Kurjenjärvi (Vesanto)

järvi Vesannolla

Kurjenjärvi on Pohjois-Savossa Vesannolla Kurjenniemen lähellä ja lähellä Keski-Suomen maakuntarajaa sijaitseva järvi. Etäisyys Kuopiosta on 66 kilometriä länteen.[1][2]

Kurjenjärvi
Valtiot Suomi
Maakunnat Pohjois-Savo
Kunnat Vesanto
Koordinaatit 62°59′25″N, 26°21′58″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Päävesistöalue Kymijoen vesistö (14)
Valuma-alue Kerkonjoen valuma-alue (14.76)
Laskujoki Kurjenjoki Vesantojärveen
Järvinumero 14.764.1.005
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 151,3 m [1]
Pituus 2,6 km [1]
Leveys 2,3 km [1]
Rantaviiva 10,505 km [2]
Pinta-ala 129,429 ha [2]
Tilavuus 0,00754383 km³ [2]
Keskisyvyys 5,83 m [2]
Suurin syvyys 24 m [2]
Valuma-alue 10,67 km² [3]
Saaria 3 [1]
Talassaari
Kartta
Kurjenjärvi

Suomessa on neljä Kurjenjärvi-nimistä järveä, joista laajin on Virtain Kurjenjärvi (244 ha) ja tämä on toiseksi laajin.[4]

Maantietoa

muokkaa

Kurjenjärvi on 2,6 kilometriä pitkä, 2,3 kilometriä leveä, ja sen pinta-ala on 129 hehtaaria eli 1,3 neliökilometriä. Järvi on L-kirjaimen muotoinen ja sen rannat ovat leveimmässä kohdassa 650 metrin etäisyydellä toisistaan. Järvenpäitä kutsutaan Etelälahdeksi ja Itälahdeksi ja lahdenpohjien etäisyys toisistaan on 2,9 kilometriä. Järven taivekohdassa sijaitsee Vääränkoivunniemi, jonka takana kohoaa 225 metrin korkeuteen mpy. kohoava Kurjenmäki. Kurjenmäen aluetta voisi kutsua Kurjenniemeksi saman nimisen kulmakunnan mukaisesti. Järvellä on kartan mukaan kolme saarta tai luotoa. Itälahden pohjoisosassa sijaitsee Talassaari, joka on runsaan aarin kokoinen. Kurjenjärven matalassa luoteisosassa sijaitsee Tuliluoto ja Etelälahden pohjoisosassa Eteläluoto.[1][2][5]

Järvi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Yli viidesosa Kurjenjärvestä on vähintään kymmenen metriä syvä ja yli neljäsosa puolestaan enintään kaksi metriä syvä. Syvin kohta, 24 metriä, sijaitsee Etelälahden eteläosassa [6]. Itälahden itäosassa sijaitsee 23-metrinen syvänne. Järven tilavuudeksi on määritetty 7,54 miljoonaa kuutiometriä, jolloin sen keskisyvyydeksi tulee 5,8 metriä.[1][2]

Järven rantaviivan pituus on 10,5 kilometriä [2]. Kurjenjärven ranta-alue on metsämaata ja sen luoteiset rannat ovat suomaata (Levänsuo). Järvenrannan läheisyydessä on pieniä peltopalstoja ja sen eteläpuolitse kulkee Pelleskylän ja Niinivedenpään välinen maantie.[1][7]

Vesistösuhteet

muokkaa

Järvi sijaitsee Kymijoen vesistössä (vesistöaluetunnus 14) Rautalammin reitin valuma-alueen (14.7) Kerkonjoen valuma-alueella (14.76), jonka Vesantojoen valuma-alueeseen (14.764) järvi kuuluu. Valuma-alueella on yhdeksän vähintään hehtaarin laajuista järveä tai lampea, joista ainoastaan Kurjenjärvi on yli neliökilometrin laajuinen [8]. Kurjenjärvi on valuma-alueensa latvajärviä, jonka valuma-alueen pinta-ala on 10,7 neliökilometriä [3]. Valuma-alueen järvistä neljä laskee Kurjenjärveen. Niitä ovat Päijänne (2 ha), joka laskee järveen ojitetun Päijänteensuon kautta Itälahteen, ja Pieni-Kurkinen (1 ha), joka laskee aivan Itälahden pohjukkaan. Lammanteenlampi on pikkulampi, joka laskee Etelälahden eteläosaan. Sieltä alkaa Kurjenjoki, joka laskee Rajalammen (1 ha) ohi kohti etelää, jossa sen nimeksi tulee Vesantojoki. Joki laskee Vesantojärven luoteispäähän. Kurjenjärven vedenpinnan korkeus on 151,3 metriä mpy ja Vesantojärvellä 101,1 metriä, joten Vesantojoelle tulee pudotusta 50,2 metriä.[9][1]

Lähteet

muokkaa
  1. a b c d e f g h i Kurjenjärvi, Vesanto (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 29.4.2024.
  2. a b c d e f g h i Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Syke (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki: Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 29.4.2024.
  3. a b Kurjenjärven valuma-alue Karttaikkuna. Paikkatietoikkuna. Viitattu 29.10.2023.
  4. Kurjenjärvi Järviwiki. Viitattu 6.11.2022.
  5. Kurjenjärvi, Vesanto (sijainti varjokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 29.4.2024.
  6. Järven syvin kohta (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 29.4.2024.
  7. Kurjenjärvi, Vesanto (sijainti ilmavalokuvassa) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 29.4.2024.
  8. Vesantojoen valuma-alue (14.764) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 29.4.2024.
  9. Kurjenjärvi (14.764.1.005) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 29.4.2024.