonna 2040 noin 102 000 matkustajaa ja vuonna 2050 noin 125 000 matkustajaa.[55][56][57]

Kalusto muokkaa

Pääartikkeli: ForCity Smart Artic X54
 
Artic XL -raitiovaunun mallikappale Kaapelitehtaalla Helsingissä vuonna 2018.

Raide-Jokerin liikennöinti toteutetaan suomalaisen Škoda Transtechin valmistamilla Artic-sarjan X54-vaunuilla.[58] Ne ovat 34 metriä pitkiä, ja ne on mahdollista jälkiasennuksena pidentää 44 metrin pituisiksi. Škoda Transtech on suunnitellut vaunujen tekniset ratkaisut, kun taas vaunun muotoilusta ja ulkoasusta vastaa turkulainen Idis Design.[59] Linja 550:n bussien oranssista värityksestä poiketen Raide-Jokerin vaunujen päävärit ovat valkoinen ja petroolinsininen.[58]

Vaunuja on tilattu Raide-Jokerin liikennöintiin 29 kappaletta. Vaunut ovat Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenteen omistuksessa.[4]

Vaunussa on 78 istumapaikkaa ja noin 136 seisomapaikkaa.[4] Vaunuissa on ohjaamo molemmissa päissä, joten linjalle ei tarvitse rakentaa päätesilmukoita, koska vaunuja voidaan ajaa kumpaankin suuntaan.[31] Vaunuissa on siten myös ovet kummallakin puolella.[58] Vaunujen huippunopeus Raide-Jokerin linjalla on 70 km/h, keskinopeuden ollessa noin 25 km/h.[17][49] Raide-Jokeri on pikaraitiotienä nopeampi järjestelmä kuin Helsingin raitioliikenne, jossa keskinopeudet ovat noin 13–15 km/h.[60]

Koeajoja varten raitiolinjoilla käytettiin maaliskuussa 2017 ja edelleen helmikuussa 2018 Raide-Jokerin vaunun kokoista mittakehikkoa, jotta varmistuttiin pitkän vaunun soveltuvuudesta nykyiselle raitiotieverkolle.[61] Transtech rakensi vaunusta myös puisen mallin, jolla testattiin muun muassa vaunun esteettömyyttä.[59]

Prototyyppivaunu saapui Škoda Transtechin tehtaalta HKL:n käyttöön huhtikuun 2021 alussa. Vaunulla liikennöitiin koeajoja Helsingin kantakaupungin raitiolinjoilla kesästä 2021 kesään 2022. Raide-Jokerin reitillä koeliikenne alkoi marraskuussa 2022.[62] Vaunujen sarjatuotanto alkaa prototyyppivaunun koeajojakson jälkeen, ja sarjavalmisteisten vaunujen toimitukset alkoivat loppuvuonna 2022.[58] Liikennöintiä varten koulutetaan noin 100 kuljettajaa.[63]

Ongelmat muokkaa

Viikin virtahäiriö muokkaa

Virtahäiriö pikaraitiotien Viikin tiedepuiston pysäkin ympäristössä pysäytti linjan liikenteen puolikkaaksi päiväksi joulukuun puolivälissä 2023. Rataosuuden raitiotien infrastruktuuriin liittyvä katuvalaistus oli pois käytöstä noin kuukauden ajan, ja voimassa oli 10 km/h nopeusrajoitus.[64] Arvioitiin, että vika saattoi liittyä Viikissä olevaan sähkönsyötön magneettikompensaatioalueeseen, jonka tarkoituksena on vähentää sähköhäiriöitä tiedekampuksen laitteille.[65] Aiheen yli kuukauden jatkunutta luonnetta ei tunnustettu poikkeustiedotteen arvoiseksi ongelmaksi häiriötiedottamisessa, koska menetetty aika saatiin kirittyä kiinni reitin muilla osuuksilla.[66][67] Ratkaisuksi ongelmaan matkustajia suositeltiin varaamaan riittävästi aikaa omaan matkantekoon.[67]

Vaikeat sääolot muokkaa

Tammikuussa 2024 jäätävän sateen kertyminen ajolankoihin lamautti linjan toiminnan, ja liikennöinti takkuili alkuiltapäivästä alkaen. Linjalle myös jumiutui vaunu, joka saatiin liikkeelle kytkemällä toinen vaunu siihen kiinni aisalla ja työntämällä se varikolle. Tapahtumasarja aiheutti noin tunnin viivästyksen ja usean vaunun jonoutumisen. Linjalle ei saatu järjestettyä korvaavaa bussiliikennettä.[68]

