Hirvikallio (Halikko)

kylä Halikossa

Hirvikallio on kylä Salossa. Se sijaitsee Halikon asemanseudulla. Maarekisterissä Hirvikallio sijaitsee hieman etelämpänä kuin nykyinen Hirvikallion asuinalue.

Hirvikallion laajalla kyläalueella ei ole selvää keskustaa. Kyläalue sijaitsee asemanseudun eteläosassa ja asemanseudun omakotiasutus ulottuu Hirvikallion alueelle. Seututie 110 kulkee Hirvikallion eteläosan poikki. Kylässä sijaitsee myös Riikin pienteollisuusalue ja Kreivinmäen ulkomuseo. Hirvikallio rajoittuu pohjoisessa Mustamäkeen, idässä Rikalaan, etelässä Viurilaan ja lännessä muun muassa Laitolaan ja Puotilan Heinäalhon kulmakuntaan.

Hirvikallio on perustettu viimeistään 1200-luvulla. Kylä on ollut yhden talon yksinäistila, joka on päätynyt 1800-luvulla Wiurilan kartanon omistukseen.[1] Wiurilan isäntä on muutellut Hirvikallion rajoja liittämällä siihen omistamansa lähikylät Maunula, Padanoja, Pamsila ja Salontaka sekä osia Rikalasta.[2] Hirvikallion kantatila on hävinnyt 1800-luvun aikana. 1900-luvun alkuvuosikymmeninä kylään perustettiin useita pientiloja. Valtatie 1, nykyinen 110-tie, valmistui Hirvikallion kohdalla vuonna 1952.[1][3] 1900-luvun loppupuolella asemanseudun kasvava asutus alkoi ulottua myös Hirvikallion alueelle. Kylään syntyi myös pienteollisuusalue.

Lähteet

muokkaa
  1. a b Halikon kulttuuriympäristö ja arvot, s. 34. Turun maakuntamuseon Sarakum-projekti. Turun maakuntamuseo, 2005.
  2. Hirvikallio; Maunula, Padanoja, Pamsila ja Salontaka nimisiä, Hirvikallioon yhdistettyjä entisiä yksinäistaloja koskevia merkintöjä; Pamsila ja Salontaka, kartta ja selitys 1727-1727 (A9:8/7-8) Maanmittaushallituksen uudistusarkisto: Kansallisarkisto. Viitattu 16.11.2020.
  3. Matti Grönroos: Kyläteistä valtaväyliin mattigronroos.fi. Viitattu 16.11.2020.