Haapajärvi (Pieksämäki)

järvi Suonenjoella

Haapajärvi on Etelä-Savon Pieksämäellä ja Pohjois-Savon Suonenjoella Haapajärven ja Suonteen lähellä sijaitseva järvi. Se sijaitsee Pieksämäen reitin alajuoksulla.[2][1]

Haapajärvi
Valtiot Suomi
Maakunnat Etelä-Savo, Pohjois-Savo
Kunnat Pieksämäki, Suonenjoki
Koordinaatit 62°29′08″N, 27°09′15″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Päävesistöalue Kymijoen vesistö (14)
Valuma-alue Pieksäjärven v−a (14.79)
Tulouomia Haapajoki,
Heinälamminpuro,
oja Saarisesta
Laskujoki Savijoki Savijärveen,
oja Pieneen Uuhijärveen
Järvinumero 14.792.1.001
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 102,1 m [1]
Pituus 5,4 km [1]
Leveys 1,4 km [1]
Rantaviiva 18,142 km [2]
Pinta-ala 1,81969 km² [2]
Tilavuus 0,00587477 km³ [2]
Keskisyvyys 3,23 m [2]
Suurin syvyys 12,02 m [2]
Valuma-alue yli 270 km² [3]
Saaria 4 [2]
Sourunsaari, Käärmesaari, Kalliosaari
Kartta
Haapajärvi

Maantietoa muokkaa

Haapajärvi on 5,4 kilometriä pitkä, 1,4 kilometriä leveä, ja sen pinta-ala on 182 hehtaaria eli 1,8 neliökilometriä. Järvi on kaakkoisosaa lukuun ottamatta korkeintaan 300 metriä leveä. Järven ympäristö on alavaa maata, vaikka sen keskikohdassa on yksittäinen 50 metriä kohoava Sammakkovuori ja luoteispäässä muutaman metrin matalampi Tarvaisvuori. Kaakkoispäässä sijaitsee Vilponniemen takana Lahnalahti. Järven kapeassa luoteispäässä sijaitsee vuoren suojassa sijaitseva Sammakkolahti, edempänä Kalliolahti ja luoteispäässä vielä Matolahti ja Hautolahti. Järven pohjoisin lahti on Isolammakko, josta alkaa järven vuolain laskujoki Savijoki. Järvellä on neljä saarta, joiden yhteispinta-ala on noin kaksi hehtaaria. Kolme suurinta saarta, Sourunsaari, Käärmesaari ja Kalliosaari, sijaitsevat Vilponniemeä vastapäätä Pieksämäen puolella toistensa lähellä. Neljäs saari on Naurislahdesta katsoen vastarannalla. Järvi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Järven tilavuudeksi on määritetty 5,87 miljoonaa kuutiometriä, jolloin sen keskisyvyydeksi tulee 3,2 metriä. Sillä on kolme yli 10-metristä syvännettä. Kaakossa sijaitsee yksi ja kaksi muuta sijaitsevat järven keskivaiheilla. Syvimmässä kohtaa on 12 metriä syvää ja tämä syvänne sijaitsee Naurislahden edustalla [4]. Järven rantaviiva on 18,1 kilometriä pitkä. Suuri osa rantaviivasta on metsämaata. Peltoja esiintyy yksittäisinä palstoina Isolammakolla, Sammakkolahdella ja sitä vastapäätä, Lahnalahdella ja järven eteläpäässä. Niitä viljelee neljä maatilaa. Niiden lisäksi on viisi kiinteästi asuttua tilaa ja noin 30 vapaa-ajan asuntoa. Viereisen Suonteen kautta kulkee Lahnalahteakin sivuava Suonenjoen maantie (yhdystie 16199) ja Savon rata. Pieksämäen ja Suonenjoen välinen kuntaraja, ja samalla maakuntaraja, tulee järvelle Haapajoen mukana, jatkaa järven keskiselkää pitkin järven luoteispäähän ja kääntyy matolahdella pois järveltä. Järven itärannat kuuluvat Suonejoelle ja länsirannat Piekäsmäelle.[2][1][5][6]

Vesistösuhteet muokkaa

Haapajärvi sijaitsee Kymijoen vesistössä (vesistöaluetunnus 14) Rautalammin reitin valuma-alueen (14.7) Pieksäjärven valuma-alueella (14.79), jonka Haapajoen alueeseen (14.792) järvi kuuluu. Haapajoen alue päättyy Savijärveen, joka sijaitsee pari kilometriä alajuoksulle päin. Valuma-alueen pinta-ala on siellä 271 neliökilometriä, jota voi soveltaa myös Haapajärven tapaukseen. Savijärven valuma-alueen järvisyys on 14,04 %. Päävirtaus tulee Haapajoesta, joka alkaa Pieksänjärvestä, ja jatkuu aluksi Savijokena ja virtaa usean vesistön kautta Koskeloveteen. Karttojen mukaan järvellä voi olla toinenkin laskuoja, jonka virtaama on kuitenkin pieni. Se alkaa Lahnalahdesta ja laskee Pieneen Uuhijärveen, joka kuuluu Suonenjoen valuma-alueeseen. Haapajärveen laskee Heinälamminpuro, jonka valuma-alueella sijaitsevat Mustalampi, Heinälampi, Keskuslampi ja Hoikka. Näiden lisäksi laskee Saarinen järveen Isolammakossa. Isolammakosta alkaa Savijoki, joka laskee Savijärveen. Haapajärven vedenpinnan korkeus on 102,1 metriä mpy, joten Savijoelle kertyy pudotusta 2,9 metriä.[1][7]

Lähteet muokkaa

  1. a b c d e f Haapajärvi, Pieksämäki (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 27.10.2023.
  2. a b c d e f g h Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Syke (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki: Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 27.10.2023.
  3. Ekholm, Matti: Suomen vesistöalueet. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja – Sarja A 126. Helsinki: Vesi ja Ympäristöhallitus, 1993. ISBN 951-47-6860-4.
  4. Järven syvin kohta (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 27.10.2023.
  5. Haapajärvi, Pieksämäki (sijainti ilmavalokuvassa) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 27.10.2023.
  6. Haapajärvi, Pieksämäki (sijainti varjokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 27.10.2023.
  7. Haapajärvi (14.792.1.001) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 27.10.2023.