Suomen maakunnat

aluejako Suomessa
Suomen maakunnat ja maakuntakeskukset

Maakunta voi tarkoittaa Suomessa 1900-luvulla muodostuneita nykymaakuntia tai historiallisia maakuntia. Nykymaakuntien rajat olivat epävirallisia ja osin rajoiltaan epäselviä, kunnes vuoden 1994 aluehallintouudistuksen yhteydessä yhdistettiin aiemmat maakuntaliitot ja seutukaavaliitot. Lisäksi on olemassa maisema-alueita koskeva jako Suomen maisemamaakuntiin ja luonnontieteissä käytettävät Suomen luonnontieteelliset maakunnat.lähde?

Historialliset maakunnatMuokkaa

Suomen yhdeksän historiallista maakuntaa olivat Ahvenanmaa, Häme, Karjala, Lappi, Pohjanmaa, Satakunta, Savo, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Keskiajalla syntynyt hallinnollinen jako linnalääneihin vastasi melko pitkälle maakuntien rajoja. Linnaläänit korvattiin vuonna 1634 maaherrajohtoisilla siviililääneillä, jotka eivät enää täysin noudatelleet vanhaa maakuntajakoa. Sen jälkeen historiallisilla maakunnilla ei enää ole ollut hallinnollista merkitystä, mutta niiden perinteet ovat säilyneet monin tavoin.lähde?

Nykymaakuntien muodostuminenMuokkaa

Etenkin taloudellisilla ja liikenteellisillä perusteilla muotoutui Suomeen 1900-luvulla uusi maakuntajako, niin sanotut uudet maakunnat tai nykymaakunnat. Maakuntien syntyyn vaikuttivat myös kotiseutuhengen herääminen, yhdistystoiminnan järjestäytyminen sekä alueellisen lehdistön synty. Nykymaakunnat ovat yleensä historiallisten maakuntien pienempiä osia kuten Etelä-Savo ja Pohjois-Savo, tai ne ovat syntyneet kahden tai useamman historiallisen maakunnan raja-alueista kuten Kymenlaakso ja Pirkanmaa tai yhdistämällä, kuten Lappi (Lappi ja Peräpohjola, osa Pohjanmaata). Ennen vuotta 1994 niillä ei ollut selvää hallinnollista merkitystä eivätkä niiden rajat olleet kaikilta osin täsmällisiä. Maakuntahengen kasvaessa alettiin 1920-luvulta lähtien perustaa maakuntaliittoja, ensin Varsinais-Suomessa vuonna 1927 ja viimeisimpänä Päijät-Hämeessä vuonna 1967. 1960-luvulta alkaen maakuntiin muodostettiin alueellista suunnittelua varten erikseen myös seutukaavaliittoja.lähde?

Ennen vuotta 1994 nykymaakunnat Suomessa olivat epävirallisia ja niiden rajat poikkesivat vuonna 1994 virallistetusta maakuntajaosta.[1] Muun muassa Etelä-Pohjanmaan maakunnasta erosi tuolloin Pohjanmaan maakunta, suuri osa sitä ennen Keski-Pohjanmaan maakunnaksi mielletystä alueesta liittyi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan ja Uudenmaan maakunnasta jäi omaksi maakunnakseen Itä-Uudenmaan maakunta, joka sittemmin vuoden 2011 alusta liittyi jälleen Uuteenmaahan. Samoin maakuntaliittojen toimialueet ennen vuotta 1994 limittyivät myös päällekkäin ja niiden alueet saattoivat poiketa myös seutukaavaliittojen aluejaoista.lähde?

Toiminnallis-taloudelliset maakunnat vuodesta 1994Muokkaa

Vuoden 1994 alusta voimaan astuneen aluekehityslainsäädännön uudistuksen yhteydessä Suomi jaettiin 20:een niin sanottuun toiminnallis-taloudelliseen maakuntaan.[2] Samalla aiemmat seutukaavaliitot ja maakuntaliitot yhdistettiin maakuntien liitoiksi. Kuntayhtymiä kutsutaan maakuntien liitoiksi, koska kaikkia yhdistysmuotoisia maakuntaliittoja ei lakkautettu. Tästä huolimatta Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala ovat ottaneet käyttöön maakuntaliitto-termin. Vuoden 1997 lääniuudistuksen ansiosta näiden uusien maakuntien rooli vahvistui entisestään. Esimerkiksi syksyllä 1997 lääniuudistuksen yhteydessä maanteiden rajakylteissä läänitunnukset vaihdettiin maakuntatunnuksiin.[3] Lopullisesti nykyään voimassa oleva maakuntajako ja maakuntien nimet määriteltiin vuonna 1998 Valtioneuvoston päätöksessä maakunnista.[4] Vuonna 2011 maakuntajakoa muutettiin yhdistämällä alun perin seutukaavaliittojen aluejakojen perusteella muodostunut Itä-Uudenmaan maakunta Uudenmaan maakuntaan. Tämän jälkeen maakuntia on Suomessa 19.lähde?

Maakunnan alueella sijaitsevat kunnat muodostavat yhdessä maakunnan liiton, joka on luonteeltaan kuntien autonomiseen päätöksentekovaltaan perustuva yhteishallinnollinen yksikkö, joka ilmentää paikallista demokratiaa aluetasolla valtion suuntaan. Lain mukaan maakuntajohtajan johtama Maakunnan liitto vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä ja suunnittelusta. Valtionhallinnon alueellinen toimeenpanovalta ja kunnallishallinnon alueellinen päätösvalta kohtaavat Suomessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ely-keskus) ja maakuntien liittojen tasolla. Näiden aluejaot ovat yhtenevät siten, että jokainen nykymaakunta kuuluu yhden aluehallintoviraston toimialueeseen joko yksin tai yhdessä toisten maakuntien kanssa.lähde?

Suomen 19 maakunnasta vain Ahvenanmaan autonomisella maakunnalla on vaaleilla valittu maakuntaneuvosto (Kainuussa kokeiltiin mallia 2004–2012). Muissa maakunnissa maakunnan liiton ylin päättävä elin maakuntavaltuusto on kunnanvaltuustojen nimittämä.lähde?

Maakuntien tunnuksetMuokkaa

Pääartikkeli: Suomen maakuntatunnukset

Suomen maakunnilla on joukko enemmän tai vähemmän virallisia ja vakiintuneita maakuntatunnuksia. Näistä vanhimpia ja ehkä tärkeimpiä ovat maakuntavaakunat (joillain maakunnilla on myös maakuntalippuja) ja maakuntalaulut. Näiden ohella maakunnille on valittu muun muassa nimikkolajeja kuten maakuntakukkia, -eläimiä ja -kaloja sekä lisäksi muun muassa maakuntakivet, maakuntajärvet ja maakuntaruokia.lähde?

