Wikipedia:Huomiota kaipaavat sivut

Huomio!
Korjaamo

Keskustelu


Tältä sivulta pääsee selaamaan luetteloita huomiota kaipaavista sivuista, joissa on jotain korjattavaa. Luettelot avautuvat alla olevien taulukoiden Luokka-sarakkeiden linkeistä.

Ongelmasta ilmoittaminen muokkaa

Mikäli huomaat jossain artikkelissa ongelman, etkä jostain syystä pysty itse sitä heti korjaamaan, lisää artikkeliin jokin alla olevissa taulukoissa mainituista mallineista, yksinkertaisimmillaan {{Korjattava|tarkennus}}. Lisää suoraan mallinekutsuun tai artikkelin keskustelusivulle tarkempi kuvaus ongelmasta. Kun artikkeli on korjattu pyydetyn asian suhteen, poista malline.

Kaikki ongelma-mallineet löytyvät sivulta Wikipedia:Malline/Ongelmamallineet.

Yleisiä ongelmia muokkaa

Lyhyesti Malline Ongelma Luokka ja projektisivu
  Korjattava {{Korjattava|tarkennus}} Artikkeli tarvitsee korjaamista ja yksityiskohtaisempi malline ei sovellu. Luokka:Korjattavat sivut
  Kielenhuolto {{Korjattava/kieli|tarkennus}} Artikkeli kaipaa kielenhuoltoa. Luokka:Kielenhuoltoa kaipaavat sivut
  Muoto {{Korjattava/muoto|tarkennus}} Artikkelin ulkoasu tai rakenne vaatii korjausta, esimerkiksi kappalejakoa tai wikikoodien lisäystä. Luokka:Muodon korjausta kaipaavat sivut
  Määritelmä {{Korjattava/määritelmä|tarkennus}} Artikkelin määritelmä puuttuu tai se on huonosti laadittu. Luokka:Määritelmän korjausta kaipaavat sivut
projektisivu
  Johdanto {{Korjattava/johdanto|tarkennus}} Artikkelin johdanto ei ole kunnollinen tiivistelmä artikkelin aiheen kaikkein tärkeimmistä kohdista. Luokka:Johdannon korjausta kaipaavat sivut
  Luokka {{Korjattava/luokka|tarkennus}} Luokka kaipaa järjestelyä, esimerkiksi artikkelien jakoa alaluokkiin tai alaluokkahierarkian parantamista. Luokka:Järjestelyä kaipaavat luokat
  Päivitys, vanhentunut sisältö {{Korjattava/päivitys|tarkennus}} Artikkelin sisältö on vanhentunut ja se pitäisi saattaa ajan tasalle. Luokka:Päivitystä kaipaavat sivut
projektisivu
  Väärä nimi {{Korjattava/nimi|uusi nimi}} Artikkeli on väärällä nimellä ja oikean nimen paikalla on uudelleenohjaus, tai nimen vaihtoa on ehdotettu Luokka:Väärännimiset sivut
  Tarkistettava {{Tarkistettava|tarkennus}} Artikkelin tai sen osan paikkansapitävyys on kyseenalaistettu Luokka:Tarkistettava
  Käännettävä {{Käännettävä|tarkennus}} Artikkeli on tuotu vieraskielisestä lähteestä ja sen käännös on keskeneräinen. Luokka:Keskeneräiset käännökset
  Väliotsikot {{Korjattava/väliotsikot|tarkennus}} Artikkelia toivotaan väliotsikoitavan. Luokka:Väliotsikoimattomat artikkelit

Ongelmia aiheen rajauksessa muokkaa

Lyhyesti Malline Ongelma Luokka ja projektisivu
  Yhdistettävä {{Yhdistettävä|artikkeli|tarkennus}} Artikkelit käsittelevät samaa asiaa, mutta niillä on eri otsikko, tai artikkelit ovat kapea-alaisuutensa vuoksi liian lyhyitä ja täydentäisivät yhdessä toisiaan. Luokka:Yhdistettävät artikkelit
projektisivu
  Yhdistettävä toiseen artikkeliin {{YhdistettäväArtikkeliin|artikkeliin|tarkennus}} Artikkeli käsittelee jotain yksityiskohtaa, joka on jo yleisemmässä artikkelissa tai yksityiskohtaa ei nähdä oman artikkelinsa arvoiseksi. Luokka:Yhdistettävät artikkelit
  Jaettava kahdeksi {{Jaettava|artikkeliksi|tarkennus}} Artikkelin osa on joko suhteettoman laaja muuhun artikkeliin nähden tai käsittelee eri aihetta, joten siitä pitäisi tehdä oma artikkelinsa. Luokka:Jaettavat artikkelit
  Trivia {{Korjattava/trivia|tarkennus}} Artikkelissa on mahdollisesti tarpeetonta triviaa. Luokka:Trivia-osion sisältävät sivut

Ongelmia lähteistyksessä muokkaa

Lyhyesti Malline Ongelma Luokka
  Viitteet paremmin {{Korjattava/viitteet|tarkennus}} Artikkeliin merkityt viitteet pitäisi muotoilla paremmin. Luokka:Viitteiden korjausta kaipaavat sivut
  Tekijänoikeus {{Tekijänoikeus|osoite|tarkennus}} Tekijänoikeuksissa on epäselvyyksiä
(selvät tekijänoikeusrikkomukset merkitään suoraan poistettavaksi välittömästi).
Luokka:Tekijänoikeusongelmat
  Lähteetön {{Lähteetön|tarkennus}} Artikkeliin ei ole merkitty lähteitä asianmukaisesti. Luokka:Lähteettömät artikkelit
  Lähde? {{Lähde|tarkennus}} Väittämälle halutaan lähde. Luokka:Puutteelliset lähdemerkinnät
  Kenen mukaan? {{Kenen mukaan|tarkennus}} Väitteen esittäjä halutaan mainittavan. Luokka:Väitteelle ei ole merkitty esittäjää
  Lähde tarkemmin {{Lähde tarkemmin|tarkennus}} Lähde pyydetään merkitsemään tarkemmin Luokka:Merkitse lähde tarkemmin
  Viitteetön {{Viitteetön|tarkennus}} Artikkelissa on lähteitä mutta niihin ei viitata. Luokka:Lähdeviitteet puuttuvat
  Kolmannen osapuolen {{Kolmannen osapuolen}} Artikkeli nojautuu liikaa lähteisiin, jotka ovat liian lähellä aihetta. Luokka:Artikkelit, joissa on epäilyttäviä lähteitä
  Ensisijaiset lähteet {{Ensisijaiset lähteet}} Artikkeli nojautuu ensisijaisiin lähteisiin. Luokka:Artikkelit, joissa on epäilyttäviä lähteitä
  Tarvitaan parempi lähde {{Parempi lähde|tarkennus}} Virkkeelle merkitty lähde on huono. Luokka:Tarvitaan parempi lähde

Ongelmia näkökulmassa muokkaa

Lyhyesti Malline Ongelma Luokka
  Neutraalius {{Neutraalius|tarkennus}} Artikkeli ei käsittele aihettaan neutraalisti. Luokka:Neutraali näkökulma keskustelunalainen
  Suomi-keskeinen {{Korjattava/Suomi|tarkennus}} Artikkeli käsittelee aihettaan vain Suomen näkökulmasta. Näkökulmaa pitäisi korjata yleismaailmallisempaan suuntaan. Luokka:Näkökulman laajennusta kaipaavat sivut
  EvLut {{Korjattava/Evlut|tarkennus}} Artikkeli käsittelee aihetta lähinnä luterilaisuuden tai Suomen evankelis-luterilaisen kirkon näkökulmasta. Luokka:Näkökulman laajennusta kaipaavat sivut
  Mainos {{Korjattava/mainos|tarkennus}} Artikkeli on mainosmainen. Luokka:Mahdollista mainontaa sisältävät artikkelit
  Päivänkohtaisuus {{Päivänkohtaisuus|tarkennus}} Artikkeli painottuu liikaa viime hetken tapahtumiin. Luokka:Päivänkohtaiset artikkelit
  Painotus {{Korjattava/painotus|tarkennus}} Artikkeli painottuu liikaa johonkin aihealueeseen. Luokka:Painotuksen korjausta kaipaavat sivut

Yksittäinen ongelma muokkaa

Malline Ongelma Luokka
  {{Korjattava/ääntämisohje|tarkennus}} Artikkelin ääntämisohje on virheellinen tai puutteellisesti laadittu. Luokka:Ääntämisohjeen korjausta kaipaavat sivut
  {{Korjattava/translitterointi|tarkennus}} Artikkelissa mainitaan vieraskielisiä nimiä, joiden translitterointi vaatii tarkistusta. Luokka:Translitteroinnin tarkistusta kaipaavat sivut
  {{Korjattava/kuvitus|tarkennus}} Artikkelista puuttuu aiheen kannalta oleellinen kuvitus. Luokka:Kuvituspyynnöt

Aihekohtaiset ongelmat muokkaa

Malline Ongelma Luokka
  Taksonomia {{Korjattava/takso|tarkennus}} Artikkeli käsittelee eliöryhmää, mutta siitä puuttuu tieteellinen luokittelu. Luokka:Artikkelit, joista taksonomia puuttuu
  Liittymätaulukko {{Korjattava/Liittymätaulukko puuttuu||tarkennus}} Tieartikkelista puuttuu liittymätaulukko. Luokka:Tieartikkelit, joista puuttuu liittymätaulukko

Tyngät ja vajaat luokat muokkaa

Mikäli artikkelin tai sen osio on aiheeseensa nähden hyvin suppea, on kyseessä tynkä.

Malline Ongelma Luokka Muuta
  Valitse täältä aihekohtainen tynkä-malline. Artikkeli on hyvin suppea aihealueeseen nähden. Luokka:Tyngät
  {{Tynkä}} Artikkeli on hyvin suppea aihealueeseen nähden ja sille ei ole aihekohtaista tynkä-mallinetta. Luokka:Tyngät
  {{Kesken}} Artikkelin jokin osio on hyvin suppea aihealueeseen nähden. Luokka:Artikkelit, joissa on laajennusta kaipaavia osia
  {{Vajaa luokka}} Luokka on artikkelimäärässään puutteellinen ja tarvitsee täydennystä. Luokka:Vajaat luokat

Parannustoiveet muokkaa

Malline Ongelma Luokka Muuta
  {{Milloin|tarkennus}} Tapahtumalle ei ole merkitty tapahtuma-aikaa. Luokka:Tapahtumalle ei ole merkitty tapahtuma-aikaa
  {{Selvennä|tarkennus}} Väittämä on epäselvästi esitetty. Luokka:Epäselvät artikkelit
  {{Suomenna|tarkennus}} Yksittäiselle termille kaivataan suomennosta. Luokka:Sivut, joissa olevia termejä pitää suomentaa

Kuvat:

Orvot sivut muokkaa

Orvot sivut ovat sivuja, joihin ei ole linkkejä muista artikkeleista. Wikipedian hypertekstiluonteesta johtuen tällaisten artikkelien löytäminen on vaikeaa, mikä vähentää niiden hyödyllisyyttä. Nämä artikkelit olisi hyvä saada linkitettyä johonkin asiayhteyteen, koska muuten ne ovat löydettävissä ainoastaan hakukoneilla.