Huhtikuussa 2024 jäätävän sateen kertyminen ajolankoihin lamaannutti linjan toiminnan toistamiseen. Jäätyneisiin ajolankoihin ei saatu levitettyä jäätymistä estävää glyserolia, sillä jäänestokalusto oli jo ehditty varustella kesäkautta varten.[69]

Autot raiteilla muokkaa

Pikaraitiotie on kärsinyt liikenteen aloituksesta alkaen raiteille ajavista ja juuttuvista autoilijoista. Ennen haastavien risteysalueiden opasteiden parannusta raitiotien raiteille juuttui autoilija keskimäärin lähes joka toinen päivä.[70] Tammikuussa 2024 Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy asensi väliaikaisia opasteita pikaraitiotien risteyksiin.[71][72] Helmikuussa 2024 väliaikaisia opasteita alettiin korvata pysyvämmillä huomiopollareilla.[73]

Meluhaitat muokkaa

Kaarrekirskunta muokkaa

Raitiotien kaarteissa syntyy kahdenlaista ääntä: kiskon reunan ja pyörän laipan kosketuksesta syntyvää kirskuntaa sekä kiskon ajopinnan ja pyörän kontaktista syntyvää korkeataajuista metallista ääntä. Meluongelmaa on Kaupunkiliikenteen mukaan selvitetty ja ääni on todettu paikoitellen poikkeuksellisen kovaksi. Meluongelmaa on tarkoitus hoitaa kaarteiden rasvauksella, johon panostetaan etenkin kuivalla säällä. Radan pahimpiin ongelmakohtiin asennetaan automaattirasvauslaitteita. Kaupunkiliikenteen asiakaspalautteessa ja Helsingin Sanomien yleisökyselyssä ongelmallisina kohtina on nostettu esiin ainakin Oulunkylän Maaherrantien kaarre, Pakilantien ja Pirjontien kurvi sekä Alberganesplanadin ja Leppävaarankadun kaarre.[74][75]

Jynkytys muokkaa

Pakilantietä kulkiessa raitiovaunun on kuvattu aiheuttavan tasaisen ”tum-tum-tum” jumputuksen, joka kantautuu asunnon sisään sadan metrin päähän raiteista.[74]

