Avaa päävalikko
Tie suositelluksi artikkeliksi
 1. Uusi artikkeli
 2. Artikkelin muokkaus
 3. Suositellun artikkelin kriteerit
 4. Vertaisarviointi (2 viikkoa)
 5. Suositeltu artikkeli -äänestys (2 viikkoa)
 6. Cscr-featured.svg Suositeltu artikkeli

Suositellusta artikkelista voidaan
äänestää uudestaan
(2+2 viikkoa)

Tie suositelluksi luetteloksi
 1. Uusi luettelo
 2. Luettelon muokkaus
 3. Suositellun luettelon kriteerit
 4. Vertaisarviointi (2 viikkoa)
 5. Suositeltu luettelo -äänestys (2 viikkoa)
 6. Cscr-featured.svg Suositeltu luettelo

Suositellusta luettelosta voidaan
äänestää uudestaan
(2+2 viikkoa)

Tällä sivulla Wikipedian käyttäjät voivat pyytää vertaisarviointeja erityisen paljon muokkaamilleen artikkeleille. Vertaisarvioinnin tärkein tavoite on artikkelien laadun parantaminen. Arvioinnin aikana on tarkoitus saada muilta käyttäjiltä niin paljon palautetta ja parannusehdotuksia, että artikkelilla olisi lopulta hyvät mahdollisuudet päästä suositeltujen artikkelien tai suositeltujen luetteloiden joukkoon.

Ennen kuin artikkeli voidaan asettaa ehdolle suositelluksi artikkeliksi tai luetteloksi, sen tulee olla vertaisarvioinnissa vähintään kaksi viikkoa. Vertaisarvioinnin kestolla ei ole takarajaa, mutta arvioinnin voi kuitenkin päättää, kun palautteen mukaiset tarpeelliset lisäykset ja korjaukset on tehty, eikä uusia parannusehdotuksia ole tullut enää neljään viikkoon.

Sisällysluettelo

OhjeitaMuokkaa

Pyynnön tekeminenMuokkaa

 • Kuka tahansa voi esittää pyynnön vertaisarvioinnille tällä sivulla. Artikkelin, jolle tätä laatuarviointia pyydetään, tulisi olla jo pitkähkö, usean kappaleen mittainen. Artikkelin ei tarvitse kuitenkaan olla jotakin statusta ajatellen ”valmis”, vaan vertaisarviointia voi pyytää sellaisellekin artikkelille, jota pitää vielä parantaa.
 • Jos mahdollista, erittele ne kohdat, jotka mielestäsi eniten kaipaavat parannusta. Ole valmis muokkaamaan artikkelia esitettyjen ehdotusten mukaisesti, jotta ehdotuksista todella olisi hyötyä.
 • Voi olla hyödyllistä kertoa, mikä vertaisarvioinnin tavoite on: esimerkiksi tietyn laatutason tavoittelu, laatumerkityn mutta ongelmaisen artikkelin parantelu jotta laatumerkintää ei tarvitsisi poistaa, tai vain artikkelin parantaminen.
 • Liitä uusi pyyntö listan ylimmäksi.
 • Liitä artikkeliin vertaisarviointimalline {{vertaisarviointi}}. Se näyttää sivulla tällaiselta:

Kuinka pyyntöön vastataanMuokkaa

 • Tutki alla olevaa listaa artikkeleista, ja valitse mieleisesi. Käy lukemassa artikkeli, ja pohdi, mitä asioita siinä voitaisiin parantaa: Onko artikkeli liian lyhyt tai pitkä, onko sen rakenne looginen, ovatko artikkelin faktat oikeita, onko sen kieliasu hyvä, onko lähteet merkitty oikein ja onko niitä riittävästi jne. Lisää kommenttisi tälle sivulle artikkelin otsikon alle.
 • Jos muokkausehdotus on vähäpätöinen ja/tai sinulla on aikaa korjata, kerro myös tällä sivulla, että olet muokannut kyseisen kohdan artikkelista.
 • Artikkelin kehityksen seuraamisen helpottamiseksi lisää vertaisarviointisivulle maininta kommenttien perusteella tekemistäsi muokkauksista.

Vertaisarvioinnin päättäminenMuokkaa

 • Vertaisarvioinnin avaaja voi päättää vertaisarvioinnin sitten kun se on hänen mielestään täyttänyt tavoitteensa. Kun arviointipyyntö on ollut neljä viikkoa ilman uusia kommentteja, arviointi on suositeltavaa päättää joka tapauksessa. Voit halutessasi kuitenkin ensin lisätä keskustelun loppuun tällaisen varoituksen (voit samalla muokata sitä halutessasi):
[[Kuva:Out of date clock icon 2.svg|28px]] Viimeisestä kommentista on kulunut [näin kauan], joten arkistoin vertaisarvioinnin [N] päivän kuluttua, ellei uusia kommentteja tule. --~~~~
 • Arvioinnin päätyttyä poista vertaisarviointikeskustelu tältä sivulta ja siirrä arkistoituna artikkelin keskustelusivulle otsikon Arkistoitu vertaisarviointi alle. Jos vertaisarviointeja on ollut aiemmin, numeroi otsikko arabialaisin numeroin (Arkistoitu vertaisarvionti 2). Myös ensimmäiselle vertaisarvioinnille voi antaa numeron 1. Arkistoinnissa voi käyttää {{Arkistoitu osa}}-mallinetta näin:
  ==Arkistoitu vertaisarviointi==
  {{Arkistoitu osa}}
  [kopioitu vertaisarviointi]
  </div>
 • Lisää artikkelin keskustelusivulle mallineen {{Artikkelin historia}} avulla oikea {{Artikkelitapahtuma}}:
  {{Artikkelin historia|va|
  {{Artikkelitapahtuma|tapahtuma=va|ajankohta=pp.–pp.kk.vvvv|linkki=#Arkistoitu vertaisarviointi|tulos=Arvioitu|oldid=Ikilinkki}}
  }}
  Täydennä riville artikkelin nimi, arvioinnin päivämäärät ja ikilinkki ("oldid"). Ikilinkki kopioidaan artikkelisivun vasemman "Työkalut"-linkkivalikon "ikilinkki"-linkistä avautuvan sivun urlin lopusta.
 • Poista {{Vertaisarviointi}}-malline artikkelin alusta.
 • Kun vertaisarviointi on päättynyt kestettyään vähintään kaksi viikkoa, artikkelin voi viedä suositeltu artikkeli-, suositeltu luettelo- tai hyvä artikkeli -äänestykseen.

Katso myösMuokkaa

VertaisarviointipyynnötMuokkaa

TanskaMuokkaa

Kattava valtioartikkeli, jota olen parantanut, laajentanut ja päivittänyt viime päivinä lähteisiin perustuen.--Arkke jutteleteot 21. toukokuuta 2019 kello 10.28 (EET)

Suomi 2000-luvullaMuokkaa

Kattava artikkeli viime vuosikymmenen kotimaisesta politiikasta, talouselämästä, kulttuurista ja vuosikymmentä leimaavista asioista. Lähes kokonaan lähdetietoon perustuva.--Arkke jutteleteot 21. toukokuuta 2019 kello 10.28 (EET)

Mielenkiintoinen kokonaisuus. Tällaisen artikkelin haasteena on tuon aihepiirin laaja-alaisuus, ja siihen suhteutettuna käsittely on onnistunut minusta ihan hyvin. Tämä alkaa mielestäni pituudeltaan vähän lähentelemään sitä rajaa, jossa pitää miettiä artikkelin alaosioiden pilkkomista omiksi pääartikkeleikseen (yli 100k pitkät artikkelit ovat omasta mielestäni usein aivan liian rönsyileviä, ideaalipituus on jossain 50-90k tietämillä vähän aiheesta riippuen). Muutamia ehdotuksia ja huomioita:
 • Osioita voisi koota suurempien ylätason otsikoiden alle: esim. kulttuurin ja median voisi koota omiksi ylätason otsikoiksi, joihin olisi koottu alle esim. kulttuurin osalta arkkitehtuuri, teatteri, musiikki, ruoka jne. Nämä voisi myös eriyttää omaksi pääartikkelikseen Suomalainen kulttuuri 2000-luvulla ja Media Suomessa 2000-luvulla, jota voisi järkevällä tavalla yhdistää myös suomalainen kulttuuri -pääartikkeliin. Tekniikan voisi koota myös omaan ylätason osioonsa.
 • Rikollisuus jää alaosiona nyt varsin lyhyeksi, ja sen sisällyttämistä johonkin muuhun osioon voisi harkita. Vaihtoehtoisesti sitä voisi myös laajentaa, jos soveltuvaa materiaalia on saatavilla.
 • Artikkeli on paikoitellen myös varsin epätietosanakirjamainen, ja sen luonteesta huolimatta tästä "vuosikirjamaisuudesta" olisi hyvä pyrkiä virallisempaan sävyyn. Esim. "Jokaisella laitteella oli oma kauko-ohjaimensa, joten olohuoneen pöydällä oli usein vähintään kolme kauko-ohjainta. Lisääntynyt laitemäärä aiheutti lisäksi melkoisia johtoviidakoita huoneiden nurkkiin, mikä suututti perheenemäntiä."
--Msaynevirta (k · m) 21. toukokuuta 2019 kello 18.07 (EEST)
Artikkelissa on myös aika paljon kaikenlaisia luetteloja. Näitä voisi minusta aika isolta osin karsia / siirtää soveltuvaan pääartikkeliin. Esim. Finlandia-palkitut yksittäiset teokset ja tuo iso poliitikkoluettelo. Artikkelissa on aika paljon asiaa viihteestä ja mediasta. Tätä olisi hyvä tasapainottaa sopivilla pääartikkeleilla. --Msaynevirta (k · m) 21. toukokuuta 2019 kello 18.14 (EEST)
Rakenteeltaan varsin samanlaisia ovat myös muut itsenäisen Suomen historiaa käsittelevät vuosikymmenartikkelit (Suomi 2010-luvulla, Suomi 1990-luvulla, Suomi 1980-luvulla, Suomi 1970-luvulla jne.). Niissäkin on näitä luetteloja. Tämä 2000-lukua käsittelevä artikkeli on myös suurelta osin Dreferin (keskustelu) käsialaa, ja minä olen innostunut täydentämään tätä sekä pyrkinyt muokkaamaan myös muita vuosikymmeniä käsittelevät artikkelit samantasoisiksi käyttäen eri lähteitä. Enpä tiedä, mihin muuhun osioon voisi yhdistää rikollisuus-osion, se ei oikein sovi yhteen esim. politiikan tai talouselämän kanssa. Pidän harkinnanvaraisena Suomalainen kulttuuri 2000-luvulla -tyyppisten artikkelien luomista, mutta tulee näiden vuosikymmen-artikkelienkin käsitellä jossakin mittakaavassa sen kulttuurin tärkeimmät piirteet, esim. valtio-artikkeleissakin toimitaan niin (vrt. Ruotsi ja Ruotsin kulttuuri).--Arkke jutteleteot 21. toukokuuta 2019 kello 23.56 (EET)
Aloitin artikkelista "Suomi 1950-luvulla", ja käytin sitä pohjana, kun aloitin artikkeleita puuttuvista vuosikymmenistä. Pyörää ei kannata keksiä uudelleen ja uudelleen. Pyrin siihen, että artikkeleissa olisi selkeä kronologia niin artikkelien sisällä kuin artikkelien välilläkin. Esim. maakuntien väestö 1990-luvulla (vuodesta 1990 vuoteen 1999) jatkuisi täsmälleen samanlaisessa taulukossa seuraavasta vuosikymmenestä kertovassa artikkelissa (vuodet 2000-2009). Vuosikirjamaisuus taisi tulla tuosta 1950-luvun artikkelin päälähteestä, joka on toisen maailmansodan jälkeisistä vuosista kertova tietokirja, jonka tyyli on kuitenkin varsin rento. Kirjan takana on Utrio-Linnilän klaani, ja se on asiantunteva. Taulukoilla pyrin tuomaan tietosanakirjamaisuutta, numeroita ei kannata säikähtää. Kannatan sitä, että artikkeleita jaetaan ala-artikkeleihin, mikäli ala-artikkeli (en ymmärrä, miksi niitä kutsutaan "pääartikkeleiksi") on olennaisesti laajempi kuin kanta-artikkeliin jäävä teksti. Useinhan näin ei ole. "Pääartikkelin" tulee mielestäni olla ainakin kolme-neljä kertaa kanta-artikkelissa olevaa tiivistelmää laajempi. -- Drefer (keskustelu) 22. toukokuuta 2019 kello 12.04 (EEST)

