Ohje:Sivujen arviointi


Odottavien muutosten seulonnalla tarkoitetaan artikkeleihin tehtyjen muutosten läpikäymistä sotkemisen varalta. Tätä läpikäyntiä tekevät vakiokäyttäjät, joita kutsutaan seulojiksi. Suomenkielisessä Wikipediassa on tällä hetkellä 915 seulojaa. Odottavien muutosten seulonta otettiin käyttöön joulukuussa 2011 ja se on toteutettu Merkityt versiot -lisäosalla.

Seulonnan päämäärä

muokkaa

Odottavien muutosten seulonnan päämääränä on varmistaa artikkelien kehittyminen paremmaksi. Ensimmäisen arvioinnin tekemiseksi riittää se, ettei artikkeli sisällä ilmiselviä merkitsemättömiä ongelmia tai sotkemista. Kun artikkeli on ensiarvioituna, siihen tehdyt muokkaukset tulevat seulonnan kautta tarkastetuiksi. Muokkausten läpikäynnin yhteydessä havaitaan artikkelin sotkeminen sekä korjataan ja merkitään muutoksissa havaittuja ongelmia. Käytännössä mitä parempia artikkelit ovat sen tarkemmin muokkaajat käyvät niihin tehtyjä muutoksia läpi.

Seulonta on kuitenkin muutosten nopeaa silmäilyä ja artikkelit voivat olla lähtötasoltaan mitä tahansa, joten pelkkä seulonnan piirissä oleminen ei ole vielä tae artikkelin tietojen paikkansapitävyydestä. Tarkempaa tarkastelua ja laadun merkitsemistä varten ovat olemassa seulontaa hitaammat menetelmät kuten vertais-, suositeltu-, hyvä- tai lupaava -artikkeliarvioinnit, korjattava-mallineet ja lähdepyynnöt.

Seulonnan suorittaminen

muokkaa

Ensimmäinen arviointi

muokkaa

Ensiarvioimattomat artikkelit tunnistaa sivun yläreunassa olevasta sivulta puuttuu ensiarviointi -ilmoituksesta. Tuoreet muutokset-, tarkkailu- ja linkitettyjen sivujen muutokset -listoissa ensiarvioimattomat artikkelit on merkitty [arvioimaton sivu] -merkinnällä. Lisäksi luokka-sivujen yläreunassa on arvioimattomat sivut -linkki, joka osoittaa luokan arvioimattomiin sivuihin. Ensiarvioidessasi artikkelia lue artikkeli kertaalleen läpi. Mikäli havaitset ilmiselvää sotkemista tai puutteita, poista sotkut ennen hyväksymistä ja merkitse ongelmalliset kohdat sopivalla mallineella (esimerkiksi jokin Korjattava-luokan mallineista).

Odottavat muutokset

muokkaa

Artikkelit, joita on muokattu edellisen arvioinnin jälkeen, siirtyvät odottavat muutokset -jonoon hyväksyttäväksi. Muutoksen voi hyväksyä silloin, kun muutos parantaa artikkelia. Jos muutos on sotkemista, muutoksen voi hylätä hylkää tai kumoa -toiminnoilla. Silloin, kun muutos on hyväntahtoinen, mutta siinä on ongelmia, suositeltu tapa on muokata muutos kunnolliseksi, mikäli mahdollista, tai vaihtoehtoisesti merkitä ongelmat. Jos kumoamasi tai hylkäämäsi muutos ei ole sotkemista, kerro muokkausyhteenvedossa, miksi muokkaus ei kelvannut, jotta muutkin muokkaajat näkevät syyn. Jos et tiedä, mitä muutokselle pitäisi tehdä, voit jättää muutoksen arvioinnin seuraavalle arvioijalle.

Hyväksyntää odottavien artikkeleiden alussa on ilmoitus odottavista muutoksista. Sivut näkyvät myös odottavat muutokset -toimintosivulla ja muutos- ja historialistoissa [odottavat muutokset] -linkillä varustettuna.

Artikkeliin tehtyä muutosta ei pidä hyväksyä, jos käy ilmi, että
  1. muutos sisältää vandalismia;
  2. muutos on selvä tekijänoikeuden loukkaus;
  3. muutos sisältää oikeustoimilla uhkailua, henkilökohtaisia hyökkäyksiä tai kunnianloukkauksen, taikka
  4. muutos on vastoin artikkelit elävistä henkilöistä -käytäntöä.

