Wikipedia:Laatuarviointi

Laatuarviointi on menettely, jossa artikkelille ehdotetaan Lupaava- tai Hyvä-laatumerkintää tai sellaisen poistamista. Laatuarvioinnin aikana artikkelia voidaan myös yhdessä tuumin kehittää.

Laatuarviointi otettiin käyttöön 10. kesäkuuta 2020 äänestyksen jälkeen, ja se korvaa aiemmat Lupaava artikkeli -ehdotusmenettelyn ja Hyvä artikkeli -äänestysmenettelyn.

Laatuarvioinnin käynnistäminenMuokkaa

Laatuarvioinnin saa aloittaa itse kirjoittamastaan artikkelista tai muiden kirjoittamasta artikkelista. Arviointi on usein hyvä aloittaa pian artikkelin kirjoittamisen tai laajennuksen jälkeen, jotta se olisi ajantasainen ja sen lähdelinkit toimisivat edelleen.

Laatuarviointi käynnistetään lisäämällä artikkelin alkuun malline {{Laatuarviointi}} Silloin artikkeli menee automaattisesti luokkaan Laatuarvioinnit ja pienellä viiveellä luetteloon Lupaavaksi ehdotetut artikkelit. Aiemmin lupaavaksi tai hyväksi valitun artikkelin laatustatuksen poistoa voi ehdottaa mallineella {{Laatuarviointi kyseenalaistettu}}

Arvioinnin käynnistäjä lisää artikkelin keskustelusivulle osion nimeltä ”Laatuarviointi”, tai tarvittaessa ”Laatuarviointi 2” jne. Myös poistokeskustelu otsikoidaan laatuarvioinniksi. Keskustelun aloitusviestissä arvioinnin käynnistäjä kertoo, ehdottaako hän artikkelia lupaavaksi vai hyväksi, vai haluaako hän että artikkelilta poistetaan kokonaan sen laatumerkintä. On joskus myös hyödyllistä, jos arvioinnin käynnistäjä antaa arvioinnin pohjaksi jotain tietoa artikkelin kirjoittajista, lähteistä ja historiasta.

Keskustelu ja valitseminenMuokkaa

Arvioinnin kulku
 • Keskusteluun voi osallistua kuka tahansa. Äänestää voivat kuitenkin vain rekisteröityneet käyttäjät, jotka ovat tehneet vähintään 100 muokkausta.
 • Äänioikeutetut kertovat, kannattavatko he artikkelia hyväksi, lupaavaksi vai ei kummaksikaan. Jos osallistuja vain kertoo kannattavansa, se tulkitaan samaksi kannaksi kuin arvioinnin aloittajan kanta. Samaten pelkkä vastustus tulkitaan aloittajan ehdottaman laatutason vastustukseksi. Omaa kantaansa voi muuttaa arvioinnin aikana.
 • Osallistuja voi myös vain ehdottaa artikkeliin parannuksia kertomatta vielä kantaansa sen laatumerkintään. Hän voi myös itse parannella artikkelia.
 • Keskustelussa pyritään muodostamaan konsensus siitä, mikä on artikkelille sopiva laatuluokitus.
 • Laatuarviointi kestää vähintään kaksi (2) viikkoa. Keskusteluun tulee osallistua aloittajan lisäksi vähintään kaksi (2) käyttäjää ennen kuin konsensus voidaan todeta.
 • Arvoinnille on hyvä antaa riittävästi aikaa, jotta siihen ehtii osallistua useita arvioijia, ja jotta artikkelia ehditään parannella ehdotusten pohjalta. Artikkelin voi antaa olla laatuarvioinnissa niin kauan kunnes konsensus on saavutettu. Kahden kuukauden kuluttua aloittamisesta laatuarvioinnin voi kuitenkin harkinnan mukaan keskeyttää, jos se ei ole herättänyt tarpeeksi kiinnostusta. Keskeyttämisestä voi olla aiheellista ilmoittaa muutama päivä etukäteen.
 • Kun konsensus on saavutettu, laatuarvioinnin loppuun lisätään viesti, jossa konsensus todetaan.
Kun arviointi on päättynyt
 1. Laatuarviointi arkistoidaan artikkelin keskustelusivulle lisäämällä laatuarviointiotsikon alle koodi {{Arkistoitu osa}} ja laatuarvioinnin loppuun koodi </div>.
 2. Artikkelissa oleva laatuarvointimalline poistetaan. Sen tilalle lisätään {{Lupaava}} tai {{Hyvä}} -malline, tai vanha laatumalline poistetaan.
 3. Lupaavaksi valittu artikkeli lisätään lupaavien artikkelien luettelon sopivaan alaryhmään.
 4. Hyväksi valittu artikkeli lisätään hyvien artikkelien luetteloon ja hyvien artikkelien kronologiseen luetteloon.
 5. Jos hyvä artikkeli on aiemmin ollut lupaava, lupaavien luetteloon merkitään tieto tason muutoksesta.
 6. Jos artikkeli menettää arvioinnissa statuksensa, se poistetaan vastaavasti yllämainituista luetteloista ja Wikidatasta. Hyvien artikkelien listauksessa on myös kohta statuksen menettäneille artikkeleille.
 7. Wikidataan liitetään arviotaso. Valitse artikkelisivun vasemmassa reunassa olevan ”Työkalut”-valikon linkistä ”Wikidata-kohde”. Wikidatassa klikkaa suomenkielisen kielilinkin vieressä olevaa [muokkaa]-linkkiä, jonka jälkeen linkin viereen avautuu kuvake, jota painamalla voit merkitä artikkelin hyväksi tai lupaavaksi.

Toistuvat laatuarvioinnitMuokkaa

Hiljattain päättynyttä laatuarviointia ei ole syytä aloittaa heti uudestaan, ellei tähän ole erityisen painavia perusteita. Perusteita uudelle arvioinnille ovat esimerkiksi lupaavan artikkelin paraneminen hyvää vastaavalle tasolle tai laatumerkinnän saaneesta artikkelista paljastuneet vakavat puutteet. Pidemmällä aikavälillä perusteita uudelle arvioinnille voivat olla esimerkiksi laatumerkintöjen suuntaviivojen yleinen muuttuminen tai artikkelissa olevan tiedon vanheneminen.

Toisinaan laatuarviointi päättyy tuloksettomana, kun osallistujia ole riittävästi tai konsensukseen ei päästä. Tällaisen arvioinnin voi aloittaa koska tahansa uudelleen, jos on syytä olettaa, että uusi keskustelu on aiempaa tuloksekkaampi.

MallineetMuokkaa

Pitkäksi venyneessä arviointikeskustelussa voi olla vaikea hahmottaa, millaisia kantoja eri käyttäjät ovat esittäneet. Oman kannan esittämiseen voi käyttää {{Lupaavaksi}} tai {{Hyväksi}} -mallineita. Ne näyttävät artikkelissa seuraavalta:

 •   Lupaavaksi
 •   Hyväksi

Äänestysmallineet kannattaa substata (esim. {{subst:Lupaavaksi}}), jotta keskustelun teksti ei jälkikäteen muutu, vaikka mallinetta muutettaisiin tai se poistettaisiin. Äänestysmallineiden käyttö ei ole pakollista.

TarkoitusMuokkaa

Laatuarvioinneista on monenlaista hyötyä niin lukijalle, artikkelille itselleen kuin muokkaajillekin.

 • Laatumerkintä kertoo lukijalle, että artikkeli on tarkistettu ja hyväksytty.
 • Artikkelit kehittyvät laatuarvioinnissa, ja niiden puutteet havaitaan ja korjataan.
 • Laatumerkinnän tavoittelu rohkaisee viimeistelemään keskeneräiset artikkelit sisällön, muotoilun ja lähteistyksen osalta.
 • Laatumerkinnän saanut artikkeli tarjoaa mallin saman aihepiirin artikkeleille, ja laatuarvioinnit kehittävät näitä malleja entistä paremmiksi.
 • Laatumerkittyjä artikkeleita voidaan linkittää etusivulla suositellun artikkelin "katso lisää" -linkkeinä.
 • Laatuarvioinnit vahvistavat yhteisöllisyyttä ja tekevät yhteisistä käytännöistä yleisesti tunnetumpia.
 • Laatumerkintä voi toimia ensimmäisenä askeleena artikkelin kehittämiseksi suositelluksi artikkeliksi.
 • Laatuarviointi tarjoaa wikipedisteille motivoivia päämääriä ja onnistumisen kokemuksia.
 • Tuomalla muokkaamansa artikkelin laatuarviointiin wikipedisti saa hyödyllisiä neuvoja kokeneilta käyttäjiltä ja artikkelin aiheen asiantuntijoilta.