Myhinjärvi

järvi Rautalammilla

Myhinjärvi on Pohjois-Savossa Rautalammella Myhinpäässä sijaitseva järvi. Etäisyys Jyväskylästä on 57 kilometriä itäkoilliseen ja Kuopiosta 62 kilometriä lounaaseen.[1][2]

Myhinjärvi
Valtiot Suomi
Maakunnat Pohjois-Savo
Kunnat Rautalampi
Koordinaatit 62°30′06″N, 26°46′01″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Päävesistöalue Kymijoen vesistö (14)
Valuma-alue Konneveden alue (14.71)
Tulouomia Sulasalmi Pieni-Myhistä,
oja Korppisesta
Lasku-uoma Myhinkoski Hankaveteen
Järvinumero 14.718.1.001
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 97,2 m [1]
Pituus 6,2 km [1]
Leveys 3,2 km [1]
Rantaviiva 35,9167 km [2]
Pinta-ala 4,27734 km² [2]
Tilavuus 0,04391716208 km³ [2]
Keskisyvyys 10,2674 m [2]
Suurin syvyys 42,94 m [2]
Valuma-alue 283,19 km² [3]
Keskivirtaama 2,5 m³/s [4]
Saaria 12 [2]
Salosaari, Jänissaari, Haukkasaari, Vihtasaari
Kartta
Myhinjärvi

Maantietoa muokkaa

Myhinjärvi on 6,2 kilometriä pitkä, 3,2 kilometriä leveä, ja sen pinta-ala on 428 hehtaaria eli 4,3 neliökilometriä. Järvi sijaitsee kallioisella mäkialueella, jossa korkeuserot ovat muodostuneet ristikkäisten kalliomurrosten lähiympäristöissä. Rannikolla korkeita mäkiä ovat pohjoisessa Pöllyvuori ja mäki Koskenniemessä. Pöllyvuori kohoaa yli 170 metriä mpy. eli lähes 70 metriä järven yläpuolelle. Rannikolla esiintyy monin paikoin kalliojyrkänteitä, jotka putoavat veteen tai rantaan. Järvi muodostuu eteläpuolisesta pääaltaasta ja pohjoisessa sijaitsevasta sokkeloisesta järvenosasta. Pohjoisessa keskellä järveä sijaitsee Salosaari, jota kiertävistä salmista työntyy eri suuntiin kapeita lahtia: Lampislahti, Pentlahti, Kannainlahti, Mustikkalahti ja itään työntyvä pitkä ja Kannakseen päättyvä lahti. Pohjoisosa yhdistyy eteläosaan kapea salmi, jonka 100 metriä leveä kapeikko jää Mustikkaniemen ja Möntyrinniemen väliin. Möntyrinniemen rinnalla sijaitsee etelään kurkottava Haukkaniemi, jonka taakse jää Kannainlahti. Järven pääallas alkaa Haukkaniemestä ja se on 2,6 kilometriä pitkä ja 1,3 kilometriä leveä. Järvessä on 12 saarta, joiden pinta-ala on 53,34 hehtaaria eli noin 11 % järven kokonaispinta-alasta. Suurin saari on Salosaari, jonka pinta-ala on yli 45 hehtaaria. Yli hehtaarin kokoisia ovat myös lähekkäiset saaret Jänissaari, Haukkasaari ja Vihtasaari. Kahdeksan muuta pienempää saarta ovat yli aarin kokoisia. Niitä ovat esimerkiksi Pentsaari, Karhunpäänsaari, Pajusaari, Karnasaari ja Koivusaari.[1][2][5]

Myhinjärvi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Järven tilavuudeksi on määritetty 43,92 miljoonaa kuutiometriä, jolloin sen keskisyvyydeksi tulee 10,3 metriä. Järvenpohja on kuitenkin epätasainen. Pohjoisosan salmet ja lahdet ovat eteläosaa matalampia, mutta pohja on siellä silti vaihtelevaa. Järvi syvenee Salosaaren eteläpuolella jopa 28 metriin. Kannainlahdessa on 29 metriä syvää, molemmilla puolilla Vihtasaarta on 20 metriä ja lähellä itärantaa 42 metriä syvää, Vihtasaaren eteläpuolella vesi syvenee asteittain kartassa merkittyyn 44 metriin syvännejaksossa, joka seuraa itärantaa eteläiseen Mutalahteen asti. Suomen ympäristökeskuksen tiedoissa suurimmaksi syvyydeksi mainitaan vain 42,9 metriä ja tämä kohta sijaitsee kartoissa samassa kohdassa, jossa on merkitty 44 metrin syväys [6].[1][2]

