Syväjärvi (Rautalampi, kirkonkylä)

järvi Rautalammin keskustan vieressä

Syväjärvi on Pohjois-Savossa Rautalammella kirkonkylän lähellä sijaitseva järvi. Etäisyys Kuopiosta on 53 kilometriä lounaaseen. Rautalammilla on toinenkin Syväjärvi noin viisi kilometriä luoteeseen.[1][2]

Syväjärvi
Valtiot Suomi
Maakunnat Pohjois-Savo
Kunnat Rautalampi
Koordinaatit 62°37′14″N, 26°48′25″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Päävesistöalue Kymijoen vesistö (14)
Valuma-alue Konneveden alue (14.71)
Laskuoja oja Savijärveen
Taajamat Rautalammin kirkonkylä
Järvinumero 14.712.1.008
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 104,2 m [1]
Pituus 1,3 km [1]
Leveys 920 m [1]
Rantaviiva 5,549 km [2]
Pinta-ala 58,212 ha [2]
Tilavuus 0,00449513 km³ [2]
Keskisyvyys 7,72 m [2]
Suurin syvyys 21 m [2]
Saaria 2 [1]
Kartta
Syväjärvi

Maantietoa

muokkaa

Syväjärvi on 1,3 kilometriä pitkä, 900 metriä leveä, ja sen pinta-ala on 58 hehtaaria. Järven rantaviiva on mutkitteleva, ja sillä on pääsääntöisesti etelä- ja itärannoilla jyrkkiä ja muualla loivia rinteitä. Erityisesti eteläinen Maukosvuori ja idässä Turkkilanvuori näkyvät järvelle selkeästi. Maukosvuori kohoaa 180 metriä mpy. eli noin 75 metrin korkeuteen järvestä. Järvellä on kartan mukaan kaksi saarta. Suurin saari on pinta-alaltaan noin kaksi hehtaaria ja se sijaitsee keskellä järveä. Saarta on viljelty. Toinen saari sijaitsee länsirannan tuntumassa. Järvi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Järvenpohja on varsin epätasainen, kun matalikot ja syvänteet vuorottelevat toisiaan. Järven tilavuudeksi on määritetty 4,5 miljoonaa kuutiometriä, jolloin sen keskisyvyydeksi tulee 7,7 metriä. Maukosvuoren puolella sijaitsee laaja yli 10-metrinen syvännealue. Sen keskellä sijaitsee järven syvin kohta 21 metriä [3]. Järven rantaviivan pituus on 5,5 kilometriä. Itärannikolla työntyy pohjoiseen kapea lahti, jonka länsipuolella kohoaa Hakavuori. Lahden pohjukassa sijaitsee koulukeskus ja sen takana levittäytyy kirkonkylän taajama-alue. Järven etelä ja länsirannat ovat lähes autiot. Koulukeskuksen lähellä sijaitsee uimaranta [4].[1][2][5][6]

 
Syväjärvi näkyy ilmakuvassa kirkonkylän takana auringonlaskusta vasemmalla.

Luontoarvoja

muokkaa

Maukosvuoren alarinteistä on muodostettu luonnonsuojelualue, joka ulottuu järven etelärantaan asti.[1]

Vesistösuhteet

muokkaa

Järvi sijaitsee Kymijoen vesistössä (vesistöaluetunnus 14) Rautalammin reitin valuma-alueen (14.7) Konneveden alueella (14.71), jonka Hankaveden alueeseen (14.712) järvi kuuluu. Syväjärvi on kolmanneksi laajin Hankaveden alueen 33:sta vähintään hehtaarin laajuisesta järvestä. Järveen on johdettu joitakin ojia, joista yksi tuo etelärantaan pienen Tervalammen vesiä. Järven luusua sijaitsee luoteisrannassa lahden pohjukassa. Laskuoja virtaa tajama-alueen länsipuolelta Savijärveen, joka laskee vuorostaan Hankaveden Äijäveden ja Liimattalansalmen yhtymäkohtaan. Järven vedenpinnan korkeus on 104,2 metriä mpy, joten ojalle tulee pudotusta 7,8 metriä.[1][7][8]

Historiaa

muokkaa

Vuoden 1973 peruskartassa on Hakavuoren niemessä asuinkiinteistöjä ja lahden pohjukassa on jo tuolloin kansakoulu. Turkkilanvuoren eteläpuolella toimi tanssilava. Rannoilla sijaitsi useita pieniä peltopalstoja. Luusuassa sijaitsee useita suuria rakennuksia, jotka kuuluvat ilmeisesti puutarhalle. Vuoden 1988 kartan julkaisuun mennessä on itä- ja pohjoisrantojen peltopalstoja metsitetty ja tanssilavaa ei kartassa ole enää. Hakasvuoren pohjoispuolelle on rakennettu suuria kiinteistöjä, joista koululaajennus on yksi, eli taajama-alue laajenee länteen päin. Saaressa sijaitseva pelto on vielä olemassa vuonna 1997 ja pohjoisrannan puutarhalle on rakennettu uusia tiloja.[9][10][11][12][13][14]

Lähteet

muokkaa
 1. a b c d e f g h Syväjärvi, Rautalampi (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 11.9.2023.
 2. a b c d e f g Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Syke (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki: Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 11.9.2023.
 3. Järven syvin kohta (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 11.9.2023.
 4. Syväjärvi, Rautalampi (sijainti Google-kartalla) google.com. Google. Viitattu 12.9.2023.
 5. Syväjärvi, Rautalampi (sijainti ilmavalokuvassa) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 11.9.2023.
 6. Syväjärvi, Rautalampi (sijainti varjokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 11.9.2023.
 7. Syväjärvi (14.712.1.008) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 11.9.2023.
 8. Hankaveden alue (14.712) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 11.9.2023.
 9. Peruskartta 1:20 000. 3223 12 Rautalampi. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1973. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 31.7.2023)
 10. Peruskartta 1:20 000. 3223 12 Rautalampi. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1988. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 31.7.2023)
 11. Peruskartta 1:20 000. 3223 12 Rautalampi. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1998. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 31.7.2023)
 12. Peruskartta 1:20 000. 3223 09 Konnekoski. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1973. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 31.7.2023)
 13. Peruskartta 1:20 000. 3223 09 Konnekoski. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1988. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 31.7.2023)
 14. Peruskartta 1:20 000. 3223 09 Konnekoski. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1997. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 31.7.2023)