Wikipedia:Vertaisarviointi

Tie suositelluksi artikkeliksi
 1. Uusi artikkeli
 2. Artikkelin muokkaus
 3. Suositellun artikkelin kriteerit
 4. Vertaisarviointi (2 viikkoa)
 5. Suositeltu artikkeli -äänestys (2 viikkoa)
 6. Cscr-featured.svg Suositeltu artikkeli

Suositellusta artikkelista voidaan
äänestää uudestaan
(2+2 viikkoa)

Tie suositelluksi luetteloksi
 1. Uusi luettelo
 2. Luettelon muokkaus
 3. Suositellun luettelon kriteerit
 4. Vertaisarviointi (2 viikkoa)
 5. Suositeltu luettelo -äänestys (2 viikkoa)
 6. Cscr-featured.svg Suositeltu luettelo

Suositellusta luettelosta voidaan
äänestää uudestaan
(2+2 viikkoa)

Tällä sivulla Wikipedian käyttäjät voivat pyytää vertaisarviointeja erityisen paljon muokkaamilleen artikkeleille. Vertaisarvioinnin tärkein tavoite on artikkelien laadun parantaminen. Arvioinnin aikana on tarkoitus saada muilta käyttäjiltä niin paljon palautetta ja parannusehdotuksia, että artikkelilla olisi lopulta hyvät mahdollisuudet päästä suositeltujen artikkelien tai suositeltujen luetteloiden joukkoon.

Ennen kuin artikkeli voidaan asettaa ehdolle suositelluksi artikkeliksi tai luetteloksi, sen tulee olla vertaisarvioinnissa vähintään kaksi viikkoa. Vertaisarvioinnin kestolla ei ole takarajaa, mutta arvioinnin voi kuitenkin päättää, kun palautteen mukaiset tarpeelliset lisäykset ja korjaukset on tehty, eikä uusia parannusehdotuksia ole tullut enää neljään viikkoon.

OhjeitaMuokkaa

Pyynnön tekeminenMuokkaa

 • Kuka tahansa voi esittää pyynnön vertaisarvioinnille tällä sivulla. Artikkelin, jolle tätä laatuarviointia pyydetään, tulisi olla jo pitkähkö, usean kappaleen mittainen. Artikkelin ei tarvitse kuitenkaan olla jotakin statusta ajatellen ”valmis”, vaan vertaisarviointia voi pyytää sellaisellekin artikkelille, jota pitää vielä parantaa.
 • Jos mahdollista, erittele ne kohdat, jotka mielestäsi eniten kaipaavat parannusta. Ole valmis muokkaamaan artikkelia esitettyjen ehdotusten mukaisesti, jotta ehdotuksista todella olisi hyötyä.
 • Voi olla hyödyllistä kertoa, mikä vertaisarvioinnin tavoite on: esimerkiksi tietyn laatutason tavoittelu, laatumerkityn mutta ongelmaisen artikkelin parantelu jotta laatumerkintää ei tarvitsisi poistaa, tai vain artikkelin parantaminen.
 • Liitä uusi pyyntö listan ylimmäksi.
 • Liitä artikkeliin vertaisarviointimalline {{vertaisarviointi}}. Se näyttää sivulla tällaiselta:

Kuinka pyyntöön vastataanMuokkaa

 • Tutki alla olevaa listaa artikkeleista, ja valitse mieleisesi. Käy lukemassa artikkeli, ja pohdi, mitä asioita siinä voitaisiin parantaa: Onko artikkeli liian lyhyt tai pitkä, onko sen rakenne looginen, ovatko artikkelin faktat oikeita, onko sen kieliasu hyvä, onko lähteet merkitty oikein ja onko niitä riittävästi jne. Lisää kommenttisi tälle sivulle artikkelin otsikon alle.
 • Jos muokkausehdotus on vähäpätöinen ja/tai sinulla on aikaa korjata, kerro myös tällä sivulla, että olet muokannut kyseisen kohdan artikkelista.
 • Artikkelin kehityksen seuraamisen helpottamiseksi lisää vertaisarviointisivulle maininta kommenttien perusteella tekemistäsi muokkauksista.

Vertaisarvioinnin päättäminenMuokkaa

 • Vertaisarvioinnin avaaja voi päättää vertaisarvioinnin sitten kun se on hänen mielestään täyttänyt tavoitteensa. Kun arviointipyyntö on ollut neljä viikkoa ilman uusia kommentteja, arviointi on suositeltavaa päättää joka tapauksessa. Voit halutessasi kuitenkin ensin lisätä keskustelun loppuun tällaisen varoituksen (voit samalla muokata sitä halutessasi):
[[Kuva:Out of date clock icon 2.svg|28px]] Viimeisestä kommentista on kulunut [näin kauan], joten arkistoin vertaisarvioinnin [N] päivän kuluttua, ellei uusia kommentteja tule. --~~~~
 • Arvioinnin päätyttyä poista vertaisarviointikeskustelu tältä sivulta ja siirrä arkistoituna artikkelin keskustelusivulle otsikon Arkistoitu vertaisarviointi alle. Jos vertaisarviointeja on ollut aiemmin, numeroi otsikko arabialaisin numeroin (Arkistoitu vertaisarvionti 2). Myös ensimmäiselle vertaisarvioinnille voi antaa numeron 1. Arkistoinnissa voi käyttää {{Arkistoitu osa}}-mallinetta näin:
  ==Arkistoitu vertaisarviointi==
  {{Arkistoitu osa}}
  [kopioitu vertaisarviointi]
  </div>
 • Lisää artikkelin keskustelusivulle mallineen {{Artikkelin historia}} avulla oikea {{Artikkelitapahtuma}}:
  {{Artikkelin historia|va|
  {{Artikkelitapahtuma|tapahtuma=va|ajankohta=pp.–pp.kk.vvvv|linkki=#Arkistoitu vertaisarviointi|tulos=Arvioitu|oldid=Ikilinkki}}
  }}
  Täydennä riville artikkelin nimi, arvioinnin päivämäärät ja ikilinkki ("oldid"). Ikilinkki kopioidaan artikkelisivun vasemman "Työkalut"-linkkivalikon "ikilinkki"-linkistä avautuvan sivun urlin lopusta.
 • Poista {{Vertaisarviointi}}-malline artikkelin alusta.
 • Kun vertaisarviointi on päättynyt kestettyään vähintään kaksi viikkoa, artikkelin voi viedä suositeltu artikkeli -äänestykseen, suositeltu luettelo -äänestykseen tai laatuarviointiin.

Katso myösMuokkaa

VertaisarviointipyynnötMuokkaa

Akateemisen vapauden indeksiMuokkaa

Haluaisin kehittää tätä artikkelia ainakin lupaavaksi. Toivon rakentavaa palautetta tätä varten. Aihe liittyy yleismaailmalliseen sananvapauteen ja sen arvioimiseen erityisesti akateemista koulutusta antavissa oppi- ja tutkimuslaitoksissa. Ehdotus aihetta kuvaavaksi mittaluvuksi, Akateemisen vapauden indeksiksi (engl. Academic Freedom Index, AFi) julkaistiin maaliskuussa 2020. Mittarin ensimmäinen versio ei vielä kata koko maailmaa, mutta antaa kiinnostavan ja lupaavan alun. Kirjoitin joulukuussa melko nopeasti tämän artikkelin ensiversion suomenkielisen wikipediaan, osin reaktiona ja suhteuttamisen välineeksi aiemmin samana vuonna tekemiin, Kiinan ja muutaman muun maan korkeakoulujärjestelmien kehittämisohjelmien (esim. C9-liiga, ja etenkin Double First Class -ohjelma) tai yksittäisten yliopistojen artikkeleille.

Taustaa: Monessa suurvallassa ja toki useassa pienemmässäkin valtiossa pyritään kehittämään yliopistokoulutusta kohti kansainvälistä kärkeä, maailmanluokan yliopistoja. Esimerkiksi Kiinassa kehitettiin tämän politiikan työkaluksi nykyisin Academic Ranking of World Universities (ARWU)-yliopistorankkausindeksinä tunnettu mittari, joka kuitenkin sivuuttaa täysin tutkimuksen vapauden, akateemisten laitosten autonomian ja sananvapauden. Toisaalta ainakin länsimaisessa ajattelussa akateeminen vapaus on ollut keskeinen osa korkeatasoisten yliopistojen ja korkeakoulujen perusominaisuuksia. AFi-indeksin avulla eri maiden eroa akateemisessa vapaudessa pyritään kuvaamaan monen muun sananvapautta ja inhimillistä kehitystä kuvaavan mittarin tavoin. --Paju (keskustelu) 10. huhtikuuta 2021 kello 15.10 (EEST)

Taustoista voisi olla enemmän. Tällaiset mittarit ovat kuitenkin aina osittain subjektiivisia ja heijastelevat kehittäjiensä arvoja ja tavoitteita, eli ne ovat paitsi tiedettä myös politiikkaa. --Miihkali (KM) 11. huhtikuuta 2021 kello 10.30 (EEST)
Tuo taustoista kertominen olisi hyvä lisäys. Indeksin kehittämisen historiaa ainakin voi avata taustaosuudessa. Myös tutkijoiden ehdottamien käyttöesimerkkien ja jo indeksin kehittämisvaiheessa esimerkiksi osana väitöskirjatöitä tehtyjen tutkimusten kuvaus voisi avartaa tätä näkökulmaa, sekä kehittämiseen osallistuneiden organisaatoiden avaaminen jonkun verran. Ihan heti en tämän täydennyksen pariin ehdi muulta lukemiselta ja kirjoittamiselta, mutta kiirekös tässä. --Paju (keskustelu) 11. huhtikuuta 2021 kello 14.07 (EEST)
Ihan hyvä kun ei ole kiirehditty. Odottamani korjattu ja täydennetty versio akateemisen vapauden AFi-indeksistä on julkaistu maaliskuussa 2021. Maantieteellinen kattavuus (maajaottelulla tarkasteltuna) parani samalla hyväksi, eli mukaan tulivat aiemmin uupuneista keskeisistä maista esimerkiksi Yhdysvallat, Sveitsi ja Australia. Eli sisällönkin puolesta nykyistä artikkeliversiota pääsee parantelemaan, kun raporttiakin on ajantasaistettu. Tarttee tutkailla uudempaa lehdistökirjoitteluakin. --Paju (keskustelu) 30. huhtikuuta 2021 kello 03.06 (EEST)

Latifa Al MaktumMuokkaa

Vein tämän alunperin Laatuarviointiin, mutta tajusin sen ollessa jo arvioinnissa, että artikkeli pituutensa takia kannattaisi viedä ensin vertaisarviointiin jolloin ei ole painetta päättää sen statuksesta samalla. Vaihdoin tämän nyt sitten laatuarvioinnista vertaisarvioinniksi. Tavoitteena olisi artikkelille joko hyvän tai suositellun status, niin siltä kannalta annettua palautetta otetaan vastaan mielllään (ts. jos artikkeli on kirjoitettu ihan metsään tuolta kannalta niin saa sanoa). --Zache (keskustelu) 7. huhtikuuta 2021 kello 00.12 (EEST)

Silmäilin tämän läpi jo aiemmin. Täytyy sanoa, että kaiken kaikkiaan häpeällinen tapaus. En tunne aihetta syvällisemmin, joten en osaa arvioida artikkelin kattavuutta. Latifan ja siskonsa pakoyritysten motiivit jäävät artikkelissa epäselväksi, vaikka mahdollisia syitä onkin rivien välistä luettavissa. --Miihkali (KM) 7. huhtikuuta 2021 kello 09.35 (EEST)
Mun käsittääkseni siinä on henkilön historiasta suurin piirtein kaikki mitä on länsimaisissa lähteissä kirjoitettu eli henkilön koulutuksesta, harrastuksista on hyvin vähän löydettävissä mitään. Se mikä tuosta puuttuu on poliittiset- ja mediareaktiot sekä kampanjat noin ylipäätänsä (vrt enwiki). Yritän lisätä jotain motiiveista --Zache (keskustelu) 7. huhtikuuta 2021 kello 10.30 (EEST)
Muokkasin nyt sitä hiukan [1]. Se mitä yritin tuossa kirjoittaa oli, että Shamsa sai tuntemiltaan nuorilta länsimaisia vaikutteita ja halusi elää ilman kultaista häkkiä ympärillään. Latifa, joka oli nuorempi kun hänen vapauttaan rajoitettiin, on minusta korostanut haluaan auttaa siskoaan (ja elää vapaammin) --Zache (keskustelu) 8. huhtikuuta 2021 kello 11.44 (EEST)

Olen seurannut tapausta työni kautta ja tämä artikkeli on oikein hyvä ja kattava. Ehkä voisi myös mainita, että Amnesty International on kampanjoinut Latifan puolesta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Artikkelissa on valtava määrä kirjoitusvirheitä, joten ne tulisi korjata ennen mitään statusta. --Elena (keskustelu) 8. huhtikuuta 2021 kello 21.47 (EEST)

Ai niin, en ollut kuullut aiemmin, että Nostromolla ja pidätettynä on ollut myös joku suomalainen professori. Google ei myöskään löydä tästä suomeksi mitään tietoa, erikoista. --Elena (keskustelu) 8. huhtikuuta 2021 kello 21.48 (EEST)
Poistin sen suomalaisen professorin. Olin alunperin tulkinnut sen siten, että se nimeltämainitsematon suomalainen professori olisi ollut niiden Omanissa pidätettyjen joukossa. Hiukan googletettuna lisää niin professor on capoeiran vyöjärjestelmätermi [2], niin ehkä asia ainakin käytetyssä lähteessä oli vain erikoisesti kirjoitettu ja teksti viittaa Jauhiaiseen. Amnestyn kampanjasta, niin juu. Siinä pitäisi olla jotain Amnestyn/Detained in dubain/Jauhiaisen/HRW:n kampanjoista joitain ja niiden suhteesta toisiinsa varsinkin jos sitä yrittäisi saada suositelluksi. (kirjoitusvirheistä. kiitos huomiosta, yritän saada tehdyksi niille jotain) --Zache (keskustelu) 9. huhtikuuta 2021 kello 05.45 (EEST)

Nopea kommentti, että tuossa varsinkin yksityiselämää katsoessa ja muutenkin kun artikkelia silmäilee, tarttuu silmiin nuo punaiset linkit. Olisiko tarpeellista muuttaa niitä sinisiksi?--OtsoTA (keksustelu * mitä olen tehnyt) 8. huhtikuuta 2021 kello 22.05 (EEST)

Tässä aluksi: Viitteistä puuttuu tekijännimet. Kielenhuollonkin kannalta korjattavaa, esimerkiksi asiatekstissä pitäisi käyttää pilkkuja. Niiden puute voi aiheuttaa ja on ainakin yhdessä kohdassa aiheuttanut sisällöllisen virheen. En lukenut artikkelia kokonaan. --Abc10 (keskustelu) 9. huhtikuuta 2021 kello 08.49 (EEST)

Kaikkiin viitteisiin en heti saanut tekijän nimeä.--OtsoTA (keksustelu * mitä olen tehnyt) 9. huhtikuuta 2021 kello 12.17 (EEST)
Lisäsin nimet niihin joissa lehtijutuissa oli. Jätin lisäämättä "The Staff" tyyppiset yleisinimikkeet. --Zache (keskustelu) 11. huhtikuuta 2021 kello 21.47 (EEST)

Käytetyissä nimissä on paljon horjuntaa, välillä nimessä on bin ja välillä ibn, nimi on välillä Rašid välillä Rashid, mallineessa suku on Maktoum ja Maktum. --PtG (keskustelu) 14. huhtikuuta 2021 kello 07.28 (EEST)

Objektivismi (Rand)Muokkaa

Artikkeli on sisällöllisesti englanninkielisen artikkelin tasoinen, joka on itsessään kattava kuvaus objektivismista. Suomenkielisessä artikkelissa on myös uniikkia sisältöä, joka puuttuu englanninkielisestä versiosta. Kommentteja nykytilanteesta? Stilejoule (keskustelu) 29. maaliskuuta 2021 kello 19.13 (EEST)

