Tuomiojärvi (Jyväskylä)

Tuomiojärvi on Kymijoen vesistöön kuuluva järvi Jyväskylässä.

Tuomiojärvi [1][3] on Keski-Suomessa Jyväskylän kaupunkialueella sijaitseva järvi.[1][3]

Tuomiojärvi
Valtiot Suomi
Maakunnat Keski-Suomi
Kunnat Jyväskylä
Koordinaatit 62°15′47″N, 25°43′07″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Päävesistöalue Kymijoen vesistö (14)
Valuma-alue Tuomiojärven–Palokkajärven valuma-alue (14.29)
Tulo-ojat Syväoja Myllyjärvestä,
Eerolanpuro Vehkalammesta[1][2]
Laskujoki Löylyjoki Palokkajärveen [1]
Järvinumero 14.291.1.002
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 94,4 m [1]
Pituus 3,8 km [1]
Leveys 2 km [1]
Rantaviiva 16,717 km [3]
Pinta-ala 2,97923 km² [3]
Tilavuus 0,0103121 km³ [3]
Keskisyvyys 3,46 m [3]
Suurin syvyys 13,1 m [3]
Valuma-alue 55 km² [4]
Saaria 7 [1]
Kartta
Tuomiojärvi

Maantietoa muokkaa

Järven pinta-ala on 298 hehtaaria eli 3,0 neliökilometriä, se on 3,8 kilometriä pitkä ja 2,0 kilometriä leveä. Järvi on muutoin rantaviivaltaan selväpiirteinen, mutta lounaispäässä 1,1 kilometriä pitkä Haukanniemi suojaa yhtä pitkää Rautpohjan umpeen kasvavaa lahtea. Järvellä on nykykartan mukaan 7 saarta, mutta vanhoissa peruskartoissa niitä on 11[5]. Niitä ovat pohjoisesta lukien Lehtosaari, Heinäsaari, Hiekkaranta[6][5] (eli Muurahaissaari[7][8]), Mäntysaari (eli Selkäsaari), Lehtisaari ja Koivusaari.[4] Suurimmissa saarissa on mökkejä. Järvi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Järven tilavuus on 10,31 miljoonaa kuutiometriä eli 0,01031 kuutiokilometriä. Sen keskisyvyys on 3,5 metriä ja suurin syvyys on 13,1 metriä. Syvänteitä on Mannilan edustalla ja järven kaakkoisosassa. Järven rantaviivan pituus on 16,7 kilometriä ja sen rannat ovat pääosin asuinalueita tai metsämaata. Haukkaniemen ympäristössä on suota ja kosteikkoja ja järven pohjoispäässä sijaitsee Vasaraisensuo. Järven asuinalueita ovat etelässä Laajavuori, Kortepohja, Viitaniemi ja Taulumäki, itäpuolella Mannila, länsipuolella Haukkala ja pohjoisessa Savulahti. Palokka jää vielä kauemmaksi rannasta. Valtatie 4 sivuaa järveä Palokkajärven välisellä kapealla kannaksella. Järveä kiertävistä teistä voidaan mainita yhdystiet 16685 ja 16686 sekä etelässä kaupungin tiestö. Järvellä on viisi uimarantaa Taulumäellä, Viitaniemessä, Laajavuoressa, Haukkalassa ja Mannilan Rantueessa.[1][3][9][10]

Luontoarvoja muokkaa

Rehevöityminen muokkaa

Järvi on luokiteltu pieneksi humusjärveksi ja sen vedenlaatua on seurattu vuodesta 1969. Järvi ekologinen tila on välttävä. Tuomiojärven ulkoinen kuormitus on pienetynyt viime vuosikymmenten määristä. Järven valuma-alueella sijainnut Palokan kaatopaikka on lopetettu, mutta maatalouden kuormituksen vähennyttyä ovat hulevesien ja haja-asutusalueen kuormitukset kasvaneet. Järven tilan määrittelee nykyään vanhan kuormituksen aiheuttama jatkuva sisäinen kuormitus, joka talven ja kesän lopussa kasvaa merkittävästi järven happiongelmien kasvaessa. Järveä hapetetaankin jatkuvasti sisäisen kuormituksen hillitsemiseksi.[4]

Kohde on osa Keski-Suomen vesistöjen parannusohjelmaa, joka on käynnissä vuoteen 2015 saakka. Tavoitteena on saavuttaa vesistön hyvä ekologinen tila vuoteen 2021 mennessä. Veden laatua halutaan parantaa, koska järveä käytetään myös raakavesilähteenä. Järvessä esiintyy kesäisin sinilevää, ja vaikka veden kuormitus on pienentynyt 2000-luvulla, kuormitus on edelleen huolestuttavan suuri.[11]

Kalasto muokkaa

Koekalastuksen perusteella järven kalalajeja ovat ainakin ahven, hauki, kiiski, kirjolohi (istutettu), kuha, lahna, pasuri, ruutana, salakka, siika ja särki.[4]

