Lennusjärvi

järvi Luumäellä Munnen kylän lähellä Etelä-Karjalassa

Lennusjärvi [2][1] on Etelä-Karjalassa Luumäellä ja Savitaipaleella Munnen kylän lähellä sijaitseva järvi.[2][1]

Lennusjärvi
Valtiot Suomi
Paikkakunta Luumäki, Savitaipale
Koordinaatit 61°02′02″N, 27°25′16″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Laskujoki Alajoki Virmojärveen [1]
Järvinumero 14.194.1.017
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 78,5 m [1]
Pinta-ala 5,18005 km² [2]
Rantaviiva 27,5334 km [2]
Suurin syvyys 11,64 m [2]
Keskisyvyys 3,78 m [2]
Tilavuus 0,0195582 km³ [2]
Valuma-alue 42,9 km² [3]
Saaria 20 [2]
Lennusjärvi

MaantietoaMuokkaa

Järven pinta-ala on 518 hehtaaria eli 5,2 neliökilometriä, se on 7,7 kilometriä pitkä ja 1,9 kilometriä leveä. Se on keskeltä kapeampi kuin kumpikin järven pää. Pohjoispäätä kutsutaan Laarinlahdeksi ja eteläpäätä Mentulanpääksi. Keskellä sijaitsee kaksi kapeikkoa, joista pohjoisin on Saukkovuoren ja eteläisin on Jusniemen kohdalla. Saukkovuoren kapeikko on 220 metriä ja Jusniemen kapeikko on 170 metriä leveä. Järvellä on 20 saarta, joiden yhteispinta-ala on 1,24 hehtaaria. Yli aarin kokoisia saaria on 12. Niitä ovat esimerkiksi molemmat Koppolinsaaret, Kirkkosaari, saari Porosuonlahdella, Selkäluoto, Naakinsaari, Kuikonniemen saari ja Takalahden saari. Suurin saari on alle 25 aarin kokoinen. Muut saaret ovat alle aarin kokoiset.

Järvi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Järven tilavuudeksi on saatu 19,6 miljoonaa kuutiometriä eli 0,0196 kuutiokilometriä. Sen keskisyvyys on 3,78 metriä (tai 4,47 m [4]) ja suurin syvyys on 11,6 metriä. Syvin kohta sijaitsee järven keskikohdassa Kakkaramäen kohdalla sijaitsevan eteläisemmän jyrkänteen edustalla. Myös järven eteläopäässä sijaitsee yli 11-metrinen syvänne. Pohjoispäässä on vain 7,6 metriä syvää. Pohjan muodosta voidaan vielä mainita Laarinlahti, joka on matala, ja eteläosan ylittävä harjujakso, joka alkaa Kuikonniemestä kulkien järvenpohjalla Naakinsaaren ja Selkäluodon kautta Jusniemelle. Sen rantaviivan pituus on 27,5 kilometriä.[2][1][5][6]

LuontoarvojaMuokkaa

Järven vedenväri on ruskeaa, sillä veteen on liuennut humusta. Sen näkösyvyys on 2,3 metriä, mutta järvi on lievästi rehevöitynyt. Vedestä mitattu kokonaisfosforipitoisuus on ollut 13,25 mikrogrammaa litrassa vettä (μg/l) ja kokonaistyppipitoisuus on ollut 670 μg/l. Veden klorofylli-a- pitoisuus on ollut 8,8 μg/l. Vedenlaatu on kuitenkin hyvä. Järveen on istutettu kuhaa, planktonsiikaa ja järvisiikaa.[4][3]

HistoriaaMuokkaa

Järven koillisrannassa on jyrkänteen pinnasta löydetty Niinivuoren kalliomaalaus, jossa erottuu kaksi ihmishahmoa. Maalauksen lähettyvillä sijaitsevalta pellolta on löydetty merkkejä varhaisesta asutuksesta. Irtolöytöinä on kvartsi-iskoksia ja kvartsikaavin.[4]

Vuoden 1855–1856 Kalmbergin kartastossa järvi esiintyy nykyisellä nimellään, joskin se on silloin ollut erilainen. Kartasta selviää, miksi Laarinlahti on soistunut ja miksi viereinen Sarajärven kaakkoispäässä on suota. Järven vedenpinta on kartassa nykyistä korkeammalla, sillä Sarajärvi on siinä Lennusjärven kapeasuinen lahti. Lahdensuun eteläinen niemi oli nimeltään Kautniemi. Eteläosassa sijaitseva nykyinen niemi Suursaari ei ollut enää saari, vaan se on piirretty karttaan kapeakantaisena niemenä. Tämä perusteella voidaan väittää, että järvessä on toimitettu järvenlasku, mutta tarkempia asiakirjoja ei tässä voida asiasta esittää. Järven kalliomaalaus sijaitsee noin 1,5 metriä vedenpinnan yläpuolella. Järven laskujoki Alajoki on kartassa nimeltään Syväjoki.[7]

VesistösuhteetMuokkaa

Järvi sijaitsee Kymijoen vesistössä (vesistöaluetunnus 14) Kymijoen alueen (14.1) Kivijärven reitin valuma-alueella (14.19), jonka Matalajärven valuma-alueeseen (14.194) se kuuluu. Järven vedenpinnan korkeus on 78,5 metriä mpy.[2][1][4]

LähteetMuokkaa

  1. a b c d e f Lennusjärvi, Luumäki (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 30.7.2019.
  2. a b c d e f g h i j Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Syke (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki: Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 30.7.2019.
  3. a b Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle (PDF) (luonnos 28.4.2008, s.9,17,59–61,71) services.kymenlaakso.fi. 2008. Viitattu 20.9.2020.
  4. a b c d Lennusjärvi (14.194.1.017) Järviwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 30.7.2019.
  5. Lennusjärvi, Luumäki (sijainti ilmavalokuvassa) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 30.7.2019.
  6. Lennusjärvi, Luumäki (sijainti varjokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 30.7.2019.
  7. Kalmbergin kartasto: Sotilaskartta 1:100 000. Keisarillisen Venäjä, 1855–1856. Kartta (fc20050741.jpg) Heikki Rantatuvan karttapalvelussa (JPG) (viitattu 5.10.2019) suomi