Sertindoli

kemiallinen yhdiste
Sertindoli
Sertindoli
Systemaattinen (IUPAC) nimi
1-[2-[4-[5-kloori-1-(4-fluorifenyyli)indol-3-yyli]piperidin-1-yyli]etyyli]imidatsolidin-2-oni
Tunnisteet
CAS-numero 106516-24-9
ATC-koodi N05AE03
PubChem CID 60149
DrugBank DB06144
Kemialliset tiedot
Kaava C24H26N4ClFO 
Moolimassa 440,941 g/mol
SMILES Etsi tietokannasta: eMolecules, PubChem
Farmakokineettiset tiedot
Hyötyosuus ?
Metabolia Hepaattinen
Puoliintumisaika 3 vuorokautta
Ekskreetio ?
Terapeuttiset näkökohdat
Raskauskategoria

?

Reseptiluokitus


Antotapa ?

Sertindoli (kauppanimellä Serdolect) on epätyypillinen eli toisen polven psykoosilääke. Se on kemialliselta rakenteeltaan fenyyli-indolijohdos. Sitä on saatavilla 4, 12, 16 sekä 20 mg annosvahvuuksilla. Enimmäisvuorokausiannos on 20 mg/vrk (poikkeustapauksissa 24 mg/vrk).[1][2]

Sertindolilla hoidetaan skitsofreniaa. Koska lääke on haitallista sydämelle ja verisuonille, sitä saa käyttää vasta, kun on ensin kokeiltu toista psykoosilääkettä. Sertindolia ei suositella käytettäväksi alle 18-vuotiailla, koska tietoa sen turvallisuudesta ja tehokkuudesta ikäryhmässä ei ole.[2]

Vaikutustapa muokkaa

Sertindoli salpaa voimakkaasti 5-HT2-serotoniinivastaanottajia, D2-dopamiinivastaanottajia ja α1-adrenaliinivastaanottajia. Kohtalaisesti se salpaa D1-dopamiini-, α2-adrenaliini- ja H1-histamiinivastaanottajia sekä heikosti sigmavastaanottajia.[3] Lisäksi sertindoli tukkii verrattain voimakkaasti HERG-kaliumionikanavaa, mikä myötävaikuttaa lääkkeen QT-aikaa pidentävään vaikutukseen.[4]

Lääkkeellä arvellaan olevan vain heikko vaikutus ns. nigrostriataaliseen dopamiiniradastoon, jonka kautta ekstrapyramidaaliset haittavaikutukset välittyvät.[5] Sertindoli ei ole erityisen rauhoittava. Se ei todennäköisesti ole myöskään kovin antikolinerginen.[6]

Imeytyminen muokkaa

Ruoalla ja antasideilla ei ole merkitystä sertindolin imeytymiseen.[7] Sertindolin määrä puoliintuu elimistössä kolmessa päivässä.[8] Sertindolia muokkaavat erityisesti maksan P450 CYP3A4- sekä CYP2D6-entsyymit.[9] Sen pääasiallisia aineenvaihduntatuotteita ihmisessä ovat 5-hydroksisertindoli ja 4-hydroksisertindoli, sekä vähemmissä määrin N-dealkyloitynyt norsertindoli ja dehydrosertindoli.[10] Aineenvaihduntatuotteilla ei ole hoitovaikutusta, mikä selittynee dehydrosertindolin pienellä osuudella.[11]

Yhteisvaikutukset muokkaa

Sertindolilla on yhteisvaikutuksia lähinnä kahden lääkeaineryhmän kanssa: CYP3A4- ja CYP2D6-entsyymien estäjien. Ensimmäiset ovat enimmäkseen imidatsoli-sarjan sienilääkkeitä ja jäljempänä mainitut SSRI-tyyppisiä masennuslääkkeitä, rytmihäiriölääke kinidiiniä lukuun ottamatta. Lisäksi karbamatsepiini sekä fenytoiini voivat muuttaa sertindolin hajoamista elimistössä sitoutuen verinesteeseen ja muuttaen sertindolin pitoisuutta siinä.[9]

Haittavaikutukset muokkaa

Useammalla kuin joka 10:nnellä käyttäjällä esiintyy siemensyöksyn puuttumista ja nuhaa tai nenän tukkoisuutta.

Yhdellä 10−100:sta käyttäjästä esiintyy sydämen QT-ajan pidentymistä, hengenahdistusta, nesteen kertymistä raajoihin (turvotusta), matalaa verenpainetta ylös noustessa (heikottaa), huimausta, erektio- tai ejakulaatiohäiriö, lihomista, tuntohäiriöitä (kihelmöintiä, tunnottomuutta), punasoluja virtsassa, valkosoluja virtsassa ja suun kuivumista[2].

