Perustuslaki

ylinasteinen säädös
Tämä artikkeli käsittelee perustuslakia laillisena ilmiönä, Suomen perustuslaista on oma artikkelinsa.

Perustuslaki on muodolliselta asemaltaan kansallisen oikeusjärjestyksen normihierarkian ylimmänasteinen säädös, joka määrittelee oikeus- ja yhteiskuntajärjestelmän perusteet. Näihin kuuluvat oikeusjärjestyksessä noudatettavat perusoikeudet, ylimpien valtioelinten valintatapa ja valtasuhteet sekä se menettely, jolla alemmanasteisia oikeusnormeja voidaan pätevästi antaa.[1] Perustuslain voidaan sanoa sisältävän kansakunnan elämää koskevat valtiolliset perusratkaisut.[2]

Magna Cartaa pidetään perustuslakien esikuvana. (Henrik III:n aikainen laitos vuodelta 1215).
Yhdysvaltain perustuslaki on vanhin yhä voimassa oleva kirjoitettu perustuslaki. (ensimmäinen sivu)

Perustuslain säätäminen ja muuttaminen on lähes kaikkialla maailmassa mahdollista vain erityisessä, vaikeutetussa lainsäätämisjärjestyksessä. Esimerkiksi Suomessa tarvitaan eduskunnan 2/3:n tai 5/6:n määräenemmistö.[1] Perustuslain sanotaan siksi nauttivan korotettua muodollista lainvoimaa.[3]

Perustuslakien esikuvana pidetään Magna Cartaa vuodelta 1215.

Suomen perustuslakiMuokkaa

Pääartikkeli: Suomen perustuslaki

Nykyinen Suomen perustuslaki säädettiin vuonna 1999, ja se tuli voimaan 1. maaliskuuta 2000. Sitä ennen Suomessa oli monista muista maista poiketen neljä lakia, jotka olivat voimassa perustuslain veroisina, nimittäin vuoden 1919 hallitusmuoto, vuoden 1928 valtiopäiväjärjestys sekä vuonna 1922 annetut lait valtakunnanoikeudesta sekä eduskunnan oikeudesta tarkastaa valtioneuvoston jäsenten ja oikeuskanslerin sekä oikeusasiamiehen virkatointen lainmukaisuutta. Myös Ahvenanmaan itsehallintolaki on edelleen perustuslain luontoinen, ja sen muuttaminen edellyttää sekä eduskunnan että Ahvenanmaan maakuntapäivien yhtäpitävää päätöstä, joista eduskunnan päätös on tehtävä perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Suomessa perustuslakia voidaan muuttaa kahdella eri menettelytavalla: joko

 • eduskunta hyväksyy muutosesityksen jätettäväksi lepäämään, minkä jälkeen se seuraavien vaalien jälkeen valitussa eduskunnassa hyväksytään vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä, tai
 • eduskunta julistaa ehdotuksen kiireelliseksi päätöksellä, jota kannattaa vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä, minkä jälkeen itse ehdotus hyväksytään vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä

Tämä säätämisjärjestys perustuslakia koskeville asioille vahvistettiin jo vuoden 1906 valtiopäiväjärjestyksessä, ja samassa järjestyksessä ne on käsiteltävä nykyisenkin perustuslain mukaan.

Perustuslain säätämisjärjestyksessä voidaan Suomessa säätää myös sellaisia lakeja, niin sanottua poikkeuslakeja, jotka eivät muuta perustuslain sanamuotoa, mutta merkitsevät poikkeamista jostakin perustuslain säännöksestä. Tällaisessa järjestyksessä on eri aikoina säädetty muun muassa joukko talouselämän säännöstelyä koskevia lakeja, jotka sisältävät poikkeuksen perustuslain vahvistamasta omistusoikeuden suojasta. Samalla menettelyllä on muutaman kerran (viimeksi 1973) säädetty myös lakeja, joiden nojalla presidentinvaali on suoritettu poikkeavassa järjestyksessä tai laissa nimetty henkilö on valittu presidentiksi. Varsinkin toisen maailmansodan aikana ja muutamana vuotena sen jälkeen tämä poikkeuslakimenettely oli usein käytössä, ja siinä järjestyksessä säädettiin myös esimerkiksi maanhankintalaki ja laki sotasyyllisten rankaisemisesta.

