Mustalampi (Jyväskylä, Keltinmäki)

järvi Jyväskylässä Keltinmäen kylän lähellä Keski-Suomessa

Mustalampi on Keski-Suomessa Jyväskylässä Mustalammen asuinalueen lähellä sijaitseva lampi tai pieni järvi.[1][2]

Mustalampi
Näkymä pohjoisrannalta
Näkymä pohjoisrannalta
Valtiot Suomi
Maakunnat Keski-Suomi
Kunnat Jyväskylä
Koordinaatit 62°14′16″N, 25°38′32″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Päävesistöalue Kymijoen vesistö (14)
Valuma-alue Ristiselän alue (14.23)
Tulo-oja oja Soidinsuolta
Laskuoja oja Köhniönjärveen [1]
Järvinumero 14.232.1.006
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 182 m [1]
Pituus 340 m [1]
Leveys 130 m [1]
Rantaviiva 0,818 km [2]
Pinta-ala 2,396 ha [2]
Tilavuus 0.000071 km³ [2]
Keskisyvyys 2,95 m [2]
Suurin syvyys 6,1 m [2]
Saaria ei saaria [1]
Kartta
Mustalampi

Maantietoa muokkaa

Lammen pinta-ala on 2,4 hehtaaria, se on 350 metriä pitkä ja 150 metriä leveä. Se sijaitsee kahden mäen välisessä metsäisessä laaksossa. Lammella ei ole kartan mukaan saaria. Lampi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Lammen tilavuudeksi on saatu 70 800 kuutiometriä, jolloin sen keskisyvyydeksi tulee 3,0 metriä. Lammen syvin kohta sijaitsee sen länsipäässä rannan tuntumassa. Siinä on 6,1 metriä syvää. Sen rantaviivan pituus on 800 metriä ja sen rannat ovat soistunutta metsämaata. Lammen itäpään rannassa on hieman avosuota. Pohjoispuolella kulkee kapea tie muutamilla asunnoille ja maatilalle. Lammen eteläpuolella sijaitsee Keltinmäkeen kuuluvat Mäyrämäen ja Mustalammen asuinalueet. Asinalueelta tulee muutama polku lammelle ja yksi polku seuraa lammen pohjoisrantaa. Lounaan puolella lampea sijaitsee yksinäinen rakennus.[1][2][3][4]

Vesistösuhteet muokkaa

Lampi sijaitsee Kymijoen vesistössä (vesistöaluetunnus 14) Suur-Päijänteen alueen (14.2) Ristiselän alueella (14.23), jonka Köhniönjärven valuma-alueeseen (14.232) se kuuluu. Lammen valuma-alueeseen kuuluu Soidinsuo, josta on johdettu kaksi suo-ojaa länsirantaan. Valuma-alueella sijaitsee myös pieni Rajalampi. Lammen vedenpinnan korkeus on 182 metriä mpy. Lammen laskuoja alkaa sen itäpäästä ja se laskee rinnettä alas yhtyen Soidenlammesta alas laskevaan laskuojaan. Lopulta oja laskee Köhniönjärveen. Mustalammen laskuojalla on pudotusta noin 40 metriä ja alas Köhniönjärvelle tulee pudotusta yhteensä 54 metriä.[1][2][5]

Historiaa muokkaa

Vuoden 1963 peruskartassa on lammen ympäristö erinäisten maatilojen peltopalstojen täplittämää metsäaluetta. Soidinsuon nimi on kartassa Sintinsuo ja suon pohjoisosasta on nostettu turvetta. Turpeenottoalueesta ja samoin Rajalammesta on johdettu ojat lampeen. Vuoden 1983 kartassa on puolet maatiloista lopettaneet toimintansa ja niiden pellot on metsitetty. Sintinsuota on ojitettu ja ojien kuivatusvedet on johdettu lampeen. Hanhiperän maatiloille on rakennettu tie, joka ohittaa lammen pohjoispuolelta. Yksi metsätie kaartaa lammen eteläpuolelle. Vuoden 1990 kartassa on jäljelle jääneiden maatilojen pelloista metsitetty puolet. Mustalammen asuinalueen rakentamista ei ole vielä ehditty aloittamaan. Soidinsuon nimi on vielä tässäkin vaiheessa Sintinsuo.[6][7][8]

Lähteet muokkaa

  1. a b c d e f g h Mustalampi, Jyväskylä (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 5.8.2019.
  2. a b c d e f g h Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Syke (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki: Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 5.8.2019.
  3. Mustalampi, Jyväskylä (sijainti ilmavalokuvassa) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 5.8.2019.
  4. Mustalampi, Jyväskylä (sijainti varjokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 5.8.2019.
  5. Mustalampi (14.232.1.006) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 5.8.2019.
  6. Peruskartta 1:20 000. 3212 02 Vesanka. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1963. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 10.6.2019)
  7. Peruskartta 1:20 000. 3212 02 Vesanka. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1983. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 10.6.2019)
  8. Peruskartta 1:20 000. 3212 02 Vesanka. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1990. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 10.6.2019)