Suomen somalit

Suomessa asuvia ihmisiä, jotka ovat etniseltä taustaltaan somaleja

Suomen somalit ovat Suomessa asuvia ihmisiä, jotka ovat etniseltä taustaltaan somaleja. Äidinkielenään somalia puhuvat muodostavat venäjän-, viron- ja arabiankielisten jälkeen Suomen neljänneksi suurimman vieraskielisen väestöryhmän[1].

Suomen somalit
Väkiluku kielen mukaan määriteltynä 20 944 (2018)[1]
Kielet somali, suomi
Uskonnot sunnalaisuus

Somalialaiset olivat vuosituhannen vaihteessa useana vuotena Suomen suurimpien turvapaikanhakijaryhmien joukossa. Somalialaisten turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi uudelleen vuonna 2015.[2]

VäestöMuokkaa

Suomessa asui 21 000 ihmistä vuonna 2018, joiden äidinkieli oli somali. Heistä noin 6 500:lla oli Somalian kansalaisuus[3] loppujen koostuessa etupäässä Suomen kansalaisista.

Lasten osuus kaikista somalinkielisistä oli 37 prosenttia vuonna 2012[4].

Vuonna 2014 somalia äidinkielenään puhuvista oli miehiä ja poikia 52 prosenttia sekä naisia ja tyttöjä 48 prosenttia. Lasten osuus oli yhteensä 36 prosenttia.[5] 84 prosenttia Suomen somalinkielisistä asui Uudenmaan maakunnassa.[6]

Suomen kansalaisuuden sai vuosina 2007–2014 noin 3 800 entistä Somalian kansalaista.[7]

Suomeen tulleiden somalinaisten kokonaishedelmällisyysluku (lapsimäärä, jonka naiset keskimäärin saavat elinaikanaan) oli vuosina 2012–2014 3,50. Suomalaisten naisten kokonaishedelmällisyysluku on 1,86.[8][9]

HistoriaMuokkaa

Tilastoja vuosilta 1990–2016.
Vuosi Somaliassa
syntyneet[5]
Somalian
kansalaiset[10]
Somalin
kielen
puhujat[6]
1990 51 44 0
1991 1 389 1 505 1 538
1992 1 693 1 882 1 913
1993 2 551 2 883 2 912
1994 2 988 3 538 3 566
1995 3 229 4 044 4 057
1996 3 451 4 555 4 558
1997 3 838 5 238 5 266
1998 4 138 5 371 5 910
1999 4 189 4 410 6 251
2000 4 149 4 190 6 454
2001 4 348 4 355 6 920
2002 4 554 4 537 7 332
2003 4 700 4 642 7 777
2004 4 771 4 689 8 096
2005 5 060 4 704 8 593
2006 5 261 4 623 8 990
2007 5 802 4 852 9 810
2008 6 352 4 919 10 647
2009 7 110 5 570 11 681
2010 8 073 6 593 12 985
2011 8 767 7 421 14 045
2012 9 079 7 468 14 769
2013 9 618 7 465 15 789
2014 10 054 7 381 16 721
2015 10 570 7 261 17 871
2016 11 102 7 018 19 059
 
Somalin kielen puhujat 1990–2015.

Ensimmäiset somalit saapuivat Suomeen Somaliasta vuonna 1990 poliittisina pakolaisina Neuvostoliiton kautta.[11] Somalian keskushallinnon romahdettua maa oli ajautunut täydelliseen sekasortoon. Somalien diasporaksi kutsuttiin laajamittaista maastamuuttoa. Suomessa turvapaikkaa hakeneille somaleille myönnettiin oleskeluluvat lähinnä humanitaaristen syiden tai suojelun tarpeen perusteella, varsinaisia turvapaikkoja on myönnetty vähän.[12][13]

