Moklobemidi

kemiallinen yhdiste
Moklobemidin 2D rakenne
Moklobemidi
Systemaattinen (IUPAC) nimi
4-kloori-N-(2-morfoliini-4-yletyyli)bentsamidi
Tunnisteet
CAS-numero 71320-77-9
ATC-koodi N06AG02
PubChem CID 4235 CID 4235
DrugBank DB01171
Kemialliset tiedot
Kaava C13H17N2ClO2 
Moolimassa 268,739 g/mol
SMILES Etsi tietokannasta: eMolecules, PubChem
Synonyymit Aurorix
Fysikaaliset tiedot
Tiheys 1,206 g/cm³
Sulamispiste 137 °C
Kiehumispiste 447,7 °C
Liukoisuus veteen 0,4
Farmakokineettiset tiedot
Hyötyosuus 60 % ensimmäisen viikon,
80 % sen jälkeen
Proteiinisitoutuminen 50 %
Metabolia maksa (CYP2C19)
Puoliintumisaika 1−2 tuntia
Ekskreetio munuaiset
Terapeuttiset näkökohdat
Raskauskategoria

B3(AU)

Reseptiluokitus

reseptivalmiste (FI)

Antotapa oraalinen

Moklobemidi (Suomessa kauppanimillä Aurorix ja Moclobemid Ratiopharm[1]) on toisen sukupolven monoamiinioksidaasiestäjiin (MAOI) lukeutuva mielialalääke ja ainoa Suomen markkinoilla oleva palautuvien ja selektiivisten MAO-A-estäjien (RIMA) ryhmään kuuluva lääkeaine. Se tuli saataville 1970-luvun loppupuolella, kliinisten lääkekokeiden alkaessa 1977 ja on yksi vanhimpia Suomessa yhä käytössä olevia masennuslääkkeitä.[2]

Moklobemidin tunnetuin kauppanimi Suomessa on Aurorix.[3] Sitä valmistaa lääkeyritys Roche. Myös rinnakkaisvalmisteita on tätä nykyä saatavilla. Lääkeaine kehiteltiin iproniatsidin ja nialamidin jälkeen. Näillä oli maksatoksisia ominaisuuksia. Moklobemidillä ei tätä vaarallista ominaisuutta ole, kuitenkin varovaisuutta on noudatettava maksasairautta sairastavien kohdalla.

Masennuksen ohella moklobemidiä voidaan käyttää lieventämään sosiaalisia pelkotiloja eli fobioita. Hoidon alkuvaiheessa ahdistuneisuus saattaa kuitenkin lisääntyä.[4]

Lääkemuotona ovat 150 mg ja 300 mg vaikuttavaa ainetta sisältävät tabletit, jotka otetaan suun kautta.[5] Normaali terapeuttinen annos masennustilan hoidossa on 300–600 mg vuorokaudessa jaettuna 2–3 annokseen.[6] Sosiaalisten pelkotilojen hoidossa 600–900 mg vuorokausiannos on havaittu tehokkaammaksi.[6]

Moklobemidin huippupitoisuus veriplasmassa saavutetaan jo 1–2 tunnin kuluessa lääkkeen ottamisesta ja sen puoliintumisaika on varsin lyhyt, minkä vuoksi lääke jaetaan kahteen tai useampaan annokseen, jotka otetaan aterian jälkeen. Lääkkeen erittyminen rintamaitoon havaittiin 300 mg kerta-annoksella toteutetussa tutkimuksessa erittäin vähäiseksi, eikä sitä havaittu enää 12 h annostuksen jälkeen.[7]

Moklobemidia ei tule käyttää samanaikaisesti tiettyjen muiden lääkeaineiden, kuten SSRI-lääkkeiden, kanssa tai aloittaa välittömästi niiden käytön loputtua, koska tästä saattaa aiheutua hengenvaarallinen serotoniinioireyhtymä. Riski on erityisesti serotonergisten yhdisteiden, kuten MDMA:n eli ”ekstaasin” sekakäytön kohdalla,[8] josta on seurannut useita kuolemantapauksia.[9] Myös tietyissä yskänlääkkeissä käytettävän dekstrometorfaanin, vahvojen kipulääkkeiden (opiaatit), triptaaneihin kuuluvien migreenilääkkeiden ja selegiliinin (Parkinsontautilääke) samanaikainen käyttö on kiellettyä.lähde?

Ensimmäisen sukupolven palautumattomilla MAOI-lääkeaineilla oli ruokavaliorajoituksia runsaasti tyramiinia sisältävien ruoka-aineiden, kuten kypsytettyjen juustojen ja punaviinin, osalta. Moklobemidin yhteisvaikutusta tyramiinin kanssa pidetään mitättömänä, eikä ruokavaliorajoituksiin ole aihetta.[10] Hypertensiivistä vaikutusta saattaa silti esiintyä kliinisesti merkittävänä epätavanomaisen suurilla, yli 900 mg vuorokausiannoksilla.[6]

Moklobemidiä pidetään kohtalaisen hyvin siedettynä. Sillä ei ole rauhoittavaa vaikutusta, joka on tunnusomainen etenkin trisyklisille antidepressanteille (TCA). Eräänä moklobemidin etuna on pidetty sen tuomaa verrattain nopeata hoitovastetta, jonka pitäisi ilmetä jo ensimmäisen hoitoviikon aikana. Yleensä masennuslääkettä on käytettävä useita viikkoja ennen kuin terapeuttinen vaikutus ilmenee. Moklobemidi ei aiheuta painon nousua.[6] SSRI-lääkkeille ominaiset ruoansulatuskanavan haittavaikutukset ja erityisesti seksuaalitoimintojen häiriöt ovat harvinaisia.[6][11][12] Sitä vastoin moklobemidilla on havaittu seksuaalitoimintoja parantava vaikutus.[13][14]

Moklobemidi on havaittu fluoksetiinia tehokkaammaksi masennusjakson,[15] kaksoismasennuksen[16] sekä epätyypillisen masennustilan[17] lääkehoidossa.

Sertraliini on havaittu epätyypillisessä masennuksessa moklobemidia tehokkaammaksi.[18]

Paniikkihäiriön hoidossa teho on havaittu 450 mg annoksella 8 viikkoa hoidon aloittamisesta lähes samaksi kuin fluoksetiinilla.[19]

Bulimian hoidossa moklobemidi ei osoittautunut lumetta tehokkaammaksi 600 mg annoksella 6 viikon tutkimusjakson aikana;[10] tosin tutkimuksessa ei eritelty potilaita, joilla MAO A-entsyymi toimi geneettisistä syistä tavallista nopeammin, niistä potilaista, joilla MAO A -entsyymi toimi normaalilla nopeudella.

Lähteet muokkaa

Viitteet muokkaa

 1. Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot ATC-koodin perusteella: N06AG02 Fimea.
 2. Achté & Tamminen, 1998: s. 421.
 3. Achté & Tamminen, 1998: s. 421
 4. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=lam00061 (Arkistoitu – Internet Archive) (Viitattu 6.6.2014)
 5. http://www.laakeinfo.fi/Medicine.aspx?m=959&i=MEDA_AURORIX (Viitattu 6.6.2014)
 6. a b c d e Bonnet U. "Moclobemide: therapeutic use and clinical studies." CNS Drug Rev. 2003 Spring;9(1):97–140. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12595913
 7. Pons G, Schoerlin MP, Tam YK, Moran C, Pfefen JP, Francoual C, Pedarriosse AM, Chavinie J, Olive G. "Moclobemide excretion in human breast milk." Br J Clin Pharmacol. 1990 Jan;29(1):27–31. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2297459
 8. Freezer A, Salem A, Irvine RJ. "Effects of 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA, 'Ecstasy') and para-methoxyamphetamine on striatal 5-HT when co-administered with moclobemide." Brain Res. 2005 Apr 11;1041(1):48–55. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15804499
 9. Vuori E, Henry JA, Ojanperä I, Nieminen R, Savolainen T, Wahlsten P, Jäntti M. "Death following ingestion of MDMA (ecstasy) and moclobemide." Addiction. 2003 Mar;98(3):365–8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12603236
 10. a b Carruba MO, Cuzzolaro M, Riva L, Bosello O, Liberti S, Castra R, Dalle Grave R, Santonastaso P, Garosi V, Nisoli E. "Efficacy and tolerability of moclobemide in bulimia nervosa: a placebo-controlled trial." Int Clin Psychopharmacol. 2001 Jan;16(1):27–32. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11195257
 11. Montejo AL, Llorca G, Izquierdo JA, Rico-Villademoros F. "Incidence of sexual dysfunction associated with antidepressant agents: a prospective multicenter study of 1022 outpatients. Spanish Working Group for the Study of Psychotropic-Related Sexual Dysfunction." J Clin Psychiatry. 2001;62 Suppl 3:10–21. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11229449
 12. Serretti A, Chiesa A. "Treatment-emergent sexual dysfunction related to antidepressants: a meta-analysis." J Clin Psychopharmacol. 2009 Jun;29(3):259–66. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19440080
 13. Chebili S, Abaoub A, Mezouane B, Le Goff JF. "[Antidepressants and sexual stimulation: the correlation]." Encephale. 1998 May-Jun;24(3):180–4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9696909
 14. Philipp M, Tiller JW, Baier D, Kohnen R. "Comparison of moclobemide with selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) on sexual function in depressed adults. The Australian and German Study Groups." Eur Neuropsychopharmacol. 2000 Sep;10(5):305–14. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10974600 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X00000857
 15. Reynaert C, Parent M, Mirel J, Janne P, Haazen L. "Moclobemide versus fluoxetine for a major depressive episode." Psychopharmacology (Berl). 1995 Mar;118(2):183–7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7617806
 16. Duarte A, Mikkelsen H, Delini-Stula A. "Moclobemide versus fluoxetine for double depression: a randomized double-blind study." J Psychiatr Res. 1996 Nov-Dec;30(6):453–8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9023788
 17. Lonnqvist J, Sihvo S, Syvälahti E, Kiviruusu O. "Moclobemide and fluoxetine in atypical depression: a double-blind trial." J Affect Disord. 1994 Nov;32(3):169–77. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7852659
 18. Søgaard J, Lane R, Latimer P, Behnke K, Christiansen PE, Nielsen B, Ravindran AV, Reesal RT, Goodwin DP. "A 12-week study comparing moclobemide and sertraline in the treatment of outpatients with atypical depression." J Psychopharmacol. 1999 Dec;13(4):406–14. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10667618
 19. Tiller JW, Bouwer C, Behnke K. "Moclobemide and fluoxetine for panic disorder. International Panic Disorder Study Group." Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 1999;249 Suppl 1:S7-10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10361960

Aiheesta muualla muokkaa

 
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.