Entisen arvioinnin poistaminen

muokkaa

Kun artikkeliversio on kertaalleen arvioitu, arviointilaatikossa on mahdollisuus poistaa version arviointi. Arvioinnin poistaminen vaikuttaa siten, että mikäli poistettu arviointi oli tuorein, artikkeli palautuu odottaviin muutoksiin. Mikäli poistettu arviointi oli artikkelin ainoa arviointi, artikkeli poistuu seulonnan piiristä. Arvioinnin poistaminen kohdistuu vain yhteen versioon kerrallaan eikä siten vaikuta sivun muihin arviointimerkintöihin. Poistaessasi jonkun muun tekemän arvioinnin kirjoita kommenttikenttään poistamisen syy.

Sivujen vakauttaminen

muokkaa

Ylläpitäjät ja sisällönvakauttajat voivat vakauttaa artikkeleita siten, että sisäänkirjautumattomat käyttäjät näkevät ensisijaisesti viimeisimmän hyväksytyn artikkeliversion. Mikäli artikkeliin on tehty muutoksia hyväksytyn version jälkeen, sisäänkirjautumattomat käyttäjät näkevät ilmoituksen siitä, että artikkeliin on tehty muutoksia ja he voivat katsoa tuoreimman version ilmoituksessa olevasta linkistä. Luettelon vakautetuista sivuista saa sivut, joilla on oletusarvoista poikkeavia arviointiasetuksia -työkalulla.

Laatutasot

muokkaa
Tasojen on tarkoitettu olevan kumulatiivisia siten, että korkeammalle arviointitasolle arvioidut versiot sisältävät aina alemman tason kriteerit.
Kuitenkin vuodesta 2021 alkaen korkeammat laatutasot on lakkautettu ja jäljellä on vain 1-taso ("silmäilty"). Aiempien tasojen kuvaukset säilytetään tässä historiallisista syistä.
Laatu- ja arviointitasot
Laatutaso   Arviointitaso
Tila
Merkintä 1
(versioiden väliset erot)
Merkintä 2
(sivuhistoriassa)
Käyttäjätaso Tason kuvaus Huomioita
   3 Hyvin lähteistetty [laadukas versio] [hyväksynyt ••••••]
[automaattisesti hyväksytty]
Seuloja
(botti)
Artikkeli tai sen arvioitava versio on pääosin lähteistetty;
lähteet vaikuttavat olevan aiheeseen liittyviä ja asiallisia. (Versio täyttää myös kaikki alempien tasojen vaatimukset.)
Ei enää käytössä.
   2 Kunnossa [katsottu versio] [katsonut ••••••]
[automaattisesti katsottu]
Seuloja
(botti)
Artikkeli näyttää normaalilta Wikipedia-artikkelilta. Tämä versio on
muodoltaan ja rakenteeltaan kunnossa eli pääosin tyylioppaan mukainen. (Lisäksi versio täyttää myös alemman tason vaatimukset.)
Ei enää käytössä.
  Katsottu
 Checked  
 1 Silmäilty
[katsottu versio]
[katsonut ••••••]
[automaattisesti katsottu]
Seuloja
Automaattiseulottu 
Artikkeli tai siihen tehty muokkaus vaikuttaa asialliselta, ja tämä versio ei sisällä vandalismia tai sotkuja.
Automaattiseulottujen muokkaukset merkitään tälle tasolle.
  Uusin versio
 Pending changes
 0   (Puutteellinen)
[odottaa arviointia]
[odottaa arviointia] Arviointitaso "Puutteellinen" on automaattinen
ja tarkoittaa, ettei uusimman version arviointia ole vielä tehty.
  Arvioimaton
Unchecked  
(ei arvioitu)
[arvioimaton versio]
Kokonaan arvioimattomat sivut/versiot.
Huomaa, että mallinetta, tiedostoa tai ohjaussivua ei tule arvioida laadukkaaksi (hyvin lähteistetty), koska niissä ei ole lähteitä. Tällaiset sivut kannattaa merkitä vain silmäillyiksi.

Seulontatyökalut

muokkaa

Arviointeja, arviointia odottavia sivuja ja tilastoja arvioinneista löytää seuraavilla työkaluilla:

Kuvia

Toiminnan supistus

muokkaa
  • Järjestelmästä lakkautettiin vähän käytettyjä toimintosivuja ja ominaisuuksia vuonna 2021 (m:Tech/News/2021/27).