Vaihtoyhteydet muokkaa

Lähteet muokkaa

 1. a b Mansikka-aho, Timo: Pikaratikan budjetti piti, mutta lippujen hintoihin uusi investointi voi tuoda paineita Helsingin Uutiset. 22.10.2023. Viitattu 23.10.2023.
 2. Spårjokern – Bättre servicenivå för den tvärgående kollektivtrafiken raidejokeri.info. Helsingin kaupunki. Viitattu 10.10.2020.
 3. a b c d Liikenne pikaraitiolinjalla 15 alkaa 21.10. 19.9.2023. Helsingin seudun liikenne. Viitattu 13.10.2023.
 4. a b c d e f g h i j k l m Salomaa, Marja: Uuden pikaratikan liikenne alkaa lokakuussa Helsingin Sanomat. 19.9.2023. Viitattu 19.9.2023.
 5. a b c Mikä Raide-Jokeri? Raide-Jokeri. Viitattu 10.10.2020.
 6. Runkolinjan 550 liikenne lakkaa vaiheittain vuoden 2023 loppuun mennessä 25.10.2023. Helsingin seudun liikenne. Viitattu 3.3.2024.
 7. a b Koivisto, Joonas: Historiallinen päivä: Vuosikymmeniä haaveillun pikaratikan rakentaminen alkaa nyt – Nämä tiet suljetaan ja tänne syntyvät pahimmat sumput 3.6.2019. Yle. Viitattu 4.6.2019.
 8. a b c d Raide-Jokerin raiteet ovat nyt valmiit raidejokeri.info. 5.8.2022. Viitattu 9.9.2022.
 9. a b Raide-Jokerin tekninen koeliikenne on valmis Raide-Jokeri. 9.6.2023. Viitattu 19.9.2023.
 10. Salomaa, Marja: Yllätys – Pikaratikka onkin ollut super­suosittu Helsingin Sanomat. 26.4.2024. Viitattu 29.4.2024.
 11. a b c d e f g h Alku, Antero: Jokerilinja 14.3.2010. Kaupunkiliikenne.net. Viitattu 14.2.2017.
 12. Avorahastuksesta tulee runkolinjoilla pysyvä käytäntö hsl.fi. 14.4.2015. Helsingin seudun liikenne. Viitattu 12.2.2017.
 13. a b Raide-Jokeri – Alustava yleissuunnitelma 2009 raidejokeri.info. Toukokuu 2009. Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, YTV, Liikenne- ja viestintäministeriö. Viitattu 14.2.2017.
 14. Johdinautoliikenteen toteutettavuusselvitys hsl.fi. 16.4.2009. Helsingin kaupungin liikennelaitos. Viitattu 14.2.2017.
 15. Johdinautoliikenteen hankeselvitys hsl.fi. 19.4.2011. Helsingin seudun liikenne. Viitattu 14.2.2017.
 16. Alku, Antero: Metron ja pikaraitiotien yhteensovittaminen 12.4.2004. Kaupunkiliikenne.net. Viitattu 14.2.2017.
 17. a b c d e Kysymyksiä ja vastauksia Raide-Jokerista espoo.fi. 5.6.2019. Espoon kaupunki. Arkistoitu 12.10.2020. Viitattu 10.10.2020.
 18. a b Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011), Liikennejärjestelmäluonnos hsl.fi. 29.3.2011. Helsingin seudun liikenne. Arkistoitu 5.3.2016. Viitattu 14.2.2017.
 19. Liikenneinvestointien talousarvioehdotus vuodeksi 2014 sekä investointiohjelmaehdotus vuosiksi 2015–23 hel.fi. 23.4.2013. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, liikennesuunnitteluosasto. Viitattu 14.2.2017.
 20. a b Raide-Jokerin hankesuunnitelma valmis päätöksentekoon raidejokeri.info. 22.1.2016. Helsingin kaupunki. Viitattu 10.10.2020.
 21. Espoo hyväksyi pikaraitiotien – satojen miljoonien Raide-Jokerin suunnitelma läpi Iltalehti. 13.6.2016. Viitattu 14.2.2017.
 22. Raide-Jokeri vahvistui – "Tervetuloa ratikkakaupungiksi Espoo" Iltalehti. 15.6.2016. Viitattu 14.2.2017.
 23. Koskinen, Ahti: Pitkään haudotulle Raide-Jokerille luvassa valtion tuki Yle Uutiset. 6.4.2016. Viitattu 14.2.2017.
 24. Välimaa, Mikko: Raidejokeri maksaakin 460 miljoonaa – hinta-arvio nousi rajusti Länsiväylä. 30.5.2016. Viitattu 14.2.2017.
 25. a b c Raide-Jokerin hankesuunnitelma 2015, liite 3: Kustannusarviot ja suunnitelmat raidejokeri.info. Helsingin kaupunki. Viitattu 11.2.2017.
