Ranta on kylä Salon kaupungin Muurlassa. Kylä sijaitsee Ylisjärven itärannalla Muurlan kirkonkylän pohjoispuolella.

Muurlan kirkonkylän taajama yltää Rannan alueelle. Rannan historiallinen kyläkeskus on Ylisjärven itärannalla Kaarlan kantatilan ympäristössä, mutta valtaosa kylän asutuksesta sijaitsee kylän läpi kulkevan Muurlantien varrella. Rannan kyläalue ulottuu Ylisjärveltä kapeana suorakulmana kaakkoon Metsä-Valkjärven yli vanhalle kunnanrajalle. Kylään kuuluu myös pieni kaistale Ylisjärven vastarannalta.[1] Ylisjärven lähistöllä on peltoa, muuten valtaosa kylän alueesta on mäkistä metsämaata.[2]

Rannasta on tehty kivikautisia löytöjä ja siellä on mahdollisesti ollut kivikautinen asuinpaikka.[3] Rannan kylä on ollut olemassa viimeistään varhaiskeskiajalla. Lähikylät Kaukelmaa, Ruotsala, Hakola ja Koski lienevät Rannan tytärkyliä, sillä ne ovat muodostaneet yhdessä Rannan jakokunnan. Rannassa on ollut neljä maatilaa vuonna 1540. Isojaon aikaan vuonna 1795 kylässä on ollut kolme tilaa, jotka yhdistettiin yhdeksi tilaksi vuonna 1923. Kylään lohkottiin runsaasti pientiloja sotia edeltävinä vuosikymmeninä ja pian sotien jälkeen. Rannassa toimi sekatavarakauppa 1930-luvulta 1960-luvulle.[1] Ylisjärven vastarannalla on toiminut Muurlan saha.

Muurlan kirkonkylän kasvun myötä Rannan asutus on tihentynyt huomattavasti. 1900-luvun lopulla taajama-asutus ulottui Rantaan ja kylään tehtiin asemakaava 1997. Lisää omakotiasutusta on kaavoitettu 2002 ja 2020.[4]

Lähteet

muokkaa
  1. a b Turun maakuntamuseon Sarakum-projekti, Muurlan kulttuuriympäristö ja arvot, s. 50–52. Turun maakuntamuseo, 2005. Teoksen verkkoversio.
  2. Kansalaisen karttapaikka Maanmittauslaitos. Viitattu 4.3.2024.
  3. Taponpelto Kulttuuriympäristön palveluikkuna: Museovirasto. Viitattu 4.3.2024.
  4. Asemakaavat ja kaavamääräykset Salon karttapalvelu: Salon kaupunki. Viitattu 6.3.2024.