Pakolainen

henkilö joka joutuu vainoa peläten pakenemaan vieraaseen maahan

Pakolainen on henkilö, joka on paennut vieraaseen maahan peläten vainoa esimerkiksi syntyperän, uskonnon, mielipiteiden vuoksi.[2]

Pakolaisten lukumäärä maailmassa
Väkiluku 20 221 181 [1]
Merkittävät asuinalueet
Aasia+Tyynimeri[1]4 133 666
Saharan eteläpuolinen Afrikka[1]6 348 744
Amerikka[1]592 892
Eurooppa[1]6 543 455
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka[1]2 602 424
Huomautukset
Tiedot ovat UNHCR:tilastoja (2019)
Hollantilaisopettaja johdattaa pakolaislapsia Tilburyyn, Essexiin saapuneesta laivasta vuonna 1945.

Pakolaisen määritelmäMuokkaa

"Pakolainen on henkilö, "jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainon kohteeksi rotunsa, uskontonsa, kansallisuutensa tai mielipiteensä vuoksi tai sen takia, että hän kuuluu tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään, ja joka oleskelee kotimaansa ulkopuolella ja joka tällaisen uhan vuoksi ei voi tai ei halua palata kyseiseen maahan." (lähde: Vuoden 1951 sopimus pakolaisten oikeudellisesta asemasta)

Kaikki kotimaastaan paenneet eivät ole pakolaisia. Jotta henkilö määriteltäisiin pakolaiseksi, hänelle tulee olla myönnetty turvapaikka jostakin valtiosta.[3] Pakolaisuutta koskee ja sitä määrittelee Geneven pakolaissopimus vuodelta 1951 ja sen pöytäkirja vuodelta 1967.[4]

YK:n määritelmän mukaan esimerkiksi sota, nälänhätä tai ympäristökatastrofi eivät ole varsinaisesti pakolaiseksi oikeuttavia syitä. Mutta sen sijaan huoltajan puuttuminen; esimerkiksi orpous tai sotaorpous on. Yleissopimuksen mukaan pakolaista ei voida palauttaa maahan, jossa hänen henkeään tai vapauttaan uhataan.[4]

Pakolaiset SuomessaMuokkaa

Vuosina 1973–2012 Suomeen saapui 40 742 pakolaista.[5] Vuonna 2015 kiintiöpakolaisia vastaanotettiin 1 034, joista suurimmat ryhmät olivat syyrialaiset (638), kinshasankongolaiset (151) ja afganistanilaiset (139).[6]

1900-luvun alkupuoliMuokkaa

Suomeen tuli heti itsenäisyyden alkuaikana vuosina 19171922 kymmeniä tuhansia pakolaisia Venäjän vallankumouksen takia.[7] Vuoden 1919 alussa virallisten tilastojen mukaan rekisteröitiin 15 457 venäläistä, mutta todellinen luku oli suurempi, sillä pelkästään Viipurissa rekisteröitiin 11 000 pakolaista. Pakolaisten määrä oli suurimmillaan vuonna 1922, jolloin Suomessa arvioitiin olleen noin 35 000 pakolaista[7]. Pakolaiset olivat pietarinsuomalaisia, inkeriläisiä, itäkarjalaisia, ylhäisiä aatelisia (heidän joukossaan oli myös tsaariperheen lähisukulainen suuriruhtinas Kirill Vladimirovitš Romanov), upseereita ja tehtaanomistajia.lähde? Moni pakolainen kotiutui uuteen kotimaahansa suomenvenäläisinä, ja osa jatkoi Suomen kautta muualle Manner-Eurooppaan. Yksi Kronstadtin kapinan johtajista luovutettiin toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliittoon.lähde?

Maailmansotien välisenä aikana Suomessa oli ulkomaalaisia enemmän kuin Ruotsissa. Kronstadtin kapinan jälkeen maaliskuussa 1921 Kronstadtista tuli jään yli muutamana yönä tuhansia neuvostomatruuseja perheineen. Seuraavana talvena Itä-Karjalan kansannousua seurasi vielä suurempi pakolaisaalto. Jatkosodan lopulla Suomessa oli lähes 100 000 ulkomaalaista, mikä jäi ennätykseksi 1990-luvulle saakka.[8]

1970-lukuMuokkaa

Vuosina 1973–1977 Suomeen tuli noin 160–180 pakolaista sotilasvallankaappauksen läpikäyneestä Chilestä.[9] Heistä suurin osa palasi takaisin kotimaahansa Pinochetin hallinnon jälkeen 1990-luvun alussa.

Vuonna 1979 Suomi vastaanotti ensimmäiset sata vietnamilaista kiintiöpakolaista. Vietnamin sodan jälkeen miljoonat, lähinnä kiinalaisperäiset[10] etelävietnamilaiset ja myöhemmin toisen aallon aikana 1980-luvun alussa myös pohjoisvietnamilaiset, joutuivat lähtemään maanpakoon vesitse hatarilla lautoilla. Heistä käytettiin nimitystä "venepakolaiset". Monet joutuivat merellä indonesialaisten ja thaimaalaisten merirosvojen ryöstämiksi ja murhaamiksi. Pelastuneet joutuivat jopa vuosikausiksi pakolaisleireille Thaimaahan, Hongkongiin, Filippiineille ja Malesiaan, koska alkuvaiheen jälkeen oli hyvin vaikeata löytää halukkaita vastaanottajia. Alun sympatiat pakolaisia kohtaan haihtuivat hyvin nopeasti, ja venepakolaiset leimattiin elintasopakolaisiksi.[10]

1990-lukuMuokkaa

 
Pakolaisleiri Tšadissa

Jugoslavian hajoamissotien aikana myös Suomeen pakeni vainojen keskeltä serbejä, albaaneja ja bosnian muslimeita sekä kroaatteja vuosina 19901999.

Somalian sisällissota aiheutti 1990-luvulla ison pakolaisaallon. Ensimmäiset somalit saapuivat Suomeen vuonna 1990 poliittisina pakolaisina Neuvostoliiton kautta ja myöhemmin Somaliasta.

2000-lukuMuokkaa

Turvapaikanhakijamäärät vaihtelivat 2000-luvun alussa noin 1 500 ja 6 000 hakijan välillä.[11] Vuonna 2014 turvapaikanhakijoita oli yhteensä noin 3 700, joista 1346 sai myönteisen päätöksen eli oleskeluluvan. Noin 500:lle myönnettiin turvapaikka[12] ja sitä kautta virallinen pakolaisstatus. Noin 500 sai myönteisen päätöksen ”toissijaisen suojelun” vuoksi ja noin 350 ”muulla perustella”. Neljälle myönnettiin oleskelulupa "humanitaarisen suojelun" perusteella.[12]

Humanitaarisen suojelun perusteella luvan saaneisiin pätee kielto palauttamisesta vaaralliseen maahan esimerkiksi vakavan ihmisoikeustilanteen vuoksi.[13]

Euroopan siirtolaiskriisiMuokkaa

Euroopan siirtolaiskriisin myötä vuonna 2015 turvapaikanhakijoiden määrä monikertaistui. Suomeen avattiin nopeasti useita vastaanottokeskuksia, ja Maahanmuuttovirasto arvioi syyskuussa, että silloisella tahdilla olisi perustettava kolme uutta vastaanottokeskusta joka viikko jotta maahan tulevat turvapaikanhakijat voidaan majoittaa.[14] Turvapaikanhakijota saapui Suomeen vuoden 2015 aikana yhteensä 32 476, joista 20 485 oli irakilaisia.[15]

Siirtolaiskriisin jälkeenMuokkaa

2015[16] 2016[16] 2017[17] 2018[16] 2019[18] 2020[19]
Ensimmäisiä hakemuksia 31 959 4 812 2 139 2 409 2 467 1 275
Uusintahakemuksia 518 834 1 858 2 139 2 083 1 934
Hakemus siirretty EU:n sisäisenä
siirtona Suomeen toisesta maasta
1 062
Yhteensä 32 476 5 657 5 059 4 548 4 550 3 209

Vuoden 2015 jälkeen ensimmäisten turvapaikkahakemusten määrät ovat vähentyneet ja uusintahakemusten määrät nousseet. Vuonna 2017 yhteensä 1 062 hakijan hakemus siirrettiin Euroopan unionin sisäisenä siirtona Kreikasta tai Italiasta[17]. Suomessa vuoden 2020 alussa alkaneen koronaviruspandemian takia ensimmäisten hakemusten määrä laski vuonna 2020 merkittävästi[19].

2020-lukuMuokkaa

YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) mukaan maailmassa oli vuonna 2021 noin 82,4 miljoonaa ihmistä,jotka olivat joutuneet pakenemaan kotimaastaan sotien ja vainojen vuoksi. Yli kaksi kolmasosaa kotimaastaan paenneista oli kotoisin vain viidestä maasta: Syyriasta, Venezuelasta, Afganistanista, Etelä-Sudanista ja Myanmarista. Suurin osa pakolaisista, 86 prosenttia, oleskeli kriisialueilla, lähtömaidensa naapurimaissa sekä matalan ja keskimääräisen tulotason maissa.[20]

KiintiöpakolainenMuokkaa

 
Heikinharjun entinen piirimielisairaala Oulussa, jossa nykyisin toimii pakolaisten vastaanottokeskus.

Kiintiöpakolaisena maahan muuttavalla on jo YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n myöntämä pakolaisasema. Kiintiöpakolaisia vastaanottaa noin 25 maata.[21] Yhdeksän maata, mukaan lukien Suomi, ottavat pakolaisia vuosikiintiön mukaan, kun taas seitsemällä maalla on pakolaisten asutusohjelmia yhteistyössä UNHCR:n kanssa. Muut maat ottavat kiintiöpakolaisia vastaan erityistapausperiaatteella. EU-maista kuusi ottaa vastaan kiintiöpakolaisia.[22]

Suomessa eduskunta päättää kiintiöpakolaisten määrästä vuosittain valtion talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Vuodesta 2001 kiintiö on ollut 750 pakolaista vuodessa, mutta vuosina 2014-2015 kiintiötä kasvatettiin Syyrian sodan takia 1050 kiintiöpakolaiseen.[23] Sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoministeriö valmistelevat valtioneuvostolle esityksen pakolaiskiintiön kohdentamisesta. Lopullisen päätöksen tekee sisäministeriö. UNHCR määrittää eniten apua tarvitsevat ja lähettää ehdotuksensa kiintiöpakolaisista Maahanmuuttovirastolle, joka vastaa pakolaisten valinnasta. Lisäksi valintaan osallistuvat kuntien edustajat, ELY-keskukset ja suojelupoliisi. Viranomaiset haastattelevat pakolaiset näiden oleskelumaassa. Vuosittain otetaan kiireellisissä hätätapauksissa noin sata pakolaista ilman haastattelua UNHCR:n asiakirjojen perusteella.[24] Euroopan pakolaiskriisin myötä Suomen vastaanottamien kiintiöpakolaisten määrä on noussut. Vuonna 2014 kiintiöpakolaisia otettiin vastaan 1030 ja vuonna 2015 1034. Kumpanakin vuotena syyrialaiset olivat suurin pakolaisryhmä.[25]

Kiintiöpakolaisia vastaanottavat maat voivat myös hylätä hakemuksia, mikäli perheet kärsivät vakavista lääketieteellisistä ongelmista ja ehkä tarvitsevat kallista hoitoa ja yhteiskunnan tukea tai eivät ehkä kykene kotoutumaan nopeastilähde?. Vaikka monet maat hyväksyvät henkilöitä, joilla on erilaisia vaikeuksia, useimmat vastaanottajamaat suosivat yleensä hyvin koulutettuja pakolaisia, joilla on vahvat sukulais- ja kulttuurisiteet, sekä perheitä, jotka eivät ole hajonneet ja jotka suurella todennäköisyydellä pystyvät sopeutumaan lyhyessä ajassalähde?. Ne voimakkaan suojelun tarpeessa olevat ihmiset, joita UNHCR yrittää sijoittaa uudelleen, eivät aina ole tällaisia perheitälähde?. Turvapaikanhakija sijoitetaan ensimmäiseksi vastaanottokeskukseen [26].

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. a b c d e f Population Figures by Type Populations. United Nations High Commissioner for Refugees. Arkistoitu 21.7.2018. Viitattu 6.1.2021.
 2. Pakolainen Kielitoimiston sanakirja. Viitattu 30.8.2015.
 3. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset Sisäministeriö. Viitattu 14.4.2017.
 4. a b Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees (pdf) UNHCR. Viitattu 30.8.2015. (englanniksi)
 5. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset 11.6.2013 (päivitetty). Tilastokeskus. Viitattu 3.10.2013.
 6. Kiintiöpakolaiset Maahanmuuttovirasto. Arkistoitu 30.4.2016. Viitattu 29.4.2016.
 7. a b Kimmo Hiltula: Suomeen tuli kymmeniä tuhansia pakolaisia 1920-luvulla – sopeutuminen oli vaivalloista silloinkin Uutiset - Yleisradio. Yleisradio. Viitattu 7.2.2016.
 8. Itsenäisyyden alku: muuttoliike oli vilkasta Maahanmuuttoviraston verkkosivut. Maahanmuuttovirasto. Arkistoitu 5.5.2017. Viitattu 28.11.2015. suomi
 9. Lindfors, Jukka: Chileläinen pakolaislääkäri Suomessa 8.9.2009. Yle. Viitattu 3.10.2013.
 10. a b Vietnamin venepakolaiset Elävä arkisto. 8.9.2006. Yle. Viitattu 3.10.2013. [vanhentunut linkki]
 11. Turvapaikanhakijat - Sisäministeriö Sisäministeriö. Viitattu 16.11.2015.
 12. a b Turvapaikkapäätökset 1.1.2014–31.12.2014 9.1.2015. Maahanmuuttovirasto. Viitattu 30.8.2015. [vanhentunut linkki]
 13. Ulkomaalaislaki Finlex. Viitattu 16.2.2011.
 14. "Kolme uutta vastaanottokeskusta joka viikko" – grafiikka: Hurjaa kasvua turvapaikanhakijamäärässä MTV. Viitattu 2.9.2015.
 15. Turvapaikanhakijat 1.1.-31.12.2015 Maahanmuuttovirasto. Viitattu 7.2.2016. [vanhentunut linkki]
 16. a b c Härkönen, Rebekka: Lähes puolet viime vuoden turvapaikkahakemuksista uusintahakemuksia — Näistä perusteettomiksi katsottiin 70 prosenttia Satakunnan Kansa. 2.3.2019. Viitattu 25.12.2019.
 17. a b Vuoden 2017 tilastot: Turvapaikanhakijoita selvästi edellisvuosia vähemmän – ensimmäisen hakemuksen jätti reilut 2 100 hakijaa 30.1.2018. Maahanmuuttovirasto. Viitattu 25.12.2019.
 18. Maahanmuuton tilastot 2019: Oleskelulupaa haki ennätysmäärä työntekijöitä 20.1.2020. Maahanmuuttovirasto. Viitattu 1.3.2021.
 19. a b Maahanmuuton tilastot 2020: Suomeen muutetaan useimmiten työn takia, korona vaikutti hakemusten määrään 20.1.2021. Maahanmuuttovirasto. Viitattu 1.3.2021.
 20. Kodistaan paenneiden määrä kaksinkertaistunut vuosikymenessä. Aamulehti 19. kesäkuuta 2021, s. A33.
 21. Kiintiöpakolaiset Maahanmuuttovirasto. Arkistoitu 31.8.2013. Viitattu 3.10.2013.
 22. www.refugeeservices.org
 23. Kiintiöpakolaiset - Maahanmuuttovirasto www.migri.fi. Arkistoitu 30.4.2016. Viitattu 29.4.2016.
 24. Kiintiöpakolaiset Maahanmuuttovirasto. Arkistoitu 31.8.2013. Viitattu 30.8.2015.
 25. Turvapaikka- ja pakolaistilastot - Kiintiöpakolaiset Maahanmuuttoviraston verkkosivut. Maahanmuuttovirasto. Arkistoitu 30.4.2016. Viitattu 7.2.2016.
 26. Maahanmuuttoviraston kaaviokuva turvapaikan hakemisesta Maahanmuuttovirasto. Viitattu 22.4.2011.

KirjallisuuttaMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa

 
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta pakolaisuus.