 26. a b HKL hankkii 20 uutta Artic-vaunua ja 29 pikaratikkaa Transtechilta raidejokeri.info. 21.12.2016. Helsingin kaupunki. Viitattu 10.10.2020.
 27. Raide-Jokerin suunnittelijaksi ryhmittymä Ramboll Finland Oy, Sito Oy ja VR Track Oy raidejokeri.info. Viitattu 7.8.2018.
 28. a b YIT ja VR Track rakentamaan Raide-Jokeria raidejokeri.info. 14.11.2017. Helsingin kaupunki. Viitattu 10.10.2020.
 29. Raide-Jokerin allianssikumppaneiden kilpailutukset käynnistyivät raidejokeri.info. 15.3.2017. Helsingin kaupunki. Viitattu 10.10.2020.
 30. Raide-Jokeriin sovelletaan allianssimallia raidejokeri.info. 12.12.2016. Helsingin kaupunki. Viitattu 10.10.2020.
 31. a b c d e Raide-Jokeri – Usein kysyttyä raidejokeri.info. Helsingin kaupunki. Viitattu 10.10.2020.
 32. Mitä tarkoittavat tavoitekustannus ja kokonaiskustannus? Raide-Jokeri. Viitattu 22.9.2022.
 33. Koskela, Miika: Suotuisan sään ansiosta Raide-Jokeri valmistuu suunniteltua aiemmin – pikaraitiotien kyytiin on mahdollista päästä jo alkuvuodesta 2024 Yle Uutiset. 18.5.2021. Viitattu 23.11.2022.
 34. Moilanen, Kaisu: Raide-Jokeri on valmistumassa etuajassa, myös liikennöinti aloitetaan suunniteltua aiemmin Helsingin Sanomat. 18.5.2021. Viitattu 14.6.2021.
 35. Raide-Jokerin tekninen koeliikenne käynnistyi raidejokeri.info. 2.8.2022. Viitattu 9.9.2022.
 36. Salomaa, Marja: Helsingin uuden pika­raitio­tien liikenne alkamassa reilusti etu­ajassa Helsingin Sanomat. 24.11.2022. Viitattu 25.11.2022.
 37. Takala, Sami: Suunnitelma: Helsingin seudun uusi pikaraitiotie avataankin jo kesällä Helsingin Sanomat. 27.12.2022. Viitattu 5.1.2023.
 38. Harjoitus tekee pikaratikan kuljettajan 1.8.2023. Helsingin seudun liikenne. Viitattu 1.8.2023.
 39. Salomaa, Marja: Raide-Jokerin suistumisen syy selvisi 12.9.2023. Helsingin Sanomat. Viitattu 12.9.2023.
 40. Rämö, Marjo: Raidejokerin testiajot alkavat pian: ratikat ilmestyvät uusiin kaupunginosiin Vantaan Sanomat. 18.9.2022. Viitattu 19.9.2022.
 41. Koeajot raidejokeri.info. Viitattu 21.11.2022.
 42. Koeajot siirtyvät Oulunkylän ja Pirkkolan välille raidejokeri.info. 23.11.2022. Viitattu 23.11.2022.
 43. Kadunrakennustyöt valmistuivat – koeliikenne jatkuu tammikuussa Haagan ja Pitäjänmäen alueilla raidejokeri.info. 2.1.2023. Viitattu 5.1.2023.
 44. Kulmanen, Kaarlo & Marttinen, Vesa: Historiallinen hetki: Raitiovaunu saapuu ensimmäistä kertaa Espooseen Yle. 1.2.2023. Viitattu 1.2.2023.
 45. Matikkala, Katarina: Ensimmäiset opiskelijat saapuivat pysäkille aamuneljältä – "Otaniemessä jäätävän odottava tunnelma koeajoista saakka" Länsiväylä. 21.10.2023. Viitattu 23.10.2023.
 46. Repo, Harri: Raide-Jokerin linjalla on noin 75 liikennevaloliittymää – Kehä 1 ja Haagan liikenneympyrä hankalimmat paikat Tekniikka&Talous. 8.11.2022. Viitattu 14.11.2022.
 47. Raide-Jokerin varikkosuunnittelu etenee yhden varikon mallilla – varikko suunnitellaan rakennettavaksi Roihupeltoon raidejokeri.info. Viitattu 7.8.2018.
 48. Pikaraitiotien sanastoa raidejokeri.info. 5.7.2021. Viitattu 29.2.2024.
 49. a b Raide-Jokerin hankesuunnitelma 2015, liite 5: Suunnitteluperusteet raidejokeri.info. Helsingin kaupunki. Viitattu 11.2.2017.
 50. a b Ekström, Rasmus: Pikaratikka liikennöi jatkossa entistä tiheämmin ruuhka-aikoina Helsingin Sanomat. 29.2.2024. Viitattu 3.3.2024.
 51. a b Espoon bussilinjat uudistuvat elokuussa hsl.fi. Helsingin seudun liikenne. Viitattu 20.9.2023.
