Euroopan kansanpuolue

(Ohjattu sivulta EPP)
Hakusana ”EPP” ohjaa tänne. Sanan muista merkityksistä kerrotaan EPP (täsmennyssivu)

Euroopan kansanpuolue (engl. European People’s Party, lyh. EPP) on vuonna 1976 perustettu eurooppalainen puolue. Sen perustivat kristillisdemokraattiset puolueet. Myöhemmin puolue on laajentanut jäsenkenttäänsä myös konservatiivisiin ja keskusta-oikeistolaisiin puolueisiin.

Euroopan kansanpuolue
European People’s Party

EPP 2015 logo.png

Perustettu 8. heinäkuuta 1976 (44 vuotta sitten)
Johtaja Joseph Daul
Pääsihteeri Antonio López-Istúriz
Parlamenttiryhmän johtaja Manfred Weber
Ideologia kristillisdemokratia[1]
liberaalikonservatismi[1]
Poliittinen kirjo keskusta-oikeisto
Toimisto Rue du Commerce /
Handelsstraat 10, 1000
Bryssel, Belgia
Ajatushautomo Wilfried Martensin Eurooppa-opintojen keskus
Eurooppa-neuvosto
9 / 28
Euroopan parlamentti
182 / 751
Kansainväliset jäsenyydet Centrist Democrat International
International Democrat Union
Nuorisojärjestö Euroopan kansanpuolueen nuorisojärjestö
Opiskelijajärjestö Euroopan demokraattiset opiskelijat
Parlamenttiryhmä Euroopan kansanpuolueen ryhmä
Kotisivu www.epp.eu

EPP on ollut Euroopan parlamentin suurin puolue vuodesta 1999, Eurooppa-neuvoston suurin puolue vuodesta 2002 ja se on myös selvästi suurin puolue nykyisessä Euroopan komissiossa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja tulevat molemmat EPP:stä. Monet Euroopan unionin perustajahahmoista tulivat puolueista, jotka myöhemmin perustivat EPP:n. EU:n ulkopuolella EPP:llä on enemmistö Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa. EPP on vuorotellut sen keskusta-vasemmistolaisen kilpailijan, Euroopan sosialidemokraattisen puolueen, kanssa Euroopan suurimpana puolueena.lähde?

Euroopan kansanpuolue on “Euroopan keskustaoikeistolainen poliittinen perhe. Se pyrkii luomaan ihmisiä lähellä olevan arvojen Euroopan, joka perustuu demokratiaan, avoimuuteen ja vastuullisuuteen, sekä vaurauteen, johon päästään edistämällä sosiaalista markkinataloutta.”[2]

HistoriaMuokkaa

EPP:n perustivat 8. heinäkuuta 1976 Luxemburgissa Jean Seitlinger, Belgian silloinen pääministeri Leo Tindemans ja Wilfried Martens. Tindemans oli myös puolueen ensimmäinen puheenjohtaja. Martensista toimi myöhemmin sekä Belgian pääministerinä että EPP:n pitkäaikaisena puheenjohtajana.

On syytä huomauttaa, että jo ennen EPP:n perustamista monet keskusta-oikeistolaiset yhdistykset olivat liikkeellä, ja näitä voidaan pitää EPP:n edeltäjinä. Näihin lukeutavat esimerkiksi 1946 perustettu Nouvelles Equipes Internationales sekä Euroopan kristillisdemokraattien unioni vuodelta 1965. Halutessaan historiaa voi jäljittää aina vuonna 1925 perustettuun Secretariat International des partis démocratiques d'inspiration chrétienne asti.

Tärkeä vaihe EPP:n historiassa tapahtui 1990-luvun loppupuolella kun Sauli Niinistö neuvotteli Euroopan demokraattien unionin (EDU) puheenjohtajana puolueen sulautumisen EPP:hen. Lokakuussa 2002 EDU:n toiminta loppui virallisesti, kun puolue tuli osaksi EPP:tä Estorilissa Portugalissa järjestetyssä tilaisuudessa. Niinistö valittiin tunnustuksena toimistaan EPP:n kunniapuheenjohtajaksi samana vuonna.

EPP:n 37 vuoden historian aikana puolueella on ollut viisi puheenjohtajaa:lähde?

