Espoon kaupunkirata

Espoon kaupunkirata on suunnitteilla oleva rautatiehanke, joka toteutuessaan jatkaisi nykyistä neliraiteista rantaradan osuutta Leppävaarasta Espoon keskukseen tai Kauklahteen. Rata olisi siis suoraa jatkoa vuonna 2001 valmistuneelle Leppävaaran kaupunkiradalle. Suunnitellun rataosuuden pituus on noin 14 kilometriä ja se kulkee Espoon ja Kauniaisten alueella nykyisen rantaradan linjauksen mukaisesti. Tällä hetkellä rataosuus Leppävaara–Kauklahti on kaksiraiteinen. Liikennevirasto aloitti ratasuunnitelman laatimisen osuudesta syksyllä 2012 ja se valmistui vuonna 2014. Hankkeen rakentamisajankohta on kuitenkin edelleen avoin eikä lopullista päätöstä ole tehty. Päätökset Pisara-radasta vaikuttavat osaltaan aikataulutukseen.

TaustaaMuokkaa

Kaupunkiradan jatkamista Leppävaarasta eteenpäin on suunniteltu jo yli vuosikymmenen ajan. Leppävaaran kaupunkiradan valmistuttua laadittiin vuonna 2003 hankearviointi ja yleissuunnitelma kaupunkirataosuudelle Espoon keskukseen asti. Kauklahden seudun kehittymisen seurauksena suunnitelmaa laajennettiin 2010 yleissuunnitelmalla rataosuudelle Espoon keskuksesta edelleen Kauklahteen. Kauklahteen päättyvä kaupunkirata ei kuitenkaan ylitä yhdyskuntataloudellista kannattavuusrajaa.

Hankkeen taustalla on rantaradan jatkuvasti kasvava matkustajamäärä. Junavuorojen lisääminen ei olemassa olevalla rataverkolla enää käytännössä onnistu ja nykyinenkin liikennemäärä vaikuttaa jo negatiivisesti radan junien täsmällisyyteen. Oman haasteensa aiheuttaa myös Helsingin ja Turun välisen vilkkaan kaukojunaliikenteen ja lähiliikenteen nopeuserot radalla.

Liikenne radan valmistuttuaMuokkaa

Kaupunkiradan valmistuttua voidaan lähiliikenteen vuoroväliä lyhentää tuntuvasti lakkauttamalla nykyinen A-juna ja korvaamalla se kaupunkiradalla kulkevalla E-junalla, joka tulisi ruuhkatunteina pysähtymään 6 kertaa tunnissa kaikilla Helsingin ja Kauklahden välisillä asemilla. Vuorotiheys Kirkkonummelle jatkavalla ja ennen Espoota vain Pasilassa, Huopalahdessa, Leppävaarassa sekä Kauniaisissa pysähtyvällä U-junalla olisi 3 vuoroa tunnissa.

Mikäli rata päätetään rakentaa ainoastaan Espooseen asti, ei nykyistä U-junan vuorotiheyttä voida nostaa nykyisestä kahdesta tunnittaisesta vuorosta kolmeen.

Vaikutukset matka-aikaanMuokkaa

Matka-aika Kirkkonummelta, Kauklahdesta, Espoon keskuksesta ja Kauniaisista Helsinkiin lyhenee radan valmistuttua ja U-junan pysähdysten vähenemisen myötä parhaimmillaan yli 6 minuuttia. Väliasemilla matka-aika pitenee jossain määrin, mutta tihentynyt ja säännöllisempi vuoroväli kompensoi sitä. Kaikkiaan kaupunkiradan vaikutus palvelutasoon väliasemilla olisi vähäinen, mutta tärkeämmillä asemilla palvelutaso paranisi huomattavasti. Yleisesti rantaradan lähiliikenteen täsmällisyyden odotetaan paranevan huomattavasti radan myötä. Seudullisen bussiliikenteen tarjontaa korvattaneen liityntälinjoilla, mikä saattaa pidentää matka-aikoja pohjoisemmasta Espoosta Helsinkiin.

Vaikutukset asemiinMuokkaa

Yleissuunnitelman mukaisesti Kilon ja Tuomarilan välillä kaikki asemat uudistetaan. Myös Kauklahden asemaa uudistetaan. Espoon ja Leppävaaran asemien osalta suurempiin uudistuksiin ei kaupunkiradan vuoksi ole tarvetta. Kauniaisten asema muuttuu eniten; sen paikka siirtyy hieman lännemmäksi ja siitä tulee neliraiteinen Leppävaaran aseman tapaan. Myös muita liikennejärjestelyjä ja liityntäpysäköintiä kaikkien uudistettavien asemien osalta kehitetään.

LähteetMuokkaa