Päärinen

kylä Perniössä, Salossa

Päärinen on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön asemanseudun vieressä Perniönjoen läntisellä vastarannalla.

Päärisen suorakaiteen muotoinen kyläalue ulottuu Perniönjoelta länteen Kalassuon ja Honissuon yli Pajajärvenojalle saakka. Kylän asutus sijoittuu Perniönjoen laaksoon, kun valtaosa kylän alueesta on Teijon ylänköön kuuluvaa mäkistä ja metsäistä suomaata. Alueen keskivaiheilla on pieni muutaman talon Kuljun kulmakunta.[1][2]

Päärisistä on löytynyt rautakautinen asuinpaikka ja vanha polttokenttäkalmisto.[3] Päärinen ja naapurikylä Paarskylä joen toiselta puolelta ovat saattaneet olla alkujaan samaa kylää. Pääristen tilamäärä on vaihdellut ja osa tiloista on ajoittain ollut autiona. Lopulta 1700-luvulla tilat ovat yhdistyneet yhdeksi säteriksi, jonka omistus päätyi Paarskylän kartanolle. 1800-luvulle tultaessa Pääristen tilan päärakennus on hävinnyt.[4]

Lähteet muokkaa

  1. Peruskartta 1:20000. 2021 07. Helsinki: Maanmittaushallitus, 1964. Kartan verkkoversio
  2. Kansalaisen karttapaikka Maanmittauslaitos. Viitattu 2.11.2019.
  3. Luettelot Salon seudun muinaisjäännöskohteista ja -alueista Varsinais-Suomen liitto. Arkistoitu 1.9.2019. Viitattu 2.11.2019.
  4. Turun maakuntamuseon Sarakum-projekti, Perniön kulttuuriympäristö ja arvot, s. 129. Turun maakuntamuseo, 2005. Teoksen verkkoversio.