TulkintaMuokkaa

Monissa maissa säädettyjen ja säädettävien lakien perustuslainmukaisuutta tulkitsee jonkinlainen perustuslakituomioistuin tai maan korkein oikeus, joka koostuu juristeista. Suomessa lakiehdotusten perustuslainmukaisuutta tulkitsee ennakollisesti eduskunnan perustuslakivaliokunta, jonka jäsenet ovat lakien säätämisestä vastaavan eduskunnan kansanedustajajäseniä. Lakien perustuslainmukaisuuden jälkikäteisvalvonta kuuluu Suomessa tuomioistuimille. Tuomioistuimen on perustuslain 106 §:n mukaan annettava etusija perustuslain säännökselle, jos lain säännöksen soveltaminen olisi sen käsiteltävänä olevassa asiassa ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Lisäksi asetuksen tai muun lakia alemmanasteisen säädöksen säännöstä ei perustuslain 107 §:n mukaan saa soveltaa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa, jos säännös on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa.

AsemaMuokkaa

Eräistä maista, kuten Israelista ja Britanniasta, perustuslaki puuttuu. Saksassa on perustuslain (Verfassung) sijassa perusasetus (Grundgesetz) historiallisista syistä.

JuhlapäiväMuokkaa

Joissain maissa perustuslain päivää vietetään kansallispäivänä, etenkin jos maan itsenäistymiseen ei liity sotimista tai muuta dramatiikkaa. Esimerkiksi Norjan kansallispäivä on 17. toukokuuta, vuonna 1814 vahvistetun perustuslain vuosipäivänä.

KonstitutionalismiMuokkaa

Konstitutionalismi on ajattelutapa, jossa tietyillä järjestelyillä rajoitetaan poliittisten vallanpitäjien valtaa ja hallintaa. Se pyrkii estämään absoluuttisen vallan keskittymisen hallitsijalle ja pakottamaan hänet noudattamaan tiettyjä sääntöjä tai periaatteita hallinnassaan. Sitä voidaankin pitää eräänlaisena yhteiskuntasopimuksena, jossa hallitut alistuvat hallitsijan valtaan, mutta saavat itselleen jonkinlaisia oikeuksia ja rajaavat itselleen tietyn liikkumatilan, johon vallanpitäjä ei voi puuttua.

Konstituutio on menettelytapa, jolla yhteisön asioista päätetään. Yleensä se ymmärretään perustuslaiksi, mutta se on laajempi ja monisyisempi käsite, kuin perustuslaki ymmärrettynä yksinkertaisesti tiettyinä juridisina pykälinä. Konstituutio on hallitsijan persoonan ja jopa itsensä valtion yläpuolella, sillä se määrää kuinka valtion on toimittava. Hallitus ei voi toimia perustuslain vastaisesti, eikä lainsäätäjä kumota perustuslakia tavallisella lailla. Konstituution ei tarvitse olla välttämättä kirjallinen tai formaalisti sovittu, vaan myös spontaanisti kehittyneet hallinnan tavat ja traditiot voidaan ymmärtää konstituutioksi, mikäli niiden asema on riittävän vankka.

