Suomen maisemamaakunnat

Suomen maisemamaakunnat on valtakunnallinen aluejako, jonka Suomen ympäristöministeriön asettama maisema-aluetyöryhmä laati vuonna 1993 työvälineeksi arvokkaiden maisema-alueiden etsimiseksi ja arvottamiseksi. Suomi on jaettu kymmeneen maisemamaakuntaan, joista osa jakautuu edelleen seutuihin. Jako maisemamaakuntiin ilmentää maakuntien ja seutujen luonnonpiirteiden ja kulttuurimaiseman välisiä eroja. Maisemamaakunta ja -seutujakoa apuna käyttäen ja niihin nähden edustavuuteen pyrkien valtioneuvosto on nimennyt Suomesta 158 valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta.

Suomen maisemamaakunnat ja maisemaseudut

Maisemamaakunnat muokkaa

 • Eteläinen rantamaa
 • Hämeen viljely- ja järvimaa
 • Itäinen Järvi-Suomi
 • Kainuun ja Kuusamon vaaramaa
 • Lounaismaa
 • Oulujärven seutu
 • Peräpohjola-Lappi
 • Pohjanmaa
 • Suomenselkä
 • Vaara-Karjala

Maisemaseudut muokkaa

Maisemamaakunnat jakautuvat edelleen maisemaseutuihin seuraavasti:

Eteläinen rantamaa muokkaa

Lounaismaa muokkaa

 • Ahvenanmaa
 • Ala-Satakunnan viljelyseutu
 • Lounainen viljelyseutu
 • Lounaisrannikon ja Saaristomeren seutu
 • Pohjois-Satakunnan järviseutu
 • Satakunnan rannikkoseutu

Hämeen viljely- ja järvimaa muokkaa

Itäinen järvi-Suomi muokkaa

 • Keski-Karjalan järviseutu
 • Keski-Suomen järviseutu
 • Lounais-Savon järviseutu
 • Pohjois-Karjalan järviseutu
 • Pohjois-Savon järviseutu
 • Savonselän seutu
 • Suur-Saimaan seutu

Vaara-Karjala muokkaa

Suomenselkä muokkaa

Oulujärven seutu muokkaa

Pohjanmaa muokkaa

 • Etelä-Pohjanmaan rannikkoseutu
 • Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksien seutu
 • Keski-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
 • Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
 • Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden seutu

Kainuun ja Kuusamon vaaramaa muokkaa

 • Kainuun vaaraseutu
 • Kuusamon vaaraseutu

Peräpohjola-Lappi muokkaa

 • Aapa-Lapin seutu
 • Enontekiön pohjoinen tunturiseutu
 • Inarijärven seutu
 • Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseutu
 • Keminmaan seutu
 • Käsivarren ylätunturien seutu
 • Länsi-Lapin tunturiseutu
 • Metsä-Lapin tunturiseutu
 • Peräpohjolan vaara- ja jokiseutu
 • Pohjois-Lapin tunturiseutu

Lähteet muokkaa

 • Maisemamaakunnat (arkistoitu versio) Valtion ympäristöhallinto. Arkistoitu 19.1.2012. Viitattu 28.1.2010.
 • Arvokkaat maisema-alueet (arkistoitu versio) Valtion ympäristöhallinto. Arkistoitu 20.5.2011. Viitattu 28.1.2010.
 • Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö I. Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Mietintö 66/1992. Helsinki: Ympäristöministeriö, 1993. ISBN 951-47-5194-9.
 • Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Mietintö 66/1992. Helsinki: Ympäristöministeriö, 1993. ISBN 951-47-5194-9.