Malline:Rautatien merkit

Yleinen väritys
Rautatielinjat Metrolinjat, (pika)raitiotielinjat
Käytössä Suljettu1 Tunnelissa Käytössä Suljettu1 Tunnelissa

Käytössä: ratalinjalla on henkilö-, tavara- ja/tai virkatarveliikennettä.
Suljettu: rakenteilla tai lakkautettu (ei yleisen liikenteen käytössä).
Tunnelissa: ratalinja kulkee tunnelissa.

1 Suljettu-merkintää käytetään lakkautetuista ja puretuista rataosista. Puretut osuudet selitetään tarkemmin tekstissä.
  Lakkauttamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa rataverkon haltija on sulkenut rataosan tai liikennepaikan kaikelta liikenteeltä
Merkkien selitykset
     pääteasema (henkilöliikenneasema, mahdollisesti myös tavaraliikennettä)
väliasema, junakohtauspaikka (henkilöliikenneasema, mahdollisesti myös tavaraliikennettä)
saatavilla liikuntarajoitteisille suunnattuja palveluita.
vaihtoasema
väliasema, junakohtauspaikka (ei henkilöliikennettä, mahdollisesti tavaraliikennettä)
henkilöliikenteen seisake (tai muu pieni liikennepaikka, välisuojastuspaikka, ei kuitenkaan junakohtauspaikka)
pieni muu liikennepaikka (linjavaihde, välisuojastuspaikka, ei kuitenkaan junakohtauspaikka, mahdollisesti tavaraliikennettä)
lakkautettu tai suunnitteilla oleva liikennepaikka käytössä olevalla radalla
raiteenvaihtopaikka, mahdollisesti osa toista liikennepaikkaa
huomattava tasoristeys
rataosien haarautumiskohta
rataosien haarautumiskohta kolmioraiteen kautta, risteävästä rataosasta on erillinen artikkeli
linjavaihde tai muu lyhyt pistoraide
kahden rataosan risteys samassa tasossa
kahden rataosan risteys eri tasossa
huomattava silta
huomattava vesistösilta
huomattava alikulku
tunneli
tullitarkastus
valtakunnanraja tai muu rajakohta (osavaltioiden tai eri omistajien välinen raja)
vaihtoyhteys junabussiin
vaihtoyhteys rautatiejärjestelmään
tuleva tai entinen vaihtoyhteys rautatiejärjestelmään
vaihtoyhteys raitio- tai pikaraitiotiejärjestelmään
tuleva tai entinen vaihtoyhteys raitio- tai pikaraitiotiejärjestelmään
vaihtoyhteys metrojärjestelmään
tuleva tai entinen vaihtoyhteys metrojärjestelmään
lentoaseman rautatieasema tai liityntäyhteys lentoasemalle
lauttasataman rautatieasema tai liityntäyhteys lauttasatamaan
lauttareitti rautatiereitin kiinteänä osana
rautatiemuseo tai museorautatie, vaihtoyhteys
rautatiemuseo tai museorautatie, ei vaihtoyhteyttä
käytössä oleva rataosuus päättyy (muualla kuin liikennepaikalla)

Käyttö

muokkaa

Tätä mallinetta ei ole tarkoitettu sijoitettavaksi mihinkään artikkeliin, vaan se on tarkoitettu erilliseksi merkkien selityssivuksi. Symboleja käyttävistä ratakartoista linkitetään suoraan tälle sivulle tavallisella wikilinkillä.