Selkeään kronologiaan pyrkiminen on hyvä asia tällaisissa artikkeleissa. Laitoin vertaisarviointipyynnön myös artikkeliin "Suomi 1970-luvulla". Ainakin lähteistys on siinä nyt pääosin kunnossa, mutta veikkaisin, että artikkelin ilmaisutapa on hiukan rönsyilevä. Artikkeli on myös ehkä vähän liian pitkä. En itse ole elänyt 70-luvulla, joten te jotka olette eläneet jo tuolloin, osaatte ehkä arvioida paremmin mitkä asiat tuossa artikkelissa ovat vähemmän oleellisia. Osa sivulla olevista asioista ei ole omaa käsialaani, mutta kun itse aloin muokata ko. artikkelia, se sisälsi pitkälti lähteetöntä muistelua ja ei-kokonaisia lauseita.--Arkke jutteleteot 23. toukokuuta 2019 kello 19.36 (EET)

Luettelo Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suomenkielisen virsikirjan (1986) virsistäMuokkaa

Noin viikko sitten päätyneessä äänestyksessä suositelluksi luetteloksi. Luettelo ei saanut riittävästi ääniä jo tuodaan luettelo takkaisin vertaisarviointiin--Superkissan (keskustelu) 17. maaliskuuta 2019 kello 22.41 (EET)

Suosittelen käymään läpi aiemman vertaisarvioinnin ja suositeltu-äänestyksen neuvot ja pohtimaan, mitkä niistä kannattaa toteuttaa. Niitä ovat:
  kääntäjien nimet, on lisätty
  numeroinnista kysyttiin, luettelossa on nyt virsinumerot
  kielenhuolto
  "taulukon kohta nimi on mielestäni harhaanjohtava. Pitäisikö sen olla alkuperäinen nimi?", ei vastausta tai reaktiota
  "Glossit menevät miltei nippelitiedon puolelle. Onko ne välttämättömät?" ja "Glossit voisi varmaan luetella erikseen luettelon lopussa", näihin ei vastatttu
  linkkien sinistämistä, etenkin Johann Schopin osalta, toivottiin.
  pyydettiin sisältämään tieto, mitkä virret suosituimpia
Ääniä tulee paremmin uudella yrittämällä, jos aiempiin kehityspyyntöihin on tartuttu. – Kuohatti 18. maaliskuuta 2019 kello 11.42 (EET)
Olisi aika absurdia luetella ihmisten suosikkivirret tietosanakirjan artikkelissa. Ps. Oma suosikkini on virsi 600. --Vnnen (keskustelu) 19. maaliskuuta 2019 kello 11.55 (EET)
Luottelo ihmisten suosikki virsi menee uuden tukimuksen puolle. Glossit yhtä tärkeitä kuin lisävihossa olevat vaihtoehtoiset kielet.   Tehty "taulukon kohta nimi on mielestäni harhaanjohtava. Pitäisikö sen olla alkuperäinen nimi?".--Superkissan (keskustelu) 19. maaliskuuta 2019 kello 20.05 (EET)
Kuten kirjoitin, nuo ovat aiemmat neuvot ja suosittelen pohtimaan, mitkä niistä kannattaa toteuttaa. Suosikkivirsillä tuskin haettiin Wikipedian käyttäjien lempparivirsiä vaan yleisimmin laulettuja. Jumalanpalveluksissa lauletaan jotkut virret useammin kuin toiset. Jos tästä ei ole mitään lähdetietoa, niin sitten tietoa ei voi tietenkään artikkelissa mainita. – Kuohatti 21. maaliskuuta 2019 kello 09.49 (EET)