Luonnonsuojelu muokkaa

Järven eteläpäässä Eerolanlahdella ja Rautpohjalla on kaupunkikosteikon luonnonsuojelualue. Yhteensä 43 hehtaarin kokoisella suojelualueella pesii muun muassa laulujoutsenia ja naurulokkeja.[12] Alueella pesivä naurulokkiyhdyskunta on Keski-Suomen maakunnan suurin.[13] Järven naurulokkikanta kasvoi 2010-luvun alun Killervän ruoppausten seurauksena: Killerin raviradan keskellä sijaitsevasta lammesta poistettiin lokkien pesiä ruoppaamalla, sillä pesivät lokit haittasivat raviradan toimintaa. Vuonna 2013 Eerolanlahdella pesi noin tuhat lokkiparia, Rautpohjalla noin viisisataa, Killervällä puolestaan enää vain noin neljäkymmentä.[14] Rautpohjan lahdella on lintutorni.[4]

Säännöstely muokkaa

Järven vedenpinnan korkeus on 94,4 metriä mpy. Järvi on säännöstely siten, että vedenpinnan korkeudeksi on määrätty raja-arvot 93,74 metriä ja 94,64 metriä mpy.[1]

Vesistösuhteet muokkaa

Järvi sijaitsee Kymijoen vesistössä (vesistöaluetunnus 14) Suur-Päijänteen alueen (14.2) Tuomiojärven–Palokkajärven valuma-alueella (14.29), jonka Tuomiojärven–Palokkajärven alueeseen (14.291) järvi kuuluu. Sen vedenpinnan korkeus on 94,4 metriä mpy.[1][4]

Syväoja laskee järven pohjoispäähän Haukkalassa. Syväojan valuma-alueella (14.293) sijaitsevat esimerkiksi Myllyjärvi (16 ha), Lummelampi (11 ha), Majajärvi (6 ha), Ruokepuolinen (29 ha) ja suurin järvistä Ylä-Tuomiojärvi (76 ha). Järven lähialueella on yksittäisiä järviä, jotka laskevat siihen omaa laskuojaa myöten. Niitä ovat Laajavuoressa Vuorilampi (2 ha) ja Kortesuolla Vehkalampi, jonka takaa laskee vielä Vasikkalampi (3 ha). Rimminmäellä sijaitsee vielä Mustalampi (1 ha), joka laskee myös järven pohjoispäähän. Järven laskujoki on 120 metriä pitkä Löylyjoki, joka virtaa Palokkajärveen (258 ha). Molempien järvien vedenpinnat ovat samalla korkeudella.[1][4]

Historiaa muokkaa

Vuoden 1963 peruskartassa oli järven vedenpinnan korkeudeksi merkitty 94,0 metriä, kun se on nykyään 94,4 metriä.[5][7][15]

Tuomiojärven nimi viittaa arvioiden mukaan eräoikeudenkäyntiin.[16]

Lähteet muokkaa

 1. a b c d e f g h i j k l Tuomiojärvi, Jyväskylä (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 2.8.2019.
 2. Anna Maria Bagge: Tuomiojärven kunnostussuunnitelma (pdf) (s. 21-22) jyvaskyla.fi. 30.11.2012. Jyväskylä: Jyväskylän kaupunki. Viitattu 18.2.2024.
 3. a b c d e f g h Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Syke (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki: Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 2.8.2019.
 4. a b c d e f g Tuomiojärvi (14.291.1.002) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 2.8.2019.
 5. a b c Peruskartta 1:20 000. 3212 05 Jyväskylä. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1963. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 10.6.2019)
 6. Jyväskylän karttapalvelu (maastokartta) kartta.jkl.fi. Arkistoitu 22.11.2020. Viitattu 15.2.2018.
 7. a b Peruskartta 1:20 000. 3212 05 Jyväskylä. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1983. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 10.6.2019)
 8. Satu Konttinen: Muurahaissaari Nimiarkisto. 1997. Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 15.10.2023.
 9. Tuomiojärvi, Jyväskylä (sijainti ilmavalokuvassa) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 2.8.2019.
 10. Tuomiojärvi, Jyväskylä (sijainti varjokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 2.8.2019.
 11. Eriikka Hienola. Puheista tekoihin (Arkistoitu – Internet Archive). Keskisuomalainen 2.12.2012. Viitattu 16.2.2014.
 12. Päivi Pietarinen, Heikki Sihvonen: Jyväskylän merkittävät luontokohteet x.10.2007. Jyväskylän kaupunki. Arkistoitu 26.6.2015. Viitattu 18.2.2024.
 13. Eerolanlahti-Rautpohjanlahti - ymparisto.fi 23.2.2023. ELY-keskukset. Viitattu 18.2.2024.
 14. Sanna Savela: Lokit häviämässä pesätaistelun Killerin raviradalla - Yle Uutiset yle.fi. 21.5.2013. Viitattu 18.2.2024.
 15. Peruskartta 1:20 000. 3212 05 Jyväskylä. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1992. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 10.6.2019)
 16. Jyväskylän maalaiskunnan kirja (1977), s. 550

Aiheesta muualla muokkaa