Pieni-Myhi

järvi Rautalammilla

Pieni-Myhi on Pohjois-Savossa Rautalammilla Hankamäen lähellä sijaitseva järvi. Etäisyys Jyväskylästä on 61 kilometriä itäkoilliseen ja Kuopiosta 58 kilometriä lounaaseen. Pieni-Myhin erottaa Myhinjärvestä kapea Sulasalmi, joka on vain noin 10 metriä leveä ja hieman pitempi. Järvien vedenpinnat ovat samalla tasolla, mutta vesistöviranomaiset käsittelevät niitä kuitenkin eri järvinä.[1][2]

Pieni-Myhi
Näkymä Köllinsaarta kohti.
Näkymä Köllinsaarta kohti.
Valtiot Suomi
Maakunnat Pohjois-Savo
Kunnat Rautalampi
Koordinaatit 62°30′23″N, 26°49′23″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Päävesistöalue Kymijoen vesistö (14)
Valuma-alue Konneveden alue (14.71)
Tulouomat Kuorekoski Keskisestä,
Kartiskanpuro Kartiskasta,
oja Palkeenlammesta
Lasku-uoma Sulasalmi Myhinjärveen
Järvinumero 14.718.1.022
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 97,2 m [1]
Pituus 4,9 km [1]
Leveys 2,2 km [1]
Rantaviiva 27,1927 km [2]
Pinta-ala 2,34325 km² [2]
Tilavuus 0,0138073569 km³ [2]
Keskisyvyys 5,89241 m [2]
Suurin syvyys 27,46 m [2]
Valuma-alue 202,67 km² [3][4]
Saaria 15 [2]
Kartta
Pieni-Myhi

Maantietoa

muokkaa

Pieni-Myhi on 4,9 kilometriä pitkä, 2,2 kilometriä leveä, ja sen pinta-ala on 234 hehtaaria eli 2,3 neliökilometriä. Se on erittäin sokkeloinen järvi, joka edellä ilmoitetuista mitoistaan huolimatta on kapean järven oloinen. Pieni-Myhin keskiosaa hallitsee haarautuva Koivuniemi, jonka kohdalla järvi on vain 150 metriä leveä. Järven eteläinen järvenosa jatkuu niemestä kolme kilometriä etelään. Siellä sijaitsee puolivälissä viiden saaren saaristo ja aivan etelässä on Paunonlampi, joka on todellisuudessa lahden pohjukka. Koivuniemestä itään sijaitsee järven keskimmäinen järvenosa, joka jatkuu Nuottisalmen takana itäisenä järvenosana. Keskiosassa on etelässä Väärälahti, jota suojaa lahdensuulla pieni saari. Myös Nuottisalmessa on saari. Itäosassa on neljä eri suuntiin työntyvää lahtea.[1][2][5]

Siinä on 15 saarta, joiden yhteispinta-ala on 9,82 hehtaaria eli noin 4,0 prosenttia järven kokonaispinta-alasta. Saarista Lehtosaari ja Suurisaari ovat yli hehtaarin suuruisia. Muita saaria ovat esimerkiksi Köllinsaari ja Levälamminsaari. Järvi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Järven tilavuudeksi on määritetty 13,81 miljoonaa kuutiometriä, jolloin sen keskisyvyydeksi tulee 5,9 metriä. Järvenpohja on samalla tavalla epätasainen kuin ympäröivät metsämaatkin. Itäosassa on laaja yli 10-metrinen syvänne, keskiosassa on pienialainen syvänne, jossa kuitenkin on 18 metriä syvää, ja Koivuniemen länsipuolella sijaitsee hieman isompi syvänne, jossa on järven syvin kohta [6]. Siinä on 27,5 metriä syvää. Etelään työntyvässä lahdessa on yleensä matalaa, vaikka Paunonpohjassa onkin 16 metriä vettä.[1][2]

Järven rantaviivan pituus on 27,2 kilometriä, josta saarten rantaviivan yhteispituuden osuus siitä on 4,2 kilometriä. Pieni-Myhin pohjoisilla rannoilla on kulttuurimaisemaa, eteläosan rannat ovat metsämaata. Pohjoisrannikolla sijaitsee kolme maatilaa, jotka muodostavat Hankamäen kylän, ja etelärannikolla viisi, joista kolme muodostaa Ihalaiskylän. Sulasalmen niemellä on myös Kannaksen kulmakunta. Kannaksella Sulasalmen ylittää pohjoisesta tuleva Rautalammin ja Myhinpään välinen yhdystie 5300, joka on museotie. Yhdystieltä haarautuu järven itäpuolelta kulkeva yhdystie 16096, joka yhtyy etelämpänä valtatiehen 9. Kaikki rannikolle johtavat tiet haarautuvat näiltä yhdysteiltä.[1][2][7]

