Rehtijärvi (järvi)

järvi Jokioisissa

Rehtijärvi on Kanta-Hämeessä Jokioisilla Rehtijärven kylässä sijaitseva järvi, joka kuuluu Kokemäenjoen vesistössä Loimijoen valuma-alueella olevaan Jänhijoen valuma-alueeseen.[2][1]

Rehtijärvi
Valtiot Suomi
Maakunnat Kanta-Häme
Kunnat Jokioinen
Koordinaatit 60°50′30″N, 23°29′30″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Päävesistöalue Kokemäenjoen vesistö (35)
Valuma-alue Jänhijoen valuma-alue (35.97)
Laskuoja Syrjäniitunoja eli Rehtioja [1]
Järvinumero 35.977.1.001
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 96,9 m [1]
Rantaviiva 4,584 km [2]
Pinta-ala 39,354 ha [2]
Suurin syvyys 28 m [3]
Keskivirtaama 0,03 m³/s (MQ) [4]
Kartta
Rehtijärvi

Maantiede muokkaa

Järven pinta-ala on 39 hehtaaria, sen pituus on 2,1 kilometriä ja leveys 350 metriä. Järven suunta on kaakkois-luoteinen. Järveen laskee vähäisessä määrin Laikkalammista suotuvaa vettä, mutta muuten siihen laskevat lounaan suunnasta pelto-ojat. Järven luusua sijaitsee järven pohjoisrannalla, josta saa alkunsa 100 metriä pitkä laskuoja Syrjäniitunojaan eli Rehtiojaan, joka laskee 2,6 kilometrin päähän Jänhijokeen Minkiön aseman kohdalla.[2][1]

Kallioperässä on Rehtijärven kohdalla murros, joka kuvastuu järven muodossa. Myös pitkänomainen Kaukjärvi Tammelassa ja Forssassa sijaitsee samassa kallioperän murteessa.[5]

Järven rantaviiva on 4,6 kilometriä pitkä, ja ranta rajoittuu koillisessa Kirmunharjuun ja luoteessa peltomaahan. Rannalle on rakennettu toistakymmentä vakituista tai vapaa-ajan asuntoa.[2][1]

Rehtijärven pohjoisranta muodostuu pitkähköön harjujaksoon kuuluvasta Kirmunharjusta, jonka kautta järven vettä imeytyy Jokioisten tärkeimpään pohjavesimuodostumaan, Särkilammen pohjavesialueelle. Harjumuodostumaa pitkin Rehtijärvestä muodostunut pohjavesi purkautuu sekä reilun kahden kilometrin päähän luoteeseen Setälänlampeen että kaakkoon Särkilampeen[6]

Luonnontila muokkaa

Järvi on rehevä ja sen vesi saven samentamaa. Maatalouden käytössä olevilta pelloilta ja niityiltä järveen virtaa runsaasti hajakuormitusta, jonka vuoksi veden laatu on luokiteltu välttäväksi.[3] Veden sameus johtuu pelloilta valumisvesien mukana järveen päätyvästä saviaineksesta ja sisältää runsaasti typpeä ja fosforia.[7] Järvellä havaitaan sinilevää harvoin, valtakunnallisessa seurannassa sinilevää on havaittu vain vuosina 1999 ja 2005.[3][4] Tutkimuksessa Rehtijärvi on todettu hygienisesti puhdasvetiseksi.

Järven alusvedessä on useina vuosina havaittu merkkejä hapen loppumisesta. Maaliskuussa 2007 järven ravinneainepitoisuuksiksi mitattiin päällysvedestä 99 mikrogrammaa fosforia litrassa ja alusvedestä 170 mikrogrammaa fosforia litrassa.[7]

Järven veden keskimääräinen viipymä on 3,5 vuotta, eli järven vesi vaihtuu 3,5 vuoden välein.[4]

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus on vuonna 1994 kokeillut Rehtijärvellä laskeutus- ja kosteikkoaltaitten käyttökelpoisuutta vesiensuojelussa osana Loimijoki-projektia. Järvelle tehtiin muun muassa useita laskeutusaltaita, juurakkopuhdistamo ja pajuimeytysalue sekä testattiin suodatussalaojien toimivuutta ja tehtiin toimenpiteitä uomaeroosion vähentämiseksi.[8]

Virkistys muokkaa

Järven savisella etelärannalla Minkiön puolella on yleinen uimapaikka, ja pohjoisrannalla on Kirmunharjun luonnonsuojelualue.[4] Pohjoisella rannalla harjun länsipäässä on Jokioisten karjalaseuran vuodesta 1978 hallinnoima alue, johon vuonna 1982 pystytettiin kesänviettopaikaksi Sie ja Mie -mökki.[9]

Lähteet muokkaa

  1. a b c d e Rehtijärvi, Jokioinen (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 17.4.2019.
  2. a b c d e OIVA – Ympäristö- ja paikkatietopalvelu (edellyttää rekisteröitymisen) Ympäristöhallinto. Viitattu 2.3.2015.
  3. a b c Rehtijärvi. 19.12.2006. Hämeen ympäristökeskus. Arkistoitu 30.9.2007. Viitattu 22.07.2007.
  4. a b c d Uimarantaprofiili – Rehtijärven uimaranta. Jokioisten kunta, Teknisen hallinnon osasto. 2014. Arkistoitu 2.4.2015. Viitattu 18.8.2020.
  5. Lounais-Hämeen Luonto 60, Jokioisten pitäjänumero (Arkistoitu – Internet Archive)
  6. Ely, Forssan seudun vedenhankinta
  7. a b Sisältödokumentti: Rehtijärvi (Jokioinen). 21.05.2007. Hämeen ympäristökeskus. Arkistoitu 30.9.2007. Viitattu 22.07.2007.
  8. Loimijoki-projekti
  9. Jokioisten Karjalaisseura ry 1946–2006. Jokioisten Karjalaisseura. Arkistoitu 1.9.2016. Viitattu 18.8.2020.