Sairaanhoitopiiri

hallinnollinen yksikkö, jonka tehtävänä on tarjota jäsenkuntiensa asukkaille erikoissairaanhoidon palveluja

Sairaanhoitopiiri on Suomen terveydenhoidossa hallinnollinen yksikkö, jonka tehtävänä on tarjota jäsenkuntiensa asukkaille erikoissairaanhoidon palveluja.

Sairaanhoitopiirit määritellään erikoissairaanhoitolaissa. Viimeisimmätkin sairaahoitopiirit aloittivat toimintansa 1991.[1] Lain mukaan jokaisen Suomen kunnan on kuuluttava johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Sairaanhoitopiirit tuottavat alueensa terveyskeskuksille niiden tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, joita ei kannata tuottaa terveyskeskuksissa. Lisäksi sairaanhoitopiirien vastuulla ovat tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminta sekä tietojärjestelmien yhteen sovittaminen. Jokainen sairaanhoitopiiri kuuluu erääseen yliopistolliseen sairaalaan. Nykyiset sairaanhoitopiirit ovat:[2] [3]

Sairaanhoitopiiri Vastaava maakunta (likimain) Yliopistollinen sairaala
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Uudenmaan maakunta Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Varsinais-Suomen maakunta Turun yliopistollinen keskussairaala
Satakunnan sairaanhoitopiiri Satakunnan maakunta Turun yliopistollinen keskussairaala
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen maakunta Tampereen yliopistollinen sairaala
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pirkanmaan maakunta Tampereen yliopistollinen sairaala
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen maakunta Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Kymenlaakson maakunta Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri Etelä-Karjalan maakunta Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Etelä-Savon maakunnan länsiosa Kuopion yliopistollinen sairaala
Itä-Savon sairaanhoitopiiri Etelä-Savon maakunnan itäosa Kuopion yliopistollinen sairaala
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri Pohjois-Karjalan maakunta Kuopion yliopistollinen sairaala
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pohjois-Savon maakunta Kuopion yliopistollinen sairaala
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Keski-Suomen maakunta Kuopion yliopistollinen sairaala
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan maakunta Tampereen yliopistollinen sairaala
Vaasan sairaanhoitopiiri Pohjanmaan maakunta Turun yliopistollinen keskussairaala
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Keski-Pohjanmaan maakunta Oulun yliopistollinen sairaala
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Pohjois-Pohjanmaan maakunta Oulun yliopistollinen sairaala
Kainuun sairaanhoitopiiri Kainuun maakunta Oulun yliopistollinen sairaala
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Lapin maakunnan lounaisosa Oulun yliopistollinen sairaala
Lapin sairaanhoitopiiri Muut osat Lapin maakunnasta Oulun yliopistollinen sairaala

Sen lisäksi Ahvenanmaalla on Ålands hälso- och sjukvård, joka on maakuntahallituksen alainen laitos.

Sairaanhoitopiirien alueet noudattelevat pääosin nykymaakuntien rajoja, seuraavin poikkeuksin:


LähteetMuokkaa