Poliittinen toiminta ja tavoitteetMuokkaa

Poliittinen manifesti ja puolueohjelmaMuokkaa

EPP päivitti puolueohjelmansa Bukarestissa vuonna 2012 järjestetyssä puoluekokouksessa 20 vuoden jälkeen (EPP puoluekokous Ateenassa 1992) ja hyväksyi poliittisen manifestin, joka sisältää puolueen pääarvot ja politiikan tiivistetysti.lähde?

Arvoista manifesti korostaa seuraavia:

 • Vapaus keskeisenä ihmisoikeutena yhdistettynä vastuuseen
 • Perinteiden kunnioittaminen
 • Solidaarisuus apua tarvitsevia kohtaan, joiden vuorostaan tulee myös itse pyrkiä parantamaan tilannettaan
 • Julkisesta taloudesta huolehtiminen
 • Ympäristönsuojelu
 • Läheisyysperiaate
 • Pluralistinen demokratia ja sosiaalinen markkinatalous

Manifestissa esitellään myös EPP:n tärkeimmät tavoitteet EU:ssa:

 • Poliittinen unioni
 • Euroopan komission puheenjohtajan valitseminen suoralla vaalilla
 • Sisämarkkinoiden loppuunsaattaminen
 • Perheiden merkitys, koulutuksen ja terveyden edistäminen
 • Yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan vahvistaminen ja maahanmuuttajien integraatio
 • EU:n laajentumisen jatkaminen, parempi Euroopan lähialuepolitiikka, sekä syvempää yhteistyötä maiden kanssa, jotka eivät voi tai eivät halua liittyä EU:hun
 • EU:n yhteisen energiapolitiikan määrittely
 • Euroopan tason poliittisten puolueiden vahvistaminen

RakenneMuokkaa

OrganisaatioMuokkaa

PuheenjohtajistoMuokkaa

 
Euroopan kansanpuolueen nykyinen puheenjohtaja Joseph Daul.

Puheenjohtajisto on puolueen korkein päättävä elin. Se päättää puolueen poliittisesta linjasta ja johtaa puhetta puoluevaltuustossa. Puheenjohtajiston muodostavat puolueen puheenjohtaja, 10 varapuheenjohtajaa, kunniapuheenjohtajat, pääsihteeri ja taloudenhoitaja. Euroopan parlamentin EPP-ryhmän puheenjohtaja, Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajat sekä EU:n korkea edustaja (jos he kuuluvat EPP:n jäsenpuolueeseen) ovat puolueen varapuheenjohtajia virkansa puolesta.lähde?

PuoluevaltuustoMuokkaa

Puoluevaltuusto määrittelee puolueen poliittiset kannat jokaisen puoluekokouksen välillä, päättäen jäsenyyshakemuksista, poliittisista linjoista ja budjetista. Puoluevaltuuston delegaatit tulevat EPP:n jäsenpuolueista, liitännäispuolueista, jäsenjärjestöistä ja ryhmistä. Puoluevaltuusto kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa.

PuoluekokousMuokkaa

Puoluekokous on Euroopan kansanpuolueen ylin päätöksentekoelin. Puoluekokouksen delegaatit tulevat EPP:n jäsenpuolueista, liitännäispuolueista, jäsenjärjestöistä ja ryhmistä.

Puolueen sääntöjen mukaan puoluekokous järjestetään joka kolmas vuosi. Tämän lisäksi puoluekokous järjestetään vuosina, jolloin pidetään europarlamenttivaalit (joka viides vuosi). Myös ylimääräisiä puoluekokouksia voidaan järjestää (ja on myös järjestetty). Todellisuudessa puoluekokous kokoontuu siis useammin kuin joka kolmas vuosi.

Puoluekokous valitsee puolueen puheenjohtajiston (joka kolmas vuosi) sekä päättää tärkeimmistä politiikkaohjelmista, vaaliohjelmista ja periaateohjelmasta.

ToimintaMuokkaa

HuippukokousMuokkaa

EPP-päämiehet kokoontuvat säännöllisesti huippukokoukseen ennen Eurooppa-neuvoston kokousta. Huippukokouksen tarkoituksena on löytää yhteinen linja Eurooppa-neuvoston kokousta varten.