 52. HSL:n ensimmäisen pikaratikan linjanumero on 15 11.5.2023. Helsingin seudun liikenne. Viitattu 11.5.2023.
 53. Rämö, Marjo: Uuden pikaratikan pysäkit puhuvat – häiriötilanteessa juttua tulee automaattisesti Helsingin Uutiset. 28.8.2023. Viitattu 29.8.2023.
 54. Heiskanen, Mia: Näin nouset pikaratikan kyytiin lastenvaunujen kanssa tai pyörätuolilla – opaskoirallekin oma tila Helsingin Uutiset. 21.10.2023. Viitattu 23.10.2023.
 55. Kuinka paljon Raide-Jokerilla on ennustettu olevan matkustajia? raidejokeri.info. Viitattu 23.11.2022.
 56. Ensimmäinen Raide-Jokerin pikaraitiovaunu matkustajien kokeiltavana Ilta-Sanomat. 8.11.2021. Arkistoitu 23.11.2022. Viitattu 23.11.2022.
 57. Ensimmäinen Raide-Jokerin pikaraitiovaunu matkustajien kokeiltavana (Škoda Transtech Oy -tiedote) STT. 8.11.2021. Viitattu 21.10.2023.
 58. a b c d Salomaa, Marja: Tältä näyttää tulevaisuuden ratikka, joka kiitää Raide-Jokerin ja Kruunusiltojen kiskoilla hs.fi. 22.4.2021. Helsingin Sanomat. Viitattu 28.4.2021.
 59. a b Vammaiset testasivat Raide-Jokerin vaunun esteettömyyttä raidejokeri.info. 31.3.2017. Helsingin kaupunki. Viitattu 23.11.2022.
 60. Cremin, Reeta Rämö & Lehtokari, Rosa: Kohta pikaratikka Raide-Jokeria testataan jo reitillään: ihmisten painoa simuloidaan hiekkasäkeillä Yle Uutiset. 8.9.2022. Viitattu 23.11.2022.
 61. Raide-Jokeri-vaunun mittakehikkoa testataan Helsingin raitiolinjoilla raidejokeri.info. 9.3.2017. Helsingin kaupunki. Viitattu 10.10.2020.
 62. Palkoaho, Milla: Raide-Jokerin koeajot alkavat, käytössä myös uudentyyppiset ylityspaikat Helsingin Sanomat. 31.10.2022. Viitattu 8.11.2022.
 63. Aalto, Maija: HSL: Raide-Jokerin liikenne voisi alkaa jo syksyllä Helsingin Sanomat. 7.6.2023. Viitattu 7.6.2023.
 64. Pikaraitiotie 15, Viikin tiedepuisto pimeänä 12. tammikuuta 2024. Wikimedia Commons. Viitattu 22. tammikuuta 2024.
 65. Lehtinen, Don; Rulamo, Anssi: Ongelmissa ollut pika­ratikan liikennöinti palautumassa Helsingin Sanomat. 17.12.2023. Viitattu 22.1.2024.
 66. HSL: Häiriöt ja muutokset, linja 15 22.1.2024. HSL. Viitattu 22.1.2024.
 67. a b Kirjallinen tiedonanto, HSL.fi palaute, Velander, Mikko; liikennetyönjohtaja, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
 68. Salomaa, Marja & Takala, Sami: Ali­jäähtynyt vesi vaikeuttaa matkan­tekoa edelleen: Ratikka jumittui Oulun­kylään, matkustaja kuvailee turhautuneita tunnelmia Helsingin Sanomat. 22.1.2024. Viitattu 22.1.2024.
 69. Tyystjärvi, Ilona; Ekström, Rasmus; Rosi, Clarissa; Kantola, Anne: Raitiovaunut seis koko tiistain, jäänestokalusto oli jo kesä­teloilla Helsingin Sanomat. 23.4.2024. Viitattu 23.4.2024.
 70. Kuokkanen, Venla: Luvut paljastavat hämmentävän seikan: Autoja juuttuu raiteille yhtenään Helsingin Sanomat. 12.1.2024. Viitattu 22.1.2024.
 71. Kaupunkiliikenne asentaa opasteita pikaratikan risteyksiin 18.1.2024. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy. Viitattu 22.1.2024.
 72. Palkoaho, Milla: Tällainen on uusi opaste autoille Helsingin Sanomat. 24.1.2024. Viitattu 12.3.2024.
 73. Pikaraitiotie 15 huomiopollarit autoilijoille 26. helmikuuta 2024. Wikimedia Commons. Viitattu 12. maaliskuuta 2024.
 74. a b Palkoaho, Milla: ”Tum, tum, tum” – Näin asukkaat uuden pikaratikan naapurissa kuvaavat kirskuntaa ja sen aiheuttamia ongelmia HS.fi. 26.10.2023. Viitattu 11.4.2024.
 75. Palkoaho, Milla: Pikaratikan ongelmia ratkotaan rasvaamalla raiteita HS.fi. 11.4.2024. Viitattu 11.4.2024.

Aiheesta muualla muokkaa