Portugalin kieli

romaaninen kieli

Portugalin kieli (omakielinen nimi: português[4]) on romaanisten kielten ryhmään kuuluva indoeurooppalainen kieli. Se syntyi Portugalissa ja Galiciassa ja on nykyään pääkielenä myös muun muassa Angolassa, Brasiliassa, Mosambikissa, Kap Verdellä sekä useissa muissa Afrikan ja Aasian valtioissa. Portugalia käytetään myös toisena kielenä useissa muissa maissa.[5]

Portugalin kieli
Portugalin puhuma-alue ympäri maailmaa
Portugalin puhuma-alue ympäri maailmaa
Oma nimi língua portuguesa, português
Tiedot
Alue Afrikka, Etelä-Amerikka, Oseania, Eurooppa, Aasia
Virallinen kieli  Portugali
 Brasilia
 Angola
 Mosambik
 Guinea-Bissau
 Itä-Timor
 Kap Verde
 São Tomé ja Príncipe
 Päiväntasaajan Guinea[1]
 Macao
Euroopan unioni Euroopan unioni
Puhujia 234 100 000
Sija 9.
Kirjaimisto latinalainen
Kielenhuolto Brasilian kirjallisuuden akatemia[2] (Brasilia)
Academia das Ciências de Lisboa (Portugali)[3]
Kielitieteellinen luokitus
Kielikunta indoeurooppalaiset kielet
Kieliryhmä itaaliset kielet
romaaniset kielet
iberoromaaniset kielet
Kielikoodit
ISO 639-1 pt
ISO 639-2 por
ISO 639-3 por
Puhuttua euroopanportugalia.

Portugali on puhujamääränsä perusteella maailman 9. suurin kieli. Sillä on yli 234,1 miljoonaa puhujaa, joista suurin osa asuu Portugalissa ja Brasiliassa.[6] Portugali on äidinkielenä puhutuin kieli Etelä-Amerikassa (monissa espanjankielisissä maissa kuten Perussa, Paraguayssa ja Boliviassa on yhä merkittäviä alkuperäiskieliä puhuvia vähemmistöjä). Portugalin kieli levisi maailmalle siirtomaa-ajalla. Siirtomaa-ajalla portugalin kielestä kehittyi useita kreoleja erityisesti Karibialla, Afrikassa ja Aasiassa.

Historia muokkaa

Portugali kehittyi Iberian niemimaalla latinan kielestä, jonka roomalaiset toivat sinne ennen ajanlaskun alkua. Roomalaisia edeltävistä kielistä on portugalissa säilynyt jonkin verran sanastoa, esimerkiksi "esquerdo" (vasen) ja "sapo" (sammakko).

700-luvulla maurit valloittivat suurimman osan Iberian niemimaata, ja alueen kieliin jäi arabialaisperäisiä sanoja kun maurit karkotettiin 1200-luvulla. Portugalissa arvioidaan olevan noin 1000 arabialaisperäistä sanaa, esimerkiksi azeite (oliiviöljy) ja oxalá (kunpa). Kaikki al- ja onde-alkuiset sanat ovat peräisin arabiasta, erityisesti paikannimissä, esim. Algarve ja Albufeira.[7]

Vanhimmat säilyneet todisteet muinaisesta galego-portugalin kielestä ovat löytyneet 800-luvulta peräisin olevista dokumenteista. Verbimorfologia sisälsi jo noihin aikoihin muun muassa persoonallisen infinitiivin, joka on yksi portugalia (ja galegoa) sen sisarkielistä erottava tekijä. 1300-luvulla galego ja portugali alkoivat erottautua toisistaan ja nykyportugalin muotoutuminen käynnistyi. Löytöretkien myötä portugalin kieli levisi ympäri maailmaa, merkittävimpänä Brasiliaan.

Vanhan portugalin kielen aikakauden katsotaan loppuneen noin 1500-luvulla, jolloin nykyportugali kehittyi. Renessanssin aikakaudella latinalais- ja kreikkalaisperäisten lainasanojen käyttö yleistyi. 1500-luvulla portugalista oli tullut lingua franca useissa Aasian ja Afrikan maissa.

Vuonna 1603 kirjoitettiin Nippo Jisho -niminen japani-portugali-sanakirja. Se sisältää 32 293 hakusanaa.

Vuonna 1996 perustettiin Portugalinkielisten maiden yhteisö (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP), johon kuuluu kahdeksan valtiota.

Johdetut kielet muokkaa

Pääartikkeli: Portugalin kreolit

1500-luvulla portugalista kehittyi useita pidgineitä. Monista niistä tuli tulevien sukupolvien edustajien äidinkieliä. Nykyään portugaliin pohjautuvia kreoleja puhuu äidinkielenään maailmanlaajuisesti yli kolme miljoonaa ihmistä.

Portugalista on myös lainattu sanoja useisiin kieliin, kuten japaniin, indonesiaan, malaijiin, tetumiin ja swahiliin.

Luokitus ja sukulaiskielet muokkaa

Portugali kuuluu indoeurooppalaisen kielikunnan romaaniseen kieliryhmään. Portugalin läheisimpiä sukulaiskieliä ovat galego sekä ladino (juutalaisespanja) ja espanja. Portugalin etäisimpänä sukulaiskielenä romaanisen kieliryhmän jäsenistä pidetään romanian kieltä.[8]

Erityisesti portugalin ja galician puhujat ymmärtävät toisiaan melko vaivattomasti.[9]

Maantieteellinen sijoittuminen muokkaa

 
Portugalinkielinen maailma.
  Enemmistön äidinkieli
  Virallinen asema, mutta vähemmistön äidinkieli
  Vähemmistökieli, ei virallista asemaa

Pääosa portugalin puhujista asuu Portugalissa ja Brasiliassa. Portugalia käytetään ensisijaisena kielenä Portugalissa, Brasiliassa, Angolassa, Mosambikissa ja São Tomé ja Príncipessä. Portugali on myös yksi virallisista kielistä Itä-Timorissa, Macaossa, Päiväntasaajan Guineassa[10] ja Guinea-Bissaussa. Portugalia puhutaan laajalti myös Andorrassa, Luxemburgissa, Namibiassa ja Paraguayssa, joissa sillä ei kuitenkaan ole virallista asemaa. Portugaliin pohjautuvia kreoleja puhutaan ensisijaisina kielinä Kap Verdellä ja osassa Guinea-Bissauta.

Maat, joissa portugali on virallinen kieli, ovat järjestäytyneet Portugalinkielisten maiden yhteisöksi. Se juhlistaa mm. portugalinkielisen kulttuurin päivää vuosittain 5. toukokuuta.[11]

Portugalia opetetaan myös yleisesti portugalinkielisten maiden naapurimaissa. Se on ollut pakollinen kieli Uruguayssa vuodesta 2008 lähtien.[12] Lisäksi sitä tarjotaan valinnaisena kielenä myös Sambiassa, Etelä-Afrikassa, Senegalissa, Norsunluurannikolla, Kongossa ja Swazimaassa.[13][14]

Murteet muokkaa

Portugalin päämurteina pidetään euroopanportugalia ja brasilianportugalia jotka ovat keskenään ymmärrettäviä. Lisäksi Afrikassa ja Aasiassa on käytössä useita pienempiä murteita, muun muassa angolan portugali. Myös euroopanportugali ja brasilianportugali jakautuvat pienempiin murteisiin. Afrikassa käytettävät murteet ovat lähempänä euroopan- kuin brasilianportugalia. Euroopan- ja brasilianportugalilla on eroja ääntämisessä, sanojen oikeinkirjoituksessa ja kieliopissa.

Oikeinkirjoitusuudistukset muokkaa

1900-luvun alkuun asti portugalin oikeinkirjoitus noudatti pääasiassa sanojen oletettua kreikan- ja latinankielistä etymologiaa (käytetään vähättelevää termiä pseudo-etimológica).

Vuoden 1911 Portugalin vallankumouksen jälkeen tehtiin laajamittainen oikeinkirjoitusuudistus, joka toi kirjoitettua kieltä lähemmäs puhekieltä. Kaikki kreikkalaisperäiset diftongit poistettiin, kaksoiskonsonantteja karsittiin ja y korvattiin i:llä kaikissa sanoissa. Esim. phosphoro → fósforo, estylo → estilo, prompto → pronto, psalmo → salmo.[15]

Uudistus tehtiin kuitenkin neuvottelematta Brasilian kanssa, jossa vanha oikeinkirjoitus jäi käyttöön. Ajan myötä Lissabonin ja Brasilian akatemiat saivat neuvoteltua yhteisen oikeinkirjoituksen molemmissa maissa. Ensimmäinen tällainen sopimus tehtiin 1931. Vuosina 1971 Brasiliassa ja 1973 Portugalissa tehdyt tarkkeita koskevat uudistukset poistivat noin 70 % oikeinkirjoituksen eroavaisuuksista.[16]

Vuoden 1990, mutta vasta vuonna 2009 voimaan astunut, Acordo Ortográfico muutti oikeinkirjoitusta noin 1,5 %:ssa portugalin sanoissa. Se aiheutti närää Portugalissa, jossa sen katsottiin vievän kieltä brasilialaisempaan suuntaan. Uudistus siirsi kieltä enemmän foneettiseen suuntaan, kun useista sanoista pudotettiin ääntymättömiä konsonantteja (esim. direcção → direção, "suunta").[17] Samassa yhteydessä kieleen otettiin virallisesti käyttöön kirjaimet k, w ja y.[18] Uudistusta on moitittu joistain epäloogisuuksista. Esim. maan nimi Egito (Egypti) kirjoitetaan ilman p:tä (aiemmin Egipto), mutta adjektiivi egípcio p:llä.

Uusi oikeinkirjoitus otettiin käyttöön Brasiliassa 1.1.2009. Portugalissa siitä säädettiin laki 21.7.2008 kuuden vuoden siirtymäajalla.

Äännejärjestelmä ja ääntämys muokkaa

Tässä kuvaillaan Portugalissa puhutun portugalin lausumista, Brasiliassa ja muualla ääntämys poikkeaa jonkin verran tässä esitetystä.

Portugalin kielessä on 36 foneemia, joista 14 on vokaaleja (5 nasaaleja), 2 puolivokaaleja ja 20 konsonantteja. Portugalin kieli muistuttaa espanjaa varsinkin kirjoitusasultaan, mutta lausumisessa on suurempia eroja.

Vokaalit muokkaa

Etinen Keskinen Takainen
Oraali Nasaali Oraali Nasaali Oraali Nasaali
Suppea i ĩ u ũ
Puolisuppea e o õ
Puoliavoin ɛ ɐ (ɐ̃) ɔ
Avoin a

Tilde (til) (ã, õ) vokaalin päällä merkitsee vokaalin nasalisoitumista ja painollisuutta. Vokaali nasalisoituu myös sananloppuisen m:n edellä.

Lähde:[19]

Konsonantit muokkaa

Bilabiaalit Labiodentaalit Dentaalit Postalveolaarit Palataalit Velaarit Uvulaarit
Klusiilit p | b t | d k | g
Frikatiivit f | v s | z ʃ | ʒ
Nasaalit m n ɲ
Lateraalit l ʎ
Tremulantit ɾ ʀ
Puolivokaalit w j

Lähde:[19]

Kielioppi muokkaa

Portugalin kielioppi on melko samanlainen kuin muiden romaanisten kielten. Sanajärjestys on yleensä subjekti-predikaatti-objekti.[20]

Adjektiivit muokkaa

Portugalin adjektiivit taipuvat pääsanansa mukaan suvussa ja luvussa. Adjektiivin paikka on tavallisesti pääsanansa jäljessä.

Substantiivit muokkaa

Portugalin substantiiveilla on kaksi sukua, maskuliini ja feminiini. Näitä vastaavat artikkelit um ja uma epämääräisessä ja o ja a määräisessä muodossa. Määräiset artikkelit monikossa ovat os ja as. Kuten muissakin romaanisissa kielissä, myös portugalissa käytetään maskuliinin monikkomuotoa ryhmästä, jossa on sekä maskuliini- että feminiinisukuisia.[21][22]

Verbit muokkaa

Portugalin kieliopin vaikein osuus on verbioppi. Verbit taipuvat indikatiivissa kahdeksassa aikamuodossa, jotka ovat:

 1. futuuri (futuro)
 2. yhdistetty futuuri (futuro composto)
 3. preesens (presente)
 4. imperfekti (pretérito imperfeito)
 5. yksinkertainen perfekti (tai preteriti) (pretérito perfeito simples)
 6. yhdistetty perfekti (pretérito perfeito composto)
 7. pluskvamperfekti (pretérito mais-que-perfeito), jonka tavallinen muoto on ter-apuverbin avulla muodostettu yhdistetty pluskvamperfekti (pretérito mais-que-perfeito composto), mutta kirjakielessä käytetään myös ilman apuverbiä toimivaa yksinkertaista pluskvamperfektiä (pretérito mais-que-perfeito simples).

Tapaluokkia ovat lisäksi konditionaali (condicional), jonka aikamuodot tosin usein luetaan indikatiiviin kuuluviksi, konjunktiivi (conjuntivo) ja imperatiivi (imperativo), tosin vain myönteisenä toiselle persoonalle, muulloin imperatiivina käytetään konjunktiivia. Konjunktiivilla on erillinen taivutus kolmessa aikamuodossa (tämän lisäksi ovat yhdistetyt aikamuodot):[22]

 1. preesensissä (presente do conjuntivo)
 2. imperfektissä (pretérito imperfeito do conjuntivo)
 3. futuurissa (futuro do conjuntivo).

Lisäksi käytössä ovat gerundi, partisiippi sekä persoonallinen infinitiivi (infinitivo pessoal), jollaista ei ole monessakaan muussa kielessä. Persoonallinen infinitiivi ilmaisee tekijän, mikä mahdollistaa infinitiivin käytön monissa tapauksissa, joissa useimmissa romaanisissa kielissä voitaisiin käyttää ainoastaan sivulausetta.

Säännölliset verbit jakautuvat kolmeen luokkaan infinitiivin päätteen perusteella: -ar, -er tai -ir.[23] Olla-verbistä erotetaan pysyvää (ser) ja väliaikaista (estar) olemista ilmaisevat verbit.[24]

Kielinäyte muokkaa

»Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.»

Suomeksi:
»Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.»

(YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 1. artikla) [25]

Lähteet muokkaa

 1. Country Profile: Equatorial Guinea United States Department of State. Viitattu 18.12.2011.
 2. academia.org.br Academia Brasileira de Letras. Viitattu 3.3.2012.
 3. acad-ciencias.pt Academia das Ciências de Lisboa, Classe de Letras. Viitattu 3.3.2012.
 4. Portuguese Ethnologue. Viitattu 12.5.2022. (englanniksi)
 5. Fascinating Facts About the Portuguese Language viitattu 11.9.2018
 6. Iman Ghosh: Ranked: The 100 Most Spoken Languages Around the World Visual Capitalist. 15.2.2020. Viitattu 12.5.2022. (englanniksi)
 7. Ervi, Heli & Ervi, Heikki: Portugali: Löytöretkeilijäin maa, s. 19. Helsinki: Tammi, 2001.
 8. Glottolog 4.5 - Portuguese glottolog.org. Viitattu 12.5.2022.
 9. FAQs about Galician 2022. consellodacultura.gal. Viitattu 12.5.2022. (englanniksi)
 10. Formação de professores e programas televisivos introduzem português na Guiné-Equatorial
 11. Objectivos 2022. Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Viitattu 12.5.2022. (portugaliksi)
 12. Governo do Uruguai torna obrigatório ensino da língua portuguesa 5.11.2007. Rádio e Televisão de Portugal. Viitattu 12.5.2022. (portugaliksi)
 13. A Zâmbia vai adotar a língua portuguesa no seu Ensino Básico Quintus. 26.5.2009. Arkistoitu 2009. Viitattu 12.5.2022. (portugaliksi)
 14. Congo passará a ensinar português nas escolas Estadão. 4.6.2010. Arkistoitu 2010. Viitattu 12.5.2022. (portugaliksi)
 15. Ortographia escripta: como se escrevia antes do Acordo Ortográfico de 1911 Ncultura. 9.1.2016. Viitattu 12.5.2022. (portugaliksi)
 16. The Portuguese Spelling Reform Argos Multilingual. 25.3.2015. Viitattu 12.5.2022. (englanniksi)
 17. Lancashire, Adrian: Portuguese language reform law goes global Euronews. 14.5.2015. Viitattu 12.5.2022. (englanniksi)
 18. Spelling reform causes Portuguese headaches Telegraph. 1.10.2010. Viitattu 12.5.2022. (englanniksi)
 19. a b Portuguese 2022. The Languages Gulper. Viitattu 12.5.2022. (englanniksi)
 20. Portuguese Sentence Structure: What You Need to Know PortugueseTutoring. 10.8.2018. Arkistoitu 7.7.2022. Viitattu 12.5.2022. (englanniksi)
 21. Articles – Artigos 2022. easyportuguese.com. Viitattu 12.5.2022. (englanniksi)
 22. a b Whitlam, John: Modern Brazilian Portuguese Grammar: A Practical Guide (pdf) 2011. Routledge. Viitattu 12.5.2022. (englanniksi)
 23. Portuguese Verbs and Personal Pronouns Practice Portuguese. Viitattu 12.5.2022. (englanniksi)
 24. Learn Portuguese | Basic grammar The Guardian. 11.2.2010. Viitattu 12.5.2022. (englanniksi)
 25. Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun toimisto

Aiheesta muualla muokkaa

 
Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Portugalin kieli.
 
Wikipedia
Portugalinkielinen Wikipedia, vapaa tietosanakirja
 
Wikibooks