Mielestäni luettelon johdanto rönsyilee. Tarvitseeko siinä lukea, että vuoden 1886 virsikirja sisälsi 536 virttä? Virsikirjan julkaisuhistoria käsitellään artikkelissa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirja. Tarvitseeko sitäkään tässä? --Vnnen (keskustelu) 19. maaliskuuta 2019 kello 11.58 (EET)

Kuinka tarpeelinen on "Virsikirjaan vuonna" sarake?--Superkissan (keskustelu) 19. maaliskuuta 2019 kello 20.05 (EET)
Virren "ikä" on mielestäni mielenkiintoinen tieto. --Vnnen (keskustelu) 19. maaliskuuta 2019 kello 21.11 (EET)
Mutta toi tieto ei ole kovin luotettava ks. Luettelo Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuoden 1886 virsikirjan virsistä ja Luettelo Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuoden 1701 virsikirjan virsistä --Superkissan (keskustelu) 19. maaliskuuta 2019 kello 21.27 (EET)

Laitoin selvennyspyyntöjä, kun en kerta kaikkiaan ymmärtänyt, mitä noilla kahdella lauseella yritetään sanoa. Mitä käytännössä tarkoittaa siis "22b" tai "A-sävelmä 375"? Minustakin johdannossa on tarpeetonta tietoa vanhoista virsikirjoista, voisi keskittyä tämän virsikirjan syntytaustaan. -Ochs (keskustelu) 19. maaliskuuta 2019 kello 22.54 (EET)

"Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa ja sen lisävihkossa: kirjain virren numeron jälkeen viittaa pystysarakkeen virsikirjan (kirjaimen)-sävelmään" Tällä tarkoitan että esimerkkisi Suomenkelisensä virsikijan virsi 21 ja sen sävel vastaa ruotsinkielisen virsikirja virren 22 B-säveltä. Kävin poistamassa noi epäselkeät lauseet mutta sama idea säilyy. Nyt edellä manittu esimerkki on 22 B-sävelmä.--Superkissan (keskustelu) 24. maaliskuuta 2019 kello 15.52 (EET)
Virsikirjan syntytaustaa on hyvä esitellä, mutta vanhemmista virsikirjoista ja muunkielisten luterilaisten tai jopa muidenkin uskontojen virsistä voi olla pikemmin omat artikkelinsa, mikäli ovat riittävän ..hm.. merkittäviä.. mitä sekin sitten tarkoittaa.. ehkäpä sitä että jos on jokin yleismaailmallinen ja uskontojen rajat ylittävä virsi, siitä voinee olla mainintaa. Sanoinko tarpeeksi epäselvästi? --Höyhens (keskustelu) 4. toukokuuta 2019 kello 11.09 (EEST)

AndorraMuokkaa

Yksi suhteellisen harvoista valtioartikkeleista, joilla ei ole vielä laatumerkintää. Tavoitteena olisi saada tästä mielenkiintoisesta mikrovaltiosta HA-tason artikkeli. Mitä kehitettävää artikkelissa vielä olisi? Kiitän jo etukäteen kaikesta kielenhuollosta.--Fipen jutteleteot 5. maaliskuuta 2019 kello 17.55 (EET)

Liikenteestä olisi ainakin hyvä olla jotain mainintaa. Maassahan ei ole lentokenttää eikä metriäkään rautatietä, mikä lienee suhteellisen harvinaista. (Ja sellainen termistökorjaus on pakko tehdä, että Andorra on kääpiövaltio, ei suinkaan mikrovaltio.) --Lentokonefani asiaa? | syntilista 11. maaliskuuta 2019 kello 08.50 (EET)
Tuota tarkoitinkin, termit menivät mukavasti sekaisin. Artikkelin talous-osiossa kerrotaan liikenteestä, ja siellä on myös maininta rautateiden ja lentokenttien puutteesta.--Fipen jutteleteot 11. maaliskuuta 2019 kello 09.36 (EET)
Voisi melkein yrittää yhteistyöllä SA-tasolle. Tässä on musta varsin toimiva aihio. Jonkun verran tuolla on päivitettäviä tietoja, mutta voisin katsoa tätä itsekin hieman. --PtG (keskustelu) 11. maaliskuuta 2019 kello 22.16 (EET)
Jos SA-tasoa lähtisi yrittämään, millaista kehitettävää siihen vielä olisi? Voisin ainakin jo aloittaa sinistämään joitakin tärkeimpiä punalinkkejä. --Fipen jutteleteot 12. maaliskuuta 2019 kello 16.14 (EET)
Tosiaan yleisestä voisi hieman päivitellä jotain arvoja, johdantoa voisi parantaa, kuvitusta kehittää. Ja jonkun verran tästä puuttuu tietoa (oikeuslaitos tulee ekana mieleen). --PtG (keskustelu) 12. maaliskuuta 2019 kello 22.07 (EET)
Laitoin nyt alulle oikeusjärjestelmästä kertovan osion. Laajennettavaa siinä vielä on, ja jonkun kannattaa tarkistaa suomennokset oikeuslaitoksille. --Fipen jutteleteot 13. maaliskuuta 2019 kello 18.07 (EET)

UudelleenarviointipyynnötMuokkaa

Jordan Grand PrixMuokkaa

Vertaisarviointi pyyntö Suositeltu-statuksen uudelleen arviointia varten. Tekstistä paistaa kirjoittajan fanitus läpi ja 38/97 lähteestä linkki on rikki. Minua ei kiinnosta kehittää artikkelia, mutta toivon, että jotain muuta kiinnostaa parantaa sitä.--Superkissan (keskustelu) 25. toukokuuta 2019 kello 12.25 (EEST)

MinardiMuokkaa

Vertaisarviointi pyyntö Suositeltu-statuksen uudelleen arviointia varten. Paljon lähde pyyntöjä, 32/149 lähteestä linkki on rikki ja yhden lähteen osoite puuttuu. Minua ei kiinnosta kehittää artikkelia, mutta toivon, että jotain muuta kiinnostaa parantaa sitä.--Superkissan (keskustelu) 25. toukokuuta 2019 kello 12.25 (EEST)

Jyrki JärvilehtoMuokkaa

Vertaisarviointi pyyntö Suositeltu-statuksen uudelleen arviointia varten. Paljon lähde pyyntöjä, 40/86 lähteestä linkki on rikki, 1 kenen mukaan malline ja 3 parempi lähde pyytöä Minua ei kiinnosta kehittää artikkelia, mutta toivon, että jotain muuta kiinnostaa parantaa sitä.--Superkissan (keskustelu) 25. toukokuuta 2019 kello 12.25 (EEST)

Renault-skandaaliMuokkaa

Vertaisarviointi pyyntö Suositeltu-statuksen uudelleen arviointia varten. Lähes kaikki lähteiden linkkit on rikki. Minua ei kiinnosta kehittää artikkelia, mutta toivon, että jotain muuta kiinnostaa parantaa sitä.--Superkissan (keskustelu) 25. toukokuuta 2019 kello 12.25 (EEST)

Nuo linkit nyt voi helposti löytää (varsinkin MTV3:n uutiset ovat vain hajonneet, kun ne ovat vaihtaneet uutissivujensa urlia). --PtG (keskustelu) 25. toukokuuta 2019 kello 12.57 (EEST)
Kuten PtG:n löydöistä havaitsee, jutut ovat harvoin kadonneet kokonaan. Ennen kuin merkitsee vanhentunut linkki -koodia, pitäisi tarkistaa hakukoneella ja arkistopalveluilla löytyisikö artikkelia.
Olen näitä arkistojen aarteita löytänyt hyvin paljon. Työlästä se on mutta tuloksellista. Joitakin linkkejä oppii ennustamaan, mutta toisaalta aina on poikkeuksia, joten arvailulla ei pidä toimia. Esimerkiksi Ylen linkeiästä saa usein oikean muuttamalla osoitetta vain vähän, mutta on sattunut, ettei linkki sitten toimikaan. --Abc10 (keskustelu) 25. toukokuuta 2019 kello 13.28 (EEST)
Toi onkin muuten arvokasta työtä. --Höyhens (keskustelu) 25. toukokuuta 2019 kello 13.30 (EEST)
Jep, yllättävän työlästä hommaa näin käsipelillä. Onneksi lähteet on tässä merkitty hyvin, niin otsikon perusteella löytyy helposti hakukoneella. --PtG (keskustelu) 25. toukokuuta 2019 kello 14.08 (EEST)
Jos jaksaa, niin Ylelle kannatta laittaa palautetta toimimattomista linkeistä. Laitoin itse viime vuonna sähköpostilla kyselyn verkosta kadonneesta Aalto-1-satelliittiin liittyneestä uutisesta, jonka he korjasivat näkyville muutaman päivän kuluessa. --Msaynevirta (k · m) 25. toukokuuta 2019 kello 14.41 (EEST)

Oopperan historiaMuokkaa

Vertaisarviointi pyyntö Suositeltu-statuksen uudelleen arviointia varten. Noin 70% leipätekstistä on viitteetöntä, rikinäsiä linkkejä ja viitteiden muotoilussa paljon korjatavaa. Minua ei kiinnosta kehittää artikkelia, mutta toivon, että jotain muuta kiinnostaa parantaa sitä--Superkissan (keskustelu) 30. huhtikuuta 2019 kello 00.30 (EEST)

AlkuräjähdysMuokkaa

Edellisellä kerralla Suositeltu-statuksen uudelleen arviointin jälekeen unohdetiin äänestää. Ja koska elisestä vertais arvioinista on kulunut hieman vajaa 10 vuotta tuodaan artikeli vertaisarviointii uudeleen ennen äänestystä. Artikkelissa on paljon lähde? pyyntöjä, rikinäsiä linkkejä ja lähde tarkemmin pyyntöjä. Minua ei kiinnosta kehittää artikkelia, mutta toivon, että jotain muuta kiinnostaa parantaa sitä--Superkissan (keskustelu) 12. huhtikuuta 2019 kello 21.49 (EEST)

Tämä voisi ola pelastettavissa, mutta se vaatii monen asiantuntijan panostusta erityisesti lähteistykseen. --Höyhens (keskustelu) 14. toukokuuta 2019 kello 23.50 (EEST)

OtsonikatoMuokkaa

Vertaisarviointi pyyntö Suositeltu-statuksen uudelleen arviointia varten. Suurin osa lähteistä on 10–20 vuotta vanhoja. Artikkelissa on paljon lähde? pyyntöjä, rikinäsiä linkkejä ja lähde tarkemmin pyyntöjä. Minua ei kiinnosta kehittää artikkelia, mutta toivon, että jotain muuta kiinnostaa parantaa sitä--Superkissan (keskustelu) 31. maaliskuuta 2019 kello 00.39 (EET)

Ilmaston lämpeneminenMuokkaa

Vertaisarviointi pyyntö Suositeltu-statuksen uudelleen arviointia varten. Artikkelissa on paljon lähde? pyyntöjä, kesken eräisiä osioita ja vaikutukset osiossa Suomi painottuu liikaa. Minua ei kiinnosta kehittää artikkelia, mutta toivon, että jotain muuta kiinnostaa parantaa sitä.--Superkissan (keskustelu) 19. maaliskuuta 2019 kello 20.53 (EET)

Kävin lähteitä läpi ja huomisin 32/92 lähteestä oli rikki ja merkitävä osa lähteistä oli 2000–luvun alkupuoleta--Superkissan (keskustelu) 24. maaliskuuta 2019 kello 21.24 (EET)

Yritän parannella artikkelia vähitellen, mutta siinä on paljon työtä. Vanhentuneita lähteitä on tosiaan paljon. Suurin osa artikkelin tiedoista löytyy Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen Ilmasto-opas-sivustolta ihan suomen kielellä. Toivottavasti muutkin tulevat mukaan auttamaan urakassa, että saadaan pidettyä tämä tärkeä artikkeli Suositeltu-tasolla. --TuomoS (keskustelu) 25. maaliskuuta 2019 kello 22.02 (EET)
Paljonko näissä on aikaa korjata? X viikkoa viimeisen muutoksen jälkeen? Joka tapauksessa näin suppea artikkeli näin ajankohtaisesta ja tärkeästä aiheesta on epäilemättä vaarassa menettää suositellun statuksen. Voitaisiin kuitenkin mielestäni odottaa vaalien ohi, että päästään rauhassa töihin. --J. Sketter (keskustelu) 11. huhtikuuta 2019 kello 00.17 (EEST)
Runsaati, vähintään muokaukseta (ei vandalimi)tai kometista kuukausi. Julius Caesar ja Äiti Teresa voi saada suuta viivoja kuika pitkään vertaisarvioti kestää kun inokaita muokaajia on löytyt.--Superkissan (keskustelu) 11. huhtikuuta 2019 kello 14.35 (EEST)

UskonpuhdistusMuokkaa

Vertaisarviointi pyyntö Suositeltu-statuksen uudelleen arviointia varten. Artikkelissa on paljon lähde? pyyntöjä. Reformaation juhla vuodesta ei mainita ollenkaan. Ja siten kysymys artikelin nimestä Reformaatio vs. Uskonpuhdistus. Voiko Suositellulla artikkelin nimenä olla epäneutraali nimi, joka koetaan toisesta osapuolesta lokaavana. Jolle on olemassa neutraalimpi nimi ja jota ei koeta loukkaavana eli Reformaatio. Minua ei kiinnosta parantaan artikkelia, mutta toivon, että jotain muuta kiinnostaa parantaa sitä--Superkissan (keskustelu) 16. helmikuuta 2019 kello 22.03 (EET)

Kun tuossa ylempänä lukee: "Ole valmis muokkaamaan artikkelia esitettyjen ehdotusten mukaisesti", niin artikkeleita ei pidä tuoda vertaisarviointiin. Artikkeli on huonolla tolalla, ja siihen on todella paneuduttava, eikä tänne pidä tuoda artikkeleita huvikseen, kun kerran työ ei huvita. --Abc10 (keskustelu) 16. helmikuuta 2019 kello 22.12 (EET)
Oletko tutustunut Suositeltu-statuksen poistoäänestys ohjeeseen? Sitä paitsi tämän keskutelu tänne vaan tänne--Superkissan (keskustelu) 16. helmikuuta 2019 kello 22.31 (EET) Täsmennys vastausviesti kokee ainoastaan Abc10 viestiä--Superkissan (keskustelu) 16. helmikuuta 2019 kello 22.37 (EET)
Poistoon sitten vaan. Mutta jos haluat keskustella nimenmuutoksesta täällä, artikkeliin ei siitä lisätä mallinetta. Jos haluat keskustella artikkelin keskustelusivulla, aloita keskustelu siellä ja lisää malline sitten kun siellä on jotakin tuoreempaa keskustelua. kuin 2015. --Abc10 (keskustelu) 16. helmikuuta 2019 kello 23.00 (EET)
En suoranaiseti halua keustella nimen muutoksesta vaan siitä. Vaan "Voiko Suositellulla artikkelin nimenä olla epäneutraali nimi, joka koetaan toisesta osapuolesta lokaavana?" ja kimoikeena kyseiselle artikelille keskultelulle toiimii vertaisarviointiin tulut artikeli--Superkissan (keskustelu) 16. helmikuuta 2019 kello 23.17 (EET)