Olantsapiini

kemiallinen yhdiste
Olantsapiini
Olantsapiini
Systemaattinen (IUPAC) nimi
2-metyyli-4-(4-metyyli-1-piperatsinyyli)-
10
H-tieno[2,3-b][1,5]bentsodiatsepiini
Tunnisteet
CAS-numero 132539-06-1
ATC-koodi N05AH03
PubChem CID 4585
DrugBank 132539-06-1
Kemialliset tiedot
Kaava C17H20N4S 
Moolimassa 312,439
Farmakokineettiset tiedot
Hyötyosuus n. 93 % sitoutuu verinesteeseen
Metabolia maksassa
CYP1A2, CYP2D6 [1]
Puoliintumisaika 21–54 tuntia [1]
Ekskreetio virtsa 60 %, uloste 30 % [1]
Terapeuttiset näkökohdat
Raskauskategoria

ei riittävästi tietoa

Reseptiluokitus

reseptilääke

Antotapa suun kautta, lihaspistoksena

Olantsapiini (Suomessa valmistenimillä Olanzapin, Olanzapine, Olazax, Solazin, Zalasta, Zypadhera, Zyprexa[2]) on piperatsiineihin kuuluva bentsodiatsepiinijohdos eli tienobentsodiatsepiini[3], joka kuuluu epätyypillisten eli toisen polven psykoosilääkkeiden ryhmään.[4][5] Sitä käytetään skitsofrenian psykoosioireiden ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön kohtalaisten ja vaikeiden maniavaiheiden hoitoon.[6] Maniahoidon tehotessa voidaan käyttöä jatkaa estämään mielialahäiriön uusiutumista.[6]

Suomalainen olantsapiinivalmiste: Olanzapin Ratiopham 10 mg -lääkepakkaus ja -levy.
Zyprexa-lääkepakkaus

Olantsapiinin toi markkinoille Eli Lilly nimellä Zyprexa vuonna 1996. Lääkepatentin vanhennuttua markkinoille on tullut useita erinimisiä ja edullisempia rinnakkaisvalmisteita. Olantsapiini on reseptilääke.[7]

Annostus

muokkaa

Olantsapiini saattaa joillakin aiheuttaa voimakasta väsymystä, siksi se suositellaan ottamaan illalla, ja yleensä olantsapiiniannos otetaan vain kerran vuorokaudessa.lähde? Annosväli on 5–30 mg vuorokaudessa.[6]

Haittavaikutukset

muokkaa

Enemmän kuin joka kymmenennellä potilaalla esiintyy lihomista (yli 11 kk käytön aikana 64 % potilaista lihoo vähintään 7 %, 32 % potilaista vähintään 15 % ja 12 % potilaista vähintään 25 %), uneliaisuutta, verenpaineen laskua ylös noustessa (huimausta) ja verinesteen prolaktiini arvojen kasvua (yli 30 %:lla potilaista).[6] [8] [9]

Yhdellä 10−100:sta käyttäjästä ilmenee ekstrapyramidaalioireita (parkinsonismia eli vapinaa ja lihasjäykkyyttä; kyvyttömyyttä pysyä paikallaan; liikehäiriöitä (dyskinesiaa) ja kouristuksia), lieviä ja yleensä ohimeneviä antikolinergisiä oireita (ummetus, suun kuivuminen, näön hämärtyminen), maksan aminotransferaasi arvojen (ALAT, ASAT) määrän kasvua (etenkin hoidon alussa, mahdollisesti ohimenevää ja oireetonta, mutta ei kuitenkaan aina)[10], eosinofiilien määrän kasvua, valkosolujen puutosta, neutrofiilien puutosta, kolesteroli arvojen suurenemista, verensokeri arvojen suurenemista, triglyseridi arvojen suurenemista, alkalisen fosfataasin pitoisuuksien kasvua, kreatiinikinaasi arvojen kasvua, gammaglutamyylitransferaasi arvojen suurenemista, korkeaa virtsahappo pitoisuutta, erektiohäiriötä, seksuaalisen halun vähenemistä, voimattomuutta, huimausta, väsymystä, turvotusta, kuumetta, sokerivirtsaisuutta, ruokahalun voimistumista ja ihottumaa.[6]

Yhdellä 100−1 000 käyttäjästä kehittyy veritulppa (etenkin keuhko- ja syvä laskimoveritulppa), diabetes tai olemassa oleva pahentuu (joissakin tapauksissa pahentuminen johtanut happomyrkytykseen, koomaan ja muutamassa kuolemaan), muistihäiriöitä, tardiivi dyskinesia (kouristuksia ja etenkin kasvojen pakkoliikkeitä), muita kouristuskohtauksia, puheen liikehäiriöitä, dystonia (esimerkiksi silmien kiertoliikettä), sydämen harvalyöntisyys, sydämen QT-ajan pidentyminen, virtsankarkailua, virtsaumpea, virtsaamisen aloitusvaikeuksia, kuukautisten puuttumista, rintojen kasvua miehillä ja naisilla, maitovuotoa, puolustusjärjestelmän yliherkkyyttä, kokonaisbilirubiini arvojen kasvua, nenäverenvuotoa, hiustenlähtöä, valoherkkyys reaktioita (ihon palaminen auringossa) ja vatsan turvotusta.[6]

Yhdellä 1 000−10 000 käyttäjästä ilmenee sydänperäinen äkkikuolema, pahanlaatuinen neuroleptioireyhtymä, sydämen rytmihäiriö (kammiovärinää), maksatulehdus (hepatosellulaarinen, kolestaattinen tai sekamuotoinen maksavaurio), lihaskudoksen äkillinen vaurio, haimatulehdus, kammiotiheälyöntisyyttä, verihiutaleiden vähäisyyttä, kestoerektio (kivulias) ja matalaa ruumiinlämpöä[6].

Yleisyydeltään tuntemattomia haittavaikutuksia ovat yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä eli DRESS (iho-oireita, kuumetta, imusolmuke turvotusta, sisäelinoireita, jotka lähinnä maksa- ja munuaisoireita)[11] ja vastasyntyneen lääkeainevieroitusoireyhtymä.[6]

Monien muiden psykoosilääkkeiden tavoin olantsapiinin pitkäaikainen käyttö on yhdistetty keskushermoston solukuolemiin ja muihin aivovaurioihin.[12] Eräässä tutkimuksessa jatkuva olantsapiinin käyttö terveillä apinoilla supisti aivojen kokoa muutamassa vuodessa lähes 10 prosentilla.[13]

Eri ihmisryhmillä

muokkaa

Olantsapiinia ei suositella dementoituneiden vanhusten psykoosin tai käytöshäiriöiden hoitoon, koska se kaksinkertaistaa kuoleman todennäköisyyden jo runsaan kuukauden käytön aikana. Myös aivoverenkiertohäiriöiden todennäköisyys kasvaa.[6] Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin vuonna 2011 julkaiseman artikkelin mukaan olantsapiini soveltuisi kuitenkin käytettäväksi lyhytvaikutteisena ruiskeena aggressiivisen psykoottisen vanhuksen nopeaan rauhoittamiseen[14]. Psykoosien hoitoon olantsapiinia käytetään vanhuksien osalta edelleenkin. Yhdysvalloissa valmistaja oli markkinoinut tuotettaan (Zyprexa) ilman lääkeviraston hyväksyntää muistisairaiden ikäihmisten hoitokeinona ja joutui siksi suorittamaan mittavia korvauksia.[15][16]

Käyttöä alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille ei suositella, koska tiedot hoidon turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat. Lyhytaikaisissa tutkimuksissa nuorilla on havaittu aikuisia enemmän lihomista sekä rasva- ja prolaktiiniarvojen muutoksia.[6]

Muistisairailla vanhuksilla olatsapiini saattaa aiheuttaa liiallisesta rauhoituksesta johtuvaa kaatuilua. Kaatumiset voivat johtaa vaikeasti parannettaviin luunmurtumiin, etenkin lonkkamurtumiin.lähde?

Olantsapiinin lääkeainepuhdistuma saattaa heiketä ikääntyessä ja myös maksasairauksien yhteydessä, jälkimmäisessä merkittävästikin. Lääkkeen määrä puoliintuu elimistössä keskimäärin 30–40 tunnissa. Lääke vaikuttaa useisiin kemiallisiin vastaanottajiin eli sillä on laajakirjoinen sitoutumistaipumus. Samanaikaiset muut lääkkeet, kuten masennuslääkkeet, saattavat muuttaa olantsapiinin aineenvaihduntaa.[17]

Olantsapiini saattaa altistaa Asperger-henkilöt paniikkihäiriölle. Myös muu samanaikainen lääkitys voi olla osasyynä. Syy on selittämätön, mutta paniikkikohtauksia on ilmentynyt olantsapiinihoidon aikana AS-henkilöllä. Yksi mahdollisuus lienee, että paniikkioireet lähtevät kehittymään usean portin hermoliitoksen välittäjäaineiden tukkiutuessa samanaikaisesti.[18]

Korvattavuus

muokkaa

Olantsapiini kuuluu ylempään erityiskorvattavuusryhmään, eli se on potilaalle korvattava lääke muun muassa skitsofreniadiagnoosin yhteydessä.lähde?

Lopetus

muokkaa

Olantsapiinilääkitystä tulee käyttää tarkoin lääkärin ohjeiden mukaan. Lääkitystä ei tule lopettaa omatoimisesti. Lääkkeen virhekäyttö voi vaurioittaa keskushermostoa ja aiheuttaa kuoleman. Äkillinen lopettaminen aiheuttaa lyhyellä aikavälillä hikoilua, unettomuutta, vapinaa, ahdistusta, pahoinvointia ja oksentelua.[6]

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
 • Lääketietokeskus Oy (Helsinki 2008): Pharmaca Fennica 2008 / ISSN 0355-7472
 • Achté & Tamminen: Psykiatrian käsikirja, Recallmed, 1998 (s. 359–360)
 • Pelkonen & Ruskoaho: Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia, Duodecim, 2003 (s. 605

Viitteet

muokkaa
 1. a b c Callaghan J. T. ym.: Olanzapine: pharmacokinetic and pharmacodynamic profile ingentaconnect.com. 1999. (englanniksi)
 2. Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot ATC-koodin perusteella: N05AH03 Fimea.
 3. Olantsapiini, seerumista huslab.fi. Viitattu 14.9.2020.
 4. Psykoosilääkkeiden tyypit terveyskirjasto.fi. Arkistoitu 25.8.2016. Viitattu 9.9.2016.
 5. Janne Suvisaari: Olantsapiini, seerumista huslab.fi. Viitattu 9.9.2016.
 6. a b c d e f g h i j k (Valmisteyhteenveto) Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot. 21.6.2016. Suomen lääkevirasto ratiopharm /Fimea. Arkistoitu 18.9.2016. Viitattu 9.9.2016.
 7. Zyprexa tabletti, päällystetty 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, Zyprexa Velotab, tabletti, suussa hajoava 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg - Pharmaca Fennica pharmacafennica.fi. Viitattu 2.5.2018.
 8. Zalasta - Pharmaca Fennica 1.3.2024. KRKA Finland Oy. Viitattu 6.5.2024 .
 9. Olanzapin Orion - Pharmaca Fennica 21.11.2023. Orion OYJ. Viitattu 6.5.2024 .
 10. Olanzapine - LiverTox 5.6.2023. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Viitattu 6.5.2024. (englanniksi) 
 11. Oudot haittavaikutusyhtymät - Sic! sic.fimea.fi. Arkistoitu 19.8.2016. Viitattu 9.9.2016.
 12. Breggin, P (2007). Brain disabling treatments in psychiatry. Springer Publishing Compan, 320. ISBN 082612934X. 
 13. Dorph-Petersen, K.-A. ym. (2005) The Influence of Chronic Exposure to Antipsychotic Medications on Brain Size before and after Tissue Fixation: A Comparison of Haloperidol and Olanzapine in Macaque Monkeys. Neuropsychopharmacology, 30, 1649–1661 Verkkoversio
 14. Vanhusten vaikeat psykoosit - skitsofrenia ja harhaluuloisuushäiriö www.duodecimlehti.fi. Viitattu 23.8.2022.
 15. Yle FST5: Spotlight. 2010.
 16. Eli Lilly to pay $1.5B in drug marketing case money.cnn.com. 15.1.2009. Viitattu 2.5.2018. (englanniksi)
 17. Achté & Tuominen: Psykiatrian käsikirja (s. 359–360), Recallmed, 1998
 18. Achté & Tamminen: Psykiatrian käsikirja, Recallmed, 1998, (s. 359–360)

Aiheesta muualla

muokkaa