Wikipedia:Laatuarviointi

Laatuarviointi on menettely, jossa artikkelille ehdotetaan Lupaava- tai Hyvä-laatumerkintää tai sellaisen poistamista. Laatuarvioinnin aikana artikkelia voidaan myös yhdessä tuumin kehittää.

Laatuarviointi otettiin käyttöön 10. kesäkuuta 2020 äänestyksen jälkeen, ja se korvaa aiemmat Lupaava artikkeli -ehdotusmenettelyn ja Hyvä artikkeli -äänestysmenettelyn.

Laatuarvioinnin käynnistäminenMuokkaa

Artikkeli laitetaan laatuarviointiin lisäämällä sen alkuun malline:

{{laatuarviointi}}

Mallineen lisäyksessä artikkeli menee automaattisesti luokkaan Laatuarvioinnit ja pienellä viiveellä luetteloon Lupaavaksi ehdotetut artikkelit. Sen jälkeen arvioinnin käynnistäjä aloittaa artikkelin keskustelusivulla laatuarvioinnin otsikolla "Laatuarviointi". Aloitusviestissä hän kertoo, ehdottaako itse artikkelia lupaavaksi vai hyväksi, vai haluaako hän että artikkelilta poistetaan kokonaan sen laatumerkintä. On joskus myös hyödyllistä, jos arvioinnin käynnistäjä antaa arvioinnin pohjaksi jotain tietoa artikkelin kirjoittajista, lähteistä ja historiasta.

Keskustelu ja valitseminen, alustavat ohjeetMuokkaa

 • Keskusteluun voi osallistua kuka tahansa. Osallistujat kertovat, kannattavatko he artikkelia hyväksi, lupaavaksi vai ei kummaksikaan. Jos osallistuja vain kertoo kannattavansa, se tulkitaan samaksi kannaksi kuin arvioinnin aloittajan kanta. Samaten pelkkä vastustus tulkitaan aloittajan ehdottaman laatutason vastustukseksi. Omaa kantaansa voi muuttaa arvioinnin aikana.
 • Osallistuja voi myös vain ehdottaa artikkeliin parannuksia kertomatta vielä kantaansa sen laatumerkintään. Hän voi myös itse parannella artikkelia.
 • Keskustelussa pyritään muodostamaan konsensus siitä, mikä on artikkelille sopiva laatuluokitus.
 • Laatuarviointi kestää vähintään kaksi (2) viikkoa. Keskusteluun tulee osallistua aloittajan lisäksi vähintään kaksi (2) käyttäjää ennen kuin konsensus voidaan todeta. Laatuarviointi arkistoidaan artikkelin keskustelusivulle.
 • Artikkeliin lisätään {{Lupaava}} tai {{Hyvä}} -malline, tai vanha laatumalline poistetaan.

Arvoinnille on hyvä antaa riittävästi aikaa, jotta siihen ehtii osallistua useita arvioijia, ja jotta artikkelia ehditään parannella ehdotusten pohjalta. Artikkelin voi antaa olla laatuarvioinnissa niin kauan kunnes konsensus on saavutettu. Kahden kuukauden kuluttua aloittamisesta laatuarvioinnin voi kuitenkin harkinnan mukaan keskeyttää, jos se ei ole herättänyt tarpeeksi kiinnostusta. Keskeyttämisestä on kuitenkin aiheellista ilmoittaa muutama päivä etukäteen.

Tarkemmat käytännöt muotoutuvat ajan myötä itsestään tai tämän sivun keskustelusivun ehdotusten pohjalta.

MallineetMuokkaa

Pitkäksi venyneessä arviointikeskustelussa voi olla vaikea hahmottaa, millaisia kantoja eri käyttäjät ovat esittäneet. Oman kannan esittämiseen voi käyttää {{Lupaavaksi}} tai {{Hyväksi}} -mallineita. Ne näyttävät artikkelissa seuraavalta:

 •   Lupaavaksi
 •   Hyväksi

Äänestysmallineet kannattaa substata (esim. {{subst:Lupaavaksi}}), jotta keskustelun teksti ei jälkikäteen muutu, vaikka mallinetta muutettaisiin tai se poistettaisiin. Äänestysmallineiden käyttö ei ole pakollista.

TarkoitusMuokkaa

Laatuarvioinneista on monenlaista hyötyä niin lukijalle, artikkelille itselleen kuin muokkaajillekin.

 • Laatumerkintä kertoo lukijalle, että artikkeli on tarkistettu ja hyväksytty.
 • Artikkelit kehittyvät laatuarvioinnissa, ja niiden puutteet tulevat ilmi.
 • Laatumerkinnän saanut artikkeli tarjoaa mallin saman aihepiirin artikkeleille, ja laatuarvioinnit kehittävät näitä malleja entistä paremmiksi.
 • Laatumerkittyjä artikkeleita voidaan linkittää etusivulla suositellun artikkelin "katso lisää" -linkkeinä.
 • Laatuarvioinnit vahvistavat yhteisöllisyyttä ja tekevät yhteisistä käytännöistä yleisesti tunnetumpia.
 • Laatumerkintä voi toimia ensimmäisenä askeleena artikkelin kehittämiseksi suositelluksi artikkeliksi.
 • Laatuarviointi tarjoaa wikipedisteille motivoivia päämääriä ja onnistumisen kokemuksia.
 • Tuomalla muokkaamansa artikkelin laatuarviointiin, wikipedisti saa hyödyllisiä neuvoja kokeneilta käyttäjiltä ja artikkelin aiheen asiantuntijoilta.