Somalien tulo ajoittui Suomessa juuri 1990-luvun lamakauden alkuun. Pakolaisinfo.fi:n mukaan se aiheutti mediakohun, joka leimasi heidät pitkäksi aikaa. Etenkin alkuaikoina uutisointi oli kielteistä ja jopa sensaatiohakuista. Myös kansalaiskeskustelussa osa väestöstä heijasti somalialaisiin monia ennakkoluuloja ja uhkakuvia.[14] Helsingin alueen ulkopuolelle sijoitetut Somaliasta saapuneet turvapaikanhakijat kokivat ongelmaksi perinneruokien valmistamisen mahdottomuuden sekä vapaa-ajan aktiviteettien puutteen.[15]

Somalien kotoutumista haittasi 1990-luvulla myös lukutaidottomuus ja tottumus käyttää ennemmin puhuttua kuin kirjoitettua tietoa[16]. Vuonna 2012 julkaistun tutkimuksen mukaan seitsemän prosenttia Somaliassa syntyneistä 18–64-vuotiaista Suomessa asuneista maahanmuuttajista ei osannut lukea lainkaan tai heillä oli puutteellinen lukutaito. Lukutaidottomuus oli lähinnä naisten ongelma, sillä kaksitoista prosenttia ryhmän naisista ei osannut lukea tai omasi puutteellisen lukutaidon samalla kun miesten joukossa oli vain alle prosentti lukutaidottomia. [17] Riku Perhoniemen ja Inga Jasinskaja-Lahden tutkimuksen mukaan somalit kokevat syrjintää useimpia muita maahanmuuttajaryhmiä enemmän, mistä syystä he ovat eristäytyneet omiin ryhmiinsä.[18]

Monitori-lehden toimittaja Tuomo Tarvas kirjoitti vuonna 2009, että ”toisen polven somalialaistaustaisilla lapsilla ja nuorilla menee melko hyvin. Vanhempien kotoutumista haittaa suomalaisten haluttomuus tutustua naapureihinsa”. Hän kuitenkin huomauttaa, että ”heidän vanhempiaan kummastuttaa suomalaisten yksilökeskeisyys ja haluttomuus tutustua naapureihinsa”. Näin hän tiivistää filosofian maisteri Hawa Aallon pro gradu -tutkielman päähavainnot.[19] Myöhemmin arviot ovat muuttuneet, ja Helsingin kaupungin erikoistutkija Pasi Saukkonen totesi somalinuorista elokuussa 2017, että tällä hetkellä merkit eivät ole parhaat mahdolliset mitä tulee koulumenestykseen ja etenemiseen työmarkkinoilla.[20]

Somalit avustavat aktiivisesti entistä kotimaatansa rahalähetyksin sukulaisille ja perustamalla kehityshankkeita Somaliaan. Suomen aiemmin Somalialle antaman kehitysavun korvaakin nykyään somalialaisten omien järjestöjen antama apu, jolla on muun muassa kunnostettu ja jatkettu suomalaisten aikoinaan käynnistämiä hankkeita.[21] Edelleenkään tilanne Somaliassa ei ole rauhoittunut. Humanitaarinen kriisi maassa jatkuu ja Afrikan sarven ruokakriisit ovat arkea[22][23].

Työllisyys ja koulutusMuokkaa

Vuonna 2003 Suomessa asuvien Somalian kansalaisten huoltosuhde (väestö/työlliset) oli 9,7. Se oli kahdestatoista suurimmasta ulkomaalaisryhmästä heikoin. Koko väestön osalta huoltosuhde oli 2,2.[24] Suomessa asuvien Somalian kansalaisten työttömyysaste oli Tilastokeskuksen mukaan 55,2 % ja työllisyysaste 21,7 % vuonna 2008.[25] Somalialaisten työllistyminen on heikkoa muun muassa kielitaidon puutteen ja alhaisen koulutustason vuoksi.[26] Kesällä 2017 työttömyysaste oli edelleen lähes 55 %.[20]

Joka neljännellä Somaliasta tulleella maahanmuuttajalla ei ole edes perustason tutkintoa. Erityisesti naiset ovat huonosti koulutettuja. Nuorempien somalisukupolvien osalta tämän on ennustettu korjaantuvan nopeasti suomalaisen koululaitoksen vaikutuksesta.[27] Asenteet ovat kuitenkin muuttuneet, sillä elokuussa 2017 Länsi-Suomen Somaliseuran puheenjohtaja Sagal Mohamud Ali totesi olevansa huolestunut toisen polven somaleista.[20]

