Ratatyökone

rautatien kunnossapitotöissä käytettävä raiteilla liikkuva ajoneuvo

Ratatyökone on rautatien kunnossapitotehtävissä käytettävä, yleensä omalla konevoimallaan raiteilla liikkuva työkone.

Ratatyökoneet on yleensä rakennettu tiettyä tarkoitusta varten, sillä monikäyttöisen ratatyökoneen rakentaminen, käyttö sekä ylläpito olisi monimutkaista ja kallista.lähde?

Ratatyökoneen kuljettajana voi toimia lyhyen kurssin käynyt henkilö, joka on antanut hyväksytyn ajonäytteen; veturia saa ajaa vain veturinkuljettaja, jonka koulutus ajosummamäärineen on huomattavasti pitempi.lähde?

RatatyökoneetMuokkaa

 
Tka8-sarjan ratakuorma-auto

Yleisimmät käytössä olevat ratatyökoneet

Ratakuorma-autoMuokkaa

Ratakuorma-auto on yleensä nosturilla tai nostolaitteella varustettu pieni työkone, jolla voidaan siirtää vaunuja työkohteeseen sekä suorittaa keveitä ja osin myös keskiraskaita nostotehtäviä. Ratakuorma-autoa käytetään myös lumenauraustehtävissä, jolloin siihen liitetään hydraulisesti ohjattava kaksisiipinen lumiaura. Nykyisin ratakuorma-autot ovat lähinnä pienvetureita, sillä niiden teho riittää siirtämään pitkiäkin junia. Nykyisin Suomessa on käytössä sarjojen Tka6, Tka7, Tka8 ja Tka9 ratakuorma-autoja.

RaiteentukemiskoneMuokkaa

 
Kapearaiteinen raiteentukemiskone työn alla Minkiön konepajalla

Raiteentukemiskoneella tuetaan uudelleen sepelöity tai kokonaan uusittu raide, ennen kuin se otetaan junaliikenteen käyttöön. Raiteentukemiskoneessa on hydrauliset täristimet, jotka tunkeutuvat raidepatjana toimivaan sepeliin ja tiivistävät sepelikerroksen. Tuennan yhteydessä raide myös oikaistaan.

Pääosa raiteentukemiskoneista on leveäraiteisia; eräs yksilö on muutettu soveltuvaksi 750 mm raideleveydelle; työ tehtiin Jokioisten Museorautatien Minkiön konepajalla ja valmistui syyskuussa 2009. Onnistunut koekäyttö tehtiin 13. syyskuuta 2009. Liikennekauden 2010 koetyöt onnistuivat hyvin, joskin varsinainen käyttöönotto odottaa vielä käyttäjäkoulutuksen toteutumista.

Raiteentukemiskoneet liikkuvat työmaalla omin voimin, siirtoajot tehdään hinauksessa.

SepeliauraMuokkaa

Sepeliauralla tasoitetaan radan sepelikerrosta. Aura voi olla erillinen kone tai työkoneeseen liitetty.

SepelinpuhdistuskoneMuokkaa

Sepelinpuhdistuskoneella käydään tarvittaessa läpi rataosien sepelöintiä: sepeli imuroidaan koneeseen erityisen hihnakuljettimen avulla, puhdistetaan ja lajitellaan koneellisesti. Samalla poistuu myös mm. veturien hiekoituslaitteista peräisin ollut, sepelöinnin tasoa huonontava hiekka. Tämän jälkeen kelvollisiksi todetut sepelit ajetaan takaisin ratapenkkaan.

Nämä koneet ovat kaikki itsenäisiä, omaan vaunuunsa asennettuja; ne voivat liikkua tarvittaessa omin voimin, joskin siirtoajot tehdään hinauksessa.

VaihteentukemiskoneMuokkaa

Vaihteentukemiskone poikkeaa raiteentukemiskoneesta mm. monimutkaisempien mittalaitteidensa sekä laajemman tukemisalan suhteen. Tuennan periaate on sama.

Katso myösMuokkaa

Tämä rautateihin tai rautatieliikenteeseen liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.