Kyllä tämä ihan pätevältä artikkelilta vaikuttaa, sanoisin että Hyvän artikkeli tai ainakin lähellä sitä. En tiedä, mille tasolle tähtäät, mutta omasta mielestäni tämä ei vielä sovi SS-tasolle. Lähteissä on aika paljon alkuperäislähteitä, esim. Rand, Peikoff ja Biddle. Tutkimuskirjallisuutta pitäisi saada mukaan niihinkin kohtiin, joissa kuvaillaan objektivismin sisältöä. Nykyisellään artikkeli kuvaa objektivismia liikkeen omasta näkökulmasta, ikään kuin sisältä käsin. Ulkopuoliset tutkijat saattavat olla erimielisiä esimerkiksi objektivismin painotuksista. Muutenkin artikkelissa voisi nykyistä laajemmin käsitellä objektivismin historiaa, konteksteja ja vastaanottoa ei-objektivistien parissa. Akateemiset filosofit eivät yleensä kai ole Randista innostuneet, ja esimerkiksi Randin käsitykset ihmisaisteista lienevät luonnontieteellisestä näkökulmasta kestämättömiä. Peikoffin näkemys ”suljetusta järjestelmästä” ansaitsisi enemmän huomiota: mikä on tämän näkemyksen implikaatio koko objektivismin kannalta? --Miihkali (KM) 5. huhtikuuta 2021 kello 16.10 (EEST)
Kritiikkiä (kuten myös yllä jo toivottua liikkeen ulkopuolista tutkimusta) ei taida olla esitelty. Suomeksi käyty keskustelukin voisi kiinnostaa, kun Randia on tuonut esiin kai ainakin Björn Wahlroos, ja vastaavasti Wahlroosia on saatettu kommentoida. --Urjanhai (keskustelu) 15. huhtikuuta 2021 kello 17.04 (EEST)
Viitteiden merkintätavasta sen verran, että jos lähdeluettelossa on kirjoja, joiden eri kohtiin on viitattu viitteillä, niin silloin Wikipedian artikkeleissa noudatettu menettelyä, että viite mewrkitään lyhyenä eikä pitkänä. Vain, jos johonkin kirjaan viitataan vain yhden kerran yhteen kohtaan, merkitään viite pitkänä. Eli kun nyt lähdeluettelossa on saman kirjan eri kohtiin viitteitä muodossa: " Rand, Ayn: The Virtue of Selfishness, s. 108. Signet, 1964. ", niin kun kirja on lähdeluettelossa ja sen useampiin eri kohtiin viitataan, niin viitteet tällöin olisi parempi laittaa pikemminkin lyhyeen muotoon: "Rand 1964 s. 108." Näin viitteestä tulee keveämpi. --Urjanhai (keskustelu) 15. huhtikuuta 2021 kello 17.04 (EEST)
Ja vielä täsmenteestä. Mielestäni yleisesti täsmenne Wikipedian artikkelin nimessä saisi avata täsmennettävää asiaa mahdollisimman paljon niin että aiheesta mitään tietämättömällekin sen merkitys etenkin jotenkin aukenisi. Nyt Ayn Rand ei ole ihan niin tunnettu ajattelija kuin vaikka esim Marx, Darwin, Kant, Hegel tms., niin voisi laittaa pikemminkin vaikka muotoon Objektivismi (Ayn Rand) tms. Tämä tekisi täsmenteestä selvemmän ja yksilöivämmän. --Urjanhai (keskustelu) 15. huhtikuuta 2021 kello 17.12 (EEST)

Irakin hašemiittinen kuningaskuntaMuokkaa

Näpyttelin helmikuussa tällaisen artikkelin. Arviontia ja korjauskehotuksia otetaan mielellään vastaan. --C.Colérus (keskustelu) 9. maaliskuuta 2021 kello 10.43 (EET

Sisältöön puuttumatta, lähdeviitteet ovat nyt vain linkkejä. Täältä löytynee tietoa miten niitä voisi kohentaa, katso ensin vaikka #Saman viitteen toistuva käyttö ja #Verkkoviite. Mielenkiintoinen aihe! —kallerna (keskustelu) 9. maaliskuuta 2021 kello 15.20 (EET)
Korjailin muutaman viitteen. En tuohon hätään ehtinyt korjata enemmän noita, mutta voin jatkaa myöhemmin. Otan kyllä noissa viitteiden korjailuissa apua vastaan.--OtsoTA (keksustelu * mitä olen tehnyt) 2. huhtikuuta 2021 kello 13.22 (EET)
Viitteet nyt korjattu. Siellä oli muutama linkki, jotka eivät ainakaan minulla toimineet niin voisiko joku tarkistaa ne?--OtsoTA (keksustelu * mitä olen tehnyt) 2. huhtikuuta 2021 kello 17.29 (EET)
Mitkä eivät toimineet? Ne pitää merkitä, muuten niitä ei arvaa. Siellä on yksi Wikipedia-kopio, yksi viite, josta puuttuu alkuosa. Kun tuo artikkelin vertaisarviointiin, perusasiat pitäisi olla kunnossa. Ja kielenhuolto. --Abc10 (keskustelu) 9. huhtikuuta 2021 kello 08.53 (EEST)
Laitoin niitten viitteiden perään vanhentunut linkki -mallineen tekstiin. Muistaakseni viitteet 20 ja 22.--OtsoTA (keksustelu * mitä olen tehnyt) 9. huhtikuuta 2021 kello 9.38 (EEST)
Viitteisiin pitäisi jo heti artikkelia kirjoitettaessa merkitä linkin lisäksi vähintään otsikko. Jos kuollut linkki ei ole päätynyt arkistoon, sitä on liki mahdoton enää löytää, vaikka se olisi uudella osoitteella, kuten tässäkin on käynyt. – Ja versaali gemenaksi. --Abc10 (keskustelu) 9. huhtikuuta 2021 kello 12.00 (EEST)

Houkutus (kirjasarja)Muokkaa

Vuonna 2009 suositelluksi lätkäisty artikkeli, johon on nähty kunnioitettavan paljon vaivaa, mutta joka on sittemmin päässyt ränsistymään. Ei voine säilyttää statustaan ilman mittavaa peruskorjausta. Vanhentunutta tietoa on paljon ja puolet lähteistä on vanhentuneita. Itse sisällössäkin on epämääräisyyksiä: esimerkiksi elokuvasarjaosuus artikkelin keskellä on vie paljon palstatilaa mutta koostuu lähinnä leffojen juonitiivistelmistä. Kirjasarja-artikkelissa sopisi eritellä kirjat alaotsikoihin, ei elokuvat, ja sen sijaan voisi ehkä avata spesifimmin nimenomaan kirjojen juonta. Elokuvista voitaisiin kertoa yhden otsikon alla jotakin hyödyllistä, kuten tuotantotietoa ja verrata selkeitä eroja kirjoihin. Ikävä lähteä nakertamaan statuksia, mutta kirjasarjan fanien asiantunteva ote olisi nyt kieltämättä paikallaan. --Coen (keskustelu) 2. maaliskuuta 2021 kello 14.54 (EET)

