Sairaanhoitopiiri

hallinnollinen yksikkö, jonka tehtävänä on tarjota jäsenkuntiensa asukkaille erikoissairaanhoidon palveluja

Sairaanhoitopiiri oli vuoteen 2022 saakka Suomen terveydenhoidossa hallinnollinen yksikkö, jonka tehtävänä oli tarjota jäsenkuntiensa asukkaille erikoissairaanhoidon palveluja.

Suomen sairaanhoitopiirit, sekä yliopistolliset ja keskussairaalat.

Sairaanhoitopiirit määriteltiin erikoissairaanhoitolaissa. Viimeisimmätkin sairaanhoitopiirit aloittivat toimintansa erikoissairaanhoitolain voimaanpanolain nojalla vuonna 1991.[1] Erikoissairaanhoidon järjestämisvelvoite on kunnilla. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymät tuottavat erikoissairaanhoidon palvelut jäsenkuntiensa asukkaille. Erikoissairaanhoitolain 3 § mukaan: "Kunnan, joka on kotikuntalain mukaan henkilön kotikunta, on huolehdittava siitä, että tämä saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. Tämän velvoitteen mukaisen erikoissairaanhoidon järjestämiseksi kunnan on kuuluttava johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään".[2] Erikoissairaanhoidon lisäksi sairaanhoitopiirit vastaavat:

 • ensihoidon järjestämisestä alueellaan
 • kunnallisen terveydenhuollon tuottamien laboratorio- ja kuvantamispalvelujen, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä muiden vastaavien erityispalvelujen kehittämisen ohjauksesta ja laadun valvonnasta
 • tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnasta alueellaan
 • kunnallisen terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensovittamisesta.[3]

Sote-uudistuksessa 1.1.2023 sairaanhoitopiirit lakkasivat ja niiden tehtävät siirtyivät Uudellamaalla HUS-yhtymälle ja muualla Suomessa hyvinvointialueille.[4]

Piirit maakunnittain 2000–2022 muokkaa

Jokainen sairaanhoitopiiri kuului jonkin yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen.[5] Sairaanhoitopiirit olivat:

Lyhenne Sairaanhoitopiiri Jäsenkuntia 2022[6] Vastaava maakunta (likimain) Yliopistollinen sairaala
HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 24 Uudenmaan maakunta Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala
VS Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 28 Varsinais-Suomen maakunta Turun yliopistollinen keskussairaala
S Satakunnan sairaanhoitopiiri 16 Satakunnan maakunta Turun yliopistollinen keskussairaala
KH Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 11 Kanta-Hämeen maakunta Tampereen yliopistollinen sairaala
P Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 23 Pirkanmaan maakunta Tampereen yliopistollinen sairaala
PH Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri 12 Päijät-Hämeen maakunta Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala
KYM Kymenlaakson sairaanhoitopiiri 6 Kymenlaakson maakunta Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala
EK Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri 9 Etelä-Karjalan maakunta Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala
ES Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 9 Etelä-Savon maakunnan länsiosa Kuopion yliopistollinen sairaala
IS Itä-Savon sairaanhoitopiiri 4 Etelä-Savon maakunnan itäosa Kuopion yliopistollinen sairaala
PK Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri 13 Pohjois-Karjalan maakunta Kuopion yliopistollinen sairaala
PS Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 18 Pohjois-Savon maakunta Kuopion yliopistollinen sairaala
KS Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 21 Keski-Suomen maakunta Kuopion yliopistollinen sairaala
EP Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 18 Etelä-Pohjanmaan maakunta Tampereen yliopistollinen sairaala
V Vaasan sairaanhoitopiiri 13 Pohjanmaan maakunta Turun yliopistollinen keskussairaala
KP Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 10 Keski-Pohjanmaan maakunta Oulun yliopistollinen sairaala
PP Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 29 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Oulun yliopistollinen sairaala
KAI Kainuun sairaanhoitopiiri 8 Kainuun maakunta Oulun yliopistollinen sairaala
LP Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri 6 Lapin maakunnan lounaisosa Oulun yliopistollinen sairaala
L Lapin sairaanhoitopiiri 15 Muut osat Lapin maakunnasta Oulun yliopistollinen sairaala
Yhteensä: 20 sairaanhoitopiiriä 293 manner-Suomi -

Sen lisäksi Ahvenanmaalla on edelleen Ålands hälso- och sjukvård, joka on maakuntahallituksen alainen laitos. Ahvenanmaalla on 16 kuntaa.

Sairaanhoitopiirien alueet noudattelivat pääosin nykymaakuntien rajoja, seuraavin poikkeuksin:[6]

Aiemmat historialliset poikkeukset maakuntajaon ja sairaanhoitopiirijaon välillä:[7]

 • Vuosina 1997–2010 olemassa ollut Itä-Uudenmaan maakunta ei muodostanut omaa sairaanhoitopiiriään, vaan kuului ensiksi pääosin Uudenmaan sairaanhoitopiiriin ja sen jälkeen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin.
 • Kesälahti kuului aiemmin Itä-Savon sairaanhoitopiiriin, mutta siirtyi vuonna 2006 oman maakuntansa Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiriin.[8]
 • Joroinen siirtyi vuoden 2008 alussa Itä-Savon sairaanhoitopiiristä Etelä-Savon sairaanhoitopiiriin (samassa maakunnassa). Kun Joroinen vaihtoi vuonna 2021 maakuntaa Pohjois-Savoon, se jäi vielä Etelä-Savon sairaanhoitopiiriin vuoden 2022 loppuun saakka.
 • Etelä-Pohjanmaan maakunnassa vuonna 2009 Kurikkaan liitetty Jurva kuului Vaasan sairaanhoitopiiriin.
 • Parikkala (mukaan lukien Saari ja Uukuniemi, jotka yhdistyivät Parikkalan kanssa 2005) kuului aiemmin Itä-Savon sairaanhoitopiiriin, mutta siirtyi vuonna 2010 oman maakuntansa Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiriin.[9]
 • Silloisessa Itä-Uudenmaan maakunnassa vuonna 2010 Loviisaan liitetty Ruotsinpyhtää kuului Kymenlaakson sairaanhoitopiiriin.
 • Satakunnan maakunnassa sijainnut Kiikoinen kuului Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin jo ennen vuoden 2013 kuntaliitosta Sastamalan kanssa, jossa Kiikoisten alue siirtyi Pirkanmaan maakuntaan.
 • Etelä-Karjalan maakunnassa sijainnut Suomenniemi kuului Etelä-Savon maakuntaan jo ennen vuoden 2013 kuntaliitosta Mikkelin kanssa, jossa Suomenniemen alue siirtyi Etelä-Savon maakuntaan.
 • Aiemmin Kainuun maakunnassa sijainnut Vaala kuului Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin jo ennen vuonna 2016 tapahtunutta maakuntavaihdosta.
 • Aiemmin Etelä-Savon maakunnassa sijainnut Heinävesi kuului Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin jo ennen vuonna 2021 tapahtunutta maakuntavaihdosta.
 • Aiemmin Kymenlaakson maakunnassa sijainnut Iitti kuului Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiriin jo ennen vuonna 2021 tapahtunutta maakuntavaihdosta.
 • Aiemmin Pohjanmaan maakunnassa sijainnut Isokyrö kuului Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin jo ennen vuonna 2021 tapahtunutta maakuntavaihdosta.
 • Aiemmin Keski-Suomen maakunnassa sijainnut Kuhmoinen kuului Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin jo ennen vuonna 2021 tapahtunutta maakuntavaihdosta (2013 alkaen).

Ennen vuotta 2023 lakanneet sairaanhoitopiirit muokkaa

Sairaanhoitopiiri Olemassa vuosina Jäsenkuntia Yliopistollinen sairaala
Helsingin sairaanhoitopiiri 1991–1999 1 Helsingin yliopistollinen keskussairaala
Uudenmaan sairaanhoitopiiri 1991–1999 31 Helsingin yliopistollinen keskussairaala

Lähteet muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa