Lääkemääräys

Lääkemääräys eli -resepti on lääkärin kirjoittama asiakirja, joka välittää lääkärin ja potilaan yhdessä tekemän hoitopäätöksen tiedoksi apteekille.[1] Laillistettu sairaanhoitaja, optikko ja suuhygienisti, joka on suorittanut rajatun lääkkeenmääräämisen koulutuksen voi määrätä rajatusti lääkkeitä. Tämä sairaanhoitajan, optikon ja suuhygienistin rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on toimipaikkakohtainen ja siinä on rajattu ne lääkeaineet, joita henkilö saa määrätä.[2] Lääkemääräys koskee lääkkeen toimittamista eikä sen käyttöä, sillä potilaalla on lakiin erikseen kirjattu oikeus kieltäytyä lääkehoidosta[3]. Apteekit sen sijaan saavat myydä monia lääkkeitä vain lääkemääräyksellä (katso Lääkevalmisteiden sääntely).

Lääkemääräyksen symboli .

Lääkkeen reseptille laittamiselle on oltava hyvät syyt. Esimerkiksi antibioottien teho laskisi, jos niitä käytettäisiin liikaa. Monet lääkkeet on määritelty reseptilääkkeiksi väärinkäytön mahdollisuuden ja/tai niiden vaarallisuuden vuoksi. Osa on määritelty reseptilääkkeiksi, jotta niiden käyttöä kyettäisiin seuraamaan.

Suomalaiset apteekit on velvoitettu vaihtamaan reseptilääkkeen halvempaan vaihtokelpoiseen valmisteeseen, ellei potilas tai lääkäri ole kieltänyt lääkevaihtoa[4].

Reseptin määräämismahdollisuudet

muokkaa

Perinteisesti lääkkeitä on määrätty lomakkeella, joko käsin tai kirjoituskoneella täytetyllä – nykyisin lääkäri usein täyttää lomakepohjan tietokoneella ja tulostaa paperille. Suomessa reseptin voi kuitenkin kirjoittaa mille paperille tahansa, eli reseptilomakkeen käyttö ei ole välttämätöntä. Lääkäri vahvistaa lääkemääräyksen allekirjoituksellaan. Huumausaineiksi luokiteltava lääke määrätään Suomessa erityisellä huumausainelääkemääräyslomakkeella, joka on Suomen Pankin setelipainon painama.

Lääkäri voi määrätä reseptin myös soittamalla apteekkiin. Puhelinreseptien määräämisessä on rajoituksia. Suomessa niin sanottuja PKV-A-lääkkeitä ja huumausaineita ei voi määrätä puhelimitse lainkaan ja muista PKV-lääkkeistä (’pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttava lääke’) voi puhelimitse määrätä vain pienimmän pakkauskoon.

Lääkemääräykset voidaan toimittaa apteekkiin myös sähköisesti, mikä säästää vaivalta ja ehkäisee mahdollisia väärinkäytöksiä. Suomessa sähköinen lääkemääräys on vallitseva tapa määrätä lääkkeitä: lääkäri kirjoittaa reseptin tietokoneella ja lähettää sen salatulla yhteydellä tietokantaan, josta se voidaan hakea missä tahansa apteekissa. Potilas ei saa paperista reseptiä (halutessaan hän saa vastaavat tiedot sisältävän potilasohjeen) mukaansa, mutta hän voi hakea lääkkeensä mistä vain apteekista esittämällä henkilöllisyystodistuksen. Myös Ruotsissa sähköinen resepti on yleisessä käytössä.[5]

Alkoholia saa suomalaisista apteekeista toimittaa vain lääkärille, hammaslääkärille ja eläinlääkärille omassa työssä tarvittavaan tarkoitukseen kuten esimerkiksi välineiden puhdistus ja reseptissä on merkintä ”Pro auctore” (’tekijää varten’). Myös lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettua alkoholia voi määrätä vastaavanlaisella reseptillä.

Lääkemääräyksen tiedot

muokkaa
 
Tšekinkielinen esimerkkiresepti. Lyhenne Rp. (recipe) aloittaa reseptin. Praescriptiossa neuvotaan ottamaan salisyylihappoa (acidi salicylici) 5,0 grammaa ja vaseliinia niin, että aineita on yhteensä 100,0 grammaa. Subscriptiossa neuvotaan sekoittamaan (M. eli misce). Signatura alkaa kehotuksella S. (signa), jota seuraa käyttöohje: na paty on tšekkiä ja tarkoittaa ’jalalle’. Alla lääkärin tiedot.

Lääkemääräys eli resepti voidaan jakaa osiin seuraavasti: invocatio, prescriptio, subscriptio, signatura ja inscriptio. Esimerkiksi Yhdysvalloissa resepti jaetaan osiin superscriptio, inscriptio, subscriptio, signatura.[6]

Invocatio tarkoittaa jumalolentojen avuksi kutsumista. Antiikin roomalaiset lääkärit aloittivat lääkemääräyksensä jumala Juppiterin merkillä ( ). Myöhemmin kristityt lääkärit korvasivat tämän ristimerkillä. Nykyisin resepti aloitetaan recipe-kehotuksella (latinaa, ’ota’), joka voidaan lyhentää esimerkiksi Rec. tai symbolilla .[7] Yhdysvalloissa resepti alkaa superscriptiolla, johon kuuluu tämän aloitusmerkin lisäksi potilaan tiedot.

Prescriptio eli ordinatio[8] (yhdysvaltalaisessa käytännössä inscriptio) on reseptin se osa, johon on merkitty lääkkeen nimi ja vahvuus tai lääkevalmisteeseen käytettävät aineet ja niiden määrät.

Subscriptiossa ilmoitetaan toimitettava määrä sekä miten ko. valmiste tulee apteekissa mahdollisesti valmistaa. Signatura sisältää ohjeet lääkkeen käyttäjälle.[6] Suomessa reseptin lopussa inscriptio-osa sisältää ajan ja paikan sekä lääkkeen määrääjän tiedot.[9]

Ex tempore -resepti

muokkaa

Ex tempore -resepti on apteekissa valmistettavan lääkkeen resepti, johon lääkäri on kirjoittanut reseptin prescriptioon valmistettavat ainesosat ja määrät ja subscriptioon valmistustavan. [10] Esimerkki:[11]

''Viisaanmiehen haavasalva''
Invocatio..............Rec.
Prescriptio............ZnO                  5,0
            Bism.subnitr.             3,0
            Acid.bor.               3,0
            Diacetylaminoazotoluol.        1,5
            Vaslin.alb.          ad  100,0
Subscriptio............M.f.ungt.D.S.
Signatura..............Tarvittaessa, kahdesti päivässä, ohuelti haavaan.
Inscriptio.............Helsinki 11.2.2006 Paavo Potilas SV 123456 Liisa Lääkäri 1.3.2000

Sähköinen resepti Suomessa

muokkaa

PKV-lääkkeiden ja huumausainelääkkeiden paperisen lääkemääräyksen oli määrä poistua kokonaan käytöstä 1.1.2015. Koska kaikki potilastietojärjestelmät eivät olleet tähän vielä valmiita, on uusi määräaika 1.11.2015, jonka jälkeen PKV- ja huumausainereseptit on kirjoitettava aina sähköisinä.[12] Vuodesta 2017 alkaen kaikki lääkemääräykset on laadittava sähköisesti. Paperi- ja puhelinreseptit ovat siihen saakka käytössä sähköisen lääkemääräyksen rinnalla. Paperi- ja puhelinreseptejä voi kuitenkin käyttää vuoden 2016 jälkeenkin poikkeustilanteissa.[13] Vuodesta 2017 alkaen reseptien voimassaoloaika on lähtökohtaisesti kaksi vuotta. Kuitenkin tarpeen vaatiessa lääkäri voi määrätä lyhyemmän voimassaoloajan.lähde?

21. tammikuuta 2019 alkaen suomalainen sähköinen resepti hyväksytään Viron apteekeissa. Omakanta.fi-palvelussa täytyy hyväksyä tietojen luovuttaminen.[14][15]

Lähteet

muokkaa
 • Järvelin, Esko: Summarohdoista erikoisvalmisteisiin. Kirjapaino oy maakunta, 1984. ISBN 951-99543-8-4.
 • Eeva, Manu; Paasikoski, Sami ja Rauha, Jussi-Pekka: Farmaseuttista latinaa. Yliopiston farmasiakunta ry, Helsinki, 2002. ISBN 951-96603-6-4.
 • Vartiainen, Armas: Reseptioppi. Kolmas, uudistettu painos. WSOY, 1973. ISBN 951-0-06042-9.

Viitteet

muokkaa
 1. Lääkeresepti Duodecim Terveyskirjasto. Viitattu 23.12.2021.
 2. Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden hakuohjeet Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden hakuohjeet. Arkistoitu 14.2.2023. Viitattu 1.3.2023.
 3. Seija Aaltonen: Lääkehoito kuntoutuksessa.[vanhentunut linkki]
 4. Ohjeita lääkäreille lääkkeen määräämisestä - Yhteistyökumppanit kela.fi. Viitattu 23.12.2021.
 5. Rindforth Gillgren, Margareta (toim.): Om E-recept 21.12.2010. Tukholman läänin maakäräjät. Viitattu 7.5.2011. (ruotsiksi)
 6. a b Davis, T.: Prescription Writing and the PDR 30.8.2005. Louisiana State University Health Sciences Center. Arkistoitu 28.1.2014. Viitattu 7.5.2011. (englanniksi)
 7. Vartiainen 1973, s. 17.
 8. Vartiainen 1973, s. 20
 9. Vartiainen 1973, s. 22
 10. Eeva ym. 2002, s.10-11
 11. Järvelin 1984, s.94
 12. PKV- ja huumausaineita voidaan määrätä paperireseptillä vielä 1.11.2015 asti (Arkistoitu – Internet Archive) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 30.12.2014.
 13. Sähköinen resepti käyttöön vuonna 2017 - paperiresepti vain poikkeustapauksiin Sosiaali- ja terveysministeriö 27.3.2014.
 14. http://balticguide.ee/suomalaisella-digireseptilla-voi-nyt-ostaa-laakkeita-virosta-muista-apteekkikaynnille-henkilotodistus-mukaan/
 15. https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomalaisella-sahkoisella-reseptilla-voi-hakea-laakkeita-eurooppalaisista-apteekeista

Aiheesta muualla

muokkaa