milloin?


Mallineen Milloin käyttöohje ja tekniset tiedot

Merkitsemään väittämiä, joille tulisi esittää ajankohta.

Ohje

Mallineella merkitään väitteet, joista puuttuu tapahtuma-ajankohta. Malline on tarkoitus lisätä yksittäisten väittämien perään. Mallinekutsussa voi tarvittaessa tarkentaa mistä on kyse.

{{milloin}}

{{milloin|tarkennus}}

Katso myös

Lausekohtaiset