Valkealan reitti

Valkealan reitti (myös Väliväylä, Kivijärven reitti tai Lakanvirta) on vesistöreitti Kymijoen vesistössä ensimmäisen ja toisen Salpausselän välissä. Reitti saa alkunsa Lemin ja Luumäen kuntien alueen pienistä lammista ja järvistä ja virtaa sieltä länteenpäin. Kymijokeen se yhtyy Kouvolassa Harjunjokena Pyhäjärven alapuolella. Reitin suurin järvi on Kivijärvi. Saimaasta reitin erottaa vain kapea kannas Lappeenrannan Rutolassa sijaitsevien Valkealan reittiin virtaavan Kärjenlammen ja Saimaaseen virtaavan Myllylammen välillä. Ennen Vuoksen syntymistä tämä oli toinen Saimaan lasku-uomista, joita pitkin Saimaan vedet virtasivat Kymijokeen.[1] Väliväylän keskijuoksulla on runsaasti esihistoriallisia kalliomaalauksia.

Valkealan reitillä on pituutta Rutolaan 113 km[2] ja putouskorkeutta noin 19 metriä Kivijärvestä Kymijokeen. Reitin valuma-alue on pinta-alaltaan 1 250 km²[1] ja järvien vesipinta-ala yli 130 km².

Uitossa väylää käytettiin ennen hyväksi yhdistämään Saimaan alue Kymijokeen. Väliväylän käyttö uittoon päättyi 1960-luvun alussa. Nykyisin se on suosittu melontareitti.

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa