Alfred Kordelinin säätiö

suomalainen yleishyödyllinen säätiö

Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto sr[1] eli Alfred Kordelinin säätiö on vuonna 1918 perustettu suomenkielinen kulttuurirahasto, joka jakoi ensimmäiset stipendinsä 1920. Silloin sen sai muun muassa Jean Sibelius.[2] Säätiön tarkoituksena on tieteen, taiteen, kirjallisuuden ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen. Vuonna 2019–2020 apurahoihin, palkintoihin ja muuhun kulttuuritoimintaan käytettiin 5,1 miljoonaa euroa.[3]

Historiaa muokkaa

Säätiö perustettiin liikemies Alfred Kordelinin (1868–1917) testamenttilahjoituksen turvin. Kordelin oli kulttuurinystävä ja Suomen tunnetuimpia mesenaatteja. Hän kuoli, kun venäläinen matruusi ampui hänet Suomen itsenäisyyttä edeltäneessä kuohuntavaiheessa niin sanotussa Mommilan kahakassa.[4]

Kordelin ei ehtinyt laatia rahastolleen ohjesääntöä. Kuolinpesän selvittäjät antoivat tehtävän Suomalaisen Tiedeakatemian asiantuntijoille, joiden laatima ohjesääntö vahvistettiin 31. joulukuuta 1918. Talvisodan jälkeen 1940 säätiölle määrätty omaisuuden luovutusvero ja etenkin voimakas inflaatio heikensivät säätiön taloutta, minkä vuoksi jaettavien apurahojen yhteismäärä jäi melko vaatimattomaksi 1970-luvun lopulle saakka. Säätiön taloudellinen asema on kohentunut tuntuvasti 1980-luvulta lähtien.[4]

Alfred Kordelinin säätiöllä on kaikkiaan 16 erillisrahastoa, joista 9 on eri puolilla Suomea toimivia kaupunkirahastoja. Ne ovat Huittisten rahasto, Hyvinkään rahasto, Jyväskylän rahasto, Lappeenrannan rahasto, Nokian rahasto, Raahen 350-vuotisjuhlarahasto, Rauman rahasto, Savonlinnan rahasto ja Seinäjoen rahasto. Muut erillisrahastot ovat Gust. Kompan rahasto, Jaakko Kolmosen rahasto, Suomen säveltaiteen tukirahasto, Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahasto, Urheilun Tuki -rahasto, Viron rahasto sekä Helinä Wähän rahasto.[5]

Stipendien ja apurahojen lisäksi säätiö jakaa palkintoja henkilöille, jotka ovat työllään edistäneet tehokkaasti suomalaista kulttuuria tieteen, taiteen, kirjallisuuden tai kansanvalistuksen alalla. Tunnustuspalkinto voidaan antaa joko elämäntyöstä tai poikkeuksellisen mittavasta saavutuksesta tai suorituksesta. Lisäksi säätiö jakaa kannustuspalkintoja.

Tunnustuspalkinnot muokkaa

Lähde (1923–2021)[11]

Kannustuspalkinnot muokkaa

Elämä kertomuksena muokkaa

Alfred Kordelinin säätiö pyrkii myös edistämään kansantajuisten, tieteellispohjaisten elämäkertojen aikaansaamista itsenäisyyden ajan suomalaisista vaikuttajista. Elämä kertomuksena -projekti on tuottanut muun muassa seuraavat teokset:

Lähteet muokkaa

Kirjallisuutta muokkaa

  • Halila, Aimo: Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto 1918–1988. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 528. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1990. ISSN 0355-1768. ISBN 951-717-620-1.
  • Parpola, Antti – Saarinen, Sirkka: Säätiö: Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 1920–2020. Helsinki: Otava, 2020. ISBN 978-951-1-36279-1.

Aiheesta muualla muokkaa