Kutsut lähettää EPP:n puheenjohtaja puolueen puheenjohtajistolle, kaikille presidenteille ja pääministereille, jotka ottavat osaa Eurooppa-neuvostoon ja kuuluvat EPP:hen, Euroopan parlamentin puhemiehelle, Euroopan komission ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajille kuin myös EU:n korkealle edustajalle, mikäli he kuuluvat EPP:hen, varapääministereille tai muille ministereille, mikäli kyseisen maan pääministeri ei kuulu EPP:hen, ja mikäli EPP-puolue ei ole hallituksessa, kutsu lähetetään johtavalle EPP-puolueelle oppositiossa.

MinisterikokouksetMuokkaa

Samaan tapaan kuin EPP järjestää huippukokouksia ennen Eurooppa-neuvostoa, puolue järjestää ministerikokouksia ennen Euroopan unionin neuvoston kokouksia. Ministerikokouksiin ottavat osaa aihealueen pohjalta kyseiset ministerit, varaministerit, valtiosihteerit ja Euroopan parlamentin jäsenet.

Ministerikokouksia järjestetään 12 eri aiheen ympärillä:

 • Yleiset asiat
 • Ulkopolitiikka
 • Talous- ja rahapolitiikka
 • Sisäpolitiikka
 • Oikeus
 • Puolustus
 • Työllisyys- ja sosiaalipolitiikka
 • Teollisuus
 • Maatalous
 • Energia
 • Ympäristö

Muu toimintaMuokkaa

EPP:llä on useita työryhmiä eri aihealueiden ympärillä sekä tarpeen mukaan. Puolue myös järjestää tapaamisia EPP-taustaisten Euroopan komission jäsenten kanssa, sekä kutsuu komissaareja huippukokouksiinsa ja ministerikokouksiinsa.

Vuoden 2007 Euroopan tason poliittisia puolueita sääntelevän regulaation muutoksen jälkeen EPP, kuten muutkin europuolueet, ovat vastuussa Euroopan laajuisen vaalikampanjan järjestämisestä europarlamenttivaalien yhteydessä. Lissabonin sopimuksen mukaan EPP:llä, kuten muillakin europuolueilla, on oltava kampanjan yhteydessä ehdokas Euroopan komission puheenjohtajaksi.

ToimintaMuokkaa

Euroopan neuvostossaMuokkaa

Euroopan kansanpuolueen ryhmä Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa puolustaa sananvapautta, ideoiden vapaata liikkuvuutta ja uskonnollista suvaitsevaisuutta. Ryhmä edistää läheisyysperiaatteen käyttöä, paikallista autonomiaa, sekä puolustaa kansallisia, sosiaalisia ja muita vähemmistöjä. Ryhmän puheenjohtajana toimii espanjalainen Pedro Agramunt.

Euroopan kansanpuolueen ryhmään Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa kuuluu myös jäseniä muista kuin EPP-jäsenpuolueista, kuten Patriotic Union (Liechtenstein), the Progressive Citizens' Party (Liechtenstein), the National and Democratic Union (Monaco) sekä Serbian Progressive Party.

EPP:n toiminta ETYJ:ssäMuokkaa

"EPP:n ja samanmielisten" ryhmä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) parlamentaarisessa yleiskokouksessa on järjestön aktiivisin poliittinen ryhmä ja kokoontuu säännöllisesti. EPP-ryhmän jäsenet osallistuvat vaalitarkkailutehtäviin ja ovat sitoutuneet edistämään demokraattisia arvoja ja käytäntöjä.

Ryhmään kuuluu myös jäseniä EPP:n ulkopuolisista puolueista. Näihin lukeutuvat muun muassa Britannian Konservatiivipuolue, Kanadan konservatiivipuolue sekä Yhdysvaltain Republikaaninen puolue.

NatossaMuokkaa

EPP:llä on ryhmä Naton parlamentaarisessa yleiskokouksessa. Aktiiviseen ryhmän puheenjohtajana toimii saksalainen Karl Lamers, joka toimii myös Naton yleiskokouksen puhemiehenä. Ryhmään kuuluu myös jäseniä Kanadan konservatiivipuolueesta ja Yhdysvaltain republikaanisesta puolueesta.


JäsenpuolueetMuokkaa

EPP:n täysjäsenet
Maa Puolue
  Alankomaat Kristillisdemokraattinen puolue
holl. Christen-Democratisch Appèl
  Belgia Kristillisdemokraatit ja flaamit
holl. Christen-Democratisch en Vlaams
Humanistis-demokraattinen keskusta
ransk. Centre démocrate humaniste
  Bulgaria GERB
bulg. Граждани за европейско развитие на България
Demokraatit vahvemman Bulgarian puolesta
bulg. Демократи за силна България
Demokraattisten voimien liitto
bulg. Съюз на демократичните сили
Kansalaisten Bulgaria -liike
bulg. Движение „България на гражданите“
  Espanja Kansanpuolue
esp. Partido Popular
  Irlanti Fine Gael
  Italia Forza Italia
Alternativa Popolare
Keskustan liitto
ital. Unione di Centro
Partito Autonomista Trentino Tirolese
Popolari per l'Italia
Südtiroler Volkspartei
  Itävalta Itävallan kansanpuolue
saks. Österreichische Volkspartei
  Kreikka Uusi demokratia
kreik. Νέα Δημοκρατία
  Kroatia Kroatian demokraattinen liitto
kroatiaksi Hrvatska demokratska zajednica
  Kypros DISY
kreik. Δημοκρατικός Συναγερμός
  Latvia Yhtenäisyys
latv. Vienotība
  Liettua Kotimaan liitto – Liettuan kristillisdemokraatit
liett. Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
  Luxemburg Kristillissosiaalinen kansanpuolue
luxemburgiksi Chrëschtlech Sozial Vollekspartei
ransk. Parti populaire chrétien social
saks. Christlich Soziale Volkspartei
  Malta Nationalistinen puolue
maltaksi Partit Nazzjonalista
  Portugali Sosiaalidemokraattinen puolue
port. Partido Social Democrata
CDS – Kansanpuolue
port. Centro Democrático e Social – Partido Popular
  Puola Kansalaisfoorumi
puol. Platforma Obywatelska
Puolan kansanpuolue
puol. Polskie Stronnictwo Ludowe
  Ranska Les Républicains
  Romania Kansallinen liberaalipuolue
romaniaksi Partidul Național Liberal
Romanian unkarilaisten demokraattinen allianssi
unk. Romániai Magyar Demokrata Szövetség
romaniaksi Uniunea Democrată Maghiară din România
Kansanliike-puolue
romaniaksi Partidul Mișcarea Populară
  Ruotsi Maltillinen kokoomus
ruots. Moderata samlingspartiet
Kristillisdemokraatit
ruots. Kristdemokraterna
  Saksa Saksan kristillisdemokraattinen unioni
saks. Christlich Demokratische Union Deutschlands
Baijerin kristillissosiaalinen unioni
saks. Christlich-Soziale Union in Bayern
  Slovakia Kristillisdemokraattinen liike
slovakiksi Kresťanskodemokratické hnutie
Most-Híd
Unkarilaisen yhteisön puolue
unk. Magyar Közösség Pártja
slovakiksi Strana maďarskej komunity
SPOLU – kansalaisdemokratia
slovakiksi SPOLU – občianska demokracia
  Slovenia Slovenian demokraattinen puolue
sloveeniksi Slovenska demokratska stranka
Slovenian kansanpuolue
sloveeniksi Slovenska ljudska stranka
Uusi Slovenia
sloveeniksi Nova Slovenija – Krščanski demokrati
  Suomi Kansallinen Kokoomus
Suomen Kristillisdemokraatit
  Tanska Konservatiivinen kansanpuolue
tansk. Det Konservative Folkeparti
Kristillisdemokraatit
tansk. Kristendemokraterne
  Tšekki Kristillinen ja demokraattinen unioni – Tšekkoslovakian kansanpuolue
tšek. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
TOP 09
  Unkari Kristillisdemokraattinen kansanpuolue
unk. Kereszténydemokrata Néppárt
Fidesz – Unkarin kansalaisliitto (jäsenyys jäädytetty 2019)
unk. Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
  Viro Isänmaa
vir. Isamaa

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa

 
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Euroopan kansanpuolue.