Luontoarvoja

muokkaa

Pieni-Myhi on lievästi rehevöitynyt humusjärvi, joka on luokiteltu käyttökelpoisuudeltaan hyväksi.[8]

Vesistösuhteet

muokkaa

Pieni-Myhi sijaitsee Kymijoen vesistössä (vesistöaluetunnus 14) Rautalammin reitin valuma-alueen (14.7) Konneveden alueella (14.71), jonka Myhinjärven valuma-alueeseen (14.718) järvi kuuluu. Pieni-Myhin valuma-alueen pinta-ala on 203 neliökilometriä [3][4]. Suurin veden tulovirtaama saadaan Mehtiöstä alkavan Mehtiönkosken, Keskisen (5 ha) ja Kuorekosken kautta, sillä sen valuma-alueen pinta-ala on yli 164 neliökilometriä. Reittiin laskevat myös pienet järvet Soikkuri (2 ha) ja Mustalampi. Kannaksesta etelään työntyvään lahteen laskevat lisäksi Iso Soidinlampi (16 ha) ja Koivulampi (3 ha). Järven itäpäähän laskee Palkeenlammesta (11 ha) lyhyt laskuoja. Palkeenlampeen laskee pohjoisesta tuleva Kotasenpuro, jonka valuma-alueella sijaitsevat Kotanen (4 ha), Valkeinen (4 ha), Kangaslampi (6 ha), Syrjä-Sikla (8 ha), Iso-Sikla (20 ha) ja Ahven-Sikla (5 ha). Palkeenlammen itäpäähän laskee Iso-Peuran (10 ha) laskuoja. Etelärantaan tulee etelästä virtaava puro, jonka valuma-alueella ovat Huuhtlampi (12 ha) ja pieni Levälampi. Pohjoisrantaan laskee Holisevanpuro, jonka valuma-alueella ovat esimerkiksi pienet Peltolammen (2 ha) ja Matolammen (2 ha), sekä Iso-Roitukka (1 ha) ja Pieni-Roitukka (1 ha). Kartiskanpuro on toinen pohjoisrantaan laskeva puro, jonka valuma-alueella sijaitsevat Kartiska (3 ha), Saahkarlampi (3 ha), eteläinen Soidinlampi (3 ha), keskimmäinen Soidinlampi ja pohjoinen Soidinlampi (1 ha). Pieni-Myhi laskee kapeasta ja lyhyestä Sulasalmesta Myhinjärveen (428 ha). Järven vedenpinnan korkeus on 97,2 metriä mpy., joka on sama kuin Myhinjärvelläkin.[1][9][10]

Historiaa

muokkaa

Vuoden 1973 peruskartassa ovat Kannas, Ihalaiskylä ja Hankamäki pieniä mutta elinvoimaisia kulmakuntia. Vain Kannaksen kautta kulku Rautalammilta Myhinpäähän kulkeva kylätie. Verrattuna seuraaviin vuosien 1988 ja 1998 peruskarttoihin, on pienemmät maatilat lopettaneet toimintaansa ja metsittäneet peltomaansa. Sama koskee metsien eristämille maatiloille, joiden kautta valuma-alueen vedet ovat laskeneet järveen. Suuria maatiloja on jäänyt Pieni-Myhin keski- ja itäosiin.[11][12][13]

Lähteet

muokkaa
 1. a b c d e f g h Pieni-Myhi, Rautalampi (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 8.9.2023.
 2. a b c d e f g h i j Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Syke (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki: Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 8.9.2023.
 3. a b Pieni-Myhin valuma-alueen pohjoisosien pinta-alamääritys, VALUE - Valuma-alueen rajaamistyökalu KM10, Suomen ympäristökeskus, viitattu 9.9.2023
 4. a b Pieni-Myhin valuma-alueen eteläosien pinta-alamääritys, VALUE - Valuma-alueen rajaamistyökalu KM10, Suomen ympäristökeskus, viitattu 9.9.2023
 5. Pieni-Myhi, Rautalampi (sijainti varjokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 8.9.2023.
 6. Järven syvin kohta (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 8.9.2023.
 7. Pieni-Myhi, Rautalampi (sijainti ilmavalokuvassa) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 8.9.2023.
 8. Murtoniemen ranta-asemakaava (PDF) Kaavaselostus. 6.9.2011. Rautalampi: FCG Finnish Consulting Group Oy. Viitattu 10.9.2023.
 9. Pieni-Myhi (14.718.1.022) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 8.9.2023.
 10. Myhinjärven valuma-alue (14.718) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 8.9.2023.
 11. Peruskartta 1:20 000. 3223 11 Pieni-Myhi. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1973. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 31.7.2023)
 12. Peruskartta 1:20 000. 3223 11 Pieni-Myhi. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1988. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 31.7.2023)
 13. Peruskartta 1:20 000. 3223 11 Pieni-Myhi. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1998. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 31.7.2023)