Taulukko nykymaakunnistaMuokkaa

Vaakuna Maakunta Perustettu Maakuntakeskus Väkiluku[5]
(31.10.2019)
Maapinta-ala[6]
(km²)
Väestötiheys
(as./km²)
(2019)
  Ahvenanmaa 1922[7] Maarianhamina &&&&&&&&&&029895.&&&&0029 895 &&&&&&&&&&&01553.04700001 553,47 &&&&&&&&&&&&&019.020000019,2
  Etelä-Karjala 1991[8] Lappeenranta &&&&&&&&&0128054.&&&&00128 054 &&&&&&&&&&&05326.09100005 326,91 &&&&&&&&&&&&&024.&&&&0024
  Etelä-Pohjanmaa 1994[9] Seinäjoki &&&&&&&&&0188921.&&&&00188 921 &&&&&&&&&&013443.050000013 443,50 &&&&&&&&&&&&&014.010000014,1
  Etelä-Savo 1991[10] Mikkeli &&&&&&&&&0142770.&&&&00142 770 &&&&&&&&&&014256.087000014 256,87 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&0010
  Kainuu 1991[11] Kajaani &&&&&&&&&&072419.&&&&0072 419 &&&&&&&&&&020197.045000020 197,45 &&&&&&&&&&&&&&03.06000003,6
  Kanta-Häme 1991[12] (28.2.1998 asti
Hämeen maakunta)
Hämeenlinna &&&&&&&&&0171021.&&&&00171 021 &&&&&&&&&&&05198.06800005 198,68 &&&&&&&&&&&&&032.090000032,9
  Keski-Pohjanmaa 1994[13] Kokkola &&&&&&&&&&068226.&&&&0068 226 &&&&&&&&&&&05020.0600005 020,06 &&&&&&&&&&&&&013.060000013,6
  Keski-Suomi 1991[14] Jyväskylä &&&&&&&&&0275364.&&&&00275 364 &&&&&&&&&&016703.02000016 703,02 &&&&&&&&&&&&&016.050000016,5
  Kymenlaakso 1994lähde? Kouvola ja Kotka &&&&&&&&&0171606.&&&&00171 606 &&&&&&&&&&&05149.0500005 149,05 &&&&&&&&&&&&&033.030000033,3
  Lappi 1995[15] Rovaniemi &&&&&&&&&0177348.&&&&00177 348 &&&&&&&&&&092674.049000092 674,49 &&&&&&&&&&&&&&01.09000001,9
  Pirkanmaa 1991[16] Tampere &&&&&&&&&0517734.&&&&00517 734 &&&&&&&&&&012585.034000012 585,34 &&&&&&&&&&&&&041.010000041,1
  Pohjanmaa 1994[17] (28.2.1998 asti
Vaasan rannikkoseutu)
Vaasa &&&&&&&&&0180638.&&&&00180 638 &&&&&&&&&&&07753.01500007 753,15 &&&&&&&&&&&&&023.030000023,3
  Pohjois-Karjala 1993[18] Joensuu &&&&&&&&&0161540.&&&&00161 540 &&&&&&&&&&017761.027000017 761,27 &&&&&&&&&&&&&&09.01000009,1
  Pohjois-Pohjanmaa 1993[19] Oulu &&&&&&&&&0412521.&&&&00412 521 &&&&&&&&&&036815.041000036 815,41 &&&&&&&&&&&&&011.020000011,2
  Pohjois-Savo 1991[20] (28.2.1998 asti
Savon maakunta)
Kuopio &&&&&&&&&0244707.&&&&00244 707 &&&&&&&&&&016768.046000016 768,46 &&&&&&&&&&&&&014.060000014,6
  Päijät-Häme 1992[21] Lahti &&&&&&&&&0199875.&&&&00199 875 &&&&&&&&&&&05124.06300005 124,63 &&&&&&&&&&&&&039.&&&&0039
  Satakunta 1991[22] Pori &&&&&&&&&0217152.&&&&00217 152 &&&&&&&&&&&07819.07100007 819,71 &&&&&&&&&&&&&027.080000027,8
  Uusimaa 1993[23] Helsinki &&&&&&&&01686881.&&&&001 686 881 &&&&&&&&&&&09097.04100009 097,41 &&&&&&&&&&&&0185.0400000185,4
  Varsinais-Suomi 1993[24] Turku &&&&&&&&&0479634.&&&&00479 634 &&&&&&&&&&010663.040000010 663,40 &&&&&&&&&&&&&045.&&&&0045

Entiset maakunnatMuokkaa

Kuten maakuntaliittojen ja seutukaavaliittojen rajoissa ennen vuotta 1994, myös maakuntien rajoissa vuoden 1994 jälkeen on tapahtunut vähäisiä muutoksia lähinnä yksittäisten kuntien kohdalla, jos esim. kuntaliitos on tapahtunut toisessa maakunnassa olevaan kuntaan.


Myös yksi kokonainen maakunta on vuoden 1994 jälkeen hävinnyt, kun Itä-Uudenmaan maakunta vuoden 2011 alusta liitettiin Uudenmaan maakuntaan.

Vaakuna Maakunta Olemassa Maakuntakeskus Keskiväkiluku 2010[25] Maapinta-ala
(km², 2010)
Väestöntiheys
(as./km²)
  Itä-Uusimaa 1.3.1998[26][27]–31.12.2010[28] Porvoo &&&&&&&&&&094174.&&&&0094 174 &&&&&&&&&&&02701.08400002 701,84 &&&&&&&&&&&&&034.090000034,9

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. Vertaa esimerkiksi Palomäki, Mauri: On the concept and delimitation of the present-day provinces in Finland. Acta Geographica 20. Helsinki: Suomen maantieteellinen seura, 1967. (englanniksi)
 2. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1993/19931135
 3. Läänit katoavat Suomen tiekuvasta - Maakuntatunnusten saaminen paikoilleen vie viikkoja HS arkisto (maksullinen). Viitattu 17.7.2018.
 4. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980147
 5. Väestörakenteen ennakkotiedot muuttujina Kuukausi, Alue, Sukupuoli, Ikä ja Tiedot 26.11.2019. Tilastokeskus. Viitattu 26.11.2019.
 6. Suomen pinta-ala kunnittain 1.1.2017 1.1.2017. Maanmittauslaitos. Viitattu 2.7.2017.
 7. Ahvenanmaa juhlii 90-vuotiasta itsehallintoaan Yle. Viitattu 17.7.2018.
 8. http://www.ekarjala.fi/liitto/etela-karjalan-liitto/tulevat-tapahtumat/
 9. https://www.finder.fi/Maakuntien+liittoja+ja+kuntayhtymi%C3%A4/Etel%C3%A4-Pohjanmaan+liitto/Sein%C3%A4joki/yhteystiedot/132353
 10. http://suuntanasaimaa.kixit.fi/fi/page/133
 11. http://kafi.tutka.net/mk_paatokset/kokous/2011789-13.HTM
 12. http://hameenliitto.fi/fi/historia
 13. http://keski-pohjanmaa-kulttuuri.fi/keski-pohjanmaan-historian-havinaa/
 14. https://www.keskisuomi.fi/keski-suomen_liitto/organisaatio/keski-suomen_liiton_historiaa
 15. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000003336039.html
 16. http://www.pirkanmaa.fi/tutki/pirkanmaa-perustietoa/pirkanmaan-historiaa/koulut-ja-kaupungistuminen/
 17. https://www.obotnia.fi/tietoa-liitosta/tehtavamme/liiton-historia/
 18. http://data.nationallibrary.fi/au/cn/21071A
 19. Ritva Kylli, Mirja Vehkaperä 2009. Maakunta on matkassamme. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto 1931-1993 ja Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1969-1993. Oulu, Pohjois-Pohjanmaan liitto. ISBN 978-952-5731-08-8
 20. https://www.pohjois-savo.fi/ota-yhteytta/tietoa-meista.html
 21. http://data.nationallibrary.fi/yso/p106045
 22. http://www.satakuntaliitto.fi/node/1555
 23. https://www.uudenmaanliitto.fi/uudenmaan_liitto/organisaatio_ja_tehtavat/liiton_historiaa
 24. https://www.asiakastieto.fi/yritykset/fi/varsinais-suomen-liitto-egentliga-finlands-forbund/09223059/rekisteritiedot
 25. http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin_Passiivi/StatFin_Passiivi__vrm__vaerak/statfinpas_vaerak_pxt_020_201000_fi.px/table/tableViewLayout2/?rxid=96632dfb-97d5-4b0d-adc4-10b7b0cc7dd1
 26. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980147
 27. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1997/19971159
 28. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090799

Aiheesta muuallaMuokkaa

Maakuntahistoriat
 • Etelä-Pohjanmaan historia I–VII (8 nidettä) 19452006. Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto.
 • Hämeen historia I–V (9 nidettä) 1955–1986. Hämeen heimoliitto.
 • Kainuun historia I–III 1985–1986. Kainuun maakuntaliitto.
 • Keski-Suomen historia I–III 1988–1999. Keski-Suomen maakuntaliitto.
 • Kymenlaakson historia I–II 2012. Kymenlaakson Liitto.
 • Pohjois-Karjalan historia I–V 1969–. Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö.
 • Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia I–V 1954–1984. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton ja Lapin maakuntaliiton yhteinen historiatoimikunta.
 • Päijät-Häme I–IV 1997–2003. Päijät-Hämeen liitto.
 • Satakunnan historia I–VIII (9 nidettä) 1952–. Satakunnan maakuntaliitto.
 • Savon historia I–VII (8 nidettä) 1947–. Savon säätiö.
 • Varsinais-Suomen historia I–IX 1931– (20 hyvin eri kokoista nidettä ilmestynyt 2012 mennessä). Varsinais-Suomen maakuntaliitto.
 • Viipurin läänin historia I–VI 2003–. Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö.