Immasenjärvi

järvi Kouvolassa Tirvan kylän lähellä Kymessä

Immasenjärvi [1][2] tai myös Immosenjärvi [4] on Kymenlaaksossa Kouvolan Valkealassa, Tirvalla sijaitseva järvi.[1][2]

Immasenjärvi
Valtiot Suomi
Maakunnat Kymenlaakso
Kunnat Kouvola (Valkeala)
Koordinaatit 60°56′37″N, 27°04′49″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Päävesistöalue Kymijoen vesistö (14)
Valuma-alue Harjunjoen–Lappalanjärven alue (14.18)
Laskujoki Kalliosalmi
Tirvanjärveen [1]
Järvinumero 14.183.1.001
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 67,2 m [1]
Pituus 1,5 km [1]
Leveys 860 m [1]
Rantaviiva 4,85532 km [2]
Pinta-ala 63,5561 ha [2]
Tilavuus 0,0015939 km³ [2]
Keskisyvyys 2,51 m [2]
Suurin syvyys 4,65 m [2]
Valuma-alue 1 077 km² [3]
Saaria 1 [2]
Kartta
Immasenjärvi

Maantietoa muokkaa

Järven pinta-ala on 64 hehtaaria, se on 1,5 kilometriä pitkä ja 850 metriä leveä. Järvi on Valkealan reitin läpivirtausjärvi, joka alkaa Hirvivuoren juuresta 100 metriä leveästä tulouomasta ja päättyy Sopenvuoren juurella 150 metriä leveään joensuuhun. Järveä voidaan pitää leveän joen kaakkoon työntyvänä suurena lahtena tai joen suvantona. Sopenvuori kohoaa yli 40 metriä järven yläpuolelle ja näkyy järvelle selvästi. Muut järven lähiympäristön mäet eivät ole näin korkeita. Niitä ovat Syrinmäki, Hirvivuori ja Linnamäki. Alue on pääasiassa metsämaata. Kuvitteellisen lahdensuun kohdalla sijaitsee Raatosaari, jonka pinta-ala on 0,11 hehtaaria. Muita saaria ei ole. Järvi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Sen keskisyvyys on 2,5 metriä ja suurin syvyys on 4,7 metriä. Syvänteen paikka on järven keskivaiheilla. Järven tilavuudeksi on saatu 1,6 miljoonaa kuutiometriä eli 0,0016 kuutiokilometriä.[1][2][5][6]

Järven rantaviivan pituus on 4,9 kilometriä ja se on kokonaan metsävaltainen. Alueen vähäiset viljelypalstat sijaitsevat rantaviivan takana näkymättömissä. Järven eteläpää on kapeneva lahti, joka on matala. Sinne laskee Rautjärvestä alkava Välioja ja järvillä on sama vedenpinnankorkeus. Kiinteää haja-asutusta esiintyy eteläosan itä- ja länsirannoilla. Pohjoisrannassa on pelkästään vapaa-ajan asuntoja. Valtatieltä 6 tulee yhdystie 14666, joka haarautuu järven eteläpäässä itä- ja länsirantaa seuraaviksi teiksi. Läntinen haara johtaa Tirvan kirkonkylään.[1][2]

Luontoarvoja muokkaa

Järven vedenväri on ruskeaa ja vesi on myös humuspitoista. Veden näkösyvyys on 2 metriä. Siihen on istutettu ainakin kuhaa ja planktonsiikaa.[4]

Historiaa muokkaa

Vuoden 1855–1856 Kalmbergin kartastossa järven karttanimi on ”Immajärvi” ja sen kaakkoisrannassa sijaitsee kartassa järven ainoa maatila. Sillä on itärannassa rantaniittyjä ja ylempänä on yhtenäinen peltopalsta. Hirvivuoren juurella on rannassa pitkä mutta kapea niemi, joka kurkottaa kohti nykyistä ainoaa saarta.[7]

Vuoden 1970 peruskartassa on maatiloja kuusi ja itäpuolista aluetta kutsutaan nimellä Immanen. Rannat ovat edelleen soistuneita, mutta ylempää tulee järveen neljä kuivatusojaa. Vuoden 1986 kartassa on joitakin peltoja metsitetty ja Uutelan talon, Töyrylän talon ja Lastenniemen rantaan on rakennettu vapaa-ajan asuntoja. Sopeenvuorelle on rakennettu kolmiomittauspiste.[8][9]

Vesistösuhteet muokkaa

Järvi sijaitsee Kymijoen vesistössä (vesistöaluetunnus 14) Kymijoen alueen (14.1) Harjunjoen–Lappalanjärven alueella (14.18), jonka Immasenjärven–Ruokojärven alueeseen (14.183) se kuuluu. Se on osa Valkealan reitin pääreittiä ja on sen läpivirtausjärvi. Sen valuma-alueen pinta-ala on 1 077 neliökilometriä [3] ja järven vedenpinnan korkeus on 67,2 metriä mpy.[1][2][4]

Järveen laskee myös sen lähialueelta pieniä vesistöjä. Merkittävin niistä on Välijoen kautta sen eteläpäähän laskeva Rautjärvi. Siihen laskee muutama pienempi lampi, soita ja Salpausselän pohjavesiä. Immasenjärven luoteispäähän laskee Hevossillanoja, jonka valuma-alueella sijaitsevat Matolampi ja Vuorinen.[1][4]

Lähteet muokkaa

  1. a b c d e f g h i j Immasenjärvi, Kouvola (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 30.7.2019.
  2. a b c d e f g h i j k Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Syke (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki: Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 30.7.2019.
  3. a b Lindell, Lea: Valkealan reitin vedenlaatu ja siihen vaikuttavat tekijät, Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja (nro 44), Kouvola, 1981, s.97 (taulukko)
  4. a b c d Immasenjärvi (14.183.1.001) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 30.7.2019.
  5. Immasenjärvi, Kouvola (sijainti ilmavalokuvassa) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 30.7.2019.
  6. Immasenjärvi, Kouvola (sijainti varjokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 30.7.2019.
  7. Kalmbergin kartasto: Sotilaskartta 1:100 000. Keisarillisen Venäjä, 1855–1856. Kartta (fc20050938.jpg) Heikki Rantatuvan karttapalvelussa (JPG) (viitattu 26.11.2020) suomi
  8. Peruskartta 1:20 000. 3131 02 Kaipiainen. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1970. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 10.6.2019)
  9. Peruskartta 1:20 000. 3131 02 Kaipiainen. Helsinki: Maanmittauslaitos, 1986. Kartta Vanhat painetut kartat -palvelussa (JPG) (viitattu 10.6.2019)