Perusasteen jälkeisissä tutkintoon tähtäävissä opinnoissa somaliankieliset muodostivat 2,7 % vieraskielisistä opiskelijoista. Somaliankielisten osuus vieraskielisestä väestöstä vuoden 2007 lopussa oli 5,67 %.[28] Suurin osa somaleista opiskeli ammatillisessa koulutuksessa.[29]

JärjestötMuokkaa

 
Somalialaissyntyinen Zahra Abdulla on kätilö-sairaanhoitaja ja entinen Helsingin kaupunginvaltuutettu.

Suomen Somaliliitto on vuonna 1996 perustettu Suomen somalien kattojärjestö,[30] jonka puheenjohtajana vuonna 2020 on Mohamed Ali Jama.[31] Järjestö ilmoittaa tavoitteekseen edistää somalitaustaisten mahdollisuuksia kehittyä aktiivisiksi kansalaisiksi oikeuksineen ja velvollisuuksineen ja toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana somaleja koskevassa päätöksenteossa. Somaliliitto järjestää esimerkiksi neuvontaa suomalaiseen työelämään liittyen.[32]

Kanava Nuoriso Ry on vuonna 1995 perustettu ja 1998 rekisteröity somalialaisvetoinen nuorisojärjestö, jonka toiminnanjohtaja on Mohamed Musse.[33] Järjestö pyrkii ehkäisemään erityisesti somalialaistaustaisten nuorten syrjäytymistä ja jengiytymistä esimerkiksi katupartioinnin, sovittelu- ja neuvottelutoiminnan, keskustelutilaisuuksien ja valistustoiminnan avulla.[34]

Suomi–Somalia-seura on suomalainen ystävyysseura, jonka perustivat suomalaiset kehitysyhteistyössä Somaliassa 1980-luvulla toimineet terveydenhuollon ja koulutuksen asiantuntijat.

Eduskuntaan ei ole valittu somaliedustajaa. Lähimmäksi pääsi vuoden 2007 eduskuntavaaleissa Zahra Abdulla, joka ylsi toiselle varasijalle 4 198 äänellä.

KehitysyhteistyöMuokkaa

Somalia oli aiemmin Suomen kehitysavun kohdemaa. Vuonna 2004 somalialaiset kansalaisjärjestöt perustivat Suomen Somalia-verkoston jatkamaan kehitysyhteistyötä.[35] Suomen somalien kansalaisjärjestöt ovat muun muassa kunnostaneet ja ylläpitäneet kouluja ja terveyskeskuksia.[36][37]

Somalian terveydenhuoltoa avustava Sahed Ry (Somali Association of Healthcare & Education Development) ylläpitää maan rauhallisessa keskiosassa terveyskeskuksia ja kouluja.

Kansainvälisen siirtolaisjärjestön (IOM) Suomen toimisto yrittää käyttää Suomessa koulutettuja somalialaisia terveydenhuollon ammattilaisia kouluttamaan somalialaisia terveydenhuollon ammattilaisia Pohjois-Somaliassa. Tarkoituksena on luoda Somaliassa infrastruktuuri paluumuuttoa varten.[38]

KulttuuriMuokkaa

Uskonnon merkitys on somaliperheissä suurempi kuin suomalaisissa perheissä keskimäärin. Vaikka lähes kaikki somalit ovat muslimeita, on perheiden ja yksilöiden välillä suuria eroja siinä, kuinka uskontoon liittyviä sääntöjä tulkitaan ja noudatetaan. Somalinaisten pukeutuminen Suomessa vaihtelee suurista hunnuista ja kasvojen peittämisestä tiukkoihin farkkuihin ja paljastaviin pikkupaitoihin.[39] Suomessa asuu myös kristityksi kääntyneitä somaleja ja ateistisomaleja.[40][41] Vuoden suuria juhlia ovat Id al-Fitr paastokuukausi ramadanin päättymisen kunniaksi ja Id al-Adha.[42]

Tyttöjen sukupuolielinten silpominenMuokkaa

Vallitseva islamilainen lakikoulukunta Somaliassa on shafi'i , jota pidetään islamin tiukimpana. Se on ainoa, joka pitää tyttöjen ympärileikkausta ja klitoriksen poistoa pakollisena.[43] Somaliassa 98 %:ia tytöistä ja naisista on ympärileikattu.[44] Tyttöjen ympärileikkaus uskonnollisista syistä on Suomessa laitonta.[45] Voima-lehden vuonna haastatteleman somalialaissyntyisen tytön ja Tyttöjen Talo -projektivetäjän mukaan myös Suomesta viedään lapsia ulkomaille silvottavaksi.[46]

Vaikka 1990-luvun alussa Suomeen muuttaneet somalit pitivät tyttäriensä ympärileikkausta itsestäänselvyytenä, Saido Mohamed Ihmisoikeusliitosta kertoo, että asia ei enää ole niin. Asia saattaa kuitenkin nousta esiin vanhassa kotimaassa vieraillessa, ja siksi keskustelua pitää hänen mielestään jatkaa.[47] Vuonna 2015 ilmestyneessä kirjassa Suomen somalit väitetään, että tyttöjen ympärileikkauksista on luovuttu, ja vanhemmat pyrkivät sen sijaan saamaan tyttärilleen hyvän koulutuksen.[48] Vuoden 2020 kouluterveyskysely osoittaa kuitenkin, että silpominen jatkuu erityisesti Suomen somalien keskuudessa.[49]

Somaliyhdyskuntien imaamit eivät ole julkisesti tuominneet tyttöjen ympärileikkausta.

AsennetutkimuksiaMuokkaa

Joulukuussa 2019 julkaistun tutkimuksen Samaa vai eri maata? Tutkimus viiden kieliryhmän arvoista ja asenteista Suomessa mukaan somalit ovat Suomen viidestä suurimmasta vieraskielisten ryhmästä isänmaallisimpia, ja he kokevat Suomen itsenäisyyden ”äärimmäisen tärkeäksi tai suorastaan pyhäksi”. Somalinkielisten äänestysprosentti vuoden 2017 kuntavaaleissa oli vieraskielisten keskuudessa korkein. Lisäksi somalinkieliset korostavat suomalaista identiteettiään muita enemmän. Somalinkieliset eroavat muista vieraskielisistä myös siinä, että he luottavat toisiinsa enemmän kuin kantasuomalaisiin. Poliisiin somalit luottavat vieraskielisistä vähiten. Tutkimuksessa tutkittiin venäjän-, viron-, somalin- arabian- ja länsimaisten englanninkielisten arvoja, asenteita ja luottamusta sekä identiteettejä. Tutkimuksen haastatteluihin osallistui yli 1 500 henkilöä, joista noin 300 kustakin kieliryhmästä.[50]

Somalit katsovat Suomessa ainakin yhdeksää somaliankielistä televisiokanavaa, joista neljällä on oma edustaja Suomessa.[48]

Tunnettuja Suomen somaleitaMuokkaa

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. a b Väestö | Väestö kielen mukaan tilastokeskus.fi. 3.4.2017. Tilastokeskus. Viitattu 14.6.2017.
 2. Turvapaikka- ja pakolaistilastot Maahanmuuttovirasto. Arkistoitu 30.4.2016. Viitattu 18.4.2016.
 3. Väestö | Väestö syntyperän, syntymämaan ja kielen mukaan 2018 ja Ulkomaiden kansalaiset tilastokeskus.fi. 1.4.2019. Tilastokeskus. Viitattu 22.2.2020.
 4. Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2012 (s. 16) Väestö 2013. 2013. Tilastokeskus. Viitattu 17.4.2016.
 5. a b Syntymävaltio iän ja sukupuolen mukaan maakunnittain 1990 - 2016 tilastokeskus. Viitattu 9.5.2017.
 6. a b Kieli iän ja sukupuolen mukaan maakunnittain 1990 - 2016 Tilastokeskus. Viitattu 9.5.2017.
 7. Väestö Tilastokeskus. 1.4.2016. Viitattu 17.4.2016.
 8. Ovaskainen, Teppo: Hankkivatko maahanmuuttajat enemmän lapsia kuin valtaväestö? Uusi Suomi.
 9. Aalto, Sirkku: Vieraskieliset eivät lisää Helsingin syntyvyyttä – tässä syy 4.7.2015. Helsingin Uutiset. Viitattu 5.7.2015.
 10. Tilastokeskus: Kansalaisuus iän ja sukupuolen mukaan maakunnittain 1990 - 2014
 11. Soinio, Eero & Kukkonen, Antti: Siviilipalveluskeskus Lapinjärven koulutuskeskus. 2004. Arkistoitu . Viitattu 27.2.2020.
 12. http://www.uvi.fi/netcomm/content.asp?article=2004[vanhentunut linkki]
 13. http://www.uvi.fi/netcomm/content.asp?article=1945[vanhentunut linkki]
 14. Takalo, Pirjo: Somalialaiset pakolaiset Suomessa Suomen pakplaisapu. Arkistoitu 11.2.2008. Viitattu 27.2.2020.
 15. Lindqvist, Mikko: Syrjäseutu ahdistaa turvapaikanhakijoita Yle Uutiset. 25.1.2009. Viitattu 27.2.2020.
 16. Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006, s. 28. Helsinki: Valtioneuvosto, 2006. Teoksen verkkoversio (pdf) (viitattu 10.9.2009).
 17. Castaneda, Anu E. & Rask, Shadia & Koponen, Päivikki & Mölsä, Mulki & Koskinen, Seppo (toim.): Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa, s. 17, 202. Raportti 61/2012. Tampere: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2012. ISBN 978-952-245-807-0. Teoksen verkkoversio (viitattu 27.2.2020).
 18. Kaikkonen, Raija: Maahanmuuttajat sopeutuvat yhä hitaasti pääkaupunkiseudulla Helsingin Sanomat. 25.5.2006. Arkistoitu 24.11.2011. Viitattu 27.2.2020.
 19. Tarvas, Tuomo: Hawa Aalto: Somalialaistaustaiset lapset ja nuoret sopeutuvat suomalaiseen elämänmenoon. Monitori – Maahanmuuttoasioiden ammattilehti, 2009, nro 2. Sisäasiainministeriö. Artikkelin verkkoversio Viitattu 27.2.2020. (englanniksi)
 20. a b c Ristola, Petra: Joka toinen työvoimaan kuuluva Suomen somalialainen on työtön – lasten tulevaisuus huolettaa Yle Uutiset. 18.8.2017. Viitattu 18.8.2017.
 21. Pirkkalainen Päivi (2005) Somali diaspora in Finland – assistance of the country of origin.University of Jyväskylä
 22. Gettleman, Jeffrey: Somalia’s Government Teeters on Collapse The New York Times. 29.3.2009. Viitattu 27.2.2020. (englanniksi)
 23. Ainakin 15 000 paennut Somaliasta alkuvuoden aikana Savon Sanomat. 31.3.2008. Viitattu 27.2.2020.
 24. http://www.tat.fi/opetat/taloustieto/vaestorakenteen_muutos_maahanmuutto.shtml[vanhentunut linkki]
 25. Tilastokeskus - Työssäkäynti 2008
 26. Mäkeläinen, Jukka: Kielitaito ja kulttuuri haasteena. Työyhteisöviesti, 2004, nro 3. Työturvallisuuskeskus. Artikkelin verkkoversio Viitattu 23.9.2008.
 27. Paananen, Seppo & Pohjanpää, Kirsti: Maahanmuuttajat opiskelevat ahkerasti (Somalialaisten työllistyminen heikkoa) 15.12.2003. Tilastokeskus. Viitattu 23.9.2008.
 28. http://www.stat.fi/til/vaerak/2007/vaerak_2007_2008-03-28_tie_001_fi.html
 29. http://www.tilastokeskus.fi/til/opiskt/2007/opiskt_2007_2009-01-23_tau_007.html
 30. Toiminta Suomen somalialaisten liitto. Viitattu 27.2.2020.
 31. Hallinto Suomen somalialaisten liitto. Viitattu 27.2.2020.
 32. Liiton säännöt Suomen somalialaisten liitto. Viitattu 22.8.2009.
 33. Dialogi 8/2006: "Maahanmuuttajat eivät tee kaikkea väärin" dialogi.stakes.fi. Viitattu 22.8.2009. [vanhentunut linkki]
 34. RAY Projektirekisteri: Selviydy ja mene eteenpäin-projekti rayinternet1.ray.fi. Viitattu 22.8.2009. [vanhentunut linkki]
 35. Suomen Somalia-verkosto[vanhentunut linkki]
 36. Suomen Somalia-verkoston toukokuun kuukasitiedote (pdf) Suomen Somalia Verkosto. 4/2006. Viitattu 16. heinäkuuta 2008. [vanhentunut linkki]
 37. Sahed RY:n UM Kehitysyhteistyöosastolle tehty vuosiraportti 2007
 38. MIDA Health Somalia project FAQ[vanhentunut linkki]
 39. Mölsä, Mulki & Tiilikainen, Marja: Potilaana somali - Auttaako kulttuurinen tieto lääkärin työssä?. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim, 2007, 123. vsk, nro 4, s. 451–456. Artikkelin verkkoversio Viitattu 27.2.2020.
 40. Taura-Jokinen, Erja: Pääkaupunkiseudulle rukoillaan kristittyjen somalien seurakuntaa Seurakuntalainen -lehti. 4.3.2015. Viitattu 27.2.2020.
 41. Lahdenmäki, Ari: Somalitaustainen koomikko luopui islamista – nyt Fathi Ahmed pelkää seurauksia Suomen Kuvalehti. 31.7.2015. Viitattu 27.2.2020.
 42. Tiilikainen, Marja: Somalialainen perhe- ja tapakulttuuri Oppi.uef.fi. 18.5.2011. Viitattu 17.4.2016.
 43. Ahmad ibn Naqib al-Misri: Reliance of the Traveller (Umdat al-Salik), s. 59. amana publications, 2017.
 44. Katsaus turvaverkottomien naisten asemaan Somaliassa, s. 5. Maahanmuuttovirasto – Migri, 28.12.2018. MIGDno-2018-40. Teoksen verkkoversio (viitattu 27.2.2020).
 45. Assulin, Ami: Tyttöjä uhkaa matka entiseen kotimaahan silvottavaksi koulujen loma-aikana: ”Tyttöjen ja naisten sukupuolielinten silpominen on ongelma Suomessa” Yle Uutiset. 31.5.2018. Viitattu 27.2.2020.
 46. Huhtala, Hannele: Vaiennettu väkivalta Voima. 9.9.2009. Viitattu 27.2.2020.
 47. Elo, Kirsi: Vuosituhantisesta perinteestä on vaikea päästä eroon. Kirkkomme Lähetys, 2009, nro 1, s. 14–15. Kirkon lähetystyön keskus. Artikkelin verkkoversio (pdf) Viitattu 12.7.2013.
 48. a b Markkanen, Kristiina: Tätä et tiennyt Suomen somaleista – tietokirja avaa Suomen uusimman vähemmistön elämää Helsingin Sanomat. 25.5.2015. Viitattu 17.4.2016.
 49. Olli Vainio: THL:n kyselyn karu tulos: jopa kymmenet Suomessa syntyneet tytöt joutuneet silpomisen kohteeksi Iltalehti. 21.6.2020.
 50. Oksanen, Kimmo: Tutkimus: Somalit ovat Suomessa asuvista vieraskielisistä isänmaallisimpia Helsingin Sanomat. 18.12.2019. Viitattu 18.12.2019.

KirjallisuuttaMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa