Avaa päävalikko
Suomen maisemamaakunnat ja maisemaseudut.

Suomen maisemamaakunnat on valtakunnallinen aluejako, jonka Suomen ympäristöministeriön asettama maisema-aluetyöryhmä laati vuonna 1993 työvälineeksi arvokkaiden maisema-alueiden etsimiseksi ja arvottamiseksi.

Suomi on jaettu kymmeneen maisemamaakuntaan, joista osa jakautuu edelleen seutuihin. Jako maisemamaakuntiin ilmentää maakuntien ja seutujen luonnonpiirteiden ja kulttuurimaiseman välisiä eroja.

Maisemamaakunta ja -seutujakoa apuna käyttäen ja niihin nähden edustavuuteen pyrkien valtioneuvosto on nimennyt Suomesta 158 valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta.

MaisemamaakunnatMuokkaa

MaisemaseudutMuokkaa

Maisemamaakunnat jakautuvat edelleen maisemaseutuihin seuraavasti:

Eteläinen rantamaa

Lounaismaa

 • Lounainen viljelyseutu
 • Ala-Satakunnan viljelyseutu
 • Pohjois-Satakunnan järviseutu
 • Lounaisrannikon ja Saaristomeren seutu
 • Ahvenanmaa
 • Satakunnan rannikkoseutu

Hämeen viljely- ja järvimaa

Itäinen järvi-Suomi

 • Lounais-Savon järviseutu
 • Suur-Saimaan seutu
 • Savonselän seutu
 • Keski-Suomen järviseutu
 • Pohjois-Savon järviseutu
 • Pohjois-Karjalan järviseutu
 • Laatokan-Karjalan seutu

Vaara-Karjala

Suomenselkä

Oulujärven seutu

Pohjanmaa

 • Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksien seutu
 • Etelä-Pohjanmaan rannikkoseutu
 • Keski-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
 • Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
 • Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden seutu

Kainuun ja Kuusamon vaaramaa

 • Kainuun vaaraseutu
 • Kuusamon vaaraseutu

Peräpohjola-Lappi

 • Keminmaan seutu
 • Peräpohjolan vaara- ja jokiseutu
 • Aapa-Lapin seutu
 • Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseutu
 • Länsi-Lapin tunturiseutu
 • Metsä-Lapin tunturiseutu
 • Pohjois-Lapin tunturiseutu
 • Inarijärven seutu
 • Enontekiön pohjoinen tunturiseutu
 • Käsivarren ylätunturien seutu

LähteetMuokkaa

 • Maisemamaakunnat Valtion ympäristöhallinto. Viitattu 28.1.2010.
 • Arvokkaat maisema-alueet Valtion ympäristöhallinto. Viitattu 28.1.2010.
 • Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö I. Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Mietintö 66/1992. Helsinki: Ympäristöministeriö, 1993. ISBN 951-47-5194-9.
 • Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Mietintö 66/1992. Helsinki: Ympäristöministeriö, 1993. ISBN 951-47-5194-9.