Myhinjärven rantaviivan pituus on 35,9 kilometriä, josta saarten rantaviivan yhteispituuden osuus siitä on 6,8 kilometriä. Järven rannat ovat enimmäkseen metsämaata, mutta muutamassa paikassa rantaan ulottuu peltomaata. Peltomaata esiintyy etupäässä Myhinpäässä sekä pieniä palstoja Kannaksella, Myhinkoskella ja järven keskivaiheella. Vuonna 1988 laskettiin rannoilla sijaitsevat 41 loma-asuntoa [4] ja vuonna 2023 niitä oli kartasta laskien 61. Myhinpäähän tulee pohjoisesta Konnekoskelta alkava ja länsirantaa seuraava yhdystie 16089 ja koillisesta Rautalammin Toholahdelta alkava ja Kannaksen kautta kulkeva yhdystie 5300. Tiet yhtyvät Myhinpäässä. Muualle järven rannikoista pääsee pieniä teitä myöten.[1][2][7]

Vesistösuhteet muokkaa

Myhinjärvi sijaitsee Kymijoen vesistössä (vesistöaluetunnus 14) Rautalammin reitin valuma-alueen (14.7) Konneveden alueella (14.71), jonka Myhinjärven valuma-alueeseen (14.718) järvi kuuluu. Järven valuma-alueen pinta-ala on 283,19 neliökilometriä ja sen järvisyys on 11,56 % [3]. Järven lasku-uoma Myhinkosken keskivirtaama on 2,5 kuutiometriä sekunnissa [4].[1][8][9]

Myhinjärven valuma-alueen merkittävä lähijärvi on Korppinen (133 hehtaaria (ha)), joka laskee Myhinjärven eteläpäähän. Toinen on itäpuolella sijaitseva Pieni-Myhi (234 ha), jonka vedenpinta on samalla tasolla kuin Myhinjärvessä. Järviä yhdistää lyhyt Sulasalmi. Mehtiön reitti virtaa Pieni-Myhin kautta Myhinjärveen. Myhinjärven lähialueella sijaitsee 11 yli hehtaarin kokoista järveä tai lampea. Pohjoisosan Lampislahteen laskevat Lampislampi (5 ha) ja Tikkalampi (1 ha) yhteistä laskuojaa myöten ja Myhinkosken länsipuolelle Luodelampi (10 ha). Salonsaaren länsipulella sijaitsevaan Pentlahteen laskee yksin pieni Pentlampi (1 ha). Salonsaaren itäpuolelle vastaavasti Saralampi (7 ha). Kannainlahteen laskevat yhdessä Laihalampi (2 ha) ja pieneksi kutistunut Iso Sorvanlampi. Eteläosan itärannan Rajalahteen laskee Pieni Soidinlampi (8 ha), jonka kautta virtaavat myös Karhulammen (5 ha) ja Kelppananlammen (4 ha) vedet. Länsirantaa tulee Iso Lautalammen (5 ha) laskuoja.[1][8][9]

Myhinjärven vedenpinnan korkeus on 97,2 metriä mpy, jolloin Myhinkoskessa muodostuu Hankaveteen 1,1 metrin pudotus.[1]

Historiaa muokkaa

Vuoden 1973 peruskartassa on rantojen viljely ollut paikoittaista. Eniten peltomaata viljeltiin pohjoisessa Myhinkosken ympäristössä, eteläosan länsirannikolla, etelässä Myhinpäässä ja koillisessa Kannaksella. Peltoala kuitenkin pieneni niin, että sitä on jäljellä enää Myhinpäässä ja länsirannikolla.[10][11][12][13][14][15]

Lähteet muokkaa

 1. a b c d e f g h i j Myhinjärvi, Rautalampi (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 24.8.2023.
 2. a b c d e f g h i j Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Syke (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki: Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 24.8.2023.
 3. a b Ekholm, Matti: Suomen vesistöalueet. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja – Sarja A 126. Helsinki: Vesi ja Ympäristöhallitus, 1993. ISBN 951-47-6860-4.
 4. a b c Rautalammin reitti – Kansallisvesi. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja A 108, s. 19, 66. Helsinki: Vesi- ja ympäristöhallitus, 1992. ISBN 951-47-6365-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 5. Myhinjärvi, Rautalampi (sijainti varjokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 24.8.2023.
 6. Järven syvin kohta (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 24.8.2023.
 7. Myhinjärvi, Rautalampi (sijainti ilmavalokuvassa) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 24.8.2023.
 8. a b Myhinjärvi (14.718.1.001) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 24.8.2023.
 9. a b Myhinjärven valuma-alue (14.718) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 24.8.2023.
 10. Peruskartta 1:20 000. 3223 08 Myhinpää. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1973. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 31.7.2023)
 11. Peruskartta 1:20 000. 3223 08 Myhinpää. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1988. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 31.7.2023)
 12. Peruskartta 1:20 000. 3223 08 Myhinpää. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1997. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 31.7.2023)
 13. Peruskartta 1:20 000. 3223 11 Pieni-Myhi. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1973. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 31.7.2023)
 14. Peruskartta 1:20 000. 3223 11 Pieni-Myhi. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1988. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 31.7.2023)
 15. Peruskartta 1:20 000. 3223 11 Pieni-Myhi. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1998. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 31.7.2023)