Selvästi vanhentunut ja on korjauksen tarpeessa. Ikävä kyllä tuntuu siltä, ettei kirjasarjan faneja ole saatavilla. --Hedelmätiski (keskustelu) 9. maaliskuuta 2021 kello 18.22 (EET)

BonsaiMuokkaa

Artikkelista puuttuu lähteitä huomattava määrä. Ei mielestäni täytä enää suositellun artikkelin kriteerejä. --VΛΛQsup? 16. helmikuuta 2021 kello 15.09 (EET)

Nopealla vilkaisuilla kyllä näkee että monesta kappaleesta puuttuu viitteet ja lähdepyyntöjä on paljon. Varmaan moni verkkoviitekkin on rikki. Niistä voi hyvällä säkällä lyötää arkistoidut versiot Wayback Machinesta, mutta lähteettömyys ja pyynnöt ovat ongelma. --Hedelmätiski (keskustelu) 16. helmikuuta 2021 kello 16.13 (EET)
Ömh. Pitäisiköhän tähän kuitenkin Karate Kidin innoittamana laittaa jokin linkitys artikkeliin Banzai? Yritän palata näihin vakavammin kun jaksan. --Höyhens (keskustelu) 22. helmikuuta 2021 kello 05.19 (EET)

Luettelot äärimmäisen uhanalaisista eläimistäMuokkaa

Arviointipyynnön tausta on se, että päätin kesällä tehdä ensimmäisen kunnon päivityksen yli kymmeneen vuoteen luetteloon Luettelo äärimmäisen uhanalaisista selkärankaisista. Sitä tehdessäni tuli mieleen, että tulevia päivityksiä helpottaisi huomattavasti, jos jokainen eläin olisi lähteistetty. Siitä projekti muuntuikin yhä suuruudenhulluummaksi ja teknisten rajoitusten vuoksi luettelo pitikin sitten jakaa osiin. Tässä muutamia yleisiä asioita ja alla olevissa osioissa luettelokohtaisesti.

 • Mitä luetteloon voisi lisätä? Meneekö "oman tutkimuksen" puolelle lisätä tieto montako lajia luettelossa on? Entä menisikö oman tutkimuksen puolelle jos kertoisi montako lajia on misäkin maanosassa esim eurooppalaisten, afrikkalaisten jne määrä? Tämä voisi olla mielenkiintoinen tieto
 • Kanta on, ellei toisin sanottu kokonaiskanta, ei sukukypsien yksilöiden kanta. Miten tämän ilmaisisi selkeästi luettelon johdannossa?
 • Nämä on melko kattavasti kuvitettu. Halusin nimenomaan valokuvia luetteloon, eli jos jostain lajista on vain piirroskuva en käyttänyt sitä.
 • Mitä tehdä tuolle emoluettelolle? Sivuhistorian säilyttämiseksi se on syytä pitää tallessa, mutta mille nimelle sen siirtäisi?

Kaiken kaikkiaan olen siis käynyt läpi vajaan 2000 eläimen uhanalaisuustiedot ja urakka ei ollut ihan pieni. Saisikohan näistä pienellä vaivalla suositeltuja luetteloita? --Nitraus (wikinät) 4. joulukuuta 2020 kello 18.27 (EET)

Kova ja arvostettava urakka ollut! Nämähän pitäisi taas päivittyä ensi viikolla, mutta nyt näihin pohjiin pitäisi olla varsin helppoa tehdä muutokset. --PtG (keskustelu) 5. joulukuuta 2020 kello 15.25 (EET)
Musta omaa tutkimusta ei ole laskea yhteen eri määrät, mutta toisaalta ei välttämättä tarvikaan. IUCN:lla on myös laajoja tilastoja. Sieltä saa kriittisesti uhanalaiset eläinryhmittäin ja maittain. Suositelluksi luetteloksi musta näihin tarvittaisiin nimenomaan jonkinlaista listan sanallistamista tuohon alkuun. Ja ehkä jonkinlaista historiatilastoa.--PtG (keskustelu) 5. joulukuuta 2020 kello 15.25 (EET)
@Nitraus: Siellä on tullut vuoden 2020 kolmosversio. --PtG (keskustelu) 12. joulukuuta 2020 kello 12.58 (EET)
Joo, niin on. Ajettelin päivittää näitä sitten, kun onsaatu eliöartikkelien luokitukset ajantasalle. Mulla on tuohon apuneuvoksi lista, jonka laitan alasivulleni jossain vaiheessa piakkoin. --Nitraus (wikinät) 12. joulukuuta 2020 kello 13.03 (EET)

, mutta

Luettelo äärimmäisen uhanalaisista kaloistaMuokkaa

IUCN on luokitellut muutamia lajeja sp.nov-merkinnällä ja niiden taksonominen asema on kyseenalainen. En ottanut niitä mukaan luetteloon, mutta kokosin ne alasivulleni. Jos niin halutaan voin kyllä lisätä ne luetteloon. IUCN sanoo, että lajia Coregonus trybomi saatettaisiin tavata myös Suomesta ja Venäjältä, mutta päätin olla kuitenkin asiassa varovainen ja jättää ne pois levinneisyysalueesta. --Nitraus (wikinät) 4. joulukuuta 2020 kello 18.27 (EET)

En tiedä. Käsittääkseni Wikipedia perustuu lähteenmukaisuuteen, ei totuuteen. Jos on ristiriitaisia lähteitä, molemmat vaihtoehdot taitaa olla hyvä mainita. --Höyhens (keskustelu) 4. joulukuuta 2020 kello 20.10 (EET)
IUCN:nkin mukaan eiintyminen Suomessa ja Venäjällä on epävarmaa. --Nitraus (wikinät) 4. joulukuuta 2020 kello 20.36 (EET)
Niin joo. Mielestäni siinä tapauksessa voisi mainita, että IUCN:n mukaan esiintyminen Suomessa ja Venäjällä on epävarmaa, mutta ottaa luetteloon. Ja toinen juttu on sitten että voitaneen myös luetella nämä ongelmatapaukset maininnalla taksonomisesta asemasta. Ja sit mitä tulee itse luetteloon, en yleensä huomauttele punalinkeistä, mutta tässä niitä on niin paljon, että lisää voisi sinistää, ei tietenkään välttämättä kaikkia, olis meinaan iso ja yksitoikkoinen työ, vaan esimerkkejä taksoneista, varsinkin niitä joitten nimet on suomennettu tai jos on jotain muuta erityisen kiinnostavaa. --Höyhens (keskustelu) 4. joulukuuta 2020 kello 22.41 (EET)
Tarkoitus olisi, että ainakin niistä lajeista, joilla on suomenkielinen nimi tulisi artikkelit. Mutta, kun näitä luetteloja on useampia ja mulla on múseita muitakin artikkeliprojekteja menossa, siihen voi mennä jonkin verran aikaa... Jos muutkin haluavat osallistua, on se enemmän kuin tervetullutta. --Nitraus (wikinät) 6. joulukuuta 2020 kello 11.27 (EET)
Aloittelin varovasti. Parannukset tervetulleita. --Tappinen (keskustelu) 6. joulukuuta 2020 kello 15.35 (EET)
En tiedä onko järkevää edes ottaa tätä kysymystä esille, mutta tässä on se maailmanlaajuisesti äärimmäisen uhanalaiset eläimet. Oisiko Suomessa uhanalaiset olla tässä rinnalla? Tämähän on vain kieli- eikä maa- wikipedia. Siellä taisi jossain ollakin ainakin niistä jotka ovat olemasssa vain Suomessa. Mutta puhun periaatteesta. Ja toinen kysymys jonka haluan ottaa vakavasti esille on päivitys. Uskon, että Nitraus tämän hoitaa, mutta se on tieteosanakirjaa ajatellen karmea homma yhdelle käyttäjälle. Ja mitä tehdään sukupuuttoon kuolleille? Tuleeko niistä luettelon osa EX vai poistuvatko ne luettelosta? Toki on hyviä tapauksia jotka voidaan nostaa toiseen luokkaan. Ymmärtänette, että minun on vaikea tuoda tätä esiin. --Höyhens (keskustelu) 15. joulukuuta 2020 kello 20.22 (EET)
Sinänsähän nämä ovat laatutyötä. --Höyhens (keskustelu) 15. joulukuuta 2020 kello 20.26 (EET)

Luettelo äärimmäisen uhanalaisista linnuistaMuokkaa

Parannusehdotuksia? --Nitraus (wikinät) 4. joulukuuta 2020 kello 18.27 (EET)

Luettelo äärimmäisen uhanalaisista matelijoistaMuokkaa

Kommentteja? --Nitraus (wikinät) 4. joulukuuta 2020 kello 18.27 (EET)

Luettelo äärimmäisen uhanalaisista nisäkkäistäMuokkaa

Kysymyksiä? --Nitraus (wikinät) 4. joulukuuta 2020 kello 18.27 (EET)

Lukumäärien laskeminen alueittain olisi mielestäni mielenkiintoista; sopivaa aluejakoa (maanosittain? Aasia eri osiin ?) voi harkita. --Tappinen (keskustelu) 28. joulukuuta 2020 kello 23.53 (EET)

Luettelo äärimmäisen uhanalaisista sammakkoeläimistäMuokkaa

Sanottavaa? --Nitraus (wikinät) 4. joulukuuta 2020 kello 18.27 (EET)

Sammakoiden taksonomista hierarkiaa voisi vähän karsia, koska vakiintunutta luokittelua ei ole, ja monissa ryhmissä äärimmäisen uhanalaisia lajeja on vain vähän. --Paranaja (keskustelumuokkaukset) 15. joulukuuta 2020 kello 17.51 (EET)

Mielestäni hyvässä kunnossa. --VΛΛQsup? 2. helmikuuta 2021 kello 15.16 (EET)

Mao ZedongMuokkaa

Puolitoista vuosikymmentä roikkunut projekti, joka vihdoin ja viimein alkaa olla kelvollisessa kunnossa. Alkuperäisenä ajatuksena oli tehdä tästä hyvä artikkeli, mutta homma karkasi käsistä, ja rupesin miettimään, mahtaisiko tällä olla potentiaalia suositelluksi. Pitkästä marssista ja Yananin ajoista ajattelin kirjoittaa hiukan lisää. Voisi esimerkiksi mainita siitä, että Yananin hallinto tienasi huomattavan osan rahoistaan huumekaupalla. Muutoin olen aika tyytyväinen. Toki tästä puuttuu joitakin yksityiskohtia, mutta se on tietoinen valinta. Nytkin artikkelin pituus on jo mielestäni äärirajoilla. --Miihkali (KM) 29. marraskuuta 2020 kello 22.20 (EET)

Joitakin juttuja vielä lisää artikkeliin: Yananin kausi, Kiinan ydinase, avaruusohjelma, uiminen. --Miihkali (KM) 30. marraskuuta 2020 kello 15.17 (EET)
Perehdyn tähän artikkeliin myöhemmin tarkemmin. Toivottavasti artikkeli pidetään henkilöartikkelina. Yleisesti ottaen on lupaavaa, että Kiinaa koskevia artikkeleita kehitetään, sillä Kiinan ymmärtäminen on tulossa entistä tärkeämmäksi. --Savir (keskustelu) 2. joulukuuta 2020 kello 19.54 (EET)
Nykyisestä Yksityiselämä-luvusta en tykkää. Se perustuu johonkin Tiede-lehden artikkeliin, jota en ole lukenut ja joka vaikuttaa aika yksipuolislta. Enkkuwikin Personal Life voisi toimia suomiwikin vastaavan pohjana. Lopullinen voisi olla ehkä vähän enkkuwikin vastaavaa laajempi, henkilökuvat ovat kuitenkin kiinnostavia. Täytyy vain selvittää, löytääkö noita kirjoja jostain, että pääsee tarkistamaan viitteet. Ainakin jotain on Archive.orgissa, missä niitä voi myös muutamaksi tunniksi lainata. Se riittänee viitemerkintöjen tarkastamiseen. Tuo englannin osaaminen on kiinnostava knoppi, mutta en tiedä, onko se suomalaisesta näkökulmasta erityisen kiinnostava. Pitäisi ehkä selvittää, mitä kieliä Mao yleisesti osasi. --Miihkali (KM) 2. joulukuuta 2020 kello 20.56 (EET)
Archive.orgin kirjoja voi lainata yhden tunnin kerrallaan, mutta sen jälkeen lainauksen voi uusia välittömästi. --Savir (keskustelu) 2. joulukuuta 2020 kello 21.01 (EET)
Archive.org on tosiaan täynnä elämäkertoja, laadukkaita ja suppeampia, ja olen itsekin viime aikoina hyödyntänyt niitä laajasti. --Savir (keskustelu) 2. joulukuuta 2020 kello 21.02 (EET)
Laajensin henkilökuvaa. Viitteet on lainattu enkkuwikistä ja tarkistettu erilaisten verkkotietokantojen kautta. --Miihkali (KM) 3. joulukuuta 2020 kello 13.02 (EET)
Enkkuwikin käyttäminen lähteenä on ongelmallista. Sehän on anonyymien kirjoittama sekalainen teksti, eikä sitä ole valittu edes hyväksi saati suositelluksi. Silloinkin kun sinne kirjoitettu tieto löytyy myös ilmoitetusta lähteestä, ongelmaksi jää asioiden painotus ja poisjättäminen. Etenkin tämä aihe on sellainen, joka herättää enkkuwikin kirjoittajissa varmasti hyvin äärimmäisiä tunteita puolesta ja vastaan. Suositeltu artikkeli pitäisi kirjoittaa suoraan hyväksyttyjen lähteiden pohjalta, jolloin voimme uskoa painotusten olevan asiantuntijoiden määrittämiä. --Savir (keskustelu) 3. joulukuuta 2020 kello 15.00 (EET)
Joo, yritin tätä vähän huomioida enkä sokeasti vain kopsannut tietoa. Tuo enkkuwikin artikkelihan on todella tilkkutäkkimäinen ja polveileva. Tein kirjoittaessa niin, että silmäilin läpi relevantit luvut, mutta voi olla, ettei se riitä. Koetan ainakin selailla läpi nuo enkkuwikistä otetut lähdekirjat. Raportoin sitten täällä ja muokkaan artikkelia tarvittaessa. Tekstin runko perustuu joka tapauksessa sellaisiin lähteisiin, jotka olen itse lukenut tai vähintäänkin selaillut läpi. Noista uusista lähteistäkin otin jo mukaan sellaista juttua, mitä ei enkkuwikissä lue, ja toisaalta jätin turhaksi arvioimaani silpputietoa pois. --Miihkali (KM) 3. joulukuuta 2020 kello 15.38 (EET)
"Henkilökuva"-osio alkaa nyt tekstillä, jonka tarkoitus näyttäisi olevan pelkkä Maon häpäiseminen. Saman kappaleen lopussa sitten todetaan että ylläoleva saattoikin olla pelkkää poliittisen vihamiehen pahaa puhetta. Mutta sitten nolaaminen taas jatkuu ja seksiseikkailuhin palataan useammankin kerran. Osion pitäisi olla neutraalimpi. --Savir (keskustelu) 7. joulukuuta 2020 kello 17.32 (EET)
Ymmärrän mitä tarkoitat, mutta täytyy kyllä sanoa, että länsimaissa nykyään julkaistaan aika harvoin Mao-elämäkertoja, joissa ei tuotaisi esiin hänen varsin hillittömiä elämäntapojaan. Olen kuitenkin samaa mieltä siitä, että tuo Li-sitaatti on aika kankea aloitus henkilökuvalle, ja muutenkin liian pitkä. Lyhensin ja jäsentelin uudestaan. Yksi juttu vielä: Schram (joka muuten edustaa jokseenkin sympatisoivaa tulkintaa Maosta) kirjoittaa, että Mao peri maalaistaustastaan ”disregard for appearances”. Mikähän olisi tälle hyvä käännös. Tuo ”ei huolehtinut ulkonäöstään” on yksi tapa tulkita toteamus (ja varmaan sinänsä jossain määrin tottakin) mutta ei kuitenkaan ihan merkitykseltään yksi yhteen Schramin muotoilun kanssa. Sen verran totean kyllä, että seksiseikkailuihin palattiin aiemmassa versiossa kerran, ei useampaan kertaan. --Miihkali (KM) 7. joulukuuta 2020 kello 17.45 (EET)
"Disregard for appearances" ei viittaa vain Maon omaan ulkonäköön, koska ilmaisu on monikossa. Se viittaa mielestäni yleisemmin siihen, että Mao ei välittänyt siitä, miltä asiat näyttivät ulkoisesti. --Savir (keskustelu) 7. joulukuuta 2020 kello 17.56 (EET)
Kyllä, tiedän tämän. Miten kääntäisit sen suomeksi? --Miihkali (KM) 7. joulukuuta 2020 kello 18.02 (EET)
Lyhyin tapa sanoa olisi ehkä "ei piitannut asioiden ulkoasusta". Mutta appearance voi viitata myös muunlaisiin vaikutelmiin, esimerkiksi käyttäytymisen antamaan vaikutelmaan ihmisestä. --Savir (keskustelu) 7. joulukuuta 2020 kello 18.45 (EET)
Hmmm... Mietin tuota vähän. Vaihdoin siihen nyt väliaikaisesti vähän yleisemmän muotoilun, jota voi vielä tulevaisuudessa korjailla. Schram ei tuossa kohtaa avaa asiaa sen enempää, mutta hänen muun kirjoittelunsa perustella tulkitsisin sanavalinnan niin, että Mao ei piitannut muotoseikoista ja suhtautui sallivasti normien rikkomiseen. Ehkä sitä voisi karkeasti ottaen verrata soinilaiseen rempseyteen, joka poikkeaa tyypillisestä poliitikon esiintymisestä. Sekin on ilmeisesti kyllä totta, että Maon hygieniassa olisi ollut parantamisen varaa. Anteeksi muuten tuo eilinen, viestini olivat vähän happamia. Ihan asiallista palautettahan sinä annoit. Pohdin vielä tuota neutraaliutta. Suurin osa tutkijoista vaikuttaisi olevan melko yksimielisiä siitä, että Mao ei ainakaan viimeisinä vuosinaan ollut mikään erityisen miellyttävä seuralainen, joten henkilökuva väistämättä heijastaa tätä. Ei sekään mitään neutraaliutta ole, että etsimällä etsitään hyvää sanottavaa, jotta saadaan puntit tasan. Kaikkein poleemisimpia paljastuskirjoja (Chang & Halliday, Courtois) olen käyttänyt säästeliäästi ja lähinnä ns. objektiivisten faktojen lähteistämiseen. Kahden vaiheilla olen Lee Feigonin Mao: A Reinterpretationista, joka on nimeään myöten revisionistinen kunnianpalautusyritys. Jos haluaisi oikeasti keskusteluttaa tutkijoita keskenään, niin Chang & Halliday ja Feigon olisivat kaikesta päinvastaista mieltä, mutta siinä kävisi sitten niin, että teksti tukkeutuisi toisaalta–toisaalta-pallottelusta. Siksi rakensin elämäkerran rungon Britannican ja tuon suomalaisen historiateoksen varaan, koska ajattelin, että ne olisivat enemmän tai vähemmän keskitien yleisesityksiä. Schram on toki varsin Mao-myönteinen, mutta osaa myös kritisoida pahimpia ylilyöntejä. (Feigon sen sijaan on sitä mieltä, että kulttuurivallankumous oli suuri menestys, jonka puolueen byrokraatit tärvelivät, kun pelkäsivät menettävänsä oman valtansa.) Täydennän kuitenkin artikkelia vielä eri lähteiden pohjalta, ja ehkäpä myös lähdeviitteisiin voi tarvittaessa merkitä useamman tutkijan ikään kuin varmistuksena sille, että asiasta on jonkinmoinen konsensus. --Miihkali (KM) 8. joulukuuta 2020 kello 11.06 (EET)
Olen nyt lueskellut näitä lähteitä läpi ja vaikutelmani on, ettei tuo henkilökuva ainakaan kovin pahasti ole pielessä. Jonkin verran voisin sitä muokkailla, kunhan jaksan ja ehdin. Samalla lisäilen elämäkertään tietoja Maon henkilökohtaisista vaiheista. Nyt tyydytään välillä kertaamaan Kiinan historiaa. Eniten mietityttää tuo Lee Feigon. Sehän on ilmeisen revisionistinen teos, jonka vastaanotto oli ristiriitainen. Ylipäätään se on tarkoitettu ehkä enemmän keskustelupuheenvuoroksi kuin varsinaiseksi historiantutkimukseksi. Sama toki pätee myös Changin & Hallidayn opukseen. Mielestäni näilläkin on paikkansa artikkelissa, koska ne havainnollistavat Maon herättämiä ristiriitoja. Ja toki molemmista kirjoista löytyy ns. objektiivisia faktoja siitä mitä Mao teki ja sanoi, jotka sellaisenaan voivat olla arvokas osa artikkelia. Lähinnä minua epäilyttää se, missä määrin tällaisia marginaalinäkemyksiä tulee tuoda artikkelissa esiin, kun esitetään tulkintoja Maon politiikasta. Esimerkiksi Feigon katsoo, että kulttuurivallankumous onnistui vähentämään puoluebyrokraattien valtaa Kiinassa ja siten mahdollisti myöhemmän avautumisen Deng Xiaopingista alkaen. Chang & Halliday taas esittävät asian niin, että kyseessä oli vain ja ainoastaan kyyninen henkilökohtainen kostoretki, joka oli yksinomaan Maon vastuulla. Pitäisikö tällaisia ristiriitaisia tulkintoja tuoda esiin, vai pysytäänkö valtavirran näkemyksissä? --Miihkali (KM) 12. joulukuuta 2020 kello 11.08 (EET)
Sellainen yksityiskohta nyt nousi esiin, että kun muistan itsekin sanomalehdistä lukeneeni Maon heikosta fyysisestä kunnosta ja vaikeuksista puheen tuottamisessa ennen kuolemaa, niin Mao näköjään mainittiin fi-wikissäkin luettelossa tunnetuista ALS-tautiin kuolleista, minkä lisäksi mainitaan Parkinsonin tauti. En-wikin ao. luettelossa ja henkilöartikkelissa tälle on jotain lähteitä. Tämä on sikäli huomionarvoista, että kun aikalaistiedoissa Suomessakin kai silloin arvuuteltiin mahdollista dementiaa tms. vanhuuden heikkoutta, niin siitä ei tämän mukaan ollut kysymys.--Urjanhai (keskustelu) 20. tammikuuta 2021 kello 19.06 (EET)
En tiedä meneekö turhan nippelitiedoksi, mutta veljenpojan roolista viimeisinä elinvuosina voisi olla lause tai pari. --Prospero One (keskustelu) 27. tammikuuta 2021 kello 20.47 (EET)

)

UudelleenarviointipyynnötMuokkaa