Luettelo itsenäisten valtioiden perustuslaistaMuokkaa

Valtio Astunut voimaan
  Afganistan 4. tammikuuta 2004
  Albania 28. marraskuuta 1998
  Algeria 8. syyskuuta 1963
  Andorra 2. helmikuuta 1993
  Angola 2. tammikuuta 2010
  Argentiina 1. toukokuuta 1853
  Armenia 5. heinäkuuta 1995
  Australia 1. tammikuuta 1901
  Itävalta 1. lokakuuta 1920
  Azerbaidžan 12. marraskuuta 1995
  Bangladesh 16. joulukuuta 1972
  Bahrain 14. helmikuuta 2002
  Barbados 30. marraskuuta 1966
  Valko-Venäjä 15. maaliskuuta 1994
  Belize 21. syyskuuta 1981
  Benin 2. joulukuuta 1990
  Belgia 7. helmikuuta 1831
  Bolivia 7. helmikuuta 2009
  Bosnia ja Hertsegovina 14. joulukuuta 1995
  Botswana 30. syyskuuta 1966
  Bhutan 18. heinäkuuta 2008
  Brasilia 5. lokakuuta 1988
  Bulgaria 12. heinäkuuta 1991
  Myanmar 29. toukokuuta 2008
  Burundi 9. maaliskuuta 1992
  Kamerun 1. tammikuuta 1996
  Kanada 1. heinäkuuta 1867
  Tšad 31. maaliskuuta 1996
  Chile 11. maaliskuuta 1981
  Kiinan kansantasavalta 4. joulukuuta 1982
  Kolumbia 4. heinäkuuta 1991
  Kongon demokraattinen tasavalta 18. helmikuuta 2006
  Costa Rica 7. helmikuuta 1949
  Kroatia 22. joulukuuta 1990
  Kuuba 24. helmikuuta 1976
  Kypros 16. elokuuta 1960
  Tšekki 16. joulukuuta 1992
  Tanska 5. kesäkuuta 1849
  Dominikaaninen tasavalta 2. tammikuuta 2010
  Djibouti 15. syyskuuta 1992
  Itä-Timor 20. toukokuuta 2002
  Ecuador 20. lokakuuta 2008
  El Salvador 20. joulukuuta 1983
  Egypti 1. tammikuuta 2014
  Päiväntasaajan Guinea 17. marraskuuta 1991
  Eritrea 23. toukokuuta 1997
  Viro 28. kesäkuuta 1992
  Etiopia 21. elokuuta 1995
  Fidži 6. syyskuuta 2013
  Suomi 1. maaliskuuta 2000
  Ranska 4. lokakuuta 1958
  Gambia 1. tammikuuta 1997
  Georgia 24. elokuuta 1995
  Saksa 8. toukokuuta 1949
  Ghana 28. huhtikuuta 1992
  Kreikka 11. kesäkuuta 1975
  Guatemala 1. tammikuuta 1986
  Guyana 6. lokakuuta 1980
  Haiti 20. kesäkuuta 2012
  Unkari 28. huhtikuuta 2011
  Honduras 2. tammikuuta 1982
  Islanti 17. kesäkuuta 1944
  Intia 2. tammikuuta 1950
  Indonesia 18. elokuuta 1945
  Iran 3. joulukuuta 1979
  Irak 15. lokakuuta 2005
  Irlanti 29. joulukuuta 1937
  Italia 22. joulukuuta 1947
  Norsunluurannikko 8. marraskuuta 2016
  Jamaika 1. tammikuuta 1962
  Japani 3. toukokuuta 1947
  Jordania 1. tammikuuta 1952
  Kazakstan 30. elokuuta 1995
  Kenia 27. elokuuta 2010
  Kirgisia 27. kesäkuuta 2010
  Korean tasavalta 17. heinäkuuta 1948
  Korean demokraattinen kansantasavalta 25. joulukuuta 1972
  Kuwait 11. marraskuuta 1962
  Laos 14. elokuuta 1991
  Latvia 7. helmikuuta 1922
  Libanon 23. toukokuuta 1926
  Luxemburg 17. lokakuuta 1868
  Liberia 6. tammikuuta 1986
  Libya 3. elokuuta 2011
  Liettua 25. lokakuuta 1992
  Liechtenstein 5. lokakuuta 1921
  Madagaskar 14. marraskuuta 2010
  Pohjois-Makedonia 17. marraskuuta 1991
  Malesia 27. elokuuta 1957
  Malediivit 7. elokuuta 2008
  Mali 1. tammikuuta 1992
  Malta 21. syyskuuta 1964
  Mauritania 12. heinäkuuta 1991
  Mauritius 12. maaliskuuta 1968
  Meksiko 5. helmikuuta 1917
  Mikronesia 1. lokakuuta 1978
  Moldova 29. heinäkuuta 1994
  Monaco 17. joulukuuta 1962
  Mongolia 1. tammikuuta 1992
  Montenegro 19. lokakuuta 2007
  Marokko 14. joulukuuta 1962
  Namibia 9. helmikuuta 1990
  Nauru 31. tammikuuta 1968
  Alankomaat 29. maaliskuuta 1815
  Nepal 20. syyskuuta 2015
  Nicaragua 1. tammikuuta 1987
  Niger 25. marraskuuta 2010
  Nigeria 29. toukokuuta 1999
  Norja 17. toukokuuta 1814
  Oman 6. marraskuuta 1996[4]
  Pakistan 14. elokuuta 1973
  Paraguay 20. kesäkuuta 1992
  Panama 11. lokakuuta 1972
  Papua-Uusi-Guinea 16. syyskuuta 1975
  Peru 31. joulukuuta 1993
  Filippiinit 2. helmikuuta 1987
  Puola 28. huhtikuuta 1997
  Portugali 28. huhtikuuta 1976
  Romania 21. marraskuuta 1991
  Venäjä 12. joulukuuta 1993
  Ruanda 26. toukokuuta 2003
  Samoa 28. lokakuuta 1960
  Saint Kitts ja Nevis 23. kesäkuuta 1983
  Senegal 1. tammikuuta 2001
  Serbia 8. marraskuuta 2006
  Singapore 9. elokuuta 1965
  Slovakia 1. lokakuuta 1992
  Slovenia 23. joulukuuta 1991
  Somalia 1. elokuuta 2012
  Etelä-Afrikka 4. helmikuuta 1997
  Etelä-Sudan 9. heinäkuuta 2011
  Espanja 6. joulukuuta 1978
  Sri Lanka 7. syyskuuta 1978
  Sudan 9. heinäkuuta 2005
  Suriname 30. syyskuuta 1987
  Sveitsi 18. huhtikuuta 1999
  Syyria 27. helmikuuta 2012
  Tadžikistan 6. marraskuuta 1994
  Tansania 28. huhtikuuta 1977
  Thaimaa 28. huhtikuuta 2017
  Tonga 4. helmikuuta 1875
  Tunisia 2. tammikuuta 2014
  Turkki 7. helmikuuta 1982
  Turkmenistan 18. toukokuuta 1992
  Uganda 8. lokakuuta 1995
  Ukraina 28. kesäkuuta 1996
  Yhdistyneet arabiemiirikunnat 2. joulukuuta 1971
  Yhdysvallat 21. kesäkuuta 1788
  Uruguay 15. helmikuuta 1967
  Uzbekistan 8. joulukuuta 1992
  Vanuatu 30. heinäkuuta 1980
  Vatikaanivaltio 26. marraskuuta 2000
  Venezuela 20. joulukuuta 1999
  Vietnam 28. marraskuuta 2013
  Jemen 16. toukokuuta 1991
  Zimbabwe 9. toukokuuta 2013

Osittain tunnustetut maatMuokkaa

Valtio Astunut voimaan
  Abhasia 3. lokakuuta 1999
  Kiinan tasavalta 25. joulukuuta 1947
  Kosovo 15. kesäkuuta 2008
  Vuoristo-Karabahin tasavalta 10. joulukuuta 2006
  Palestiina 28. toukokuuta 1964
  Pohjois-Kypros 5. toukokuuta 1985
  Saharan demokraattinen arabitasavalta elokuu 1976
  Somalimaa 31. toukokuuta 2001
  Etelä-Ossetia 8. huhtikuuta 2001
  Transnistria 1. tammikuuta 1996

ItsehallintoalueetMuokkaa

Territorio Astunut voimaan
  Amerikan Samoa 17. lokakuuta 1960
  Aruba 1. tammikuuta 1986
  Brittiläiset Neitsytsaaret 15. kesäkuuta 2007
  Curaçao 10. lokakuuta 2010
  Falklandinsaaret 1. tammikuuta 2009
  Gibraltar 2. tammikuuta 2007
  Hongkong 4. huhtikuuta 1990
  Macao 20. joulukuuta 1999
  Niue 19. lokakuuta 1974
  Pohjois-Mariaanit 1. tammikuuta 1978
  Puerto Rico 25. heinäkuuta 1952
  Sint Maarten 10. lokakuuta 2010
  Turks- ja Caicossaaret 15. lokakuuta 2012

Ei ratifioitua perustuslakiaMuokkaa

HuomautuksetMuokkaa

LähteetMuokkaa

 • Jyränki, Antero: Valta ja vapaus. Helsinki: Talentum, 2003.
 • Hallberg, Pekka ym.: Perusoikeudet. Helsinki: WSOY, 1999.

ViitteetMuokkaa

 1. a b Hallberg 1999, s. 64
 2. Jyränki 2003, s. 228
 3. Jyränki 2003, s. 213
 4. Basic Statute of the State Royal Decree 101/96. Ministry of Legal Affairs. Arkistoitu 23 July 2013. Viitattu 18 August 2012.
 5. a b c d Oldest Constitutions Still Being Used Today Worldatlas. Viitattu 9.6.2021. (englanniksi)
 6. The Constitution of Sweden Riksdagen. Viitattu 9.6.2021.
 7. Basic Law of Governance - The constitution of Saudi Arabia Universty of Minnesota. Viitattu 9.6.2021.

Aiheesta muuallaMuokkaa

 
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Perustuslaki.
Wikisitaateissa on kokoelma sitaatteja aiheesta Perustuslaki.