Yhdellä 100–1 000:sta käyttäjästä ilmenee kääntyvien kärkien tiheälyöntisyyttä (hengenvaarallinen rytmihäiriö), liikehäiriöitä (erityisesti tardiivia dyskinesiaa, jossa oireina pakkoliikkeet, nykiminen ja vapina), lihaskouristuksia, liian korkeaa verensokeria, pyörtymistä sekä prolaktiinipitoisuuden kasvua ja siitä johtuvaa rintojen maitovuotoa.[2]

Yhdellä 1 000–10 000:sta käyttäjästä esiintyy pahanlaatuista neuroleptioireyhtymää (hengenvaarallinen)[2].

Yleisyydeltään tuntemattomia sertindolin aiheuttamia haittoja ovat keuhkoveritulppa, laskimo- tai syvä laskimotukos ja vastasyntyneen lääkeainevieroitusoireyhtymä[2].

Sydämen QT-ajan pidentymisriskin vuoksi potilaalta tulee aina mitata sydänsähkökäyrä ennen sertindolihoidon aloittamista, kolme viikkoa aloituksen jälkeen ja sen jälkeen kolmen kuukauden välein. QTc-aika ei saisi ylittää raja-arvoa 500 ms ennen sertindoli-hoidon aloittamista.[12][9]

Kuolemantapaukset muokkaa

Yhdysvalloissa Abbott Laboratories haki vuonna 1996 myyntilupaa tanskalaisen Lundbeck-yhtiön kehittämälle sertindolille nimellä Serdolect. Sertindoli ei ehtinyt tulla myyntiin, vaan se kiellettiin kaksi vuotta myöhemmin, kun lääke oli aiheuttanut ihmiskokeissa 27 ihmisen kuoleman pääosin sydänongelmiin (QT-ajan pidentyminen). Euroopassa lääke tuli myyntiin vuonna 1998 pari kuukautta ennen kuolemantapauksista uutisointia.[13] Euroopan komissio veti lääkkeen pois myynnistä vuoden 2000 alussa, mutta myynti sallittiin jälleen vuonna 2002. Muutoksena oli pakkaukseen laitettava varoitus rytmihäiriöriskistä ja sairauksista, joiden kanssa lääke ei sovi, enimmäisannoksen tiputtaminen poikkeustapauksia lukuun ottamatta 24 mg:sta 20:een, ja sydänsähkökäyräseurannat ennen hoitoa ja sen aikana.[14] Yhdysvalloissa sertindoli on yhä kielletty.

Lähteet muokkaa

 • Achté & Tamminen: Psykiatrian käsikirja, Recallmed, 1998 Jyväskylä ISBN 951-9221-91-3 (s. 360–363)

Viitteet muokkaa

 1. Achté & Tamminen, s. 418
 2. a b c d e f H. Lundbeck A/S, Valby (Tanska): VALMISTEYHTEENVETO Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot. 6.4.2016. Suomen lääkealan turvallisuuskeskus Fimea. Viitattu 17.9.2016. [vanhentunut linkki]
 3. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ddr.430220306/abstract
 4. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014299902020745
 5. Achté & Tamminen, s. 360
 6. Achté & Tamminen, s. 361
 7. Shekman L. Wong, Paul Linnen, Randall Mack, G. Richard Granneman: Effects of Food, Antacid, and Dosage Form on the Pharmacokinetics And Relative Bioavailability of Sertindole in Healthy Volunteers onlinelibrary.wiley.com. 4.12.1998. Viitattu 2.7.2012. (englanniksi)
 8. Springerlink.com[vanhentunut linkki]
 9. a b c Achté & Tamminen, s. 362
 10. Sakamoto K, Nakamura Y, Aikoh S, Baba T, Perregaard J, Pedersen H, Moltzen EK, Mulford DJ, Yamaguchi T.: Metabolism of sertindole: identification of the metabolites in the rat and dog, and species comparison of liver microsomal metabolism 25.12.1995. Xenobiotica. Viitattu 2.7.2012. (englanniksi)
 11. Bundgaard C, Larsen F, Kreilgaard M, Brennum LT, Olsen CK.: Pharmacokinetics of sertindole and its metabolite dehydrosertindole in rats and characterization of their comparative pharmacodynamics based on in vivo D2 receptor occupancy and behavioural conditioned avoidance response 30.5.2009. Biopharm Drug Dispos. Viitattu 2.7.2012. (englanniksi)
 12. Psykoosilääkkeiden tyypit :: Terveyskirjasto www.terveyskirjasto.fi. Arkistoitu 25.8.2016. Viitattu 17.9.2016.
 13. Skitsofrenia-lääke kiellettiin Mtv. 6.2.1998. Bonnier AB. Arkistoitu 23.9.2016. Viitattu 22.9.2016.
 14. Committee for proprietary medicinal products opinion following an article 36 referral - sertindole (s. 1–2) 13.9.2002. EMEA - The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products.

Aiheesta muualla muokkaa