Voitilanpyöli

kylä Salossa

Voitilanpyöli on kylä Salossa entisen Halikon kunnan pohjoisosassa Vaskiolla. Syrjäinen pikkukylä sijaitsee Turilantien varrella Kierlan ja Latalan kylien välissä. Kyläalue on käännetyn L-kirjaimen muotoinen, joka jatkuu Kuusjoen rannalta syvälle Kakossuolle saakka.

Voitilanpyölin leveä eteläosa sijaitsee suunnilleen Turilantien ja Kuusjoen välisellä alueella. Maasto on pääosin tasaista peltomaata, jota halkoo kaksi syvässä uomassa virtaavaa puroa, jotka laskevat Kuusjokeen Viljakankosken kohdalla. Purojen syvät uomat ovat heinikkoa ja Kuusjoen rannat ovat metsiköityneet. Voitilanpyölin kyläalueen kapea pohjoisosa on pääasiassa soista metsää, jonne on raivattu muutama peltoaukea. Pohjoisosassa avautuu laaja Kakossuo.

Voitilanpyöli oli vielä 1800-luvulla asumatonta takamaata, jossa oli muutama niitty. Kylään kehittyi 1800-luvun puolenvälin jälkeen nopeasti maaviljelystä ja kylän kantatila on lohkottu kahdeksaan osaan jo vuonna 1907. Näistä tiloista on enää jäljellä vain kantatila Voitilanpyöli sekä Soininen, Myllyhaka ja Soisalo. Kylän yksi alkuperäisasukkaista on ollut "Kulta-Kustaa", joka yritti löytää kultaa Kakossuosta. Hänelle on pystytetty kylään muistomerkki. Kylässä oli 1960-luvun ajan kyläkauppa, joka on nyt muutettu asuintaloksi.

Lähteet

muokkaa
  • Turun maakuntamuseon SARAKUM-projekti: Halikon kulttuuriympäristö ja arvot